WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 22 |

«ВАЛЕОЛОГІЯ Текст лекцій Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/ Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с. Текст лекцій для студентів ...»

-- [ Страница 14 ] --

За допомогою психічної саморегуляції можна позбутися негативних рис характеру: надмірної соромливості, егоїзму, дратівливості, невпевненості в собі, лінощів тощо. Вона допомагає виховати у собі такі позитивні риси як сміливість, рішучість, упевненість, віру в свої сили, наполегливість, працьовитість.

Отже, психічна саморегуляція може бути корисна кожному. Починати займатися нею слід уже від шкільного віку. Бо саме в цю пору активно формуються соціальні риси характеру, звички, ставлення до праці та навчання. Потрібна вона також тим, хто працює, незалежно від виду виконуваної роботи (розумова чи фізична). Адже психічна саморегуляція сприяє відновленню як фізичних, так і психічних сил.

Метод практично не має протипоказань. Його фізіологічний механізм полягає у виробленні умовного рефлексу на слова, що відтворюють потрібний стан організму (відчуття спокою, розслаблення м'язів). Ефект досягається за рахунок розслаблення м'язів і заспокоєння ЦНС, що є наслідком підвищення самонавіюванності. Звичайно, краще навчитися цього під керівництвом лікаря–психотерапевта. Однак, не виключена можливість і самостійного засвоєння методу. Він не має вікових обмежень і не завдає шкоди. Для зняття почуття тривоги, страху є певні формули, тести. Для швидшого відновлення сил після втоми рекомендується використовувати самонавіювальний сон і самостійно виходити з нього бадьорим. Тривалість такого сну 20–40 хвилин.

Деколи у стресових ситуаціях допомагає глибоке дихання, особливо тоді, коли повільно зробити глибокий вдих і на декілька секунд затримати повітря, а тоді повільно видихати його. Добрим методом для зняття нервового напруження є фізичні навантаження – фізичні вправи, заняття спортом та фізична праця (робота на городі, в саду, на сінокосі), а також домашній затишок. Добре заспокоює нервову систему живопис своїм розміщенням кольорів, грою світла й тіні (особливо зелений і жовто–зелений та зелено–голубий кольори). Добре, коли вдома стіни пофарбовано в ці тони.

Художнє слово також сприяє зменшенню нервового напруження:

читання цікавої книжки тощо.

Вважають, що театр має "магічну" силу впливу на психіку, а для дітей молодшого віку – ляльковий театр, мультфільми, що сприяє заспокоєнню нервової системи.

З давніх–давен відомо, що позитивні емоції (усмішка, жарт, гумор) знімають психічне напруження. Тому, коли поганий настрій, треба прочитати гумореску, відвідати цирк, подивитися кінокомедію.

Добре відомі й цілющі властивості музики. Зокрема в ранньому віці нормальному, здоровому розвиткові дитячого організму сприяють колискові пісні та ніжні звуки музики. У наш час музика широко використовується в лікуванні нервової системи.

Спілкування з природою, особливо її дзвінкі весняні струмки, серпанок туману, краплини ранкової роси, тихий вітерець, шелест листя, степовий чи лісовий аромат, різнобарвні дзеркальні відблиски снігу – все має позитивний вплив на людину, особливо на дітей. Природа заспокоює нервову систему, робить людину добрішою.

Вважають, що позитивну енергію одержує людина, якщо притулиться до "свого" дерева. Так, у перші століття нової ери в Північній Європі жили племена друїдів, які вважали, що здоров'я тісно пов'язане з деревами: у кожної людини є певний запас енергії, яка в процесі життя витрачається, і цей запас може збільшуватися чи зменшуватися від контакту з тим або іншим деревом.

За цією ознакою дерева можна розділити на три групи:

а) ті, що віддають людині енергію (поповнюють її запас);

б)ті, що відбирають (відсмоктують) її;

в)нейтральні (не віддають і не відбирають).

Відомо, що для більшості людей постачальниками енергії є дуб, береза, рідше – сосна, клен; а "відсмоктуючими" – осика, тополя, рідше ялина, черемха. Контакт із постачальником енергії протягом 40 хвилин супроводжується поліпшенням самопочуття, відчуттям бадьорості, припливу сил, зникненням головного болю, нормалізацією кров'яного тиску. Щодо "відсмоктуючого" енергію дерева спостерігається протилежна картина.

Наприклад, сон у кімнаті, де стоїть букет черемхи, супроводжується втомою, підвищеною збудливістю, через що контакт із "відсмоктую–чими" деревами не повинен перевищувати 1–2 хвилини.

