WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ДІАЛОГ 01034 Kиїв, вул. Рейтарська, 8/5-А тел. (+38044) 278-6342, 278-6360, факс 278-633 E-Mail: agro AgWP Наукові ...»

-- [ Страница 1 ] --

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ДІАЛОГ

01034 Kиїв, вул. Рейтарська, 8/5-А

тел. (+38044) 278-6342, 278-6360, факс 278-633

E-Mail: agro@ier.kiev.ua, http://www.ier.kiev.ua

AgWP

Наукові матеріали

Реструктуризація цукрового комплексу України

Примітка:

Цей документ було підготовлено з використанням загальнодоступної інформації та даних з різних джерел. Усі висновки та рекомендації даної роботи в жодному разі не потрібно вважати відображенням політики та точки зору німецького Федерального Міністерства з продовольства, сільського господарства та захисту прав споживачів.

ЗМІСТ 1 Вступ 2 Цукрова галузь України

2.1 Виробництво цукрових буряків

2.2 Конкурентоспроможність виробництва цукрових буряків порівняно з іншими культурами

2.3 Структура виробників цукрових буряків

2.4 Виробництво цукру

2.5 Структура цукрової промисловості

2.6 Організація ринку цукру України та торгівельний режим 3 Конкурентоспроможність виробництва цукру в Україні до та після вступу до СОТ 4 Наступні міркування: трансферти споживачів, зайнятість, інфляція та бідність

4.1 Трансферти споживачів виробникам цукру

4.2 Ціни на цукор та бідність

4.3 Ціни на цукор та інфляція

4.4 Зайнятість та соціальні аспекти 5 Світові тенденції ринку цукру 6 Реформа ринку цукру в ЄС 7 Реструктуризація цукрового сектору Східної Німеччини – приклади для України 8 Реструктуризація цукрового сектору Польщі – приклади для України 9 Реструктуризація цукрового сектору Молдови – приклади для України 10 Висновки

10.1 Варіанти політики: Згортання виробництва чи Пакт стабільності?

10.2 Рекомендації та необхідні заходи Посилання Додатки Методологічні пояснення Презентації учасників семінару ринку цукру 4 квітня 2006 року 1 Вступ Загальною метою даної роботи є розробка рекомендацій щодо реструктуризації сектору цукру України, враховуючи тенденції на світовому ринку цукру, майбутнє членство України у СОТ та приклади інших країн Східної Європи.

Запит на розробку рекомендацій надійшов від Першого заступника міністра аграрної політики України, пана Демчака Івана Микитовича, на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2005 року “Про затвердження програми реструктуризації секторів цукру та цукрових буряків на період до 2010 року”. До аналізу та розробки рекомендацій було залучено різних експертів державного та приватного секторів України та Німеччини. Німецьке федеральне міністерство сільського господарства делегувало експертів із метою надання інформації щодо останніх подій в сфері реформування ринку цукру ЄС. Представники цукрової галузі Німеччини надали важливу інформацію щодо реструктуризації цукрового сектору Східної Німеччини, Молдови та Польщі, а також щодо останніх тенденцій на світовому ринку цукру. Цукрова галузь та виробники цукрових буряків України були залучені до роботи за підтримки Української аграрної конфедерації та Асоціації цукровиків України “Укрцукор”. Команда проекту приймала активну участь у різноманітних зустрічах, семінарах та конференціях з метою виявлення потреб сектору. Наступним кроком у роботі команди був аналіз різних статистичних даних, наданих державними установами України, наявних в інституті та інших джерелах. Дана робота ґрунтується на попередніх дослідженнях Інституту економічних досліджень та політичних консультації та консультативних роботах Німецької консультативної групи в Україні.

Однак дослідники суттєво розширили аналіз ключових питань, застосовуючи різні методи аналізу господарської діяльності господарств та підприємств. Особливо це стосується аналізу валового прибутку, коефіцієнтів ефективності та функцій щільності.

На початку роботи аналізується поточний стан цукрової галузі України зі структурою його виробництва та споживання, ефективністю, регулюванням ринку та торгівлі.

