WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 67 |

«МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації

КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР

Запорізький національний технічний університет

МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК

Науково-теоретичний щорічник

Заснований у 2001 р.

№ 11/2

Запоріжжя

ББК-79.1

УДК-069

М 89

Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ), С. І. Козиряцька (Запоріжжя), д. і. н. І. І. Лиман (Бердянськ), к. і. н. С. М. Ляшко (Київ), д. і. н. В. І. Мільчев (Запоріжжя), М. М. Мордовськой (Запоріжжя), д. і. н. В. Ю. Мурзін (Запоріжжя), З. Х. Попандопуло (Запоріжжя), О. В. Чайка (Запоріжжя).

Друкується за рішенням Вченої ради Запорізького обласного краєзнавчого музею від 04.10.2011 р., протокол № 3 Видання зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ КВ № 17055 – 5825 ПР від 12.07.2010 р.) Постановою Президії ВАК України збірник внесено до переліку наукових фахових видань (Бюлетень ВАК України, 2010, № 12) М 89 Музейний Вісник № 11/2. – Запоріжжя, 2011. – 270 с.

Випуск № 11/2 містить матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», що відбулася на базі Запорізького національного технічного університету 6 – 8 жовтня 2011 р. Тематика публікацій охоплює період від XVII ст. до сьогодення.

Видання здійснене за сприяння відділу у справах національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, благодійного фонду «Центр національних культур та суспільної моралі «Ми – українські».

Видання розраховане на усіх, хто цікавиться історією, проблемами музейної та краєзнавчої справи. Мова видання українська і російська.

ББК-79.1 УДК-069 © Автори, 2011

–  –  –

МУЗЕЄЗНАВСТВО

Турчина Л. В. Унікальна доля унікального експонату Херсонського краєзнавчого музею («Літопис» Івана Дніпровського)............................ 5 Бондарчук О. А. Музей історії ПАТ «Мотор Січ» як складова частина культурнонаукового та виробничого потенціалу Півдня України............. 9 ІСТОРІЯ

Микольченко В. С. Героїзм як соціокультурне явище:

історія становлення у різних етнічних осередках.................... 13

Мільчев В. І. Перше поселення болгар-колоністів в Україні:

з історії виникнення Борщагівської колонії у 1765 р.................... 19 Петренко І. М. Духовні суди через двошлюбність мирян південноукраїнських земель наприкінці XVIII ст................................ 2

Прохоров Д. А. Караїмські громади Криму наприкінці XVIII – на початку XIX ст.:

правове становище, чисельність і географія розселення................. 33 Сигида Г. А. Галузева структура купецького підприємництва Південної України в першій половині ХІХ ст.................................

Макушенко Я. С. Конфесійна характеристика німецького населення Південної України (початок ХІХ – перша третина ХХ століття).............

Волос О. В. Степове лісорозведення на Миколаївщині: історичний аспект.......... 51 Константінова В. М. Специфіка етнічного складу городян Півдня України напередодні реформ 60 – 70х рр. ХІХ ст.........................

Тарасов А. В. Вплив болгарського національно-визвольного руху на піднесення суспільнополітичної активності учнівства Півдня України (70 – 80-ті рр. ХІХ ст.).........

Авдєєва О. С. Етнічна структура населення Північного Приазов’я наприкінці ХІХ ст.

(за матеріалами Першого всезагального перепису населення Російської імперії 1897 року)..

Бондарчук К. С. Відображення етнокультурних та політичних процесів у топонімах Запорізького регіону............................ 6 Дєдков М. В., Щербина Т. П. «Садиба Попова» – перлина архітектури Півдня України....

Королевська Ю. Ю. Регулювання шлюбно-сімейних відносинна Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): гендерний аспект................ 79 Тургенєв К. О. Джерельна база з історії становлення та розвитку системи духовної освіти в Таврійській єпархії у ХІХ – початку ХХ ст., за матеріалами Державного архіву Автономної Республіки Крим..............................

Дєдков М. В., Коянс А. А. Формування діаспори волзьких татар у Запорізькому краї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)......................... 87 Касьянова М. М. Формування образу шахтаря-рятувальника в Донбасі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).............................

МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК 11/2

Котляр Ю. В. Етнічний фактор у формуванні ментальності населення Південної України. 101 Лиман І. І. Австралійське видання єврейських наративів Північного Приазов’я.......

