WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 10(50) Вінниця-2012 Збірник наукових праць Вінницького національного ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Вінницького національного аграрного університету

Серія: Сільськогосподарські науки

Випуск 10(50)

Вінниця-2012

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного

університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М.

(головний редактор) та інші. - Вінниця, 2012. - Випуск 10(50). -с.

У збірнику висвітлено питання технології та ефективності вирощування сільськогосподарських культур та екології Друкується за рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету (протокол № 7 від 22.02. 2012 р.)

Редакційна колегія:

Калетнік Г. М., д.е.н., к.с-г.н., ректор ВНАУ - головний редактор;

Яр.емчук О.С., к.с.-г.н., доцент, проректор з наукової роботи - заступник головного редактора, ВНАУ;

Чудак P.A., д.с.-г.н., професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва - заступник головного редактора, ВНАУ;

Мазур В.А., к.с.-г.н., доцент, декан агрономічного факультету - заступник головного редактора, ВНАУ;

Барвінченко В.І., д.с.-г.н., професор, ВНАУ;

Квітко Г.П., д.с.-г.н., професор, ВНАУ;

Костенко В.М., д.с.-г.н., професор, ВНАУ;

Мазуренко М.О., д. с.-г. н., професор, ВЇІАУ;

Макаренко П.С., д.с.-г.н., професор, ВНАУ;

Заболотний Г.М., к.с.-г.н., професор, ВНАУ;

ГІідпалий І.Ф., д.с.-г. н., професор, ВНАУ;

Польовий Л.В., д.с.-г.н., професор, ВНАУ;

Чернецький В.М., д.с.-г.н., професор, ВНАУ;

Шерепітко В.В., д.с.-г. н., професор, ВНАУ.

Поліщук І.С., к.с-г.н., доценг, ВНАУ;

Пінчук Н.В., к.с-г.н., доцент, ВНАУ;

Мамалиґа B.C., к.с.-г.н., професор, ВНАУ;

Цицюра Я.Г., к.с-г.н., доцент, ВНАУ;

Відповідальні секретарі:

Бережнюк H.A., к.с-г.н., доцент, ВНАУ;

Поліщук М.І., к.с-г.н., доцент, ВНАУ.

Адреса редакції: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 57-41-79; 46-02-40 Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації КВ 4571 від 19.09.2001 О Вінницький національний аграрний університет, 2012 Збірник №10 (50) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2012 Література

1. Ришард Титко. Відновлювані джерела енергії (Досвід Польщі для України). //Ришард Титко, Володимир Калініченко. - Варшава, 2010. - 533 с.

2. Ефективні техніко-технологічні рішення використання соломи (рекомендації МАП України, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, УААН та ін.). Київ, 2008. - 64 с.

3. Орлюк А.П. Теоретичні

–  –  –

наукових праць ВНАУ Вступ. Збільшення обсягу виробництва продукції сільського господарства та його переробки залежить від багатьох факторів, серед яких одним із основних є ефективне використання сортового потенціалу. Щорічно не добирається значна кількість продукції, в перспективі отримання якої можна з високою достовірністю впевнитись, ознайомившись з результатами державного сортовипробування. Вирощуючи лише районовані сорти і гібриди, своєчасно проводячи сортозаміну, господарства можуть значно компенсувати негативний вплив на очікуваний врожай ґрунтово - кліматичних умов вирощування, при недостатньому матеріально-технічному забезпеченні, дефіциту мінеральних добрив і засобів захисту рослин тощо [1].

Озима пшениця - найцінніша сільськогосподарська культура не тільки в Україні, а й в цілому в світі. Вона зайняла чільне місце серед хлібних злаків та культивується на величезних площах.

Сильна пшениця ціниться особливо високо: вона дає найпоживніший та найсмачніший хліб і, крім того, здатна при підмішуванні набагато поліпшити хлібопекарські якості інших слабких пшениць. Сила пшениці залежить в першу чергу від сорту.

Південь України ставить великі вимоги до сортів озимої пшениці. Вони повинні не тільки відзначатися високою продуктивністю рослин і добрими якостями зерна, а й бути досить стійкими до посухи та морозів, хвороб та шкідників, вилягання та осипання, і здатними якомога краще використовувати високий агротехнічний фон. Українські селекціонери прагнуть створити сорти, які б найбільше відповідали цим вимогам [2].

