WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 22 |

«ВАЛЕОЛОГІЯ Текст лекцій Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/ Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с. Текст лекцій для студентів ...»

-- [ Страница 9 ] --

Сангвінічний тип темпераменту характеризується великою силою та рухливістю нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування. У сангвініка основним є прагнення до насолоди, сполучене з легкою збудливістю почувань і з їх нетривалістю. Він захоплюється усім, що йому приємне, виявляє багато симпатії до інших і швидкий на дружбу, але схильності його непостійні, і на них не можна розраховувати. Його легко розсердити, але він так само легко переходить до каяття. Щедрий на обіцянки, він одразу ж їх забуває. Довірливий і легковірний, він любить створювати проекти, але швидко від них відмовляється. Поблажливий до недоліків інших, він вимагає такої ж поблажливості до себе. Його легко заспокоїти він відвертий, ласкавий, доброзичливий, любить товариство, нездатний до егоїстичних розрахунків. Сангвініки відрізняються широкими інтересами, допитливі, енергійні, з великим самовладанням і стриманістю характеру.

Флегматичний тип темпераменту характеризується великою силою, але малою рухливістю (інертністю) нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування. Почуття не оволодівають флегматиком швидко і нелегко розвиваються. Думки флегматика пливуть з не меншою швидкістю, ніж думки інших людей. І розум його може досягти також розвитку. Але йому не треба докладати великих зусиль, – ні фізичних, ні моральних, – щоб зберегти свою незворушність. Він легше, ніж інші, утримується від швидкого рішення. Від нього не можна сподіватися таких рішень, які виникають із глибоких почуттів, а можна сподіватися всього, що може бути досягнуте терпінням і наполегливістю. Його важко роздратувати, він рідко скаржиться, переносить страждання терпляче і байдужий до інших.

Він надійний товариш, завжди знає чого хоче, і неохоче втручається в чужі справи.

Холеричний тип темпераменту характеризується великою силою.

Рухливістю, але неврівноваженістю нервових процесів (переважають збудження над гальмуванням). Холерик проявляє надзвичайну діяльність, енергію і наполегливість, якщо перебуває під впливом якої–небудь пристрасті. Його пристрасть швидко спалахує від найменшої перешкоди.

Його гордість, ревнощі, мстивість, честолюбство не знають меж, коли його 46 душа перебуває під гнітючим впливом пристрасті. Він розмірковує мало і діє швидко, негайно, як через те, що завжди вважає себе правим, так і через те, що такою є його воля. Він важко визнає свої помилки і захоплюється пристрастю, поки вона не призведе його до загибелі або загибелі інших. Люди з таким типом нервової системи легко збуджуються, нестримані; вони енергійні, сміливі в судженнях і схильні до рушійних діянь, але необачні у своїх вчинках.

Меланхолічний тип темпераменту характеризується слабкістю нервових процесів, їхньою нестійкістю. Це слабкий тип нервової системи.

Меланхоліки замкнені, надмірно чутливі, схильні перебільшувати труднощі.

Переважним нахилом у них є сум. Меланхолік так само легко збуджується, як і сангвінік, але неприємні почуття виявляються в ньому частіше і тривають довше, ніж почуття задоволення. Страждання інших легко завойовують його симпатію. Він боязкий, нерішучий, недовірливий і легко піддається всьому, що відповідає його панівним ідеям. Дрібниці його ображають, йому завжди здається, що ним нехтують. Перешкоди, на які він натрапляє в житті, доводять його до відчаю, позбавляють енергії й роблять нездатним подолати труднощі.

Його бажання мають сумний відтінок, його страждання здаються йому нестерпними.

Ці основні типи темпераменту рідко трапляються у "чистому вигляді".

Більшість мають риси кількох типів із переважанням одного з них. Тип нервової системи є природженим і становить основу психічної діяльності людини, її темпераменту, а також має певний вплив на швидкість формування тих чи інших рис характеру.

Але тип нервової системи не є незмінним. У процесі індивідуального розвитку, під впливом зовнішніх умов він може значна змінюватися. Для людини найважливішим фактором є соціальне середовище, тому виховання має дуже важливе значення для формування темпераменту людини.

Російський фізіолог І.П.Павлов пов'язав типи людських темпераментів з особливостями вищої нервової діяльності, такими, як сила процесів збудження і гальмування, яка залежить від працездатності нервових клітин, урівноваженості й рухомості нервових процесів. І.П.Павлов виділив окремі (притаманні лише людині) типи нервової системи, що визначаються співвідношеннями першої та другої сигнальних систем: розумовий – зі значним переважанням другої сигнальної системи, художній – з яскравим виявом першої сигнальної системи, середній – обидві системи певною мірою урівноважені (до цього типу належить переважна більшість людей).

