WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 22 |

«ВАЛЕОЛОГІЯ Текст лекцій Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/ Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с. Текст лекцій для студентів ...»

-- [ Страница 15 ] --

Поняття "біополе живого організму" безпосередньо пов'язано з поняттям життя. Всі види невідомих науці енергій біологічних об'єктів В.Вернадський називав біотною енергією – найзагальнішою назвою поля живих систем. Згідно з ученням Вернадського, через біополе Космос впливає на людину, а кожний предмет є носієм біополя. Сумарне ж біополе Землі являє собою "сферу розуму" – неосферу.

Учені вказують на наявність електромагнітного та інших видів випромінювань, які заповнюють увесь світовий простір.

Просторова енергія (енергія космосу) акумулюється біологічними об'єктами, і, трансформуючись у біоенергію, бере участь у процесах їхньої життєдіяльності. Біоенергія – це складний комплекс хвильових енергетичних процесів, які притаманні живим організмам і пов'язані з енергоінформаційним полем Всесвіту. Біоенергія акумулюється і трансформується біологічним об'єктом, забезпечуючи процеси життєдіяльності. Ці процеси можна свідомо, цілеспрямовано формувати. Згідно з висловлюванням В.І.Вернадського, Космос впливає на людину через біополе, а кожний предмет є носієм біополя.

В.І.Вернадський зазначав, що будь–який біологічний об'єкт оточений фізичним полем. Проте ці поля мають різні властивості, оскільки вони здатні змінювати своє випромінювання, спрямоване на динамічні системи.

Організм людини функціонує на фоні електромагнітних та інших полів, через які він резонує і взаємодіє з різноманітними силами Всесвіту. Тобто людський організм – це не просто фізична структура, що складається з молекул, а структура, котра має, як і все існуюче, енергетичні поля.

Біоенергія – це первородна, життєдайна, основоположна, універсальна енергія. Людина отримує її від матері під час народження, а потім певну частину її акумулює додатково протягом життя. Організм людини функціонує на фоні електро–магнітних та інших полів, через які він резонує і взаємодіє з різноманітними силами Всесвіту. Тобто життя людини як мікроскопічної частини природи залежить від постійного припливу енергфї з макрокосмосу і керується тими ж силами і законами, котрі діють у Всесвіті.

"Людина – це Всесвіт" – говорили у давнину. Лише надчутливі прилади сучасної науки дали змогу переконати у слушності цієї думки й наблизитися до вивчення "ближнього космосу" – людини. Отже, можна зробити висновок: відомі сьогодні науці фізичні поля здатні пояснити появу біополів тіла як фізичного об'єкта й до певної міри тонких структур польової характеристики тіла людини.

Усі живі організми складаються із фізичного і тонкого ефірного (біоенергетичного) тіла. Біологічне поле – це тонке, ефірне тіло. Людина відчуває біополе дерев, рослин, тому їй так приємно знаходитись у лісі. При знайомстві з іншою людиною відчуваємо її біополе, вібрації, які вона випромінює, перш ніж усвідомлюємо розум, хто вона така. Люди, котрих називають екстрасенсами, чітко відчувають взаємодію двох полів.

