WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 22 |

«ВАЛЕОЛОГІЯ Текст лекцій Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/ Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с. Текст лекцій для студентів ...»

-- [ Страница 18 ] --

Радіаційне забруднення води виникає внаслідок потрапляння радіоактивних речовин, особливо таких, що мають великий період піврозпаду, зі стічними водами, які виливаються у моря й океани, вносяться в море річками, чи з радіоактивними опадами після випробувань атомної зброї або внаслідок заховання на дні океану радіоактивних відходів.

Радіоактивні речовини, захоронені на дні в глибоких місцях океану в герметичних контейнерах, становлять потенційну небезпеку, оскільки не можна гарантувати, що герметичність не порушиться. Морські організми здатні накопичувати в своєму тілі радіоактивні ізотопи, які при споживанні продуктів моря потрапляють в організм людини.

У 1986 –1987 pp. основними джерелами надходження радіонуклідів у Дніпровську систему були викиди з Чорнобильської атомної електростанції під час аварії та стоки через зливну каналізацію у місцях інтенсивних дезактиваційних робіт. У заплаві та на першій надзаплавній терасі річки Прип'ять зареєстровано значну кількість радіоактивних відкладень, які становлять реальну загрозу в період повені та повноводдя. За прогнозами фахівців, забруднення ґрунтових і підґрунтових вод імовірніше, ніж поверхневих.

Забруднення вод Світового океану. Значення світового океану надзвичайно важливе для життя різноманітної й численної флори й фауни.

Основними джерелами забруднення Світового океану є річки, з якими надходить величезна кількість важких металів (свинцю, ртуті та ін.), мінеральних добрив, азоту, фосфору, пестицидів тощо. Це призводить до бурхливого розвитку одноклітинних водоростей (синьо–зелених, бурих), які іноді вкривають поверхню океану шаром завтовшки 2 м. Такий покрив знищує у воді все живе. До інших небезпечних забруднювачів океану належать нафта і нафтопродукти. їх щороку потрапляє сюди 5–10 млн. т., головним чином, через втрати при добуванні нафти з морських родовищ, 94 аварії танкерів, береговий стік тощо. Крім промислових і побутових відходів, у Світовий океан потрапляє велика кількість радіоактивних речовин унаслідок випробування атомної зброї, роботи атомних реакторів підводних човнів і криголамів. Тому проблема захисту Світового океану стала однією з найактуальніших, вона стосується всіх країн. З огляду на це, ООН розроблено і прийнято кілька важливих документів, що регулюють судноплавство, рибальство, добування корисних копалин із морських родовищ тощо.

5.6 Літосфера і здоров'я

Земля, грунти становлять літосферу. Ґрунтовий покрив мізерної товщини підтримує існування всього рослинного і тваринного світу. Земля є основою сільськогосподарського виробництва та лісового господарства. На землі вирощують зернові, технічні та лісові культури, кормові трави, сади і ягідники. Сільськогосподарське виробництво забезпечує людину продуктами харчування, а промисловість – різноманітною сировиною. Ґрунт має велике гігієнічне значення Від його хімічного складу залежить хімічний склад підземних вод, а також рослин і тварин, якими харчується людина. Ґрунт відіграє велику роль у знешкодженні санітарно небезпечних відходів міських каналізацій, промислових стічних вод, їхніх осадів тощо. Крім того, підґрунтя використовують для захоронения радіоактивних та деяких інших особливо небезпечних залишків, знешкодити які неможливо чи надто дорого.

Багато проблем сільському господарству створює ерозія фунтів (видування родючого шару). Так, глибока оранка при освоєнні цілинних та перелогових земель у Казахстані на початку 60–х років призвела до повного вивітрення родючого шару, внаслідок чого грунт став непридатним для землеробства. Великою проблемою є і засолення грунтів, що призводить до осушення землі.

Негативні явища виникли також у наслідок хімізації сільського господарства. Зайве застосування мінеральних добрив, отрутохімікатів призвело до погіршення складу ґрунту через накопичення в ньому хімічних речовин (азоту, фосфору, фтору, солей важких металів, стронцію, цезію, радію, урану та інших). Наявність останніх спричинена чорнобильською катастрофою. Надлишок у ґрунті сполук азоту, фосфору, сірки, з одного боку, зменшує родючість, а з другого – забруднює сільськогосподарську продукцію нітратами, фосфатами та іншими токсичними речовинами.

Використання таких продуктів небезпечне для життя людей.

Посилюється забруднення ґрунтів твердими відходами (упаковочними поліетиленовими матеріалами, непридатною побутовою технікою, папером, консервними банками, склом, будівельним сміттям, старими автомобілями та ін.). За даними ООН, такі відходи становлять щорічно 500– 600 кг на душу населення. Тому тепер загострилась проблема переробки побутового сміття.

