WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 23 |

«КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця Видавництво-друкарня «Діло»™ УДК: 636 Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та ...»

-- [ Страница 2 ] --

Найбільш зимостійкі – 78,5 % рослини піщаного виду. Зимостійкість рослин закавказького виду – 77,1 %.

У 2005 році в колекційному розсаднику другого етапу вивчення вивчали зразки піщаного, закавказького, виколистного еспарцету, а також зразки еспарцету неозброєного, Данілова, Біберштейна, височайшого, посухостійкого, Донського. Серед найпоширеніших видів найбільшу зимостійкість мав піщаний еспарцет – 90,3 %, закавказький – 89,5 % і виколистний – 86,6 %.

Висока зимостійкість піщаного еспарцету обумовлена такими факторами: корені мають більш щільну суху конструкцію, вміст води в коренях близько 77 %, тоді як у виколистного 82,5 % і у закавказького 84 %; на другому – третьому році життя зона кущіння у піщаного еспарцету залягає на глибину 4-4,5 см., значно глибше, ніж у інших видів [1].

Зважаючи на те, що для північного Степу України, зокрема для Кіровоградщини, характерні безсніжні зими з сильними вітрами, пониженою температурою повітря (–20, –25 єС), а іноді і утворення льодяної кірки введення в виробництво сортів виколистного виду еспарцету недоцільне.

Найвищу (92,5-99,0 %) стійкість до несприятливих умов зими 2005 року мали 30 % колекційних зразків. Високою зимостійкістю відзначились еспарцет Данілова, Біберштейна, посухостійкий, Донський.

Дуже важливою біологічною ознакою еспарцету є стійкість до посухи. Найбільшою посухостійкістю в 2002-2004 роках відзначались рослини закавказького еспарцету (93,5 %), виколистний еспарцет мав найменшу кількість стійких до посухи рослин (90,4 %). Посухостійкість піщаного виду складала 92,5 %.

Серед 62 колекційних зразків, які вивчали у 2005 році, найбільшу стійкість до посухи (95,2-96,0 %) проявили рослини сортозразків

–  –  –

Колекційні зразки виколистного еспарцету мають озимий тип розвитку. Для них властиві рання стиглість, тонкостебельність, добра облистненість. За урожаєм зеленої маси вони поступались зразкам піщаного і закавказького видів.

Сприятливі погодні умови 2005 року в період вегетації рослин еспарцету колекційних зразків ІІ етапу вивчення сприяли інтенсивному їх росту і одержанню високого врожаю зеленої маси. У стандартного сорту він складав 345 ц/га. Із 62 колекційних сортозразків, що вивчали, 15 суттєво перевищували стандарт за урожаєм зеленої маси на 10-51 ц/га, або на 2,9-14,8 % (табл. 2). Кращі колекційні зразки належать, в основному, до піщаного та закавказького видів.

–  –  –

Найвищу прибавку за урожаєм зеленої маси забезпечив сорт Зерноградський 1. Дещо поступались йому еспарцет Біберштейна дикорослий, Гібрид 621 А та Азербайджанський, прибавка яких склала 11,3Зелена маса і сіно еспарцету оцінюються як багаті поживними речовинами корми для всіх видів сільськогосподарських тварин.

За якістю зеленого корму зразки значно різняться між собою. Вміст протеїну коливався від 14,20 до 17,72 %, у стандарту – 15,20 %. У 62 зразків еспарцету, що вивчали, 26 перевищували стандарт на 0,77-1,75 %.

Дуже різнилися колекційні зразки і за вмістом клітковини в кормі.

При аналізі показників якості зеленої маси по видах еспарцету виявлено, що найвищий вміст протеїну в наших дослідженнях забезпечили рослини піщаного виду 16,49 %, у закавказького – 16,13 %, а у виколистного – 15,03. Найменший вміст клітковини у виколистного еспарцету – 27,38 %, у закавказького – 28,97 %, у піщаного – 29,90 %.

Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59. 1 Таку ж саму закономірність спостерігали і в середньому за 3 роки вивчення (2002-2004 роки) у зразків колекційного розсадника першого етапу вивчення.

Висновки. Вивчення колекції видів еспарцету дало змогу виявити, що в умовах Степу України зразки піщаного виду виділяються найвищою зимостійкістю, менш ніж інші види пошкоджуються шкідниками і хворобами. Недоліком є більш грубі стебла.

Закавказькому виду притаманні такі ознаки, як висока урожайність зеленої маси і насіння, покращена якість корму та висока посухостійкість.