3.2 Поняття про психічне здоров'я Психічне здоров'я – це гармонійний стан психічного розвитку людини (емоційного, інтелектуального, особистішого), який дає їй змогу адекватно зрозуміти і прийняти себе як унікальну, неповторну особистість та весь навколишній світ. Психічне здоров'я – складова і необхідна умова здоров'я людини. Воно значною мірою зумовлює розвиток фізичного здоров'я і є основою для формування і розвитку духовного здоров'я. Психічно здорова людина здатна правильно і повною мірою пізнати себе, свій внутрішній світ, основні закони природи і суспільства.

Психічне здоров'я об'єднує дві основні сфери психіки людини – емоційну та інтелектуальну (почуття та думки).

Емоційний аспект психічного здоров'я – це психічний стан людини, який дає можливість адекватно зрозуміти, який у неї настрій. Емоційно здорові люди вміють керувати своїми почуттями, емоціями та настроєм, що робить їх привабливими для навколишніх і створює комфортне мікросередовище навколо них.

Ознаки емоційно здорової людини:

-пристосування до різноманітного соціального і психологічного оточення;

-дбайливе ставлення до власного здоров'я;

-відчуття цінності життя;

-розуміння, що вона не є центром Всесвіту ("тільки я, і все – для мене");

-співчуття до навколишніх і турбота про них;

-безкорисливість, неегоїстичність (думати не тільки про себе, а й про інших);

-здатність до глибоких почуттів в особистих стосунках (співпраця, дружба, кохання);

-вміння контролювати свої думки та тіло, що дає можливість, зробити найкращий вибір для здоров'я.

Інтелектуальний аспект психічного здоров'я свідчить про здатність людини усвідомлювати реальність зовнішнього світу і розробляти найдоцільніші стратегії та спосіб життя. Проявами інтелектуального здоров'я не є беземоційність і безконтрольність. Воно дає змогу людині нормально реагувати на життєві зміни, знаходити оптимальний вихід з критичної ситуації, долати втрати в своєму житті без істотної шкоди для власного здоров'я.

Ознаки інтелектуального здоров'я:

-здатність до свободи дій та вміння застосовувати її для самовдосконалення;

-вміння встановлювати і розвивати міжособистісні стосунки (творчі, дружні, родинні, сімейні, виробничі, інтимні);

-здатність із розумінням сприймати мотивації установки, думки та індивідуальність інших людей;

-усвідомлена установка на позитивне мислення ("не думай про іншого погано і не твори зла");

-вміння виробити гармонійне співвідношення між розвитком логічного і творчого мислення відповідно до особливостей соціально–політичного середовища.

–  –  –

Численні аналізатори людини сприймають навколишнє середовище по–різному, викликаючи у неї різні відчуття й емоції. Емоції (від лат. емосео– хвилювання, збудження) – переживання людиною свого ставлення до того, що вона пізнає, робить, тобто до речей і явищ довкілля, інших людей, їхніх дій і вчинків, своєї праці, до самого себе і своїх вчинків.

Емоції впливають на процеси сприйняття, пам'яті, мислення, свідомості, навчання, визначають ставлення до навколишнього середовища й самого себе і цим визначають поведінку людини. Емоції властиві і вищим тваринам, але їхні емоційні реакції пов'язані із захистом від ворогів, здобуттям їжі, статевим потягом і піклуванням про потомство. Ці функції емоцій притаманні й людині. Але, на відміну від тварин, виникнення емоцій у людини більше пов'язано з дією соціальних чинників. Тому емоції – це одна із форм відбиття об'єктивної дійсності, за якою переважає суб'єктивний, тобто властивий тільки кожній людині, характер психічних процесів.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У людини на базі емоцій формуються притаманні тільки їй почуття, які визначають її ставлення до предметів і явищ довкілля, до відповідності чи невідповідності будь–чого її уявленням, прогнозам. За теорією П.К.Анохіна, емоції є спонукальним рефлекторним апаратом для задоволення потреб. Зв'язок емоцій з потребами полягає в тому, що емоція насамперед обслуговує ту чи іншу потребу, спонукаючи до необхідних для її задоволення дій. Емоційні процеси обслуговують наші потреби (розуміючи їх як певні властивості організму чи особистості). Коли при зміні умов життя чи діяльності потреби задовольняються, то виникають позитивні емоції, при незадоволенні потреб – негативні. Найчастіше емоції поділяють на такі групи: нижчі та вищі;

позитивні та негативні; емоційні реакції (процеси) та емоційні стани.