Назарова Є. П. Польський національний рух у Південноукраїнському регіоні на початку ХХ ст................................ 109 Левченко В. В. Мережа національної вищої школи Одеси: історія, традиції, сучасність... 1 Сарнацький О. П. Дії царського суду та цензури щодо діяльності членів українських політичних партій Наддніпрянщини на Півдні України під час Першої світової війни............................. 1 Кривошеєва Л. М. Музична культура в таборах українських полонених часів Першої світової війни.............................. 1 Чоп В. М. Культурна традиція запорозького характерництва у пізніші часи (на матеріалах з історії махновського руху 1918 – 1921 рр.).............. 129 Дерман І. П. Рівень писемності населення Північного Приазов’я (за матеріалами першого всесоюзного перепису населення СРСР 1926 року)...... 139 Мозуленко Д. І. Напрямки політики коренізації: контроль за відсотком українців у партійних організаціях півдня УСРР 1920-х рр................

Ніколаєв І. Є. Етнополітичні процеси на Півдні України в період становлення тоталітарної системи в 20-х роках ХХ століття (на прикладі польських національно-культурних об’єднань Миколаївської області).............. 149 Іванова І. А. Євреї-переселенці та українське селянство Півдня України у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.: проблеми взаємовідносин............. 1 Хаєцький О. П. Використання примусової праці узбецьких селян у бавовництві України (30-ті – 50-ті рр. ХХ ст.)....................

Грачевська Т. О. Внесок Маргарет Мід у розвиток етнологічних досліджень........ 167 Кузьменко В. В. Запорізький український музично-драматичний театр: минуле і сучасність.

Катрич В. П., Спудка І. М. Нацистська пропаганда та її реалізація у контексті соціокультурної політики.........................

Калашнікова В. Є. Українські історико-культурні цінності в роки Другої світової війни:

ідеологічний аспект.................................. 1 Ніколаєць Ю. О. Демографічні процеси на Донбасі у другій половині 40-х – на початку 50-х років ХХ ст............................... 1 Васильчук Т. В. Вищі навчальні заклади України у повоєнному науково-дослідному просторі Висоцька Н. І. Відновлення діяльності «машинки» (сьогодні ЗНТУ) у повоєнний період...

Пачев С. І. М. Д. Дихан – дослідник історії болгарської діаспори в Україні......... 211 Касьянова Н. М. Шкільна освіта дітей-сиріт у перше повоєнне десятиріччя (на прикладі Донбасу)................................ 2 Зеркаль М. М. Історія розвитку і трансформації освітньої політики етносів у діяльності вищих органів державної влади України (1990 – 2000 рр.)............ 223 Овчаренко О. В. Ретроспектива єврейської освіти Катеринославщини на межі ХІХ – ХХ століть.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


................... 229 Жижиян П. М. «Право і справедливість» – феномен польської політичної культури на початку ХХІ ст......................... 2 Євсєєва Г. П. Здобутки та перспективи державної мовної політики в Україні........ 241 Двуреченська О. С. Україна в контексті системного розвитку міжнародних відносин з середини XVII ст. до 1991 р.: спроба історичної ретроспективи............ 2 Драгунова Т. А. Cучасні виміри національної культури в українському суспільстві..... 2 Позняк О. В. Проблеми інтеграції «нетрадиційних» іммігрантів в Україні.......... 261 Бєлов О. Ф., Шаповалов Г. І. До семантики Малого Державного герба України в контексті державотворчих процесів ІХ – ХІ ст.: історичні, релігійні та правові аспекти..... 2

МУЗЕЄЗНАВСТВО

–  –  –

УНІКАЛЬНА ДОЛЯ УНІКАЛЬНОГО ЕКСПОНАТУ ХЕРСОНСЬКОГО

КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ («ЛІТОПИС» ІВАНА ДНІПРОВСЬКОГО) У кожної історичної доби є свої літописці. Люди, які свідчать після багатьох років про те, що бачили на власні очі та відчували власною душею. Так само відзначилась своїми «самовидцями» й доба «розстріляного Відродження». Щоправда, за умов тотального контролю й цензури, нещадних обшуків, вилучення з громадського обігу прізвищ найкращих творців української культури, правдиві свідчення тих років складними шляхами дістаються до наших днів. У найтрадиційніший спосіб дісталися до читача й отримали розлогу характеристику 1920 – 1930-ті роки від Ю. Смолича у «Розповідях про неспокій» [1]. Їх автор ще за умов радянської дійсності, наприкінці свого життя, вирішив пролити світло на більшість із заборонених у переддень тем. Вагомими є свідчення й Г. Костюка – людини, яка, пройшовши сталінські тортури, пережила війну й подалася на еміграцію, вже у діаспорі видавши чудовий приклад мемуарної літератури – «Зустрічі і прощання» [2]. Складнішою була доля творчого доробку С. Єфремова [3], що упродовж семи років ретельно фіксував у щоденниках події, очевидцем яких він був. Тільки 1990 року з архіву КДБ до Інституту архівознавства НБ України ім. В. Вернадського був переданий рукопис щоденників, на підставі чого вони вийшли друком. Можемо стверджувати, що наведені шляхи в цілому характерні для переважної більшості наративних джерел стосовно окресленої доби.