Суттєвим недоліком є низька зимостійкість.

Високолистний еспарцет по кущистості, облистненості і вмісту білка не поступається іншим видам, але має значно нижчу зимостійкість і продуктивність.

Бібліографічний список

1. Зінченко Б.С. Багаторічні бобові трави. К.: Урожай. – 1985 р.

2. Перепеляк Г.Х., Маркевич В.Т., Маркевич В.М. Еспарцет – вигідна культура // Тваринництво України. – 1986 р. – № 5. – 12 с.

3. Тюгіна К.І., Цимбал Г.Ф., Дамаскіна З.П. Сорт, як фактор підвищення урожайності еспарцету // Степове землеробство. – 1977 р. – № 11.

4. Кириченко І.І. Еспарцет – в кожне господарство. Донецьк.:

«Донбас». – 1974 р.

14 Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

УДК 633.14:631.52 З. О. Мазур Верхняцька дослідно-селекційна станція М. О. Корнєєва, кандидат біологічних наук Е. Р. Ермантраут, доктор сільськогосподарських наук Інститут цукрових буряків КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ І

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТОПКРОСНИХ ЧС ГІБРИДІВ

ОЗИМОГО ЖИТА

На основі використання методу топкрос визначена комбінаційна здатність фертильних сортів-популяцій озимого жита. Отримано чотири гібридних комбінації на основі ЦМС, урожайність яких суттєво перевищує стандарт. Кращим тестером виявилась МС лінія.

Нова генерація сучасних сортів зернових культур має високий генетичний потенціал, який на сортодільницях досягає 100 і більше ц/га /га [1]. У виробництві за останні 50 років урожайність мала стабільну тенденцію до зростання (приріст у середньому склав 27,4 ц/га [2]. Підвищення продуктивності відбувалося переважно як за рахунок збільшення індекса врожайності, так і внаслідок змін анатомо-морфологічних властивостей рослин і структури ценозу. Проте переконливим резервом зростання генетичного потенціалу може бути комбінативна мінливість, яка ґрунтується на поєднанні в одному гібридному генотипі кращих показників структури урожаю обох батьківських форм.

Озиме жито, як перехреснозапильна культура, при відповідному підборі батьківських форм може значно збільшити врожайність. При застосуванні пилкостерильних ліній і запилювачів можна розраховувати на практично повну гібридизацію компонентів, що також є вагомим чинником підвищення значень результуючої ознаки, за якою ведеться селекція.

Залучення до схрещування пилкостерильних форм, які пройшли попереднє селекційне опрацювання і вивчення різних за генотипом сортівпопуляцій озимого жита за певною системою, дає змогу отримати експериментальні ЧС гібриди, вибрати серед них кращі і визначити батьківські форми за їх генетичною цінністю.

–  –  –

Як показали дослідження, фертильні сорти-популяції і селекційний номер по-різному реагували на схрещування із пилкостерильними формами (табл.) Врожайність топкросних ЧС гібридів на основі пилкостеКорми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

рильної лінії ЧС 14 коливалася у межах 40,3…66,3 ц/га і становила 74,8…123,0 % до стандарту. Ці ж сорти краще комбінувалися з тестером 2 (ЧС SH).

Лише гібриди за участю сортів Матадор та В-94 проявили добру реакцію на схрещування з тестером 1 (ЧС 14). Сорти Клич, Kusto, -60 uch, а також Селекційний номер 01 характеризувалися продуктивністю, яка суттєво поступалася стандартному сорту. Їх врожайність становила 61,4…95,5 % до стандарту, тому вони були виключені з подальшої селекційної роботи.

Відмінності між топкросними ЧС гібридами залежали від адитивних ефектів запилювачів, які інтерпретують ефекти загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) Частки генотипових складових в структурі фенотипової мінливості гібридів за участю тестера 1 (ЧС14) та тестера 2 (ЧС SH) були майже рівними: відповідно 59,6 та 56,3 % (рис. 1, 2).

7,6% 32,8% 59,6%

–  –  –

Ефекти ЗКЗ досліджуваних сортів-популяцій дали змогу відібрати кращі за генетичною цінністю матеріали, з якими доцільним є подальша селекційна робота. Вони мають комплекс адитивно діючих генів, які щоразу передаватимуться нащадкам (рис. 3, 4).