–  –  –

4.1 Духовність і здоров'я Найцінніше, що є у людини, це її здоров'я. Здоров'я людини визначається одночасно як зовнішніми, незалежними від нас, об'єктивними силами та обставинами (спадковість, умови життя), так і внутрішніми, цілком залежними від нас бажаннями і планами. Наскільки людина може бути творцем свого здоров'я, залежить від самої людини: її характеру, знань, вольових якостей, глибини розуміння.

Духовність – це зв'язок між зовнішнім і внутрішнім світом людини, це усвідомлення нерозривної причетності до живої і неживої природи, до зовнішнього макрокосмосу і внутрішнього мікрокосмосу.

Духовна людина – це та, котра багато знає і розуміє, яка керується у своїй діяльності почуттями і поняттями істини, добра і краси, у якої переважають її духовні потреби і якій притаманні безкорисливі любов і милосердя.

Духовно розвинена людина – це також і така людина, яка може керувати своїми вчинками, уміє мріяти, фантазувати, творчо удосконалювати світ у своїй свідомості, прагне зробити його кращим, справедливішим.

Внутрішнім регулятором людських дій є насамперед її совість.

Видатний німецький філософ Кант казав, що совість – це закон, який живе в нас самих, а французький філософ Гольбах називав совість нашим внутрішнім суддею.

Совість – це вимоги, які людина висуває до самої себе. Духовно розвинена людина сама контролює свої дії, прагне не допустити їх відхилення від певних суспільних вимог і норм, незалежно від того, чи контролює ще хтось її дії, чи ні. А робить це вона користуючись власним сумлінням, совістю.

Сучасна наука довела правильність учення стародавніх філософів, що перш за все треба прагнути закладати в свої душі милосердя, доброту, справедливість, розуміння душі іншої людини, її енергетики, звичаїв своїх предків, тобто берегти духовне здоров'я. Від духовного стану залежить її фізичний розвиток. Без душі немає особистості, без особистості немає прогресу цивілізації, без руху немає життя. Власне духовність як форма прояву морального потенціалу людини спрямована на доброзичливість, співучасть та безкорисливість. Щоб стати фізично здоровим, потрібно щиро прагнути закладати міцний фундамент духовності, тоді подолаєш хвороби, будеш здоровим і щасливим. Висока духовність – це мета всіх оздоровчих систем.

Високий духовний рівень допомагає людині усвідомити цінність життя, його сенс, самоутвердитись як індивідуальність, знайти своє місце в суспільстві, зберегти здоров'я. Цьому, безумовно, сприяє вміння критично оцінити свою особистість, здатність поводити себе безконфліктно з оточенням, прагнення до самовдосконалення. Однією зі стрижневих складових формування духовного виховання людини є її свідомість.

Свідомість – один із найскладніших психічних процесів, який визначає ставлення людини до світу через суспільно вироблену систему знань, закріплених у мові, найвища форма відображення матерії. Виникає свідомість тільки у суспільстві, притаманна лише людині. За своєю природою свідомість є властивістю високоорга–нізованої матерії – головного мозку людини.

Вважають, що людина знаходиться при свідомості, якщо вона здатна:

-зосередитися на різних явищах відповідно до обстановки;

-продовжувати абстрактні думки, оперувати ними, а також висловлювати їх словами;

-оцінювати майбутній вчинок, тобто має здатність до очікування і прогнозу;

-усвідомити своє Я і визнати інших індивідуумів;

-оцінювати значення естетичних і етичних цінностей.

Свідомість має вирішальне значення в будь–якій формі людської діяльності. Ще до того як приступити до якої–небудь роботи, людина обмірковує попередньо її план, виробляє потрібні засоби праці, спілкується з іншими людьми, якщо робота має колективний характер, перевіряє свої успіхи на проміжних етапах праці, виправляє помилки і наполегливо долає перешкоди, що з'являються на шляху досягнення поставленої мети.

Свідомість супроводжує весь шлях цієї діяльності. Важливу роль у процесах свідомості відіграє руховий центр мови і його зв'язки із сенсорними зонами кори (зони органів чуттів, органи зору, слуху, смаку, нюху, вестибулярний апарат, шкіра, м'язи, внутрішні органи). Свідомість є результатом діяльності цілісного мозоку, тісної взаємодії кори і підкіркових центрів. Проміжну роль в організації свідомості відіграє ліва півкуля головного мозку, яка забезпечує також функцію мови.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Свідомість спирається на багато вроджених і вироблених механізмів, прийомів, які проходять несвідомо і підсвідомо. Несвідоме охоплює всі психічні явища, що не усвідомлюються людиною (інстинкт, інтуїція, автоматизм, гіпноз). Несвідоме може відігравати як позитивну роль (навички та інші автоматизми, що підвищують професійну майстерність), так і негативну (машинальні акти, що стали звичними, можуть знижувати творчий рівень діяльності людини).

