WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 |

«ВАЛЕОЛОГІЯ Текст лекцій Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/ Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с. Текст лекцій для студентів ...»

-- [ Страница 21 ] --

Стаття 60 стверджує, що діти і підлітки забезпечуються медичною допомогою у лікувально–профілактичних та оздоровчих закладах, дитячих поліклініках, відділеннях, диспансерах, лікарнях, санаторіях та інших закладах охорони здоров'я. Діти і підлітки перебувають під диспансерним наглядом.

Стаття 62 стверджує, що здійснюється контроль за охороною здоров'я дітей у дитячих виховних і навчальних закладах, а стаття 63 – що держава допомагає громадянам у здійсненні догляду за дітьми з дифектами фізичного та психічного розвитку, які потребують медико–соціальної допомоги і спеціального догляду.

Стаття 64 підтверджує, що надаються пільги матері в разі хвороби дітей.

Стаття 65 передбачає контроль за трудовим і виробничим навчанням та умовами праці підлітків, стаття 66 – передбачає обов'язкові медичні огляди працюючих підлітків, які повинні проводитися регулярно, не рідше одного разу на рік.

7 Оздоровчі методи і системи

7.1 Визначення індивідуального рівня здоров'я Здоров'я – найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Тому особливе значення має проведення в початковій, основній та старшій школі шкільним лікарем валеологічного моніторингу (тобто спостереження, оцінка та одержання інформації про стан здоров'я дітей і підлітків). Для цієї мети визначається індивідуальний рівень здоров'я в такі терміни: вересень – базовий контроль; січень–лютий – проміжний контроль;

травень–червень – рубіжний контроль.

На проведення базового і проміжного контролю відводиться в навчальних планах по одній годині, а решта роботи і весь рубіжний контроль проводиться в позаурочний час. Для визначення індивідуального рівня здоров'я рекомендується користуватися методичними рекомендаціями "Експрес–скрінінг рівня соматичного здоров'я дітей і підлітків". Після його визначення шкільний лікар з участю класовода й учителя фізичної культури оформляє "Паспорт здоров'я".

Для визначення індивідуального рівня здоров'я необхідно виміряти зріст, масу тіла, частоту дихання, життєву ємкість легенів, частоту пульсу, артеріальний тиск, м'язову силу стискання кисті, визначити поставу, форму стопи. Вимірювання зросту є одним із методів антропометрії.

Зріст вимірюється станковим ростоміром, який являє собою вертикально поставлену двометрову планку 15 см завиршки. Внизу планка закінчується площиною розміром 70x50 см. На планку–шкалу нанесено сантиметрові поділки. Вздовж по шкалі вільно пересувається перпендикулярно прикріплена планшетка. Для вимірювання зросту обстежуваний стає на площину ростоміра (без взуття) так, щоб торкнувся (по вертикалі) вимірювальної планки трьома точкамиж на рівні п'ят, сідничних м'язів і лопаток. Коліна розігнуті, п'яти прилягають одна до одної, голова фіксується так, щоб зовнішні кути очей і слухових ходів були на одній горизонтальній лінії. Рухову планшетку щільно присувають до верхівки голови. Значення фіксують за нижнім краєм планшетки. Відмічають величину зросту з точністю до 0,5 см. Зріст ліпше вимірювати вранці, тому що увечері він звичайно зменшується на 1,0–1,5 см, що пов'язано з ущільненням міжхребцевих дисків під дією сили тяжіння.

Маса тіла – також антропометричний показник. її визначають зважуванням і використовують для оцінки фізичного розвитку, живлення та стану здоров'я людини. Для зважування дітей і дорослих застосовують медичні ваги. Масу тіла звичайно визначають з точністю до 100 г. Різниця у масі тіла хлопчиків і дівчаток особливо значна у підлітковому віці (13–16 років у хлопчиків, 12–15 – у дівчаток). Маса тіла хлопчиків збільшується переважно за рахунок розвитку м'язів; а дівчаток – за рахунок жирової тканини (підшкірної клітковини).

