WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 22 |

«ВАЛЕОЛОГІЯ Текст лекцій Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/ Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с. Текст лекцій для студентів ...»

-- [ Страница 11 ] --

-емоційні – передбачають взаємини любові, прихильності, поваги, захоплення, які є у дітей щодо батьків;

-когнітивні – здійснюються шляхом обміну інформації. Основні поняття про навколишній світ діти отримують у перші роки від батьків, цей інформаційний канал може функціонувати до періоду зрілості;

-нормативні – під ними розуміють систему передачі дітям комплексу соціальних норм і правил, без чого немислиме буття суспільства.

Конфлікти у системі "батьки–діти" можуть виникнути у всіх напрямках існування зв'язків. Дитина бореться за незалежність, батьки – за владу.

Стосунки між батьками і дітьми значною мірою залежать від виховання дітей. Вже у ранньому дитинстві формується життєва позиція.

Нею може бути:

-позиція оптиміста, який прагне працювати і реалізувати свої можливості в середовищі інших людей;

-позиція самозакоханої, непрактичної людини, яка звинувачує інших у своїх невдачах;

-позиція людини, яка з одного боку, заздрить, має комплекс неповноцінності, а з другого – все життя буде працювати, щоб довести, що вона не гірша за інших;

-позиція внутрішніх конфліктів людини, які призводять до депресії, тому що "всі погані і я поганий", а іноді – до більш серйозних психічних захворювань.

Учені вважають, що дитина, якою занадто опікуються, увійде в самостійне життя вередливою, нездатною самостійно приймати рішення, брати на себе відповідальність за невдачі. Дитина, якій бракувало опіки, звикає діяти на свій страх і ризик, ставиться до людей, як до ворогів.

Спадкова конфліктність. Створюючи сім'ю, молоді люди приходять у неї з достатнім життєвим досвідом, у тому числі з деяким деструктивними елементами. Часто вони життєву позицію своїх батьків переносять у новостворену сім'ю. Якщо чоловік вихований у матріархальній сім'ї, а дружина є вольовою і авторитетною, то сім'я буде стабільною, хоч не дуже спокійною, оскільки чоловік періодично сперечатиметься з дружиною, програючи суперечку. Якщо дружина виросла у патріархальній сім'ї, вона чекає від чоловіка прийняття рішень, звинувачує його у нерішучості і врешті–решт знаходить іншого партнера. Коли чоловік виховувався у патріархальній родині, а дружина – у сім'ї, де всім керувала мати, починається боротьба за владу.

Конфлікт "свекруха – невістка". Перехід сина у "володіння" його дружини, дочки – у "володіння" чоловіка – це болісний процес. При цьому розлука є важкою для батьків. В агресивній поведінці щодо нового члена сім'ї провідна роль належить здебільшого жінці: свекрусі чи тещі. Жінці притаманне емоційне ставлення до подій. Вона живе більш серцем, тому їй важче змиритися з тим, що у неї забрали найдорожче. У неї виникає вороже ставлення до того, хто зазіхнув на сімейний статус і благополуччя.

Конфліктна ситуація поглиблюється, якщо син виховувався без батька.

Конфлікти на сексуальному грунті. Сексуальна активність і сексуальна поведінка індивіда загалом визначається такими факторами, як його виховання, генетично успадкований темперамент, інформованість. Щодо сексуальної активності виділяють чотири групи.

До першої групи належать особи, які цілком задоволені своїм статевим життям у шлюбі, не бажають зміни партнера, мають слабко виражений сексуальний потяг (лібідо), сповідують традиційні норми шлюбної моралі.

Другу групу складають особи–екстраверти, які охоче спілкуються з навколишніми, схильні до дії і не схильні до самоаналізу. Такі суб'єкти переважно мають високий рівень статевого потягу. їх гнітить одноманітність сексуальних подразників.

