WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 ||

«ВАЛЕОЛОГІЯ Текст лекцій Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/ Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с. Текст лекцій для студентів ...»

-- [ Страница 22 ] --

• цілеспрямованості: щоб ці системи сприяли формуванню збереженості та зміцнення здоров'я;

• науковості: щоб оздоровча система спиралася на об'єктивні закономірності розвитку природи, суспільства та власний досвід людини;

• системності, тобто враховувати такі фактори, як: рівновагу людини з зовнішнім світом, внутрішню рівновагу організму людини, духовний та психологічний аспект здоров'я, фізичний стан здоров'я, соціальний фактор і здоров'я;

• поєднання теоретичних знань і практичних навичок та умінь;

• враховування індивідуальних особливостей орга–нізму окремої людини (фізіологічні, психологічні), його конституціональний склад, вік, стать, навички.

Таким чином, при складанні індивідуальних оздоровчих систем необхідно вміло використовувати перелічені принципи в їхньому взаємозв'язку, обов'язково враховувати реальні можливості людського організму та побутові умови.

При розробленні індивідуальної оздоровчої системи доцільно користуватися порадами шкільногого лікаря, учителя фізичної культури, які можуть дати кваліфіковану консультацію щодо застосування тих чи інших оздоровчих систем. Обов'язково треба брати до уваги режим навчання, відпочинку, сну, харчування, узгоджувати і враховувати біоритми природи й індивідуальні біоритми.

Застосування оздоровчих технологій на початкових етапах вимагає певних вольових зусиль. Тому не слід відходити від правильного їх виконання. Вибравши правильну оздоровчу систему, треба дотримуватися її, не переключатися із однієї на іншу, а виконувати систематично. Будь–яке навантаження оздоровчих технологій (фізичні і дихальні вправи, загартування, зміни у харчуванні) треба підвищувати поступово.

Для покращення духовного здоров'я слід старатися не вступати в конфліктні ситуації. При доборі технологій треба ураховувати екологічний стан відповідного регіону.

Література

1. Амосов MM. Роздуми про здоров'я. – К.: Здоров'я, 1990. – 166 с

2. Богданов Г.П. Школьникам о здоровом образе жизни. – М.: Физкультура и спорт, 1994. – 192 с

3. Брехман ИИ. Валеология – наука о здоровье. – М. – 125 с.

4. Бойтенко В.П. Здоровье здоровых. – К.: Здоров'я, 1991. – 248 с.

5. Гончарук СУ. Проблема інтеграції змісту шкільної освіти // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Інтеграція елементів змісту освіти" – Полтава, 1994. – С.2–3.

6. Лозинський B.C. Учитесь быть здоровыми. – М., 1993. – 150 с.

7. Мартыненко А.В., Валентик Ю.В., Подлеский В.А. и др. Формирование здорового образа жизни (медико-социальные аспекты) 1-М:. Медицина, 1988. – 192 с.

8. Мовчанюк В. Новий предмет – валеологія // Освіта. – 1993. – 23 грудня.

9. Новосельський В.Ф. Азбука физической закалки детей. – К., 1991 – 108 с.

10. Язловецький B.C. Дітям про здоров'я. – Кіровоград, 1995. – 99 с.Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 ||
 
Похожие работы:

«УДК 329.3.28 К.О. Коцюруба аспірантка Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету ІСЛАМСЬКИЙ ВИКЛИК ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ У статті здійснюється спроба комплексного аналізу проблеми наукового обґрунтування політико-соціальних проблем, що повязані зі зростанням важливості ісламського фактора для Європи. Подаються основні причини зростання популярності радикальної...»

«Філологічні науки. Літературознавство. 28, 2013 5. Константинова С. «Итальянский текст» В. Ф. Одоевского / Светлана Константинова // Текст в гуманитарном сознании : материалы межвуз. науч. конф. – М. : Моск. гос. ун-т, 1997. – С. 113–127.6. Линч. К. Образ города / Кевин Линч ; [пер. с англ. В. Л. Глазычева ; сост. А. В. Иконников ; под ред. А. В. Иконникова]. – М. : Строй. издат., 1982. – 328 с.7. Лотман Ю. Семиотика культуры и понятие текста / Юрий Лотман // Избранные статьи. – Таллинн, 1992....»

«Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека КРАЄЗНАВЧА КНИГА ХАРКІВЩИНИ Анотований каталог видань Харків ХОУНБ 2011 ББК 91.11 (4 Укр – 4 Хар) К 53 Краєзнавча книга Харківщини 2008 [Текст] : анотований каталог видань / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Х. : ХОУНБ, 2011. – 26 ? с. : ілюстр. Анотований каталог інформує читачів про...»

«ПРАВО ЛЮДИНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Сенюта Ірина Ярославівна, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Львівський національний університет ім. Івана Франка Конституція України у ст. 49 гарантує право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»