Збільшується вміст у рослинах радіоактивного цезію–134 та цезію–

137. У результаті забруднення фунту цезієм рослини подекуди мають концентрацію його в 70–100 разів більшу, ніж у самому ґрунті, і стають непридатними для вживання в їжу. Головні джерела забруднення літосфери:

застосування пестицидів та мінеральних добрив; промисловість, автотранспорт; стічні води, відходи побуту й атмосферне забруднення;

накопичення у ґрунті радіонуклідів, особливо після катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Застосування у великій кількості азотовмісних добрив призводить до надмірного накопичення нітритів і нітратів у злаках, коренеплодах та кормових травах. Нітрати – це солі азотної кислоти, що є елементом мінерального живлення рослин. Рослина використовує азот для побудови клітин організму, утворення хлорофілу. Якщо його до рослини надходить недостатньо, вона має блідий колір, за надмірної кількості азоту рослина відкладає його у своїх органах. Тоді нітрати накопичуються у продукції. Самі нітрати не отруйні, але в організмі людини вони перетворюються на отруйні речовини нітрити, які взаємодіють із гемоглобіном крові. Внаслідок цього двовалентне залізо гемоглобіну стає тривалентним. Замість гемоглобіну утворюється метгемоглобін, який втрачає червоне забарвлення, набуваючи темно коричневого кольору. Метгемоглобін не здатний транспортувати кисень. В організмі порушується тканинне дихання, унаслідок чого розвивається хвороба метгемогло–біиемія. її основні симптоми: поява темно або фіолетово–синього забарвлення шкіри й слизових оболонок (ціаноз), зниження кров'яного тиску, легенева та серцева недостатність. Крім того, під дією нітратів і нітритів в організмі утворюються канцерогенні речовини, що спричиняють злоякісні захворювання.

Здорова Земля є важливим фактором здоров'я людей, що проживають на ній. Якщо людина знищує природу, то знищує себе, якщо погано турбується про своє здоров'я, то так само ставиться і до навколишнього середовища.

Тому дуже важливо, щоб кожна людина в ім'я майбутніх поколінь ставилася до природи бережливо.

5.7 Вплив атомної енергії на здоров'я людини Особливого значення в умовах сучасного науково–технічного прогресу набула можливість використання ядерних перетворень як джерела електричної енергії. Ефективність атомної енергетики та інших джерел іонізуючого випромінювання у житті людини очевидна. Водночас розвиток цієї галузі створив потенційну загрозу радіаційного забруднення довкілля, що надзвичайно небезпечно для людини і всього живого на Землі. Такі хімічні елементи, як уран, радій, плутоній, каліфорній та деякі інші мають здатність до спонтанних перетворень, які спричиняють зміну їхнього атомного номера і маси атома. Ці перетворення супроводжуються потоком випромінювання високої енергії, що складається з позитивно й негативно заряджених частинок і короткохвильового електромагнітного випромінювання.

Вперше явище розпаду спостерігали у радію, тому воно дістало назву радіоактивного розпаду, а випромінювання, що супроводжувало розпад, – радіоактивним випромінюванням, або проникаючою радіацією. Радіоактивне забруднення території України, Білорусії та Росії стало наслідком Чорнобильської катастрофи. Загальна площа забруднення становить понад 30 тис. кв. км.

Аварії на АЕС мають значні відмінності від ядерних вибухів:

відрізняються їх напрямок, потоки повітряних мас, більша тривалість викидів. Тому немає можливості прогнозувати розміри зон ураженості.

Радіоактивне забруднення навколишнього середовища діє на людину шляхом зовнішнього та внутрішнього опромінення.

Зовнішнє опромінення проходить за рахунок радіоактивного забруднення місцевості. Внаслідок чорнобильської катастрофи радіонуклідами забруднені місцевості 12 областей України, понад 7 млн. га землі, серед яких 3 млн. га сільськогосподарських угідь та 2 млн.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


га лісових масивів. Викид радіонуклідів унаслідок вибуху реактора негативно вплинув на здоров'я населення України. У результаті потрапляння радіоактивних речовин в організм у багатьох людей була уражена щитовидна залоза, виникла променева хвороба, збільшується частота онкологічних захворювань, захворювань ендокринної системи, системи кровообігу, травлення, недуг пов'язаних з імунною системою. У зв'язку з тим, що в продуктах викиду перевагу мають радіонукліди з тривалим періодом розпаду цезій–137 (30 років), стронцій–90 (28 років), плутоній–239 (20 000 років), зараження буде тривалим.

