WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Ціль звіту: Проведення детального аналізу ринку зернових та олійних в Україні. Призначення звіту: Новини 3 Аналітичний звіт являє собою інструмент, Виробництво 4 розроблений для ...»

Ціль звіту:

Проведення детального аналізу ринку

зернових та олійних в Україні.

Призначення звіту:

Новини 3

Аналітичний звіт являє собою інструмент,

Виробництво 4

розроблений для власників, керівників

Запаси 6

маркетологів, інвесторів, аналітиків,

Експорт 7

трейдерів аграрного бізнесу. Звіт несе в

Імпорт 8

собі інформацію про загальні та цінові

Ціни 10

тенденції ринків в розрізі по культурах у Посівна 2013 14 вигляді графіків, таблиць та оглядового Баланси 16 тексту.

Джерела інформації:

- Державна митна служба України

- Державна служба статистики України

- Міністерство аграрної політики України

- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

- U.S. Department of Agriculture

- International Grains Council (IGC)

- Дані аналітичного відділу компанії «Дикун»

- Галузеві видання та портали В Україні створено ПАТ Аграрний фонд зі статутним капіталом 5 млрд грн Кабінет міністрів ухвалив створити публічне акціонерне товариство «Аграрний ВР України проголосувала за добровільну сертифікацію зерна фонд» і сформувати з державних облігацій капітал фонду в розмірі 5 млрд грн. Таке Мінфін України має намір продовжити мораторій на нульову ставку ПДВ на експорт

- рішення закріплене постановою Кабміну № зерна 364 від 22 квітня 2013 року, повідомляє УНІАН.

Аграрний фонд України став публічним акціонерним товариством До цього Аграрний фонд був бюджетною Китай, Іран та Індія активізували закупівлі соняшникової олії в Україні

–  –  –

За рахунок невдалого урожаю 2012/2013 МР Україна перебуває в очікуванні нового 10000 урожаю зернових та олійних, адже їх запаси в середині країни настільки низькі, що в деяких 5000 сегментах ми не можемо задовольнити власні потреби до кінця сезону. Так, станом на 1 0 травня 2013 року наявність зернових та насіння соняшнику на всіх (сільськогосподарських, зберігаючи та переробних) підприємствах на 39,2% менше порівняно з попереднім роком.

Наявність пшениці в середині країни скоротилась вдвічі порівняно з попереднім роком – 2013 2012 2011 до 3 млн т. Таке скорочення пояснюється значним скороченням урожаю в 2012/2013 МР (відносно попереднього) та інтенсивним експортом зернової.

Наявність кукурудзи, тис. т Наявність ячменю в усіх підприємствах також скоротилась, порівняно з аналогічною датою 2012 року на 30,8% - до 908 тис. т. Наявність даної зернової на переробних 15000 підприємствах близька до мінімуму минулого року – 109,7 тис. т. Така ситуація склалась 10000 через високу ціну на зернову та стримування її на ринку виробниками через небажання 5000 збувати ячмінь за більш доступними для переробників цінами.

У зв’язку з низькою урожайністю запаси кукурудзи менші на 33,7%. Так запаси кукурудзи в усіх підприємствах станом на 1 траня 2013 року складають 3693,2 тис. т, що дає можливість продовжувати експортну діяльність в даному сегменті.

Дуже відчутне скорочення запасів на ринку олійних. 2012/2013 маркетинговий рік відзначився низьким урожаєм соняшника, хоча посівні площі були збільшені на 10%. через несприятливі погодні умови урожайність олійної скоротилась на 11% - до 16,5ц/га в Наявність сої на переробних підприємствах, тис.т середньому по Україні. Станом на 1 травня запаси насіння соняшника в усіх категоріях 1000 підприємств становили 1644 тис. т, що на 32,7% менші, ніж в минулому році. Великий дефіцит ріпаку та сої на переробних підприємствах, на зазначену дату вони володіють 500 лише115,9 тис. т сої (-53,5% відносно попереднього року) та 32,8 тис. т ріпаку (-75,5%). 0

–  –  –

На ринку фуражної кукурудзи протягом травня відбулося зростання ціни. Дане підняття 2050 відбулося через підвищений попит на зернову з боку комбікормових заводів. Вони набували 2000 великотоннажні партії даної зернової зважаючи на відсутність на ринку необхідних обсягів пшениці.

Також однією з причин збереження даного тренду було зростання темпів реалізації готової продукції.