Частотою дихання називають кількість дихальних рухів грудної клітки за одну хвилину. Рахування дихальних рухів проводиться так. Досліджуючий кладе руку обстежуваному на грудну клітку або верхню частину живота і протягом півхвилини або однієї хвилини рахує кількість вдихів. Можна лічити дихання, спостерігаючи за рухами грудної клітки і черевної стінки. У дорослого в спокої частота дихання коливається від 16 до 20. Частота дихання залежить від віку (новонароджені дихають значно частіше) і збільшується при роботі, психічному збудженні, високій температурі зовнішнього середовища і гарячці. Порушення частоти, глибини і ритму дихання називається задишкою. Виникнення задишки зв'язане з порушенням газообміну в легенях, що є найчастіше наслідком захворювання органів дихання або кровообігу. При задишці дихання не тільки прискорюється, але звичайно стає більш глибоким. При помірній задишці число дихальних екскурсій становить 30 за хвилину, а при вираженій задишці – від ЗО до 40 і більше за хвилину.

Життєвою ємкістю легень називають найбільшу кількість повітря, яку можна вдихнути після найглибшого вдиху. Це один з основних показників фізичного розвитку людини. Вона залежить від віку, статі, розвитку дихальних м'язів, які особливо розвинені у людей, котрі займаються різними видами спорту (веслуванням, плаванням, гімнастикою тощо). Дихальне, додаткове та резервне повітря становить життєву ємкість легень. Глибина дихання визначається об'ємом повітря, яке вдихається і видихається. У спокійному стані до легень під час вдиху находить близько 0,5 л повітря і стільки ж виходить назовні під час видиху – це дихальний об'єм. Після спокійного вдиху при максимальному зусиллі можна вдихнути ще близько 1,5 л повітря – це додатковий об'єм повітря, а при найглибшому видиху можна видихнути ще 1,5 л – це резервний об'м повітря. Життєва ємкість легень у середньому коливається від 3000 мл до 3500 мл у жінок, а у чоловіків 3500–4500 мл, у фізично тренованих чоловіків досягає 6000–7000 мл.

Життєва ємкість легенів визначається за допомогою водяного або сухого спірометра. Водяний спірометр складається із зовнішнього циліндра, заповненого водою, внутрішнього циліндра з цифровими позначками, балона з повітрям для врівноважування внутрішнього циліндра у воді, трубки, через яку видихуване повітря потрапляє всередену спірометра (внутрішній край трубки знаходиться вище рівня води), гумової трубки з мундштуком, шкали для визначення видихувального у спірометр повітря та корка. Щоб підготувати спірометр до роботи, треба випустити з нього повітря, установити його на нульову позначку.

Для визначення життєвої ємкості легенів треба відкритим ротом, розправивши плечі та груди, зробити максимальний вдих. Взяти мундштук у праву руку і, затиснувши ніс лівою рукою, повільно вдихати в нього повітря.

Після повного видиху затиснути трубку спірометра. Зафіксувати по шкалі показник (для цього у зовнішньому циліндрі є невелике віконце), записати дані.

Сухий спірометр – мініатюрний прилад, упакований разом з чотирма мундштуками. Він складається з пластмасового корпуса, круглої шкали і трубки для мундштука. Всередині корпуса міститься повітряна турбінка, швидкість руху якої пропорційна об'єму видихуваного повітря. Шкалу, нанесену на скло, можна повертати і встановлювати в потрібному положені.

Вона оцифрована від 0 до 6,5 л, одна її поділка відповідає 100 мл. Перед кожним вимірюванням шкалу встановлюють на нуль проти стрілки, мундштук дезинфікують.

Для визначення життєвої ємкості легень треба зробити глибокий вдих, взяти в рот мундштук, затиснути ніс вільною рукою і вдихнути в спірометр спочатку ривком (шоб привести в дію турбінку), а потім поступово робити повний видих. Результати вимірювання записати.