Особлива увага приділяється аналізу змін ефективності виробництва цукрових буряків та цукру в різних регіонах, а також між різними виробниками цукрових буряків та цукрових заводів України.

“Міжнародна” частина документу починається з опису останній тенденцій на світовому ринку та наслідків реформи ринку цукру ЄС. Дослідження досвіду трьох країн - Польщі, Східної Німеччини та Молдови, - містять важливу інформацію та уроки для України. Наприкінці дослідження представлені висновки та спеціальні рекомендації для України.

Аналіз майбутніх можливостей енергетичного ринку для цукрової галузі, впливу на фактори виробництва (насіння, добрива, агрохімікати), а також аналіз ринку замінників цукру не були метою даної роботи.

2 Цукрова галузь України

2.1 Виробництво цукрових буряків Цукровий буряк є основною сировинною базою вітчизняних цукрових заводів України. Таким чином, конкурентоспроможність та ефективність виробництва цукрових буряків в Україні є одним з найбільш важливих елементів у проблемі підтримки та збереження всього цукрового маркетингового ланцюжка.

Незважаючи на високі показники виробництва сектору в радянські часи (Україна була найбільшим виробником цукру та, як наслідок, цукрового буряку у колишньому СРСР), перехід до ринкової економіки став справжнім викликом для виробництва бурякового цукру. Із втратою ринків на теренах колишнього СРСР та обмеженої міжнародної конкурентоспроможності з початку перехідного періоду виробництво цукрового буряку знизилося більш ніж на дві третини, з 44,3 млн. т. в 1990 році до 15,6 млн. т. у 2005 році (див. табл. 1).

Таблиця 1: Виробництво цукрових буряків в Україні, 1990-2005 рр.

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Площа, тис. 1605,4 1022,1 855,6 970,3 896,6 773,4 732,0 625,5 667,0 Га Врожайність, 27,57 15,63 17,67 18,26 18,93 20,12 23,80 24,97 22, т/га Валовий 44,3 14,1 13,2 15,6 14,5 13,3 16,6 15,6 15, врожай, млн.

т Джерело: Державний комітет статистики України, Украгроконсалт * 2006 попередня оцінка Однак цей спад не був постійний. Після найнижчого врожаю 2000го року сектор дещо покращив свої показники, однак досі немає чітких позитивних тенденцій. Тим не менш, повільне скорочення посівних площ і збільшення врожайності свідчить про деякі позитивні структурні зрушення в секторі.

Необхідно відзначити, що врожайність, показана у таблиці 1, є простою середньою оцінкою та не відображає всю змінність показників врожайності між виробниками в секторі. Середньозважена врожайність (зважена на частку виробництва) надає більш точну оцінку, що, за нашими розрахунками, була суттєво перевищувала просту середну врожайність у 2004 році, а саме 30,91 т/га порівняно з 24,97 т/га.

Оцінений розподіл врожайності у 2004 році (див. рис.1) вказує на величезну дисперсію. Більшість виробників мають врожайність в межах від дуже низької врожайності до рівня 30-40 т/га, і тільки незначна кількість мають врожайність 40 т/га та більше. Мода розподілу знаходиться на рівні 16,95 т/га, вказуючи на те, що в 2004 році більшість виробників мали врожайність в околі цього значення. Якщо згрупувати площі вирощування цукрових буряків відповідно до інтервалів врожайності (як у табл. 2), то можна помітити позитивну кореляцію між величиною оброблюваних площ та врожайністю. Іншими словами, виробники, які оброблюють більшу площу цукрових буряків можуть досягати більшої врожайності. Тим не менш, отримані результати не потрібно помилково тлумачити та припускати, що великомасштабне виробництво цукрових буряків є загалом більш продуктивним. Як свідчить таблиця 2, виробники з однаковими площами цукрових буряків мають різні результати, із врожайностями, що належать як до “найгірших” так і до “найкращих” виробників.