Також експортно-орієнтовані компанії підвищували ціни попиту на фуражну кукурудзу. У більшості випадків склалася ситуація була обумовлена зацікавленістю трейдерів у формуванні нових партій зерна на внутрішніх елеваторах. Тим часом, аграрії озвучували минулі відпускні ціни на зернову. 1800

–  –  –

У свою чергу, власники фуражного ячменю озвучували раніше встановлені ціни пропозиції в 2 000 діапазоні від 1890 грн/т до 2140 грн/т. Як правило, сільгоспвиробники продавали зернову невеликими 1 900 обсягами. При цьому найчастіше якісні показники її відповідали вимогам ГОСТу. 1 850 Достатньо стабільною протягом місяця була ситуація на ринку фуражної пшениці. З середини 1 750 місяця ціни попиту зазнали незначного збільшення, та встановились на рівні 1920 – 2130 грн/т на 1 700 умовах EXW. Така ситуація склалась через недостатню пропозицію зернової. Так, оператори ринку розглядали можливість придбання зерна в інших областях. При цьому переробники були готові купувати партії зернової 3 та 4 класу за однаковими цінами.

Експортно-орієнтовані компанії повідомляли про відсутність закупівель фуражної пшениці на Пшениця Ячмінь Кукурудза внутрішніх елеваторах, внаслідок чого ціни попиту на нього залишалися декларативними.

Разом з тим, власники зерновий часто не погоджувалися поступатися в ціні і озвучували її на максимальному рівні. Поряд з цим, реалізувати пшеницю дешевше були готові поодинокі сільгоспвиробники, які мали потребу в грошових коштах.

Ціни на зернові станом на 25.05.2013

–  –  –

На ринку насіння ріпаку минулого тижня зберігалися раніше встановлені цінові тенденції.

Оператори ринку як і раніше повідомляли, що спостерігалося практично повна відсутність пропозиції 4 600 за декларованими цінами в діапазоні від 4200 грн/т до 4450 грн/т без урахування вартості доставки. За 4 400 словами учасників ринку, переробні підприємства, зважаючи на сезонну відсутності ріпаку і маючи 4 200 технічні можливості, воліли працювати з насінням соняшнику або іншими видами альтернативних 4 000 олійних. У той же час, компанії, орієнтовані на експорт, повідомляли про призупинення закупівлі

–  –  –

Вплив на ціноутворення і раніше надавало територіальне розташування переробних потужностей, а також кон'юнктура експортного ринку соняшникової олії. Так, як і раніше, максимальні і близькі до Тенденція цін на олійні, (CPT-порт) грн/т них ціни (4750-4900 грн/т СРТ) були характерні для підприємств південних і західних областей. В 5 000 окремих областях південного регіону (Одеська обл.) закупівельні ціни на насіння соняшнику досягали 4 900 4950 грн/т з урахуванням вартості доставки сировини на підприємство. Дана обставина була 4 800 обумовлена, насамперед, великою виснаженням сировинних запасів у південних і західних областях. 4 700 Мінімальні закупівельні ціни в основному були характерні для олієдобувних заводів східних областей

–  –  –Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Зелiнський Едуард Францович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ІТТ-Плаза 2....»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ Чернігів – 2011 ББК 78.37 Б 59 Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55с. Бібліотека являє собою нерозривну єдність двох типів діяльності з обслуговування читачів: організація доступу до документа і організація міжособистісного спілкування. Якщо з бібліотеки йде живе...»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«1996 2006 10 РОКІВ ПРАЦІ Мальтійська Служба Допомоги м. Івано-Франківськ Мальтійський орден............................. 3 Мальтійська Служба Допомоги в Україні............ 4 Клуб молодих інвалідів „Романтики”............... 5 Проблеми Клуб „Романтики” Регулярні зустрічі Волонтери Освіта Духовність Культура Рекреація, відпочинок, міжнародні табори Спорт Особисті контакти Нові члени Успішне закінчення проекту Акції і семінари Діти-сироти....»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»

«РАЗДЕЛ III «СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. № 2. С. 119-129. УДК 316.7 СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНА Буяшенко В.В. У статті аналізується специфіка соціальної допомоги в контексті культури постмодерну. З’ясовується яким чином принципи постмодерну втілилися в теоретичному розумінні соціальної допомоги та її практичному...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 художнього твору сучасної культури, тому проблема взаємодії мистецтв як проблема порівняльного аналізу виходить на принципово новий рівень осмислення і вимагає уважного та поглибленого вивчення.ЛІТЕРАТУРА: 1. Андреев Л Г. Импрессионизм / Андреев Л. Г. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 250 с.; 2. Бунин И.А. Собрание починений / Бунин И. А. В 6-ти т. Т. 4. Произведения 1914 – 1931. / Статья – послесловие и коммент. А.Саакянц / Бунин...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»