WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ Основні положення програми та методика проведення дослідження Київ 2006 Розробка програми та методики ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО

ПРОСТОРУ РЕГІОНУ

Основні положення програми

та методика проведення дослідження

Київ 2006

Розробка програми та методики дослідження:

Богуш Т.І., Любаренко Л.М., Мастіпан О.А.

Науковий редактор З.І. Савіна, заступник генерального директора НПБ України з наукової роботи.

Обговорено та рекомендовано до друку Вченою радою Національної парламентської бібліотеки України.

Протокол засідання № 5 від 27 жовтня 2006 р.

Відповідальна за випуск Т.І. Вилегжаніна © Національна парламентська бібліотека України, 2006 І. Обґрунтування проведення дослідження Стрімкий розвиток суспільства на сучасному етапі тісно пов’язаний з інноваційними перетвореннями в усіх сферах життєдіяльності людини, усіх галузях знання.

Такі перетворення потребують оперативного та повного інформаційного забезпечення. Найбільший потенціал для цього мають бібліотечні установ, які завжди виконували роль посередника між людиною та інформацією. У них є потужні інформаційні ресурси, певні напрацювання в сфері інформаційного обслуговування користувачів, висококваліфіковані кадри.

В той же час форми і методи роботи бібліотек, котрим притаманні традиційність і сталість, потребують певної модернізації та інноваційного розвитку. Перед такими завданнями стоять бібліотеки сьогодні.

Процес реформування суспільного життя, перш за все на рівні регіонів, які, після прийняття Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, стали більш самостійними, зумовив нові реалії діяльності бібліотек. Публічні книгозбірні перейшли у комунальну власність.

У різних регіонах, розвязання тих чи інших проблем збереження і підтримки бібліотек, проходять по різному. Не останню роль тут відіграє те, яке місце посідає бібліотека у соціокультурному просторі регіону, і залежить від змісту політики влади в галузі культури.

Щоб залишатися дієвою в культурному середовищі регіону, бібліотека повинна і здатна довести місцевій громаді потрібність і важливість свого існування, а також незамінність виконуваних нею функцій ніякими іншими органами або закладами. Тоді вона зможе сподіватись і на підтримку з боку місцевих органів влади, і на подальший розвиток, і на можливість виконання тих завдань, що ставить перед нею суспільство.

Бібліотеки почасти вимушено взяли на себе функції інших соціальних інститутів. У невеликих регіонах книгозбірні стають культурними, освітніми, суспільними та інформаційними центрами.

Сьогодення впливає на функції бібліотеки, трансформує її соціальну роль у суспільстві. За минулі десятиріччя стрімкого розвитку інформаційних технологій змінилися і сьогоднішній користувач бібліотек, і характер його потреб. Все це призводить до еволюції традиційних бібліотечних технологій та форм бібліотечного обслуговування населення, характеру взаємодії з органами влади та партнерами, різними соціальними групами. До традиційних функцій просвітницького характеру, збереження та примноження культурного надбання суспільства додаються функції інформаційних центрів, які забезпечують доступ до світових інформаційних мереж та баз даних. Але брак коштів на комплектування та технічне оснащення, не дає бібліотекам в повній мірі накопичувати, систематизувати та аналізувати будь-яку інформацію з різних галузей знання, встигати за культурним та інформаційно-технологічним розвитком суспільства.

Таким чином, виникає необхідність розширення, а, можливо, і перегляду пріоритетних функцій бібліотек, визначення нової соціокультурної орієнтації бібліотечної діяльності, яка полягає у взаємодії бібліотеки з суспільством.

Рівноправне партнерство бібліотеки можливе в галузі бібліотечного та інформаційного обслуговування, освіти і в сфері розкриття людського потенціалу, в культурно-дозвільній діяльності.

Форми такого партнерства включають:

– співробітництво у розробці програм;

– співробітництво з органами місцевої влади;

– спільне користування ресурсами;

– спільну підготовку персоналу;

– співробітництво у поповненні фондів;

– координацію дій у використанні електронних служб і мереж;

– спільні заходи на підтримку освіти, формування особистості;

– співробітництво щодо задоволення потреб різних соціальних груп:

дітей, молоді, людей з обмеженими можливостями, пенсіонерів і т. ін.