–  –  –

На тлі тестера 1 (ЧС 14) найкраще виділився сорт Матадор, з тестером 2 найвищий ефект ЗКЗ мав сорт Ірина. Позитивне значення адитивних ефектів характерне також для сорту Сніжана. Стандартний сорт В-94 добре комбінувався з обома тестерами. Сорти з високими ефектами ЗКЗ, виділені в результаті аналізу топкросів, доцільно використовувати для одержання сортолінійних ЧС гібридів озимого жита.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


20,0 15,0 10,0 5,0 0,0.38 -94

-5,0

-10,0

-15,0

–  –  –

-10,0

-20,0

-30,0 Рис. 4. ЗКЗ за врожайністю сортів-популяцій (тестер 2) Висновки. Для оцінки генетичної цінності фертильних сортів-популяцій на початкових етапах селекції цілком придатним є використання методу топкрос. Кращою пилко стерильною формою для одержання високоврожайних гібридних комбінацій є тестер ЧС SH. Одержано чотири топкросні ЧС гібриди озимого жита з високим генетичним потенціалом урожайності (ЧС х Матадор, ЧС SH х Ірина, ЧС SH х Сніжана і ЧС SH х В-94), з компонентами яких доцільно проводити подальше селекційне опрацювання з метою повторної перевірки їх цінності для гібридизації.

Бібліографічний список

1. Уліч Л.І. Вдосконалення дослідження сортів озимої пшениці // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – К.: Алефа, 2006. – С. 83-89.

2. Шелепов В.В., Іщенко В.І., Чебриков М.П., Лебедєва Г.Д. Сорт і його значення в підвищенні урожайності // там же – С. 108-114.

3. Корнєєва М.О., Власюк М.В. Системи контрольованих схрещувань при оцінці комбінаційної здатності селекційних матеріалів цукрових буряків // Фактори експериментальної еволюції організмів. – К.: Аграрна наука, 2004. – С. 227-233.

4. Вольф В.Ф., Литун П.П. Методические рекомендации по применению математических методов для анализа экспериментальнх даннх по изучению комбинационной способности. – Харьков, 1980. – 733 с.

Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59. 19

5. Долотий Л.А., Шевцов И.А., Парий Ф.Н. Применение различнх тестеров для оценки ОКС инбреднх линий сахарной свекл. Цитология и генетика, 2, 13, 1984. – С. 97-104.

УДК 633.15:631.527:631.582.1 О. Л. Зозуля, доктор сільськогосподарських наук О. В. Климчук Вінницький державний аграрний університет

ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ

ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ В УМОВАХ

МОНОКУЛЬТУРИ

Наведені результати порівняльної оцінки зі стандартами морфологічних ознак і урожайності самозапилених ліній та простих гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах монокультури.

У селекції на гетерозис добір батьківських пар для схрещування має вирішальне значення. Максимального ефекту гетерозису досягають тільки при гібридизації спеціально підібраних сортів або ліній [1].

Одним із найбільш значних резервів збільшення виробництва зерна кукурудзи є створення й впровадження у виробництво високопродуктивних гібридів, що відрізняються стабільністю врожаю при змінних умовах середовища, стійкістю до вилягання, хвороб та шкідників, інтенсивною віддачею вологи зерном, тобто повністю відповідають вимогам індустріальної технології вирощування і збирання. Для селекції гібридів такого типу необхідно мати генетично різноманітний матеріал – нові самозапилені лінії кукурудзи, пристосовані до ґрунтово-кліматичних особливостей регіону, і відповідну методику їх оцінки та використання [2].

Для створення високоврожайних гібридів кукурудзи, придатних до вирощування в умовах монокультури, теж необхідно мати відповідний вихідний матеріал. І однією з головних селекційних проблем, при дослідженні в даному напрямку, є розробка принципів підбору самозапилених ліній для селекції гібридів, стійких до беззмінного вирощування [3].

Експериментальні дані містять незначну інформацію про поведінку та кількісні показники господарсько-цінних ознак самозапилених ліній та © Зозуля О.Л., Климчук О.В., 2007, 20 Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

гібридів кукурудзи, під час їх випробування в монокультурі протягом вегетаційного періоду. Селекційна ж практика здебільшого використовує монокультуру як природний інфекційний фон, для комплексної оцінки вихідного матеріалу на стійкість до найбільш розповсюджених шкідників і хвороб відповідного регіону.

Методика досліджень. Упродовж 2003-2005 рр., були проведені дослідження 128 самозапилених ліній кукурудзи лабораторії генетики гетерозису Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН (м. Харків), які створені професором О.Л. Зозулею, а також ліній іноземної селекції.