–  –  –

1 30,1 100,6 1823 1 60,0 147,8 2265 2 68,3 194,4 3854 2 105,4 275,7 1615 50 10 114,7 309,1 2114 Джерело: Власні розрахунки на основі даних ІЕД Джерело: Власні розрахунки на основі даних ІЕД Рис 2 показує оцінений розподіл показників технічної ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств сектору2. Показники ефективності виробництва демонструють, наскільки далеко виробники розташовані від найкращих виробників за однакових виробничих витрат. Іншими словами, найкращі виробники мають 100% ефективність виробництва (показник ефективності ‘1’ на рис. 2), а гірші виробники розташовані ліворуч від 1. Таким чином, якщо показник ефективності виробника дорівнює 0,8 (або 80% ефективності), це свідчить про те, що він може збільшити випуск на 20% при незмінних витратах та покращенні господарювання, співвідношення капіталу до використаної праці та підвищення якості управління сільськогосподарськими підприємствами. Рис. 2 показує, що більшість виробників цукрових буряків мають показник ефективні виробництва тільки на рівні 43%.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Незважаючи на трохи вищий середньозважений показник ефективності (59%), очевидно, що вітчизняні виробники неповністю використовують свій потенціал чи неефективно використовують наявні ресурси. Це зумовлено різними причинами, наприклад, низьким рівнем якості управління сільськогосподарськими підприємствами, неоптимальною практикою господарювання (низька якість насіння, висока щільність посівів, низьке використання факторів виробництва), неадекватне технічне оснащення тощо., дослідження чого є поза рамками даної роботи. Таким чином, потенційно при забезпеченні підвищення ефективності виробництва та незмінних витратах у 2004 році Україна змогла б виробити близько 26,94 млн. тонн цукрових буряків, тобто приблизно на 10 млн. тонн більше, ніж фактично було вироблено.

На рис. 3 та 4 представлена інформація щодо витрат на виробництво цукрових буряків. Можна відмітити, що більшість сільськогосподарських підприємств інвестувало близько 123 грн. на тонну або 2392 грн. на гектар цукрових буряків в 2004 році. Середній показник дорівнював приблизно 176 грн./т або 2782 грн./га.

Розподіл витрат є досить широким та коливається від близько 1000 грн/га до більш ніж 5000 грн/т. Недивним є те, що виробники, які вкладали більше грошей у виробництво, отримали більш високі показники врожайності. Таблиця 3 демонструє позитивну кореляцію між виробничими витратами та врожайністю (тобто мода та медіана розподілу виробничих витрат кожного інтервалу врожайності вказує на позитивну тенденцію). Таким чином виробники, які отримали більш, ніж 50 т/га 1 Ми використали оцінку щільності розподілу (kernel density estimation) за допомогою щільності Гауса як ядра функції (див. Додаток A.1) Показники технічної ефективності були оцінені за допомогою Аналізу Огинаючої Даних (Data Envelope Analysis) з одним випуском (Виробництво) та двома факторами виробництва (зібрана площа, виробнича собівартість). За описом методу дивіться Додатки A.2 and A.3 витрачали в середньому 5532 грн./га, а більшість у цій групі врожайності витратила в околі 5177 грн/га.

Наступним кроком ми порівняли вище наведені виробничі витрати із світовими цінами із метою дізнатися яка частина сільгосппідприємств, що вирощують цукровий буряк, були б конкурентноздатними на світових ринках, припускаючи ефективно працюючий переробний сектор. Рисунок 3 свідчить про те, що теоретична світова ціна на цукровий буряк (165 грн./т), вирахувана із світової ціни на білий цукор (192 євро/т в 2004-му році) за умови середнього коефіцієнта екстракції цукру в ЄС (13%).

Отже, можна зробити висновок, що більше половини українських виробників цукрових буряків були б конкурентноздатними.

На основі проведеного вище аналізу можна зробити висновок, що величезний потенціал ефективності підприємств досягається не тільки за рахунок інвестицій, а й за рахунок покращення практики господарювання та управління сільськогосподарськими підприємствами. Також можна підсумувати, що дискусії навколо середніх виробничих витрат є достатньо обмеженими у використанні через широку варіацію виробничих витрат.

Рисунок 2: Оцінений розподіл Рисунок 3: Оцінений розподіл показників ефективності виробничих витрат цукрового буряку на сільськогосподарських підприємства, тонну, 2004 Джерело: Власні розрахунки на основі даних ІЕД Джерело: Власні розрахунки на основі даних ІЕД

–  –  –

Аналізуючи регіональну особливість та ефективність виробництва цукрових буряків на карті 1 можна побачити, що виробництво в основному сконцентровано у Центральній частині України.