Підсвідомість – це процеси аналізу інформації і формування поведінкових реакцій, які досягають рівня свідомості. Підсвідомими є лише ті явища психіки, які в даний момент перебувають поза фокусом свідомості, але органічно з нею пов'язані, впливають на її перебіг і з відповідною зміною умов порівняно легко переходять до її сфери. Наприклад, звичайні явища так званої автоматизованої поведінки, коли із закрапленням навички вона вже не усвідомлюється, а виконується на рівні підсвідомості, хоча виробляється навичка під постійним свідомим контролем.

Моральна свідомість визначається як відображення в свідомості людини принципів моральності, тобто норм поведінки, що регулюють ставлення людей один до одного й до суспільства. Моральні знання становлять основу розвитку моральної свідомості людини і є одним з основних її компонентів. Розвиток моральної свідомості передбачає не тільки засвоєння, але й формування певного ставлення особистості до моральних явищ, до самої себе. Моральна оцінка й самооцінка є невід'ємними складниками моральної свідомості. Моральні ідеали – це специфічне відображення дійсності у вигляді завдань, цілей, уявлень про майбутнє. Ідеал

– це не тільки об'єктивна етична категорія, але й емоційно забарвлений, внутрішньо сприйнятий особистістю образ, який стає регулятором її поведінки та критерієм поведінки інших людей. Наявність позитивних моральних ідеалів є необхідною умовою виховного процесу. Морально свідома людина – це насамперед самостійна людина. їй притаманні такі риси:

незалежність (здатність без прямого керівництва і допомоги, своїми силами, досягти поставленої мети); творча ініціатива (схильність реалізувати своє починання, виявляючи кмітливість, винахідливість, оригінальність);

критичність (здатність аналізувати ситуацію або продукт праці, щоб дати їм оцінку, виявити переваги та недоліки).

Складовою частиною духовного здоров'я людини є самопізнання.

Самопізнання – це пізнання своєї сутності, виявлення в собі як негативних, так і позитивних рис, а також можливостей, що можуть слугувати правильному, всебічному та гармонійному розвиткові особистості. Це процес тривалий, постійний, складний та індивідуальний. Самопізнання здійс– нюється через самоспостереження, самооцінку, самокритику, самоаналіз.

Самоспостереження – це спостереження, об'єктом якого є психічний стан і дії самого ж спостерігаючого суб'єкта. Самоспостереження базується на загальній спостережливості особистості. Спостережливість – здатність людини з допомогою органів чуттів за активної участі свідомості точно і повно відображати те, що відбувається довкола. Самоспостереження починається з точності розумового сприйняття й аналізу того, що трапилося з людиною протягом дня. Тому треба розвивати здатність бачити відчуття інших (радість, смуток, задумливість, стараність та ін.), тоді людина краще розумітиме інших і їй буде легше розібратися у собі. Навчитися спостерігати за собою у складних психологічних ситуаціях, виявити об'єктивність щодо себе, казати собі правду – це сила, благородство і мудрість людини.

Самопізнання неможливе без самокритики. Самокритика – це здатність бачити себе ніби збоку, об'єктивно оцінювати свої здібності та можливості, помічати, піддавати критиці, виправляти кожен свій негідний учинок, неправильну думку, поведінку. В основі самокритики лежить критичність розуму, розвинуте мислення, тобто вміння бачити позитивне та негативне в навколишній дійсності. Тому людині треба розвивати свою пам'ять, мислення, вчитись аналізувати й синтезувати, порівнювати й узагальнювати, класифікувати, знаходити, виділяти головне. Якщо людина навчиться точно аналізувати свої дії, поведінку, тоді зможе провести об'єктивний самоаналіз.

Самоаналіз – це усвідомлення й аналіз своїх вчинків. У ході аналізу подій і вчинків відбувається переосмислення життя, відкриваються нові грані буття, це дає змогу людині передбачити можливі помилки, не повторювати їх і розібратися у причинах, які призвели до них. Самооцінка – це важливий елемент самопізнання, вміння оцінити самого себе, своє місце в житті та серед інших людей, свої здібності, можливості, нахили, поведінку. Від самооцінки залежить розвиток тих чи інших рис особистості (критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач, оцінка своїх реальних можливостей та ін.). Якщо рівень життєвих домагань людини відповідає її реальним можливостям, то особистість здатна до адекватної самооцінки. І навпаки, розбіжність між домаганнями людини та її реальними можливостями свідчить про неадекватну самооцінку особистості. У цьому разі людину переслідують невдачі, виникають емоційні зриви. На підставі об'єктивної узагальненої самооцінки особистості будується її самоповага. Самоповага необхідна для повноцінного розвитку особистості. Самопізнання і самовдосконалення дає можливість людині зрозуміти своє місце у світі, сенс життя, глибше пізнати себе, відчути свої сили, формує її характер і волю, щоб стати кращим, бути духовно здоровим.