Для розв'язання проблеми виробництва пшениці наша країна в особі Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Українського інституту експертизи сортів рослин та державних закладів експертизи (сортодослідних станцій) вирішує питання наукової основи формування її сортових ресурсів з подальшим вивченням придатності до поширення в Україні.

Мета роботи — подати характеристику нових сортів пшениці м'якої Збірник №10 (50) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2012 озимої за біологічними та господарськими властивостями, рекомендованих для вирощування в зоні Степу України. Дослідження виконані згідно методики державного сортовипробування України [3].

Виклад основного матеріалу. Державне сортовипробування ґрунтується на експериментальних оцінках: морфологічних, біологічних і господарських цінних ознак сортів рослин, визначення їх придатності для використання з дотриманням екологічних, технологічних принципів та прийнятих методик досліджень [3,4].

До Державного Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні в 2011 році, занесено 226 сортів пшениці м'якої озимої, з них 144 рекомендовані для вирощування в зоні Степу [5, 7].

Починаючи з 1993 року Державний Реєстр сортів рослин України з кожним роком поповнювався новим сортами, витісняючи старі [6].

Самими плідними за кількістю зареєстрованих сортів пшениці (ТгШсит а е з й ш т Ь.) були 2005, 2008, 2009 та 2010 рр. [5].

Відомо, що використання старих сортів, які введено до Реєстру понад 8-10 років тому, призводить до збитків, і варто добирати нові, зареєстровані в останні 3-5 років, адже кожна сортозаміна дає прибавку врожайності у 5-8 ц/га.

Так, під час сортовипробування пшениці м'якої озимої на придатність до поширення в Україні на Первомайській сортодослідній станції Миколаївської області, урожайність нових, рекомендованих для вирощування в зоні Степу сортів, вища прийнятих в цій зоні сортів-стандартів (табл. І).

Назріла необхідність в кожній ґрунтово-кліматичній зоні мати в районуванні набір генетично - неоднорідних сортів з високою адаптивною стійкістю та екологічною пластичністю — інтенсивного та напівінтенсивного типу, здатних бути продуктивними в умовах, створених будь-якою групою попередників.

Нижче наведено характеристику нових сортів пшениці, рекомендованих для вирощування в умовах Степу України, які випробовувались на придатність до поширення в умовах Миколаївської області.

–  –  –

Благодарка одеська. Рік реєстрації — 2010. Заявник — Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН.

Господарські та біологічні характеристики: високоінтенсивного типу універсального використання на різних агрофонах. Середня врожайність за З роки (2007-2009) в дослідах з придатності сортів до поширення на Первомайській сортодослідній станції становила 59,7 ц/га. В гостро посушливому 2007 р. врожайність склала 55,2 ц/га, що на 9,4 ц/га вище сортустандарту Смуглянка. Найвищий врожай зібрано в 2009 році — 79,3 ц/га.

Середньостиглий. Вегетаційний період в зоні Степу в середньому складає 265 - «доби. Напівкарлик - середня висота рослин 83 см, стійкий до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі. Рівень морозо-зимостійкості 7-8 балів.

Посухо-жаростійкість підвищена (7-8 балів). Характеризується польовою стійкістю до найбільш поширених хвороб.

Агротехнічні вимоги: має високу позитивну реакцію на підвищення агрофону, широка екологічна пластичність Польовик. Рік реєстрації - 2009. Заявник — Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН Збірник _ №10 (50) наукових праць ВНАУ Рослинництво ^ Господарські та біологічні характеристики: сорт проміжного типу інтенсивності (універсальний) з добре вираженими ознаками степового екотипу.

Середня врожайність за 3 роки (2007, 2008, 2009) в дослідах з придатності сортів до поширення на Первомайській державній сортодослідній станції становить 61,0 ц/га. Найвищий врожай зібрано в 2009 році - 83,6 ц/га, що на 6,0 ц/га більше, ніж у стандарту Смуглянка. Відноситься до групи середньоранніх з тривалістю вегетаційного періоду 280-288 днів. Висота рослин (95-100) см. Стійкість до


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- вилягання 8 балів. Стійкість до основних хвороб 7-8 балів. Стійкий до осипання і проростання зерна.