Вважається, що біопольова оболонка розвиненої людини складається із семи взаємопов'язаних шарів. Лише чотири з них, які складають тимчасову особливість, доступні сьогодні нашим дослідженням на основі сучасних наукових знань. Фізичне тіло – є вмістилищем фізіологічних функцій – травлення, дихання, засвоєння, кровообігу, руху. Ефірне тіло – це вмістилище життєвої енергії, яка розглядається тільки з фізіологічної точки зору. Ефірне тіло знаходиться на відстані 3–4 см від фізичного. Ефірне тіло ніби створює фізичне тіло і підтримує його існування. Воно, мовби копія фізичного тіла, або, як його ще називають, – ефірний двійник. Здорове ефірне тіло має хороший запас енергії, яка проходить через щільне фізичне тіло, діючи позитивно на органи людини, і утворює ауру (від грец. –віяння), тобто проявляється біополе, видиме за певних умов у вигляді променів, що світяться, або своєрідної оболонки довкола тіла людини, котрі мають певне забарвлення залежно від духовного, фізичного і психологічного стану людини. Для нормального стану організму, коли тіло здорове, аура симетрична і рівномірна. У разі захворювання організму аура змінює свою форму й структуру. Ці властивості лежать в основі діагностики стану здоров'я людини за допомогою біоенергетики. Астральне тіло – це вмістилище чуттєвості, уяви, тваринних пристрастей. Це тіло мислить, але більш емоційне, ніж розсудливе. Саме через це тіло відбуваються такі явища, як телепатія, сновидіння тощо. Ментальне тіло – тіло думки, яке є "помешканням" волі, розуму, благородних і піднесених устремлінь. Воно зберігає наші згадування й набуті знання. Чим вищий інтелект людини, тим красивіше ментальне тіло.

Воно є найбільш могутнім тілом особистості. Ми використовуємо його як опору в усіх діях і вчинках, тому слабкість ментального тіла небажана. Ментальне тіло – це вище начало, яке керує всіма нашими функціями, розумними діями. Вважається, що коли людина помирає, фізичне тіло розкладається, а душа виходить разом із трьома іншими своїми "одежинами". Ефірне тіло за 4–5 днів також помирає й розпадається на частини. А душа, облегшена, видаляється з астральним і ментальним тілом.

Оскільки фізичне тіло людини є складною, організуючою системою, в якій відбуваються безліч біохімічних, біофізичних процесів, що забезпечують існування організму, то у ньому виникають різноспрямовані потоки іонів, електронів, рідин, що сприяють появі фізичних полів переважно електромагнітної природи. З допомогою різних методик функціональної діагностики з високою чутливістю можна фіксувати такі поля, визначати їхні характеристики, а на основі одержаних. даних бачити процеси в живому організмі, проводити його діагностику. Найбільший інтерес являють ті поля, котрі здатні давати інформацію про стан серця, легенів, м'язів та інших органів у їхній функціональній динаміці. З допомогою спеціальних електрометричних вимірювань показано, що навколо людини виникають у сотні разів потужніші поля, ніж ті, що створюються її внутрішніми електрохімічними генераторами.

Досить інтенсивним джерелом випромінювання є шкіра, особливо роговий шар (епідерміс). Биття серцевих м'язів, переміщення діафрагми при диханні, поштовхи крові при русі по великих судинах – усе це створює механічні струси організму й примушує коливатися заряджену поверхню епідермісу. Тобто можна досліджувати сейсмічну активність біооб'єкта й розшифрувати, як на балістограмі змінюється електричне поле, промодульоване ритмами серця, легенів, інших органів, дізнатися про найхарактерніші для організму часові ритми. Отже, біологічний об'єкт, тобто людина, існує немовби вміщений у середовище газів, аерозолей, іонів. Склад атмосфери навколо біооб'єкта оцінюють за допомогою лазерно–оптичних методів і розшифровуючи, як розподіляються в просторі й часі всі кольори "райдуги" фізичних полів людини. Це дає можливість одержати інформацію про досить тонкі процеси в її організмі, зокрема фізіологічний стан, духовно– моральні риси, психічний стан в даний момент і т. ін.

Психічна енергія тісно пов'язана зі здоров'ям людини, тому треба постійно піклуватися про її розвиток. Для успішного розвитку психічної енергії потрібно проявити максимум позитивних рис, тоді всяка негативна людська властивість буде затримувати ріст психічної енергії.

Найбільшим гальмом є негативне і недисципліноване мислення. Чим вищий за своєю свідомістю організм, тим вищої якості психічну енергію він виробляє. Кожна людина насичує простір психічною енергією, тому вона повинна турбуватися про кращу її якість. Важливою умовою є підвищення свідомості. Праця свідома, постійна і систематична – це могутній засіб для пробудження і накопичення психічної енергії. Постійне прагнення до покращення своєї праці, любов до неї сприяють розвитку психічної енергії.

