WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Участь у наукових конференціях та круглих столах у 2013 р. Участь у наукових конференціях, які проходили за кордоном № Назва конференції, круглого Теми доповідей Доповідачі столу ...»

Участь у наукових конференціях та круглих столах у 2013 р.

Участь у наукових конференціях, які проходили за кордоном

№ Назва конференції, круглого Теми доповідей Доповідачі

столу

Наукова конференція «Фьюнералії Надгробні плити Успенського собору Києво- Балакін С. А.

1.

Ледницкие» (м. Гнєзно, Польща). Печерської лаври. Проблеми вивчення та збереження Івакіна І. Ю.

музейної колекції.

Міжнародна науково-методична Досвід польової та лабораторної консервації меча Онопрієнко Н. О.

2.

конференція з циклу ХІІ століття з розкопок у Києві (стендова).

«Исследования и консервация культурного наследия» (м. Москва, РФ).

Фрески Спаса-на-Берестове: фрагменты из фондов Рыжова О. О. к. иск.

Национального Киево-Печерского историкокультурного заповедника. Проблемы выявления подлинной живописи; проблемы повторных реставраций.

Шоста міжнародна Кубанська Археология Киево-Печерской Лавры: специфика Балакин С. А.

3.

археологічна конференція исследований и основные этапы развития.

(м. Новоросійськ, РФ).

Міжнародна науково-практична Археология Киево-Печерской лавры XVII–XVIII вв. Балакин С. А.

4.

конференція «Историкоархеологическое наследие Куликова поля и сопредельных территорий. Город средневековья и раннего нового времени» (м. Тула, РФ).

Сакральные изображения на керамических изделиях Финадорина Д. В.

XVII–XVIII вв. г. Киеве.

Находки наконечников стрел на территории Киево- Зажигалов О. В.

Печерской лавры.

ХХ Всеросійська наукова сесія Структура пещер Киево-Печерской лавры в контексте Никитенко М. М. к. и. н.

5.

візантиністів: «Византия и исихастской идеи «Древа Жизни».

византийское наследие в России и мире». (м. Москва, РФ).

Наукова конференція К вопросу об иконографии Святой Троицы в Кондратюк А. Ю. к. иск.

6.

«Преподобный Сергий украинском искусстве эпохи барокко.

Радонежский и образ святой Троицы в древнерусском искусстве (м. Москва, РФ).

Міжнародна наукова конференція Візантійська традиція в українському мистецтві 1-ї Кондратюк А. Ю. к. мист.

7.

«Розуміння Візантії на Балканах: де половини 17 ст.

Схід зустрічається із Зах

–  –  –Похожие работы:

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2 4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ УДК 339.138:364.442.6+368 Проф. С.В. Скибінський, канд. екон. наук; асист. Н.Р. Балук; доц. Л.М. Бук, канд. екон. наук – Львівська КА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Здійснено класифікацію чинників впливу на поведінку споживачів страхових послуг. Розглянуто сутність впливу соціально-культурних, особистих, мотиваційнопсихологічних та ситуативних чинників на...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«Мистецтвознавство СУЛІМ Р. А. ДИТЯЧІ ОПЕРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА ТА ЇХ СЦЕНІЧНА ДОЛЯ У сучасній культурі склалась особлива царина композиторської творчості, присвячена дітям. Зокрема, значного розвитку набули музично-театральні жанри – серед яких – опери, балети, музичні казки, мюзикли, музика до дитячих спектаклів тощо. Велику роль у започаткуванні цього напряму відіграв видатний український композитор Микола Лисенко (1842–1912), який став творцем дитячої опери – першої не лише в українській музиці,...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»