Для більш детального вивчення було виділено 50 самозапилених ліній, які найбільше відповідали різноманітності досліджуваної колекції.

На основі цих ліній, було створено 86 простих гібридів: 56 – за повною діалельною схемою та 30 – за схемою парних схрещувань. Дані гібриди досліджували протягом 2004-2005 рр.

Розміщення ділянок – методом рендомізованих блоків.

Повторність в дослідах для самозапилених ліній і простих гібридів чотириразова. Площа облікової ділянки для самозапилених ліній складала 4,9 м2, для гібридів – 9,8 м2.

Стандарти розміщували через кожні 20 ділянок селекційних зразків робочої колекції [4].

Кліматичні умови зони досліджень: середня багаторічна температура повітря +6,7°С; сума активних температур 2500-2600°С; середня багаторічна сума опадів 586 мм; ГТК = 1,1-1,2.

Фенологічні спостереження та облік, морфологічні ознаки рослин і качанів проводили за методиками польових досліджень [5-7].

Площу прикачанного листка визначали за Ф.С. Ястребовим [8].

Статистичну обробку експериментальних даних проводили за Б.А.

Доспєховим [9].

Результати досліджень. Провівши порівняння самозапилених ліній та простих гібридів кукурудзи різних груп стиглості із відповідними стандартами в умовах монокультури, за такими морфологічними показниками, як кількість гілочок волоті, висота рослин, висота прикріплення качана, площа прикачанного листка та урожайність, було виділено вихідний матеріал, який достовірно відрізнявся від рівня показників стандарту.

Характеристику морфологічних ознак самозапилених ліній кукурудзи в умовах монокультури наведено в табл. 1.

За кількістю гілочок волоті, переважали стандарти наступні самозапилені лінії: з групи ранньостиглих (СМ 7 St) – 101; середньоранніх ( 7 St) – ХЛГ 293; середньостиглих (W 401 St) – В 37, УХ 405.

–  –  –

22 Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

За висотою рослин переважали стандарти ранньостигла лінія – ХЛГ 1128; середньоранні – СМ 5-1-1, МА 22, Oh 43 H.t.; середньостиглі – К 212, УХ 405, ХЛГ 42, ХЛГ 562.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 N 2707IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 N 2855-IV ( 2855-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«УДК 811.161.2’373.7 ВОЛЮНТАТИВИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ Дем’янова Ю.О., к. філол. н., ст. викладач Запорізький педагогічний коледж У статті розглядаються побажання з негативною семантикою як стереотипні лінгвоментальні формули, що визначають вербальну поведінку носіїв української культури. Ключові слова: мовна експресивність, мовний стереотип, магічне мислення, негативні волюнтативи, паремії, ритуальна магічна дія. Демьянова Ю.А....»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2 4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ УДК 339.138:364.442.6+368 Проф. С.В. Скибінський, канд. екон. наук; асист. Н.Р. Балук; доц. Л.М. Бук, канд. екон. наук – Львівська КА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Здійснено класифікацію чинників впливу на поведінку споживачів страхових послуг. Розглянуто сутність впливу соціально-культурних, особистих, мотиваційнопсихологічних та ситуативних чинників на...»

«Участь у наукових конференціях та круглих столах у 2013 р. Участь у наукових конференціях, які проходили за кордоном № Назва конференції, круглого Теми доповідей Доповідачі столу Наукова конференція «Фьюнералії Надгробні плити Успенського собору КиєвоБалакін С. А. 1. Ледницкие» (м. Гнєзно, Польща). Печерської лаври. Проблеми вивчення та збереження Івакіна І. Ю. музейної колекції. Міжнародна науково-методична Досвід польової та лабораторної консервації меча Онопрієнко Н. О. 2. конференція з...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«Економічні науки АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МАРКЕТИНГУ УДК 65.01 Т. О. ОКЛАНДЕР Одеський національний політехнічний університет СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуто стан наукової думки щодо набору методів оцінки маркетингових ризиків підприємств. Зроблено висновок про доцільність використання для оцінки ризиків статистичних методів. Запропоновано перелік відповідних статистичних методів, розглянуто алгоритм їх застосування. The state of...»

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кириченко Олександр Васильович УДК 37.032:37.035.7 ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКIВ НА ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ 13.00.07 – теорія та методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Херсон – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. доктор педагогічних наук, професор Науковий керiвник Кучерявий...»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»