WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 23 |

«КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця Видавництво-друкарня «Діло»™ УДК: 636 Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та ...»

-- [ Страница 4 ] --

Для спостережень та обліків було використано 122 самозапилені лінії різних за походженням, групою стиглості та стійкістю до шкодочинних організмів. Проведені спостереження й обліки упродовж двох років (2005рр.) дали змогу виділити вихідний матеріал стійкий до даних шкідників.

Пошкодження рослин кукурудзи шведською мухою (Oscinella frit.) відрізняються від таких пошкоджень в інших злаків, тому що кукурудза росте значно швидше тонкостеблових культур. До моменту проникнення личинок у молоді рослини всередині пагона уже встигають сформуватися 5-6 зачаткових листків, які утворюють навколо конуса наростання ряду шарів. Це ускладнює проникання личинки до конуса наростання і він рідше, ніж у тонкостеблових злаків, буває пошкодженим шведською мухою.

Проникаючи всередину молодої рослини, личинки роблять отвори в листках, які прикривають конус. В подальшому, у міру росту рослин, на листках видно симетрично розміщені продовгуваті або овальні отвори, розриви, з жовтими обплямуваннями. Плями витягнуті вздовж жилок листка. При сильному пошкодженні рослини можуть загинути або сильно деформуватися. При пошкодженні личинками конуса наростання рослина починає утворювати бічні пагони – пасинки [7].

На дослідній ділянці пошкодження кукурудзи шведською мухою відбувалось у фазі двох листків. Ступінь і характер пошкодження ми визначали в фазі 3-5 листків, при цьому спостерігалось склеювання і скручування листя та деформація рослин, розрив листя у вигляді петель. Зустрічались випадки, коли точка росту не була пошкоджена і рослини продовжували вегетувати до настання фізіологічної стиглості, але при цьому значно знижувалась їх продуктивність. У рослин кукурудзи, де була пошкоджена точка росту, відбувалось відмирання головного стебла, посилювалася кущистість або ж траплялось повне відмирання рослин.

–  –  –

Кукурудзяний стебловий метелик (Ostrinia nubilalis b.)–один із найнебезпечніших шкідників кукурудзи. Значної шкоди рослині завдають гусениці, які живуть і живляться, переважно, всередині стебла, вигризаючи ходи та порожнини. В одному стеблі може бути по кілька гусениць, при сильному пошкодженні стебла надламуються.

Гусениці пошкоджують всі органи кукурудзи, крім коренів. Але при цьому недобір зерна буває при пошкодженні нижньої частини стебла.

Пошкоджуючи рослину, гусениці перегризають судинно-волокнисті пучки і цим порушують її живлення. В результаті сильних ранніх пошкоджень цих частин, розвивається качан меншого розміру, з сильною череззерницею.

Крім прямих втрат, пошкодження кукурудзяним метеликом призводить до збільшення захворювань качанів на фузаріоз.

Облік пошкоджених рослин ми проводили перед збиранням врожаю.

Дані спостережень наведені в таблиці 2.

–  –  –

З даних таблиці 2 видно, що стійкими до пошкодження кукурудзяним метеликом є лінії: УХ 405, ВС 5в, Оh 43, К 212, S 61, ХЛГ 45, ХЛГ 1128, ХЛГ1380, вони також відзначались і високою продуктивністю.

Одним із головних критеріїв оцінки вихідного матеріалу на стійкість до основних шкідників є його продуктивність. Встановлено, що високу зернову продуктивність (більше 2,5 т/га) мають самозапилені лінії: ВС 5в, В 37, К 212, Оh 43, S 61, УХК 411, ХЛГ 45, ХЛГ 83, ХЛГ 171, ХЛГ 257, ХЛГ 270, ХЛГ 293, ХЛГ 382, ХЛГ 562, ХЛГ 1128, ХЛГ 1339, ХЛГ 1380.

Висновки. Проведені дослідження дали змогу виділити самозапилені лінії кукурудзи, що є стійкими до шведської мухи, кукурудзяного стеблового метелика, які можна використовувати при селекції кукурудзи на стійкість до цих шкідників.

Бібліографічний список

1. Гурьев Б.П. Теория и современне метод селекции исходного материала для раннеспелх гибридов кукуруз // Тезис Всесоюзного совещания «Физиолого-биохимические и биофизические основ гетерозиса и технологии гетерозисной селекции у растений.». – Харьков, 1983. – С. 4Гур’єв Б.П., Козубенко Л.В., Громико Г.М., Чупіков М.М., Аль Халіфех. Взаємозв’язок стійкості проти вилягання і поникнення качанів з Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59. 5 продуктивністю у самозапилених ліній кукурудзи при різній густоті посіву // Селекція і насінництво. – К., 1991. – № 70. – С. 16-21.