4.2 Біоенергетична система та здоров'я людини

Людське тіло – складно організована біоенергетична динамічна система, що перебуває у певній рівновазі з зовнішнім світом. Людині, як і кожному живому організмові, властива наявність свого біоенергетичного поля – біополя. Біополе – це складне специфічне психофізичне поле, що існує довкола живих орагнізмів і всередині них.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА навчальної дисципліни напрям підготовки: 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (шифр і назва напряму підготовки) Факультет Культурології Київ – 2014 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним університетом культури і мистецтв РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Шипота Г.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, проф. з/н Програму...»

«SWorld – 18-30 March 2014 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014 Доклад / Философия и филология – Языковедение и иностранные языки в современном мире УДК 81’242 Моісєєва Ф.А. ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, м. Донецьк, Щорса 31, 83050 UDC 81’242 Moiseeva Farida...»

«директор НВК №12 Лагодюк В. Ю. матеріали до педагогічної ради 29.08. Народна мудрість Упродовж 2013–2014 навчального року адміністрацією школи на виконання законів Конституції України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових документів, реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24 «Про державний стандарт базової і повної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного...»

«НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ Основні положення програми та методика проведення дослідження Київ 2006 Розробка програми та методики дослідження: Богуш Т.І., Любаренко Л.М., Мастіпан О.А. Науковий редактор З.І. Савіна, заступник генерального директора НПБ України з наукової роботи. Обговорено та рекомендовано до друку Вченою радою Національної парламентської бібліотеки України. Протокол засідання № 5 від 27...»

«4. Mausser H., Rosen D. Beyond VaR: From Measuring Risk to Managing Risk // Algo Research Quarterly. 1998. Decamber. Vol. 1. No 5. P. 5N20.5. Dowd K. Beyond Value at Risk. — London: John Wileyand Sons, 1998. Стаття надійшла до редакції 15.01.2008 р. Т. І. Стецюк, УДК 368.942 старший викладач, кафедра страхування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» СУТНІСТЬ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН В статье рассмотрена...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Соціологія у (пост)сучасності Збірник тез доповідей учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (15-16 квітня 2010) м. Харків Студентське наукове товариство соціологічного Соціологічний факультет факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Харків – 2010 УДК 316.1 ББК С5 Рекомендовано вченою радою соціологічного факультету Харківського...»

«Культурологічна Благодійна Фундація цинамоновий хрущ разом із в и д а в н и ц т во м лілея-нв та мистецьким об’єднанням дзиґа презентують Культурологічна Благодійна Фундація цинамоновий хрущ в и д а в н и ц т во м лілея-нв мистецьким об’єднанням дзиґа презентують часопис ексів і фізій у проекті часопис ексів і фізій № « П О В Е Р Н Е Н Н Я У СТА Н І СЛ А В » Івано-Франківськ 2007 Сергій ЖАДАН Любко ДЕРЕШ Ірена КАРПА Світлана ПОВАЛЯЄВА Наталка СНЯДАНКО Софія АНДРУХОВ КОЖЕЛЯНКО Тамара ЗЛОБІНА...»

«УДК 378. – 057.36 Мамонова О.І., Пустовар Л.О. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЮРИДИЧНОМУ ВНЗ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ У даній статті розглядаються особливості теорії та технології контекстного навчання, можливості їх впровадження у навчально-виховний процес у ВНЗ МВС. Також подано деякий досвід викладання іноземних мов за контекстною моделлю навчання та організації самостійної роботи майбутніх офіцерів-правоохоронців, що дозволяє покращити якість їх...»

«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УДК 81’253:159.942:378 А. В. ДУДОЛАДОВА РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА У статті розглядається актуальна проблема формування емоційної культури майбутніх перекладачів, яка обумовлена зростанням інтересу до емоційної сфери життя людини та підвищенням вимог до професії перекладача. Сучасні суспільні процеси зумовлюють трансформації у підготовці перекладачів і стимулюють до оволодіння певним рівнем емоційної культури, з огляду на те,...»

«Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні IХ міжнародна науково-технічна конференція Ресурсозберігаючі технології виробництва ставкової риби УДК 330.15:504.062 Автори: Потай Інна Юріївна, к.т.н., доцент; Мещерякова Анастасія Олександрівна, магістрант Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв Сучасна технологія вирощування риби складається з ряду послідовних етапів. Кожен процес здійснюється в певній категорії ставків, тому риба піддається...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»