Нижчі та вищі емоції. Нижчі почуття пов'язані із задоволенням чи незадоволенням тих чи інших фізіологічних потреб. Вищі почуття виникають на базі задоволення духовних потреб. Вони мають яскраво виражений суспільний характер і свідчать про ставлення людини до різноманітних явищ суспільного життя – моральних, інтелектуальних, естетичних. Але чіткого поділу на вищі та нижчі почуття немає, а є неперервний ланцюг людських переживань – від найпростіших до найвищих.

Позитивні та негативні емоції. Позитивні емоції несуть у собі позитивну оцінку певного об'єкта, явища (радість, любов, захоплення, задоволення), негативні – негативну (гнів, страх, огида).

Вплив емоцій на психічну діяльність і фізіологічні функції організму надзвичайно великий. Залежно від сили і тривалості емоцій, особливо, якщо вони негативні, реакція організму може супроводжуватися значними розладами структури і функції внутрішніх органів та систем. Негативні емоції часто дезорганізовують психічну діяльність, зумовлюють виникнення ряду гострих захворювань і загострень хронічних хвороб.

Емоційні реакції являють собою короткочасні реакції на певний об'єкт, ситуацію чи подію. Вони можуть бути різні за силою та інтенсивністю впливу на поведінку людини (усмішка, сміх, плач, схвильованість, імпульсивні дії або ж повна нерухомість). Вони тісно пов'язані з подіями, що їх зумовили. В екстремальних умовах, коли людина не може оволодіти ситуацією, розвиваються афекти – особливий вид емоцій, що відрізняється великою силою, бурхливою реакцією (наприклад, страх, лють). Ці реакції не контролюються свідомістю, тому їх важко стримати. Переключення на інший вид діяльності (фізична робота) можуть внести емоційну розрядку. Емоційні реакції за певних ситуацій необхідно стимулювати: не сміятися, коли смішно, не подавати знаку, якщо хтось необачно щось не так сказав чи зробив.

У стані емоційного збудження і гніву людина, яка не вміє керувати своїми емоціями, може втратити контроль над собою і вдатися до непритаманних їй дій і вчинків, котрі сама ж потім (у позастресовому стані) засуджує. Тому самоспостереження емоцій, їхнє контролювання, що полягає у здатності людини володіти і керувати ними, – невід'ємна умова збереження здоров'я і профілактики багатьох захворювань.

Емоційні стани – це більш тривалі реакції на ситуацію, подію. До них відносять: збудження, пригнічення (депресія), страх, тривогу. Стан є змінним психічним явищем. Веселий настрій змінюється сумним, спокійний – тривожним, пригнічений – активним. Причини, що зумовили той чи інший настрій, не завжди усвідомлюються. Вони можуть залежати від фізичного самопочуття або ж попередніх реакцій, що виникли знову в підсвідомості.

Тривалі конфліктні ситуації, неможливість здійснити бажане можуть зумовити пригнічений стан, тривогу або ж агресивну поведінку людини. Твереза оцінка становища, що склалося, добрі стосунки, вольові зусилля допомагають вийти з цих станів.

Виявити і приборкувати у собі негативні емоції – правило емоційної культури людини. Основними способами запобігання значним емоційним реакціям і станам є вольові якості, самоаналіз, зміна діяльності й оточення, помірна фізична активність, автотренінг. Позитивні емоції зумовлюють розширення кровоносних судин, підвищення інтенсивності енергетичного обміну, температури тіла, розумової і фізичної працездатності.

Життя людини без емоцій неможливе. Втрата їх – це втрата суттєвих, притаманних рис людині. Без емоцій не можна розуміти душевний стан інших 50 людей, мати співчуття. У нормі життя людини має бути емоційно насиченим і різноманітним, з переважанням позитивних емоцій. Бурхливі негативні емоційні реакції призводять до розвитку різноманітних психічних і соматичних хвороб, завдають шкоди людям, які поряд. Тому насамперед необхідно запобігати розвиткові негативних емоцій. Це пояснюється вихованням стриманості, підтримання високої працездатності нервової системи.

Для цієї мети потрібна воля – свідоме керування емоціями і діями, а також здійснення задуманого. Вольовими зусиллями людина може гальмувати дію, якщо вона недоцільна. Основними вольовими рисами є дисциплінованість, самовладання, рішучість і наполегливість.