Визначення частоти пульсу. Пульсом називають пош–товхоподібні коливання стінки артерій унаслідок зміни тиску крові в них при кожному скороченні серця. Кожний поштовх відповідає одному серцевому скороченню (систолі шлуночків). Підраховуючи пульс, можна визначити кількість скорочень серця і стану артерій. Зміни пульсу легко виникають при психічних збудженнях, роботі, коливаннях навколишньої температури, введенні в організм різних речовин (алкоголь, ліки). У фізіологічних умовах частота пульсу залежить від багатьох факторів: віку, м'язової роботи, часу доби (під час сну пульс рідшає), статі, психічних емоцій.

Найпростішим методом дослідження пульсу є обмацування, яке проводять звичайно на долонній поверхні передпліччя біля основи великого пальця, на променевій артерії, зважаючи на її поверхневе розміщення. При цьому рука обстежуваного повинна лежати вільно, без напруження. Пульс на правій руці досліджують лівою рукою, на лівій – правою. Досліджуючий кладе II, III, IV пальці правої руки на внутрішню поверхню нижньої частини передпліччя в ділянці променевої артерії, а великий палець – на зовнішню поверхню і знаходить пульс.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Його можна промацати на інших артеріях:

скроневій, ліктьовій, стегновій тощо.

При дослідженні пульсу звертають увагу на його частоту, ритм, наповнення і напруження. У здорової людини частота пульсу коливається в межах 60–86 ударів за хвилину. Пульс підраховують протягом 15–30 с;

одержаний результат множать на 4 або на 2 і одержують кількість пульсових ударів за хвилину. Коли частота пульсу значно змінена, щоб уникнути помилки, рахують одну хвилину. Частота пульсу (за одну хвилину) залежить від віку: до 1 року– 120–140 ударів; до 5 років – 100 ударів; до 10 років – 90– 96 ударів; до 20 років – 65–75 ударів; після 55–60 років – 80–85 ударів; після 65–70 років – 90–95 ударів; Сповільнення частоти пульсу нижче 60 ударів за хвилину називається брадикардією, а прискорення більше 60 ударів за хвилину – тахикардією.

Вимірювання артеріального тиску. У медицині арте–ріальний тиск вимірюється в міліметрах ртутного стовпчика за допомогою сфігмоманометра або тонометра. Обстежуваного садять на стілець. На нижню третину плеча накладають манжетку на 3 см вище від ліктьового згину і закріплюють її так, щоб між нею та рукою можна було просунути палець. Вентиль закривають так, щоб повітря з гумового балончика при стисненні надходило в манжетку. Рівень ртуті в капілярі повинен бути на нульовій поділці. На ліктьову артерію, промацавши її пальцями, нижче від манжетки ставлять фонендоскоп – прилад для вислуховування хворих. За допомогою гумового балончика в манжетку нагнітають повітря, манжетка розправляється і плечова артерія стикається. Стовп ртуті в скляному капілярі або стрілка манометра піднімається відповідно до підвищення тиску повітря в манжетці. Коли тиск у ній перевищує артеріальний тиск і артерія повністю стиснена, пульсових хвиль більше не чути. Тоді повітря в манжетку перестають нагнітати, вентиль трохи відкривають і поступово спускають повітря з манжетки. При цьому тиск у ній падає. Рівень ртутного стовпа чи стрілка манометра в момент, коли появляються пульсові хвилі, відповідає величині систолічного тиску в артерії, максимального артеріального тиску, який у здорової людини коливається в межах 100–140 мм рт. ст. При дальшому зникненні тиску в манжетці пульсові удари зникають, рівень ртуті в капілярі чи стрілка манометра в цей момент вказує мінімальний, або діастолічний тиск, який у здорової людини дорівнює 60–80 мм рт. ст. Добові його коливання бувають у межах 10–20 мм рт. ст. Найбільш низький тиск відмічається під час глибокого сну, надранок, а протягом дня він поступово підвищується, досягаючи максимуму надвечір.