Проявляючи ініціативу із залучення партнерів до своєї діяльності, відповідаючи на запити населення, виконуючи свою місію, бібліотека сприяє соціальній єдності жителів регіону.

Встановити місце публічної бібліотеки в соціокультурному просторі регіону, більш чітко усвідомити її місію, функції та визначити пріоритети їхнього вибору відповідно до потреб населення певного регіону, вивчити імідж закладу або авторитет, виявити наявні проблеми, спрогнозувати майбутнє бібліотеки і тим самим створити базу для прийняття управлінських рішень, розробки науково-визначеної концепції публічної бібліотеки – мета даного дослідження.

Проблемна ситуація Здійснювати дослідження з елементами маркетингу бібліотеки розпочали не так давно, але це вже ввійшло в практику їхньої дослідницької діяльності.

Питання місця і ролі бібліотек стали особливо актуальними в період економічних та соціальних перетворень, що вплинули на всі сфери життя людини.

Одним з перших досліджень, присвячених даній проблематиці, було „ХДНБ ім. В.Г. Короленка з позицій маркетингу” (1991).

У 1992 р. було проведено широкомасштабне соціологічне анкетування з метою вивчення громадської думки щодо бібліотек. Опитування проводилося через газету „Культура і життя” та шляхом розповсюдження анкет у 14 областях України і м. Києві. Результати анкетування засвідчили, що доля культури, і, зокрема бібліотек, хвилює громадян. На думку респондентів, бібліотеки займають визначальне місце в будівництві та популяризації національної культури.

Протягом 1992 р. у 8 регіонах України досліджувалися «Культурні запити та перспективи розвитку духовних потреб молоді України» (О. М. Семашко, спільно з УкрНДІ проблем молоді). Результати засвідчили, що молодь у своїх «дозвільних» уподобаннях ставить бібліотеки на четверту позицію після спорту, дискотек і кінотеатрів.

Серед питань, що цікавили дослідників, – роль та функції бібліотеки як складової культурного потенціалу того чи іншого регіону. Так, у 1994 р.

у рамках міжвідомчого дослідження «Бібліотечні ресурси м. Миколаєва: оптимізація обслуговування населення регіону» проводилося телефонне опитування жителів міста. Головною метою бібліотечних закладів респонденти визначили забезпечення населення літературою; частина опитаних наполягала на виховній ролі бібліотек серед молоді та важливості просвітницької функції. Кожний десятий рекомендував бібліотеці організовувати вечори відпочинку для жителів мікрорайону. На запитання, як би вони ставилися до закриття бібліотек, 80% опитаних відповіли, що це була б непоправна втрата для міста.

У формуванні позитивного іміджу бібліотеки неабияке значення має естетичне оформлення її інтер’єру. Вивченню думки користувачів з цього питання було присвячене дослідження, проведене Закарпатською ОУНБ у 2001 р.

У 2001-2002 рр. традиційними та найчисленнішими для ОУНБ були соціологічні, маркетингові дослідження, які ставили за мету – допомогти визначити місце бібліотеки в реалізації завдань щодо інформатизації суспільства та потреби населення в бібліотечних послугах (Волинська, Запорізька, Миколаївська, Рівненська ОУНБ). Так, наприклад, за результатами дослідження «Потреби населення в бібліотечних послугах» (Запорізька ОУНБ) бібліотеки за рейтингом зайняли перше місце серед закладів соціокультурної сфери. Маркетингове дослідження зовнішніх інформаційних ресурсів регіону (Рівненська ОУНБ) дозволило отримати уявлення про інформаційний потенціал бібліотек та інших інформаційних установ, визначити рівень конкурентоспроможності Рівненської ОУНБ на інформаційному ринку міста Рівне.

Дослідженню читацької аудиторії провідних бібліотек Миколаєва та думки городян щодо публічних бібліотек міста присвячувалася міжвідомча соціологічна розвідка «Бібліотеки в житті міста», проведена ОУНБ у 2001 р.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Метою було вивчення основних цілей відвідування бібліотек, тематичних та інформаційних уподобань користувачів, їхніх мовних переваг при виборі інформації, а також причин, з яких люди не користуються бібліотеками.