3. Гур’єва І.А., Рябчун В.К., Козубенко Л.В. та ін. Каталог зразків кукурудзи Національного центру генетичних ресурсів рослин України (паспортні дані та цінність) / Харків, 1999. – 163 с.

4. Мойсейченко В.Ф., Єщенко В.О. Основи наукових досліджень в агрономії: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. – 334 с.: іл.

5. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В.П.Омелюта, І.В.Григорович, В.С. Чабан та ін.; За ред. В.П.Омелюти. – К.: Урожай, 1986. – 296 с.

6. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур / За ред. В.В. Волкодава. – Випуск другий (зернові, круп’яні та зернобобові культури). – К., 2001. – 65 с.

7. Селекція та насінництво польових культур: Практикум / М.Я.

Молоцький, С.П. Васильківський, В.І. Князюк. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.

УДК: 633.34:631.52:632.9 С. В. Іванюк, кандидат сільськогосподарських наук І. В. Темченко Інститут кормів УААН

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО ОСНОВНИХ ХВОРОБ

СОРТОЗРАЗКІВ СОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Подані результати фітопатологічної оцінки сортозразків сої різного еколого-географічного походження в умовах Лісостепу України.

Встановлені найбільш розповсюджені хвороби в даному регіоні та виявлені менш сприйнятливі до їх збудників сортозразки сої.

У зв’язку з концентрацією посівів і перспективою виробництва сої в Україні існує небезпека виникнення і накопичення грибних та вірусних хвороб.

Як відомо, сою уражує близько 50 хвороб, із них більше 30 – грибних, 10 – бактеріальних і 6 – вірусних, які проявляються у всіх фазах росванюк С.В., Темченко І.В., 2007, 2007  Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

ту і розвитку рослин – від проростання насіння до повної стиглості, що призводить до сильного зрідження посівів. Культура досить часто одночасно уражується декількома хворобами, що знижує урожайність зерна на 15-30 %, вміст білка – на 4-5, жиру – на 3-7 %. Вірусні хвороби можуть зменшувати урожай на 36-85 %, вміст жиру в насінні – 15-18 % [1].

У світовому землеробстві хвороби призводять до недобору зерна близько 135 млн. т щорічно. Встановлено, що використання лише одних імунних сортів відповідає в рівній мірі збільшенню посівних площ на 15а їх впровадження знизило б необхідність у застосуванні 14-15 тис.

т пестицидів. Захист посівів сої від хвороб – одна з основних проблем у соєсіючих регіонах. Впровадження у виробництво сортів, що мають високу польову стійкість до збудників, є одним із основних шляхів підвищення продуктивності цієї культури. В зв’язку з цим, великого значення набуває вивчення зміни в структурі популяцій фітопатогенів і оцінка стійкості до них, що дає можливість виявити і створити імунний вихідний матеріал для селекції сої.

Матеріали і методика проведення досліджень. Наукові дослідження проводили упродовж 1993-2006 рр. в дослідному господарстві «Бохоницьке» Інституту кормів УААН. Дослідженнями передбачалось вивчення колекційних сортозразків за стійкістю до основних хвороб в природних умовах без створення штучних інфекційних фонів.

Упродовж періоду вегетації рослин сої проводили обліки для виявлення пошкоджень 366 сортозразків сої основними хворобами на основі «Широкого уніфікованого класифікатора РЕВ роду Glycine.» [2] та «Методики державного сортовипробування сільськогосподарських культур» [3]. Для встановлення насіннєвої інфекції – у фазі розвинених первинних листків рослин сої, для встановлення сумісної ураженості сортозразків – у фази утворення і формування плодоелементів. Загальний ступінь пошкодження взято від 0 до 100 % (оцінювали стійкість до вірусних хвороб), що може також виражатись у дев’ятибальній системі (оцінювали стійкість до грибних та бактеріальних хвороб): 1-2 – дуже слабке ураження, інтенсивність розвитку 1-10 %, високостійкий зразок; 3-4 – слабке ураження, ураження 11-25 %, стійкий зразок; 5-6 – середнє ураження – 26середньосприйнятливий; 7-8 – сильне ураження – 51-75 %, сприйнятливий, 9 – дуже сильне ураження, від 76-100 %, сильносприйнятливий зразок. Ці результати обстеження вихідного матеріалу дають уяву про розповсюдження хвороб залежно від сорту, джерела надходження насіння, а також використовуються для відбору сортів, стійких до хвороб, в подальшій селекційній роботі в умовах Лісостепу України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59. 7

Ступінь розвитку захворювання вираховували за формулою:

Рхв( %) = (а х б) / КВ х 100, де Рхв – частка розвитку хвороби;

а – число уражених рослин;

б – бал ураження;

К – число пригнічених рослин;

В – найвищий бал шкали обліку.