Загалом, склалася ситуація, коли кожне з найдрібніших особистих свідчень стосовно згаданого періоду цінується на вагу золота, оскільки додає йому колориту, розвінчує стереотипи, наново знайомить з видатними особистостями. Саме через такі обставини з особливою увагою слід поставитися до ще одного прикладу подібної творчості – експонату Херсонського краєзнавчого музею – літературного щоденника Івана Дніпровського [4].

Іван Дніпровський (справжнє прізвище Шевченко), уродженець Херсонської губернії, потрапив до літературних кіл вже на початку 1920-х років. Розпочинав як поет поемою «Донбас» (1922), згодом були драми – «Любов і дим» (1926) та «Яблуневий полон» (1927).

На життя І. Дніпровський заробляв, тривалий час працюючи одним з редакторів Державного видавництва України. Саме через його вимогливість до чужих текстів, критику надмірної багатослівності сучасники прозвали І. Дніпровського «вартовим слова» [5, с. 152].

Наприкінці 1920-х років здоров’я письменника значно погіршилося, він був змушений багато часу проводити у санаторіях на лікуванні. Через це й випав з повсякденного життя харківської мистецької богеми. Але навіть за таких умов продовжував тримати руку на пульсі, листуючись з багатьма літераторами. У різних виданнях сьогодні можна знайти приклади листування І. Дніпровського. Вочевидь, за кращих часів таких листів могло МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК 11/2 Турчина Л. В.

зберегтися значно більше. Скажімо, найближчий друг І. Дніпровського – Микола Куліш міг володіти багатющою колекцією таких «творів». Однак, він, як і більшість з українських письменників, зазнав переслідувань з боку більшовицької держави. Внаслідок чого, архіви самого М. Куліша й таких як він, було знищено. Відразу, після передчасної смерті від туберкульозу у 1934 році, твори І. Дніпровського були заборонені. Тільки за часів хрущовської «відлиги» у 1956 р. ім’я письменника реабілітували [6, с. 539].

За твердженнями сучасних дослідників його творчості, непересічного таланту письменника чи драматурга І. Дніпровський не мав [7, с. 267; 5, с. 152], але доля приготувала йому роль бути очевидцем цікавої доби – розквіту української культури 1920-х років.

І він мав нагоду стати тією особою, що донесе світові найкращі й найцікавіші епізоди буремного мистецького життя Харкова – тодішньої столиці України. Ймовірно, така роль влаштовувала й самого І. Дніпровського. Можна думати, що він сподівався створити у подальшому детальну характеристику близького йому середовища, і саме для цього занотовував час від часу тільки йому зрозуміли тезові записи. На жаль, якщо така думка у нього й була, їй не судилося реалізуватися. Захворівши на сухоти, він помер ще у доволі молодому віці на 40 му році життя.

У середині 1990-х рр. авторові цих рядків пощастило потрапити до Херсонського краєзнавчого музею. Мета подорожі була єдина – побачити на власні очі те, про що вже писали попередники – чи то нотатки, чи то щоденник І. Дніпровського. Саме співробітники музею повідомили про шлях, яким ці записи опинилися у них у фондах. Після передчасної смерті І. Дніпровського його майно було розподілено поміж родичами. У повоєнний час хтось з них захотів залишити згадку про І. Дніпровського для прийдешніх поколінь і віддав до музею його письмовий стіл. Певний час по тому адміністрація музею вирішила реставрувати стіл для подальшої експозиції. А вже реставратори знайшли під кришкою столу потаємну схованку, в якій і зберігалися у звичайному, на зразок шкільного, зошиті записи І. Дніпровського. У такий спосіб музейні співробітники отримали з одного експонату відразу два. І той, другий, ретельно схований експонат виявився значно цікавішим за пересічний письмовий стіл 1920-х рр.

І до сьогодні питання про те, хто вклав у схованку зошити, лишається відкритим.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 67 |
 
Похожие работы:

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ Чернігів – 2011 ББК 78.37 Б 59 Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55с. Бібліотека являє собою нерозривну єдність двох типів діяльності з обслуговування читачів: організація доступу до документа і організація міжособистісного спілкування. Якщо з бібліотеки йде живе...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»