Вже традиційними стали маркетингові розвідки, присвячені діяльності бібліотек окремих регіонів. До таких відносяться: регіональне дослідження «Бібліотечні ресурси регіону» (Донецька ОУНБ, 2003), комплексне дослідження «Ефективний менеджмент» (Луганська ОУНБ, 2003), анкетування «Бібліотека. Суспільство, Культура» (Севастопольська ЦМБ та всі міські філії, 2003), локальне дослідження «Громадські зв’язки ОУНБ ім. Д. І. Чижевського» (Кіровоградська ОУНБ, 2004), вивчення громадської думки «Що думають запоріжці про бібліотеку» (Запорізька ОУНБ, 2004-2006) та телефонне опитування читачів-спеціалістів «Чому я перестав відвідувати Сумську ОУНБ» (2005).

Слід відзначити і Одеську ОУНБ, яка протягом 2004 р. працювала над темою «Бібліотека: що необхідно сучасному громадянину» на базі бібліотек міст Іллічівськ і Білгород-Дністровський та Болградського і Татарбунарського районів. Ця робота дала змогу визначити, чи відповідає бібліотека потребам сучасного читача, якою він її уявляє і чого від неї очікує.

На початку третього тисячоліття бібліотеки дійшли до висновку щодо необхідності першочергового створення єдиної інформаційної бібліотечної мережі, що пов’язано не тільки з економією фінансових і технічних засобів, але й необхідністю обміну інформацією. Як можна реалізувати такий проект і яких досягти результатів при цьому вивчала Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирьова у ході міжвідомчого соціологічного дослідження «Створення єдиного інформаційного простору для міста Миколаєва».

Особливу увагу дослідники приділяли вивченню ролі публічних бібліотек, розташованих у сільській місцевості. У соціальній інфраструктурі сучасного села бібліотека посідає особливе місце. Вона – найважливіший, а в деяких селах взагалі єдиний, культурний центр. Проте стан книгозбірень у сільській місцевості сьогодні дуже важкий. Саме ці бібліотеки відчули найбільший тягар економічної та фінансової нестабільності, характерної для країни вже протягом п’ятнадцяти років. Не є секретом той факт, що бібліотеки на селі злидарюють: матеріально-технічна база потребує оновлення, у критичному стані знаходяться книжкові фонди, багато років не надходять нові видання. Ці проблеми потребують і осмислення, і вивчення, і, по можливості, вирішення. Тож бібліотеки різних типів неодноразово зверталися до даного питання.

У 1993 р. соціологічна служба Богуславської ЦБС Київської області провела дослідження «Книга і читання в структурі духовних потреб жителів сільської місцевості» з метою одержання інформації про роль і місце читання в житті сільського населення Богуславщини, значення бібліотеки у задоволенні духовних запитів людей.

У 1993-1995 рр. Луганською ОУНБ ім. О.М. Горького виконано дослідження, головною метою якого було виявлення того підґрунтя, на яке можна спиратися у пошуках нових форм залучення селян до культурної діяльності. Предметом дослідницького інтересу була бібліотека та її місце в житті різних верств населення, фактори детермінації читацької поведінки в умовах сільського життя.

З’ясування напрямів діяльності книгозбірень щодо задоволення дозвільних та духовних потреб сільського населення стало основним завданням соціологічних досліджень «Роль бібліотеки в житті сільського жителя» (Донецька ОУНБ, 1995-1997), «Сільські бібліотеки: стан, проблеми, перспективи» (Запорізька ОУНБ, 2001-2005), «Бібліотечне обслуговування сільського населення» (Хмельницька ОУНБ, 2002).

У 2002 р. Рівненська ОУНБ провела дослідження «Сільська бібліотека

– поглядом територіальної громади». Малося на меті вивчити громадську думку щодо діяльності бібліотеки, окреслити пріоритетні напрями роботи сільської книгозбірні відповідно до потреб територіальної громади, удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування населення.

Результати дослідження ще раз підтвердили необхідність сільської бібліотеки, її роль як центру інформації на селі.

Найвищий рейтинг бібліотеки серед закладів соціокультурної сфери підтвердився і даними дослідження «Сільські бібліотеки: стан, проблеми, перспективи» (Запорізька ОУНБ, 2001-2005). На думку респондентів, бібліотеки стали установами, без яких суспільство не може існувати. Переважна більшість читачів використовує їх для самоосвіти та навчання, як місце відпочинку. 95% опитаних жителів області вважають, що місцева влада не повинна приймати рішення стосовно закриття бібліотечних установ без попереднього обговорення і згоди громади.