М'язову силу стискання кисті визначають за допомогою ручного динамометра. Беруть у руку сильнішої кисті динамометр (на 90 кг), витягують руку і піднімають її до рівня плеча. У такому положенні сильно стискають динамометр. Найкращий результат після декількох стискань характеризує абсолютну силу м'язів–згиначів пальці кисті.

Визначення постави. Постава – це правильне положен–ня тіла в спокої та під час рухів. Вона залежить від стану скелета, нервово–м'язової системи, загального фізичного розвитку, видів роботи, побутових умов. Постава пов'язана з роботою м'язів (скороченням, розслабленням), яка підтри–мується імпульсами збудження та гальмування, що відбуваються в корі великих півкуль. Неправильні пози та положення тіла у просторі досить швидко перетворюються в умовні рефлекси, стають звичками і з великими труднощами замінюються на нові. Постава починає формуватися в дошкільному віці, закінчується після припинення росту.

Ознаки правильної постави: у положенні стоячи голова тримається прямо, плечі – на одному рівні, шийно–плечові обриси однакові, нижні кути лопаток на одному рівні, трикутники талії (відстань між опущеною рукою і талією) з обох боків симетричні, лінія остистих відростків хребта займає 114 середнє положення. Хребет у профіль має нормально виявлені фізіологічні вигини (величина шийного і поперекового лордозів, грудного і крижового кіфозів не перевищує 4 см).

Порушення постави – це нестійкі відхилення хребта в передньо– задньому і бічному напрямках. Найчастіше в учнів буває сутулість, кіфотична спина, крилоподібні лопатки, а також кругла, плоска та сідловидна постава.

Для визначення постави треба: стати спиною до стінки так, щоб потилиця, лопатки і п'яти торкалися її. Якщо між попереком і стінкою можна просунути кулак –постава порушена. Визначення форми стопи. Стопа дитини, на відміну від стопи дорослої людини, відносно коротка, широка і звужена в п'яті. Склепіння стопи формується в основному до 11–12 років, а вся вона до 16–18 років. За формою розрізняють нормальну, приплюснуту і плоску стопу.

Форму стопи визначають методом плантографії: аркуш паперу намазують тонким шаром 10–процентного розчину таніну в спирті.

Обстежуваний стає босими ногами спочатку у ванночку з ватою, змоченою 10–процентним розчином хлористого заліза, а потім на папір і трохи присідає, щоб був чіткіший відбиток. На папері утворюється чорний відбиток стопи.

Значні відхилення у фізичному розвитку можуть дати залишкові явища перенесеного рахіту – неправильні постава, форма ніг та стопи. Важливим елементом для характеристики фізичного розвитку учнів старших класів є визначення ступеню статевого дозрівання на основі виражених статевих ознак. У хлопців визначають розвиток волосяного покриву на лобку і в пахових западинах, а у дівчат, крім того, вираженість грудних залоз.

Для оцінки індивідуального рівня соматичного здоров'я за спеціальними таблицями в балах визначається масовий індекс (МІ) – відповідність маси тіла зростові дитини, ці результати записують у "Паспорт здоров'я".

На основі даних "Паспорта здоров'я" шкільний лікар, разом з вчителем фізкультури, класоводом і батьками у вересні, січні–лютому й у травні– червні аналізують динаміку індивідуаль–ного здоров'я кожного учня й виробляють рекомендації щодо подальшого його фізичного розвитку й оздоровлення з урахуванням хронічних захворювань, характеру побутових і гігієнічних умов, способу життя.

7.2 Основні принципи та вимоги до індивідуальних оздоровчих систем Правильно розроблена індивідуальна оздоровча система є запорукою духовного, психічного, фізичного та соціального благополуччя. При розробці індивідуальної оздоровчої системи необхідно дотримуватися таких принципів:Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 |
 
Похожие работы:

«Дзюба О.С. * (м. Одеса, Україна) УДК 007 : 304 : 004.9 ЕМОЦІЙНА СКЛАДОВА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ: АНАЛІЗ РЕАКЦІЇ СПОЖИВАЧІВ НА АГРЕСІЮ В РЕКЛАМІ У статті наведена коротка характеристика застосування шокових прийомів у сучасній рекламі. Приведені дані первинного опитування населення відносно впливу шокових елементів на споживачів. Виявлено основний емоційний спектр, спричинений застосуванням шокових елементів. Ключові слова: шокові прийоми, реклама, суспільство, емоції, аналіз. В статье приведена...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 11-16 травня 2011 р. Одеса 201 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАТЕРІАЛИ XІ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 11-16 травня 2011 р. ОДЕСА 2011 Матеріали XІ наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ. Одеса: ОДЕКУ, 2011. – 150 с. В збірнику представлені матеріали XІ наукової конференції молодих...»

«Ярослав Федорчук Книга друга напер ед од н і Київ 2011 ББК 66.3() Ф33 Федорчук Я.П. Ф33 Волинянин К.: Видавництво «Міленіум», 2011 — Кн. 2.: Напередодні. 224 с. Друга книга «Волинянин. Напередодні» – продовжує правдиву розповідь одного з наших сучасників про свій життєвий шлях, що тісно переплітався з нашим недалеким минулим. Здається, сама доля автора випробовує і загартовує його в протистоянні з несправедливістю та антиукраїнством радянської влади в останні тридцять років її існування. Ця...»

«Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Львівській області Рекреаційний потенціал Львівщини Статистичний збірник Львів Головне управління статистики у Львівській області Відповідальна за випуск Н.І.Бонк Збірник “Рекреаційний потенціал Львівщини” містить інформацію про природні ресурси, санаторно-курортні (оздоровчі) заклади, дитячі заклади оздоровлення, туристичні послуги та готельні заклади, заклади культури та мистецтва у Львівській області. Розрахований на широке...»

«ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Т.С. Мачача, Н.Г. Левченко, Слово до вчителя І.Ю. Ходзицька Збірник тестових завдань з трудового навчання (обслуговуючих видів праці) призначено для проведення моніторингу навчальних досягнень учнів 10-х класів за результатами їхнього навчання в основній школі. Тривалість розв’язування учнями одного варіанта тестових завдань – 45 хвилин.Зміст тестових завдань з трудового навчання витримано відповідно до Державного стандарту 2004 року за наскрізними змістовими лініями: •...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 4 (20), 2012 Аннотации В статье на основе анализа научно-методической литературы обозначена важность гармонического физического развития для здоровья детей, одним из составляющих которого является состояние осанки. Нарушения осанки оказывают влияние на различные органы и системы организма. Проведено исследование состояния осанки 166 школьников в возрасте 8–11 лет и установлена взаимосвязь нарушений...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 4 (20), 2012 3. Потехин Л. Д. Позвоночно-спинальная травма на грудном уровне, осложненная грубыми двигательными расстройствами, и принципы адекватной реабилитации : дис. канд. мед. наук. / Л. Д. Потехин. – Новокузнецк, 1989. – 233 с. Аннотации На основании представлений об организме как сложной многокомпонентной системе внутренних и внешних взаимодействий определены факторы, влияющие на характер и...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ БАКАЛАВРСЬКІ ОН-ЛАЙН ЧИТАННЯ Випуск 1 Харків 2013 Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 106 с. Редакційна колегія: докт. пед. наук, проф. Пасинок В.Г. докт. пед. наук, проф. Костікова І.І. канд. філол. наук, доц. Дудоладова О.В. канд. пед. наук,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 2 МАРІУПОЛЬ 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 УДК 3(05) Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія Збірник наукових...»

«Зареєстровано Затверджено Міністерством юстиції України Установчою конференцією Свідоцтво № 1033 від 9 червня 1998 року Всеукраїнської громадської організації «Федерація баскетболу України» (протокол від 26 лютого 2003 року) Зареєстровано Затверджено Міністерством юстиції України Позачерговою конференцією Із змінами та доповненнями Всеукраїнської громадської організації 18 квітня 2005 року «Федерація баскетболу України» (протокол від 22 лютого 2005 року) Зареєстровано Затверджено Черговою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»