Результати досліджень. Важливу роль у складі збудника та інтенсивності розвитку хвороби відіграють центри походження та попередні зони вирощування сортів сої. Кожна зона вирощування сої має свою природну патогенну мікрофлору. Крім того, для кращого виявлення імунітету сортозразків сої, визначення шкідливості патогену і біологічних особливостей збудника, його видового складу та інтенсивності розвитку хвороби створюють штучні інфекційні фони, як по одному патогену, так і в комплексі. Тому в кожній зоні соєсіяння може існувати не тільки природна патогенна мікрофлора, а й створена штучно.

Наші дослідження показали, що на склад збудників та інтенсивність їх розвитку впливають не тільки генетичні особливості сортозразків сої, а й фактори, які пов’язані з зоною вирощування та гідротермічними умовами регіону. Також нами відмічено, що ураження рослин сої зустрічається як комплексом хвороб, так і поодиноко.

Серед грибних хвороб нами виявлено сильніший прояв ураження сортів сої пероноспорозом, септоріозом та фузаріозом.

Найбільша інтенсивність розвитку пероноспорозу відмічалась у сортозразків сої, які походять з Азії, де вона становить 30 ± 2,0 %, більшість із них відноситься до груп, які середньо сприйнятливі та сприйнятливі.

Особливо найвищий ступінь ураження проявлявся в роки із значним вологозабезпеченням, а саме: вегетаційні періоди 1995, 1998, 2004, 2006 рр., тоді як у посушливому 1999 році була відсутність розвитку збудника цієї хвороби. Найменше ураження пероноспорозом відмічалось на сортозразках США, Канади та Європи, де інтенсивність розвитку хвороби була близько 20 % (табл. 1).

Схожа картина спостерігалась по ураженості септоріозом, сильніший прояв якого відмічено у роки з теплою дощовою осінню. Виявлено, що найбільш стійкими були сортозразки зі США, України та Канади, а також з Азії, де інтенсивність розвитку хвороби становила 11-18 %.

Що ж стосується сприйнятливості сортозразків сої до фузаріозу і також до бактеріозу, то в останні роки вона збільшилась майже вдвічі. Якщо до 2000 року вона становила близько 10-12 %, то в останні 6 років різко

–  –  –

Різкої контрастності в розвитку вірусних хвороб різного походження не відмічалось. Найбільш розповсюдженими вірусними хворобами сої в умовах Лісостепу України були: вірус мозаїки сої, вірус затримки росту сої, подекуди зустрічалась хвороба – вірус жовтої мозаїки квасолі. Ознаки захворювання вірусом затримки росту сої при насіннєвій інфекції проявлялись зразу після проростання насіння. На поверхні сім’ядолей з’являКорми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59. 9 лась плямистість із темно- і світло-зелених ділянок. Характерним було також утворення невеликих сірих плям на сім’ядольних листках і на самих верхівках проростка. Листя хворих рослин були менших розмірів, краї у них закручувались, насіння, яке утворилось – пігментоване. Найбільш сприйнятливими до вірусів були зразки з Росії, Європи, де інтенсивність хвороби становила близько 30 %.

.

,

–  –  –

Період вегетації має важливе значення у розвитку і розповсюдженні патогенної мікрофлори, тому що в природних умовах створюється рівновага між гетерогенними популяціями рослини-господаря і їх паразитами.

Скоростиглі сорти, у яких період вегетації був менше 110 днів, не повністю співпадав з розвитком патогена, а рослини, які уражались у більш пізні періоди свого росту і розвитку були більш стійкі до хвороб, або переносили їх у легшій формі.

Інтенсивність розвитку хвороб групи скоростиглих сортів сої була нижча, ніж середньостиглих і пізньостиглих. Всі скоростиглі сорти відносились до груп високостійких і стійких до основних грибних, бактеріальних і вірусних хвороб. Що ж стосується інтенсивності розвитку хвороб 0 Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

сортів скоростиглої групи, то вона була наступна: по пероноспорозу – 15 ± 1,4 %; по септоріозу – 14 ± 1,5 %; по фузаріозу – 20 ± 2,0 %; по бактеріозу – 22 ± 1,6 % і по вірусних хворобах – 20 ± 1,4 % (табл. 2).