У ході дослідження проводилось опитування голів сільських рад. Усі вони вважають сільську бібліотеку важливою складовою соціальної інфраструктури села; понад половини опитаних висловили думку, що сільські ради здатні утримувати публічні бібліотеки і зможуть впливати на покращення їхнього матеріально-технічного стану. Лише 7% мали наміри закрити бібліотеки через відсутність коштів.

Сьогодні постала необхідність створення не тільки регіональної, але й державної програми розвитку соціально-культурної сфери села, в якій бібліотеки стануть базовими закладами для розвитку освіти і культури місцевого співтовариства. Регіональне соціологічне дослідження «Організація роботи сільської бібліотеки» (Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирьова, 2004було спрямоване на виявлення шляхів і напрямів розвитку мережі сільських бібліотек області. Воно надало можливість комплексно оцінити стан сільських бібліотек, визначити їхнє місце в житті сільського жителя, його пріоритетні інформаційні потреби та ступінь їхнього задоволення, а також шляхи покращання діяльності сільських бібліотек.

Хмельницька ОУНБ у 2005 р. у рамках обласного конкурсу на кращу публічну бібліотеку в сільській місцевості провела дослідження «Сільська бібліотека очима читача», метою якого стало визначення стратегії подальшого розвитку сільських бібліотек, привернення уваги громадськості та органів місцевої влади до основних питань діяльності книгозбірень.

Проведені протягом останніх десяти років дослідження показали, що сільська бібліотека в умовах кризового стану, відсутності фінансування, неуважного ставлення органів місцевої влади до її проблем продовжує виконувати своє соціальне призначення і є необхідною для села.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ навчальна програма дисципліни “трудове право і право соціального забезпечення” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри комерційного та трудового права І. В. Новосельською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 16 від 09.04.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом новосельська і. в. Навчальна програма дисципліни “Трудове право і...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 N 2707IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 N 2855-IV ( 2855-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ САДЖАНЦІ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР Технічні умови ДСТУ 4938:200 БЗ № 3– 2008/111 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4938:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція РОЗРОБНИКИ: М. Бублик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Гудзій, І. Мережко, канд. с.-г. наук; Є. Розсоха, канд. с.-г. наук; Л. Фризюк; Г. Чорна 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ...»

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний аналіз літературних джерел з питань формування нормативно-правової бази та організації і ліцензування в галузі фізична культура та спорт в Україні. Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та спорту для всіх, зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку спортивнооздоровчі послуги...»

«Національний лісотехнічний університет України Виходячи з цього, сьогодні найбільш зацікавленими у проведенні екологічного аудиту є іноземні інвестори та самі підприємства (для отримання іноземного фінансування). Таким чином, заходи, які вживають на державному рівні у поєднанні з тенденціями на ринку, підвищення рівня свідомості і культури господарювання сучасних керівників призведуть до того, що українські підприємства широко застосовуватимуть принципи екологічного аудиту, який є важливою...»

«УДК 316.351:378(4):37.01(09)(477) О. В. Гапченко, викладач (Хмельницький національний університет) УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНООСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ XVI-XVII СТ. У статті досліджено місце і роль української інтелігенції у творенні єдиного європейського культурноосвітнього простору, в розвитку напрямків освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслено, що завдяки дотриманню українською інтелігенцією XVI-XVII ст....»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 10(50) Вінниця-2012 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2012. Випуск 10(50). -с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»

«Ціль звіту: Проведення детального аналізу ринку зернових та олійних в Україні.Призначення звіту: Новини 3 Аналітичний звіт являє собою інструмент, Виробництво 4 розроблений для власників, керівників Запаси 6 маркетологів, інвесторів, аналітиків, Експорт 7 трейдерів аграрного бізнесу. Звіт несе в Імпорт 8 собі інформацію про загальні та цінові Ціни 10 тенденції ринків в розрізі по культурах у Посівна 2013 14 вигляді графіків, таблиць та оглядового Баланси 16 тексту. Джерела інформації: Державна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»