Якість зерна: маса 1000 зерен 36,7-43,4 г. Відноситься до групи сильних пшениць. Вміст клейковини до 29,1-30,7%, білка 13,7-14,1%, сила борошна складає 340-400 о. а., об'єм хліба із 100 г борошна 1520-1760 см3, загальна оцінка хліба 5,1-5,2 бала. Сорт продовольчого призначення.

Апробаційні ознаки: різновидність еритроспермум. Колос середньої щільності, циліндричної форми, середньої довжини (9,5-10,6 см). Колоскова луска овальної форми. Кіль доходить до основи луски. Плече пряме, слабо скошене.

Зернівка середніх розмірів (маса 1000 зерен 36,7-43,4 г), борозенка неглибока.

Агротехнічні вимоги: сорт універсальний і добре адаптований для сівби по різних попередниках і в різні строки. Разом з тим, добре реагує на внесення мінеральних добрив, особливо на азотні підживлення.

Особливості сорту: як сорт проміжного типу за інтенсивністю, його можна використовувати для посіву по гірших попередниках і при пізніх строках сівби.

Здатний переносити посухи з меншими втратами, ніж сорти інтенсивного типу.

Місія одеська. Рік реєстрації - 2010. Заявник - Селекційно - генетичний інститут -Національний ценгр насіннєзнавства та сортовивчення НААН.

Господарські та біологічні характеристики: інтенсивного типу універсального використання з підвищеною стійкістю до низьких агрофонів.

Середня врожайність за 3 роки (2007, 2008, 2009) на Первомайській сортодослідній станції в дослідах з придатності сортів до поширення в Україні

–  –  –

наукових праць ВНАУ становить 67,6 ц/га. Найвищий врожай зібрано в 2009 році — 88,5 ц/га, що на 7,2 ц/га більше ніж у національного стандарту Подолянка.

Середньостиглий, вегетаційний період 268-272 діб. Середньорослий - 85см, стійкий до вилягання (8-9 балів), осипання (7-8 балів). Висока морозо

- зимостійкість (8-9 балів). Винятково висока посухо-жаростійкість (9 балів).

Польова стійкість до основних захворювань.

Якість зерна: маса 1000 насінин 37,2-44,8 г. Відповідає вимогам сильних пшениць. Вміст білка 13,8-14,1%, вміст клейковини 28,0-29,5%, сила борошна 320-376 о. а., загальна оцінка хліба - 4,6-4,9 бала.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, пірамідальний, середньої щільності. Остюки білі, цупкі, зазубрені, завдовжки 7-8 см, розташовані під кутом 40-45°. Плече та зубець прямої форми. Кіль наявний.

Зернівка червона, по формі видовжена.

Агротехнічні вимоги: високий рівень адаптивних властивостей забезпечує стабільність урожайності і відносно високий її нижній поріг при будь-яких несприятливих умовах вирощування.

Особливості сорту: вирізняється винятково високою посухожаростійкістю. Витривалий до ранніх і пізніх строків сівби.

Наталка. Рік реєстрації - 2009. Заявник - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України.

тип}7, Господарські та біологічні характеристики: сорт інтенсивного універсального використання. Середня врожайність за 2 роки (2008-2009) випробування в дослідах з придатності сортів до поширення в Україні на Первомайській сортодослідній станції склала 62,8 ц/га. Найбільший врожай зібрано в 2009 році - 81,6 ц/га. Середньоранній, достигає за 274-275 днів. Рослини заввишки 93 см, стійкість до вилягання 8,0 бала, стійкість до осипання 8-9 бала.

Стійкий до посухи - 8,0 бала. Зимостійкість та морозостійкість - 8-9 балів.

Якість зерна: маса 1000 зерен 36,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9-14,5 % білка, клейковини

–  –  –

28,6-30,1 %, сила борошна 356-426 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, або солом'яно жовтий, циліндричної форми, середньої щільності, короткий із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок короткий, вушка гострі. Кіль наявний.