Крім радіоактивного забруднення місцевості, до зовнішніх джерел радіоактивного випромінювання належать: космічне випромінювання, сонячна радіація, гірські породи фосфоритів, сланців, уранових руд, родовища мінеральних джерел.

Основні джерела радіоактивного випромінювання:

заводи з переробки та збагачення уранових руд; заводи з виробництва ядерного палива; АЕС; суднові та ракетні ядерні установки; науково– дослідні заклади відповідного профілю.

Внутрішнє опромінення проходить в основному при вживанні продуктів харчування та води, які забруднені радіонуклідами. З рибою та іншими морськими продуктами в організм потрапляють свинець–210 та полоній–210 (потрапляє також із м'ясом, чаєм, рослинною їжею). Найбільшу радіоактивність серед рослинних продуктів мають горох, жито, пшениця, картопля, огірки. Яловичина майже в три рази радіоактивніша, ніж свинина.

У зв'язку з відсутністю належного контролю за якістю продуктів харчування та води це опромінення майже не підлягає контролю. Систематичне споживання продуктів харчування та води, що забруднені радіоактивними речовинами, призводить до накопичення радіонуклідів в організмі людини (йоду – в щитоподібній залозі, стронцію – в кістках, цезію – в м'яких тканинах).

Для зменшення кількості радіонуклідів, які надходять із їжею, необхідно систематично вживати речовини, які зв'язують їх та підвищують стійкість організму до радіоактивного впливу. Багато харчових речовин унаслідок природних якостей мають виражені радіозахисні властивості. Ці речовини містяться у деяких харчових продуктах і рослинах (яблучне повидло, обліпиха, неосвітлений яблучний сік, чорноплідна горобина, ожина, морква, тисячолисник), а також продуктах бджолярства (мед, прополіс, маточне молоко). Рекомендується вживати цибулю чи часник. Усі ці продукти ефективно діють при систематичному уживанні. Загальне добове споживання овочів не повинно бути менше 400–500 г, причому не менше чверті з них повинна становити морква. Отже, раціональне харчування є, по суті, найважливішим фактором, який сприяє нормалізації в організмі процесів, що змінюються під впливом іонізуючого випромінювання.

До фізичних чинників навколишнього середовища, які мають іонізуючу здатність, належить електромагнітне випромінювання. Це – гамма випромінювання, ультрафіолетові промені та деякі інші. Останнім часом, у результаті інтенсивного розвитку електроніки та радіотехніки, природне середовище забруднене електромагнітними випромінюваннями (полями).

Головним джерелом такого забруднення є радіотелевізійні й радіолокаційні станції, високовольтні лінії передач, електротранспорт, трансформаторні станції.

Особливо небезпечні потужні військові радіолокаційні станції:

напруга поля настільки висока, що нерідко спричиняє загибель птахів, які потрапляють у нього. Електричні поля високої напруги негативно впливають насамперед на нервову систему людини.

5.8 Природні засоби оздоровлення

Особливу роль у підвищенні адаптаційних можливостей організму, його витривалості відіграють загартування і тренування.

Загартування – це комплекс методів цілеспрямованого підвищення функціональних резервів організму та його опірності до несприятливої дії факторів довкілля. Класичним прикладом загартування є поступове звикання до низької температури (водні процедури, зарядка на свіжому повітрі). Фізіологічною основою загартування є тренування адапційних систем в організмі, а саме "блокування" подразника. У процесі загартування низькими температурами відбувається збалансованість теплоутворення і тепловіддачі.

Особливо ефективне загартування при чергуванні дії низьких і високих температур, хоча саме низькі температури є провідними у формуванні підвищення опірності організму.

Сонячні ванни. Одним із найважливіших засобів загартування організму є сонячні промені. Вони справляють різноманітний вплив на організм. Так, ультрафіолетове проміння знищує хвороботворні бактерії, здійснює антирахітичну дію (під його дією в шкірі утворюється антирахітичний вітамін D), сприяє утворенню засмаги. У цілому сонячне проміння підвищує опір організму захворюванню на туберкульоз, поліпшує якісний склад крові, активізує обмін речовин. Проте щоб сонячні ванни справляли позитивний вплив, потрібно виконувати ряд вимог: –у північній частині України найдоцільнішим для приймання сонячних ванн є час від 9–ї до 12–ї й від 16–ї до 18–ї години, у середній смузі – від 9–ї до 11–ї й від 16 до 18–ї, а на півдні – від 8–ї до 11–ї й від 17–ї до 19–ї години. У цей період теплова дія сонця невелика, а кількість корисного ультрафіолетового проміння найбільша;

-доза сонячного опромінення регулюється тривалістю перебування на сонці. Перший день ванни потрібно обмежити двома хвилинами, а потім щодня збільшувати на дві хвилини. Поступово тривалість сонячних ванн доводять до 30–40 хвилин;

-не можна приймати сонячні ванни одразу ж після вживання їжі, у хворобливому стані, а також у разі захворювання на малярію, туберкульоз легенів (сухоти), при вадах серця, захворюваннях крові й особливо при радіаційному опроміненні;

-перед прийманням сонячних ванн голову слід прикрити білою панамкою або іншим головним убором;

-після сонячних ванн потрібно обмитися прохолодною водою (26– 28°С), обтертися й перейти у затінок. Порушення цих вимог може призвести до опіків, сонячного та теплового ударів.