80 Вже давно помічено, що найбільш зайняті люди довго живуть. Постійна і ритмічна праця веде до накопичення такого запасу життєвої сили, яка оберігає зайнятих людей від багатьох захворювань, продовжує разом з тим і їх існування. І навпаки,, люди нерухомі, інертні й ліниві піддатні різного роду захворюванням, їхнє життя стає коротшим.

Встановлено, що стан здоров'я людини визначається такими факторами, як спадковість, психічна енергія, рухова активність, режим харчування, особливості енергетичного обміну з навколишнім середовищем.

Інтелектуальні та фізичні можливості людини залежать від параметрів її енергетичної оболонки. Дослідження показали, що у віруючих, як правило, краще здоров'я і живуть вони довше. Це легко зрозуміти, навіть якщо абстрагуватися від суто релігійного, тому що емоційна молитва і яскраве дійство богослужіння з хоровим співом або органною музикою, високоестетичним інтер'єром храму й усього обряду приносять духовне очищення і сприяють психічному здоров'ю.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Як зазначають учені, чим чистіше внутрішнє середовище з точки зору духовної та фізичної сфер, тим вільніше проходить й ефективніше розподіляється енергія в організмі, тим здоровіша людина. Зміцнити, оздоровити свою ауру можна з допомогою оздоровчих технологій – загартування, аутогенного тренування, масажу, збалансованого харчування, а також роботи над собою в духовно–моральному аспекті.

5 Природні умови здоров'я

5.1 Природа і здоров'я людини Природа – не тільки колиска людства, а і його комора, його дім і "скафандр", що дає змогу йому "мандрувати" разом із Землею безмежним космосом. Людина є частиною природи, яка незмінно залежить від усіх інших її частин. Проте ця залежність усвідомлюється нею далеко не повністю і не завжди правильно. Для нормального існування людини необхідні не тільки їжа, а й повітря, вода, певні температура й атмосферний тиск і багато інших умов, про які вона навіть не завжди здогадується. Необхідними для людей є також різні корисні копалини та джерела енергії, родючі грунти, водоймища, ліси та інші природні багатства.

З усієї навколишньої природи найближчим, але разом з тим найскладнішим і найзагадковішим є життя. Природа поділяється на живу та неживу. Жива природа –багатоманітність різних організмів, починаючи від найпростіших і закінчуючи високорозвинутими. Але в усій цій різноманітності є і дещо спільне, що дає змогу нам об'єднувати і називати одним словом – живе і водночас відрізняти живе від неживого. Насамперед – це спосіб існування живих організмів, що становлять собою активну взаємодію з навколишнім середовищем, у процесі якої відбуваються обмін речовин, енергії та інформації. Завдяки йому підтримується не лише певна рівновага організму з природним середовищем, а й відбувається постійне перетворення неживої та малоупорядкованої матерії у більш організовані її форми. Вищий рівень організації – це одна з найважливіших загальних особливостей живої природи порівняно з неживою. Такі відмітні ознаки живого, як подразливість, здатність рости і розмножуватися, пристосовуватися до навколишнього середовища тощо, і відрізняють його від неживих предметів.

Усе живе – єдине. Єдність живого полягає також і в тому, що всі живі організми на Землі, незважаючи на їхні відмінності, взаємопов'язані між собою. Нерозривні зв'язки існують і між живими організмами і середовищем їх існування.

Ці взаємозв'язки вивчає наука, що називається екологією. Жива та нежива природа перебувають у певній рівновазі. Життя людей це також їхня взаємодія з природою, у процесі якої відбувається обмін речовин, енергії та інформації. Проте вплив людини на природу, на відміну від інших живих істот, має свідомий і перетворюючий характер. Людина впливає на природу не стільки індивідуально, скільки через суспільство.