Агротехнічні вимоги: На оптимальному фоні мінерального живлення найбільш вдало поєднує високі врожаї з відмінною якістю зерна. Можна сіяти по всіх попередниках.

Нива Київщини. Рік реєстрації - 2010. Заявник - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України.

Господарські та біологічні характеристики: за роки випробування в зоні Степу врожайність складає 59,0 ц/га. Середня врожайність за 3 роки (2008-2010) на Первомайській сортодослідній станції в дослідах з придатності сортів до поширення в Україні становить 68,1 ц/га. Найвищий врожай зібрано в 2009 році — 92,1 ц/га, що на 14,5 ц/га більше стандарту Смуглянка. Середньоранній, достигає за 273-278 днів. Напівкарлик. Рослини заввишки 77-85 см, стійкість до вилягання 7,4бала, стійкість до осипання 8,3-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,7-9,0 бала.

Якість зерна: маса 1000 зерен 40,4-44,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9 - 14,6% білка, клейковини 28,6 - 30,1 %, сила борошна 356-426 о. а., об'єм хліба з 100г борошна 1100-1200 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, або солом'яно жовтий, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець дуже зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок - короткий, вушка - гострі.

Овідій. Рік реєстрації — 2009. Заявник — Інститут землеробства південного

–  –  –

наукових праць ВНАУ регіону Української академії аграрних наук.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 9(49) Вінниця-2011 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2011. Випуск 9(49). 216 с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний аналіз літературних джерел з питань формування нормативно-правової бази та організації і ліцензування в галузі фізична культура та спорт в Україні. Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та спорту для всіх, зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку спортивнооздоровчі послуги...»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«Мистецтвознавство СУЛІМ Р. А. ДИТЯЧІ ОПЕРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА ТА ЇХ СЦЕНІЧНА ДОЛЯ У сучасній культурі склалась особлива царина композиторської творчості, присвячена дітям. Зокрема, значного розвитку набули музично-театральні жанри – серед яких – опери, балети, музичні казки, мюзикли, музика до дитячих спектаклів тощо. Велику роль у започаткуванні цього напряму відіграв видатний український композитор Микола Лисенко (1842–1912), який став творцем дитячої опери – першої не лише в українській музиці,...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«УДК 811.161.2’373.7 ВОЛЮНТАТИВИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ Дем’янова Ю.О., к. філол. н., ст. викладач Запорізький педагогічний коледж У статті розглядаються побажання з негативною семантикою як стереотипні лінгвоментальні формули, що визначають вербальну поведінку носіїв української культури. Ключові слова: мовна експресивність, мовний стереотип, магічне мислення, негативні волюнтативи, паремії, ритуальна магічна дія. Демьянова Ю.А....»

«РАЗДЕЛ III «СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. № 2. С. 119-129. УДК 316.7 СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНА Буяшенко В.В. У статті аналізується специфіка соціальної допомоги в контексті культури постмодерну. З’ясовується яким чином принципи постмодерну втілилися в теоретичному розумінні соціальної допомоги та її практичному...»

«ВИДАННЯ У КРАЇНОМ ОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ Д Ж Е РЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації –2– Державний комітет архівів України Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Національна Академія наук України Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький ВИДАННЯ УКРАЇНОМОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДЖЕРЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації Київ 2000 –3– Ці методичні рекомендації...»

«1996 2006 10 РОКІВ ПРАЦІ Мальтійська Служба Допомоги м. Івано-Франківськ Мальтійський орден............................. 3 Мальтійська Служба Допомоги в Україні............ 4 Клуб молодих інвалідів „Романтики”............... 5 Проблеми Клуб „Романтики” Регулярні зустрічі Волонтери Освіта Духовність Культура Рекреація, відпочинок, міжнародні табори Спорт Особисті контакти Нові члени Успішне закінчення проекту Акції і семінари Діти-сироти....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ САДЖАНЦІ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР Технічні умови ДСТУ 4938:200 БЗ № 3– 2008/111 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4938:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція РОЗРОБНИКИ: М. Бублик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Гудзій, І. Мережко, канд. с.-г. наук; Є. Розсоха, канд. с.-г. наук; Л. Фризюк; Г. Чорна 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»