Повітряні ванни. Свіже повітря потрібне для нормального росту й розвитку. Проте не лише в цьому його значення. Перебування на свіжому повітрі (тобто повітряні ванни) поліпшує роботу всього організму, самопочуття й працездатність. Коли перебуваєш на свіжому повітрі, почуваєш себе бадьоро. Повітряні ванни – один із найдоступніших засобів загартування.Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет» імені Вадима Гетьмана Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу» XІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ” Збірник матеріалів 14 грудня 2012 року КИЇВ 2012 Українська Асоціація Маркетингу УДК 339.138 – Маркетинг Молодь опановує маркетинг: Зб. мат. Всеукр. міжвуз. наук. студ. конф. 27 вересня 2012 р. К.: Українська Асоціація Маркетингу, 2012. 44 стр. До збірника...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ На правах рукопису КАЧУРОВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ УДК: 797.2 :: 304.2 :: 37 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СПОРТИВНОГО ПЛАВАННЯ 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту Науковий керівник доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Мічуда Юрій Петрович Київ – 2014 ЗМІСТ Стор. ВСТУП.. 5...»

«1. Знаменного розспiву, на глас 6. — Обиходъ нотнаго пэнiя, употребительныхъ церковныхъ роспэвовъ. Часть вторая. Божественная Лiтургия. — Москва, 1892. — З вiддiлу формування музичного фонду Нацiональної бiблiотеки України iменi В. I. Вернадського (далi — НБУВ). Знаменний розспiв — здобуток давньоукраїнської культури, сформований на основi вiзантiйського та староболгарського (балканського) православного спiву. На жаль, бiльша частина найдавнiших пам’яток Київської Русi перебуває нинi в межах...»

«Управління культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського З досвіду роботи Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек) Хмельницький ББК 78.342 Б 59 Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек): з досвіду роботи / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЫ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Симферополь АПРЕЛЬ УДК 378. ББК 72.4 М 4 ISBN Рекомендовано к печати Научно-методическим советом Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (протокол № 9 от 27.06.2013 г.). Международное...»

«Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Збірник наукових праць Випуск 18 (32) Книга Сільськогосподарська техніка та інформаційно-керуючі засоби: випробування, прогнозування, конструювання Дослідницьке УДК...»

«Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» 2-ге видання Харків Видавнича група «Основа» УДК 373.2 ББК 74. З1 Серія «Творчому педагогу» Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної З14 сфери дошкільників / Упоряд. І. В. Молодушкіна. — 2-ге вид. — Х. : Вид. група «Основа», 2011.— 207, [1] с. : іл. — (Серія «Творчому педагогу»). ISBN 978-617-00-0414-7. Головна мета посібника — допомога педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, батькам...»

«Пучкова Наталія Мінімум бібліотечних знань (міні-посібник для шкільних бібліотекарів) ? І. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань бібліотечної діяльності Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995р. №32/95-ВР (зі змінами та доповненнями); Статут Української бібліотечної асоціації (1995р.); Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури (Наказ МОН України 15.06.1995р. № 1/9-217); Положення про бібліотеку середнього...»

«Дидактика, методика і технології навчання УДК 377:001.195+378.147.88 Андрій Литвин ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Світові тенденції ринку праці та перспективи розвитку економіки України зумовлюють зростання потреби у фахівцях нижчої ланки для обслуговування високотехнологічних виробництв, зміну їхніх функцій, підвищення вимог до компетентності, професійної майстерності, технологічної культури та продуктивності праці. Це ставить перед...»

«УДК 37.036(44) Реалізація естетичного виховання учнів у шкільній освіті Франції Анна Верніцька У статті розглянуто значення термінів «естетичне виховання» і «художнє виховання» та досліджено їхній взаємозв’язок. Проаналізовано та виявлено шляхи розвитку естетичного виховання у шкільній освіті Франції. Вивчено та охарактеризовано особливості естетичного виховання на сучасному етапі розвитку французької шкільної освіти. Ключові слова: естетичне виховання, художнє виховання, естетична свідомість,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»