Тіло людини складається з тих самих елементів, що й повітря, вода та земля. В природі є сили натуральні (природні) й містяться вони в повітрі, воді та землі, які безпосередньо впливають на організм людини. Кожен подразник довкілля, що діє на тіло людини, сприймається спеціальними апаратами (рецепторами) та проявляється специфічною реакцією організму. Першорядне значення для організму мають такі чинники довкілля як світло, температура, атмосферний тиск, уміст кисню, електромагнітні випромінювання.

Природним подразником є холод. На тілі людини налічується близько 250 тисяч точок, що сприймають холод, і майже ЗО тисяч, що не реагують на тепло. Холод регулює різні процеси життєдіяльності організму, і його треба сприймати як належне. Тому П.І.Іванов рекомендував купатися або обливатися холодною водою, адже холод кидає в тіло "гормони здоров'я".

Встановлено, що при обливанні чи зануренні в холодну воду рівень гормонів надниркових залоз (адаптогенів) природним шляхом підвищується до оптимального, протягом 8–9 годин тримається в межах життєдіяльності здорового організму, ввечері знижується. Повторне обливання ввечері знову виводить цей рівень на оптимальний. При цьому виснаження кори надниркових залоз не відбувається. Тобто природним шляхом підтримується рівень здоров'я.

На тілі людини є біологічно активні точки (БАТ). Існує наукова думка, що це електромагнітні рецептори, які сприймають зміни електричних і магнітних властивостей атмосфери та землі, сприймають і передають у мозок інформацію про зміни електромагнітного поля.

Через перебудову різних систем організму відбувається адаптація. Від 82 дії на БАТ у мозку виробляються біологічно активні речовини – ендорфіни та енкефаліни (мозкові пептиди). Після обливання, занурення у людини виникає відчуття радості, бадьорості, оптимізму, впевненості, зникає страх.

Ендорфіни й енкефаліни проявляють і протибольву дію. Відомо, що їхній протибольовий ефект у 25–200 разів перевищує дію наркотика. У разі регулярного виконання правил стан радості, доброзич–ливості стає постійним.

Науковці вважають, що за дефіциту ендорфінів та енкефалінів в організмі (що генетично зумовлено) людина постійно почувається невдоволеною, роздратованою, недоброзичливою, сварливою, і внутрішній дефіцит цих речовин намагається компенсувати введенням наркотичних речовин (до них віднесено алкоголь, тютюн) іззовні.

А, як відомо, пристрасть, що виникає при вживанні тютюну, алкоголю, наркотиків, згубно діє й на психіку, й на тіло, людина деградує, хворіє й урешті–решт гине.

Дія холоду припиняє в організмі процеси тканевого окислення, організм починає виробляти велику кількість тепла. Температура біля клітин – близько 42,2° С Виробленого тепла досить для оздоровлення хворих клітин. Відомо, що при температурі тіла 39° С майже всі віруси гинуть. Отже, відбувається природне оздоровлення. Відомо також, що при цій температурі організм активно виробляв інтерферон, двічі на день відбувається природне тренування імунної системи. Опірність організму до збудників хвороб зростає в багато разів. Холод, холодна вода – чудова гімнастика для судин. Протягом 3–4 місяців відновлюється, нормалізується судинний тонус. Відступають вегетосудинні дистонії, гіпертонічна хвороба, атеросклероз.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Матеріали Другої Національної конференції «Реформування закладів культури»* (7-9 лютого 2012 року, м. Ірпінь, Київська область) Кіровоград, 201 2 ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Матеріали Другої Національної конференції «Реформування закладів культури»* (7-9 лютого 2012 року, м. Ірпінь, Київська область) * Друга Національна конференція «Реформування закладів культури» проводилася в рамках проекту Інституту соціокультурного менеджменту «Підтримка...»

«ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Матеріали Національної конференції «Реформування закладів культури»* у рамках проекту «Спільний шлях у майбутнє»** Інституту соціокультурного менеджменту * Національна конференція «Реформування закладів культури» проводилася за підтримки Міністерства культури та туризму України ** проект «Спільний шлях у майбутнє» реалізується ІСКМ в рамках програми «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER), що виконується Pact.Inc., завдяки щирій підтримці американського...»

«Проблемы комплектования фондов библиотек для детей г. Киева литературой на национальном языке Problems of T. G. Shevchenko Central City Children’s Library Acquisition with the Literature in National Language Проблеми комплектування фондів бібліотек для дітей м. Києва літературою національною мовою Безручко Н. И. Центральная городская библиотека для детей им. Т. Г. Шевченко, Киев, Украина Nadezhda I. Bezruchko T. G. Shevchenko Central City Children’s Library, Kiev, Ukraine Безручко Н. І....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 93 – 103 2009. Is. 4. P. 93 – 103 УДК 090.1 С.Левицький :024:028 КНИЖКОВИЙ АБОНЕМЕНТ “ЛЕКТОР” СТАНІСЛАВА ЛЕВИЦЬКОГО У ЛЬВОВІ (1915–1928 рр.) Ева ВУЙЦІК Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти у Кракові, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, вул. Подхоронжих, 2, м. Краків, 30-084, Польща, тел. (012) 662-61-75, ел. пошта:...»

«Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської Донецьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації Міжнародний фонд Відродження Методика створення і функціонування євроклубів Методичний посібник Створено за фінансової підтримки Міжнародного фонду Відродження Донецьк 200 ББК 78.381 М 5 Методика створення і функціонування євроклубів: Метод. посібник / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської, Донец. обл. від-ня Укр. бібл. асоціації, Міжнар. фонд...»

«БіБліоТека вчиТеля Р.в. Богайчук фізичнА культурА конспекти уроків 2 клас Посібник для вчителя Друге видання, доповнене Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДк 796.011.3 ББк 74.267.5 Б73 Рецензенти: старший викладач кафедри фізичної і спортивної реабілітації ТДТУ ім. і. Пулюя Федчишин О.Я. вчитель вищої категорії, учитель-методист Онишків О.П. Серію засновано 2007 року Богайчук р.В. Б73 Фізична культура : конспекти уроків : 2 клас : посібник для вчителя / Р.в. Богайчук. — вид. 2-ге, доповнене. —...»

«УДК 355.48 (477) Я.Я. Романовський Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка” ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ © Романовський Я.Я., 2008 Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал. The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the...»

«УДК 621.923 ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРИГОТУВАННЯ ЗВОЛОЖЕНИХ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ ДЛЯ СВИНЕЙ Мерінець Н.А. інж., Дзюба А.І. к.т.н., доц., Троянов М.М. проф., Нанка О.В. к.т.н., доц., Фісяченко О.І. ст. викл., Семенцов В.І. к.т.н., викл. (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка) В статті наведені існуючі машини і обладнання для приготування зволожених концентрованих кормів. Запропоновано напрямок створення нових конструкцій пристроїв для подрібнення...»

«Централізована бібліотечна система Деснянського району м. Києва Центральна районна бібліотека №141 « Ж и в и, по е те, в бро нзі і гр аніті, ж и в и, по е т е, в п а м ’ я ті л юд ськ ій » (1814-1861) Путівник (з вшанування пам’яті Тараса Шевченка до 200-річчя від дня народження ) Київ, 2014 Путівник «Живи, поете, в бронзі і граніті, живи, поете, в пам’яті людській» підготовлений до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Мета видання – висвітлення матеріалів, названих на...»

«Організація спільної роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування по організації і проведенню літньої оздоровчої кампанії дітей району Турбота про здоров'я та змістовний відпочинок дітей району є одним із спільних пріоритетних завдань Гуляйпільської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та педагогічних колективів, молодіжних і громадських організацій району. Склалася певна система роботи до підготовки і проведення організованого дитячого відпочинку в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»