Дисциплінованість – підкорення своїх дій суспільним вимогам, сумлінне виконання своїх обов'язків. Самовладання – вміння за будь–яких умов управляти своєю розумовою діяльністю, почуттями і вчинками. Це основа сміливості. Рішучість – здатність швидко оцінювати ситуацію, приймати рішення і без вагань виконувати їх. Наполегливість – здатність довго і цілеспрямовано втілювати в життя прийняте рішення. Із наполегливістю пов'язана ще одна вольова якість –терпіння. Справжнє терпіння завжди активне й спрямоване на подолання труднощів. Від наполегливості необхідно відрізняти впертість, тобто необгрунтовану настирливість, коли людина при виконанні вольової дії не зважає на думку інших людей і на нові обставини, які вимагають нових рішень.

Вольові риси можна розвивати й виховувати. Щоб виховати волю, необхідно завжди виконувати прийняте рішення, навіть у дрібницях, бути послідовним і вимогливим до себе, критично оцінювати свої дії, не чинити імпульсивних дій, переборювати шляхом самовиховання такі недоліки, як невпевненість, запальність, недисциплінованість, нерішучість, легковажність, недбалість, боягузтво. Вплив на емоції має здійснюватися через самопереконання, самопримус.

3.4 Психоемоційні стреси і неврологічні порушенняPages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА УДК 373.5.016:796 МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ З РІЗНИМИ ОБСЯГАМИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П....»

«Національна академія наук України Інститут енциклопедичних досліджень Наукове товариство ім. Шевченка Міжнародна асоціація україністів УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції 22–23 жовтня 2013 року, м. Київ Київ – 2014 ББК Ч 617.3(4Укр)я431 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту енциклопедичних досліджень НАН України (протокол № 1 від 21 січня 2014 р.).Головний редактор: М.Г. Железняк, к.ф.н. Редакційна колегія: І.М. Дзюба, академік НАН України,...»

«Г.Г. Березовська УДК 811.161.2’282.2 НАЗВИ СОРОЧКИ ТА ЇЇ ДЕТАЛЕЙ У СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ У статті розглянуто структурну організацію, формування та функціонування лексико-семантичної групи назв сорочки у східноподільських говірках. Ключові слова: лексико-семантична група, диференційна ознака, назви сорочки, східноподільські говірки. Березовская А.Г. Названия рубашки и ее частей в восточноподольских говорах. В статье рассматривается структурная организация, формирование и функционирование...»

«Пучкова Наталія Мінімум бібліотечних знань (міні-посібник для шкільних бібліотекарів) ? І. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань бібліотечної діяльності Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995р. №32/95-ВР (зі змінами та доповненнями); Статут Української бібліотечної асоціації (1995р.); Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури (Наказ МОН України 15.06.1995р. № 1/9-217); Положення про бібліотеку середнього...»

«ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ТАЙСЬКИМ БОКСОМ Пилипко В. Ф., Гаврічкін С. В., Севрюков А. М. Харківська державна академія фізичної культури Анотація. В роботі розглядаються питання особливостей психологічної підготовки юних спортсменів, які займаються тайським боксом, та мотивації занять і соціального відбору у цьому виді спорту. Результати дослідження дозволяють обґрунтовувати програми тренінгу мотивації спортивних досягнень для юнаків та дівчат, як...»

«Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Бібліотека Менеджмент і маркетинг музейної діяльності Рекомендаційний бібліографічний список літератури Луцьк – 2012 1. Бєлофастова Т. Ю. Музей у системі сучасних комунікацій [Електронний ресурс] / Т. Ю. Бєлофастова // Вісн. держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. – 2009.– № 4. – Режим доступу : //tp://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2009_4/8.pdf. – 22.06.12. – Назва з екрану.2. Бойко О. Сучасні маркетингові комунікативні...»

«Книга Іван Франко. Захар Беркут скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Захар Беркут Іван Франко Книга Іван Франко. Захар Беркут скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Іван Франко. Захар Беркут скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Iван Якович Франко Захар Беркут Книга Іван Франко. Захар Беркут скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! I Cумно і непривітно тепер в нашій Тухольщині! Правда, і...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«Іванченко Євгенія доктор педагогічних наук, професор кафедри вищої математики та інформаційних технологій, Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ЗАСАДА СИСТЕМИ ІНТЕГРАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У статті визначено сутність феномену «система інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів»; у межах системного підходу з’ясовано системотвірний чинник названої...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»