Вінницька, Полтавська, Черкаська та Київська області є лідерами за обсягами виробництва та площами цукрових буряків. Те саме стосується й врожайності, за винятком Херсонської області, яка дає найвищу середньозважену врожайність. Тим не менше, ефективність показників виробництва не співпадає з іншими показниками серед областей на карті. Наприклад, Дніпропетровська область мала приблизно такий самий показник ефективності, як і Вінницька та Полтавська області у 2004 році, хоча природні умови у Дніпропетровській області є менш сприятливими для вирощування цукрових буряків. Незважаючи на те, що детальний аналіз цього феномену вимагає додаткових досліджень, все ж таки можна зробити певний висновок: доступність природного потенціалу необов’язково гарантує його ефективне використання.

Мапа 1: Регіональний розподіл виробництва цукрових буряків в Україні

Джерело: Власне зображення та розрахунки на основі даних ІЕД

2.2 Конкурентоспроможність виробництва цукрових буряків порівняно з іншими культурами Конкурентоспроможність виробництва цукрових буряків порівняно з іншими культурами відіграє вирішальну роль в маркетинговому ланцюжку виробництва цукру. Тенденція, показана у таблиці 1, пояснюється в основному тим фактом, що українські фермери скорочували площі посівів цукрових буряків на користь більш рентабельних та менш капіталомістких культур, таких як зернові чи олійні культури.

Таким чином, важливим є знання умов (ціни, врожайність тощо) за яких виробництво цукрових буряків є конкурентоспроможним серед сільгоспвиробників з точки зору цих сільгоспвиробників.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ САДЖАНЦІ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР Технічні умови ДСТУ 4938:200 БЗ № 3– 2008/111 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4938:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція РОЗРОБНИКИ: М. Бублик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Гудзій, І. Мережко, канд. с.-г. наук; Є. Розсоха, канд. с.-г. наук; Л. Фризюк; Г. Чорна 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ...»

«ВИДАННЯ У КРАЇНОМ ОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ Д Ж Е РЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації –2– Державний комітет архівів України Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Національна Академія наук України Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький ВИДАННЯ УКРАЇНОМОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДЖЕРЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації Київ 2000 –3– Ці методичні рекомендації...»

«Рекомендовані теми для обговорення на засіданні Громадської ради при облдержадміністрації Комісія з охорони здоров’я материнства і дитинства та гендерної політики: Тема 1. Тренінг з питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї за Програмою USAID «Здоров’я жінок України». Структура тренінгу: три заняття -3 год. (1,5 год., перерва на каву, 1,5 год); Цільова аудиторія: акушерки, молодший медперсонал, лікарі сімейної медицини. Тема 2. Періодично проводити прес-конференції з актуальних питань...»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«Економічні науки АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МАРКЕТИНГУ УДК 65.01 Т. О. ОКЛАНДЕР Одеський національний політехнічний університет СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуто стан наукової думки щодо набору методів оцінки маркетингових ризиків підприємств. Зроблено висновок про доцільність використання для оцінки ризиків статистичних методів. Запропоновано перелік відповідних статистичних методів, розглянуто алгоритм їх застосування. The state of...»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«УДК 316.351:378(4):37.01(09)(477) О. В. Гапченко, викладач (Хмельницький національний університет) УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНООСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ XVI-XVII СТ. У статті досліджено місце і роль української інтелігенції у творенні єдиного європейського культурноосвітнього простору, в розвитку напрямків освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслено, що завдяки дотриманню українською інтелігенцією XVI-XVII ст....»

«Українська академія аграрних наук Інститут кормів КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця Видавництво-друкарня «Діло»™ УДК: 636 Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та кукурудзи в коротко ротаційних сівозмінах Лісостепу. Представлені результати вивчення міцності бокової стінки стебла кукурудзи та порівняльної оцінки зі стандартами морфологічних ознак і урожайності самозапильних ліній та простих її гібридів різних груп стиглості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»