Найбільш ураженими хворобами були сортозразки середньостиглої групи, причиною цього є філогенез культури. Середньостиглість – найбільш старе проявлення довжини періоду вегетації сої в історичному розвитку цієї культури, тому розвиток патогенної мікрофлори співпадає з періодом росту і розвитку рослин сої цієї групи стиглості. Інтенсивність розвитку хвороби рослин середньостиглих сортів по пероноспорозу була 33 ± 3,1 %, фузаріозу – 28 ± 1,8 %, бактеріозу – 30 ± 3,2 %, вірусах – 30 ± 5,3 %, що ж стосується септоріозу, то цей показник був найменшим (22 ± 1,2 %) серед всіх хвороб даної групи стиглості сортів.

2. Імунологічна характеристика сортозразків сої різних груп стиглості до основних хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України (дані за 1993-2006 рр.) Інтенсивність розвитку хвороби, % ількість Групи стиглості сортозразків, пероно- Вірусні септоріоз фузаріоз бактеріоз % спороз хвороби Ранньостиглі 27 15±1,4 14±1,5 20±2,0 22±1,6 20±1,4 Середньостиглі 58 33±3,1 22±1,2 28±1,8 30±3,2 30±5,3 Пізньостиглі 15 27±2,8 14±0,7 23±2,3 27±2,4 24±2,7 Примітка: Інтенсивність подана в розрізі років та сортозразків.

Проміжне місце по ураженню основними хворобами, за винятком септоріозу, займає група пізньостиглих сортів. Причина стійкості даної групи сортів полягає в тому, що пізньостиглість генетично поєднана зі стійкістю до хвороб [4].

Створення стійких сортів – найбільш ефективний засіб боротьби з хворобами рослин, в тому числі сої. Впровадження їх у виробництво усуває необхідність проведення заходів захисту рослин, на які витрачаються значні кошти, а головне – забезпечує вирощування екологічно чистої продукції та захист навколишнього середовища.

Виявлення стійких сортів сої носить зональний характер, так як у кожній зоні проявляється різний видовий склад і різна інтенсивність розвитку хвороби, яка зустрічається не поодинокою, а в комплексі.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«Мистецтвознавство СУЛІМ Р. А. ДИТЯЧІ ОПЕРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА ТА ЇХ СЦЕНІЧНА ДОЛЯ У сучасній культурі склалась особлива царина композиторської творчості, присвячена дітям. Зокрема, значного розвитку набули музично-театральні жанри – серед яких – опери, балети, музичні казки, мюзикли, музика до дитячих спектаклів тощо. Велику роль у започаткуванні цього напряму відіграв видатний український композитор Микола Лисенко (1842–1912), який став творцем дитячої опери – першої не лише в українській музиці,...»

«РАЗДЕЛ III «СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. № 2. С. 119-129. УДК 316.7 СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНА Буяшенко В.В. У статті аналізується специфіка соціальної допомоги в контексті культури постмодерну. З’ясовується яким чином принципи постмодерну втілилися в теоретичному розумінні соціальної допомоги та її практичному...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 N 2707IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 N 2855-IV ( 2855-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ САДЖАНЦІ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР Технічні умови ДСТУ 4938:200 БЗ № 3– 2008/111 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4938:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція РОЗРОБНИКИ: М. Бублик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Гудзій, І. Мережко, канд. с.-г. наук; Є. Розсоха, канд. с.-г. наук; Л. Фризюк; Г. Чорна 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ...»

«Участь у наукових конференціях та круглих столах у 2013 р. Участь у наукових конференціях, які проходили за кордоном № Назва конференції, круглого Теми доповідей Доповідачі столу Наукова конференція «Фьюнералії Надгробні плити Успенського собору КиєвоБалакін С. А. 1. Ледницкие» (м. Гнєзно, Польща). Печерської лаври. Проблеми вивчення та збереження Івакіна І. Ю. музейної колекції. Міжнародна науково-методична Досвід польової та лабораторної консервації меча Онопрієнко Н. О. 2. конференція з...»

«УДК 811.161.2’373.7 ВОЛЮНТАТИВИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ Дем’янова Ю.О., к. філол. н., ст. викладач Запорізький педагогічний коледж У статті розглядаються побажання з негативною семантикою як стереотипні лінгвоментальні формули, що визначають вербальну поведінку носіїв української культури. Ключові слова: мовна експресивність, мовний стереотип, магічне мислення, негативні волюнтативи, паремії, ритуальна магічна дія. Демьянова Ю.А....»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кириченко Олександр Васильович УДК 37.032:37.035.7 ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКIВ НА ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ 13.00.07 – теорія та методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Херсон – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. доктор педагогічних наук, професор Науковий керiвник Кучерявий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»