Третя група – люди з невротичним, нестійким темпераментом – інтраверти. У яких на фоні досить інтенсивного лібідо чітко виражені гальмівні психологічні настанови. У цих осіб спостерігається постійний конфлікт між потребами тіла та обмеженнями виховання і соціального середовища.

До четвертої групи відносять індивідів із сильно вираженим сексуальним потягом і одночасно з такими сформованим рисами, як жорстокість, схильність до садизму. У людей цього типу можуть виникати труднощі при налагодженні сексуальних контактів, але, крім того, вони можуть становити небезпеку через формування неприйнятних для суспільства тенденцій для задоволення свого сексуального потягу.

У формуванні описаних вище типів беруть участь різні рівні людської особистості: обумовлені генетичним кодом риси, психологічні особливості, умови виховання і прийняті форми спілкування.

Сьогодні існує наукова система видів кохання:

-кохання–пристрасть (високий емоційний заряд, інтелектуальні якості опиняються на другому плані, страждання супроводиться страхом втрати, ревнощами, часом ненавистю, і при цьому сексуально–еротичні стосунки не є основними (мотив сексуальної насолоди вторинний);

-кохання–ерос (захоплення, в якому людина прагне до повного фізичного володіння об'єктом кохання, жадає розчинитись у ньому);

-кохання–гра (невелика глибина емоційного контакту припускає легку можливість зради);

-добре, надійне кохання (більше нагадує дружбу, секс вторинний, головне – емоційна близькість);

-розсудливе кохання (легко піддається контролю, в його основі – шлюб за розрахунком);

-кохання–манія (кохання–пристрасть, але без елементу ненависті);

-кохання–віддача (безкорислива любов, яка може стати основою міцних довічних шлюбних взаємин).

Чоловік і жінка не обов'язково повинні бути подібні за темпераментом, вихованням, умінням брати участь у сексуальному партнерстві, але дуже важливо, щоб вони доповнювали одне одного, намагалися досягти стану взаємного задоволення.

Попри все сказане, виникають сексуальні конфлікти. Перша їх група – коли сексуальні відносини є лише приводом для виникнення сварок чи використовуються як засіб агресії. Тобто один із подружжя, уникаючи інтимної близькості, використовує сексуальні мотиви як зброю захисту чи наступу. Але при цьому справжня суть конфлікту лежить за межею власне сексуальних стосунків. Друга група конфліктів –коли є неблагополуччя у сфері сексуально–еротичних відносин. Що породжує психічне напруження, формування стійких невротичних станів, на фоні яких виникають загальна дратливість і погано приховане почуття незадоволеності своїм партнером.

Причиною сімейного конфлікту часто можуть бути такі явища, як імпотенція у чоловіків, фригідність (холодність) у жінок і бездітність, а також ревнощі. Ревнощі не рахуються з логікою здорового глузду. В осіб, які страждають алкоголізмом, ревнощі виявляються частіше і характеризуються монотонністю, брутальністю, нерідко агресивними діями (аж до вбивства).

Ревнощі частіше виникають не серед молодят, а серед пар, які давно живуть у шлюбі.

Злочин – наслідок конфлікту. Найвища цінність на світ – людське життя і особистість людини. І найстрашнішими для сім'ї є конфлікти, які загрожують особистості та самому життю. Дуже часто агресивна поведінка члена сім'ї призводить до жахливих злочинів. Під агресивною поведінкою розуміють такі слова і вчинки, про які заздалегідь відомо, що вони викличуть у іншої людини негативні зміни. Ці зміни можуть стосуватися як душевного стану об'єкта агресії – його емоцій, настрою, так і стану його тіла. Агресія може бути: вербальна (словесна, усна) – критика справи (погано прибрана кімната, несмачна їжа), особистості, національності (при змішаному шлюбі);

експресивна агресія – підкреслений вияв почуттів мімікою; погроза вбивства

– як словесна, так і підкріплена демонстрацією "знаряддя розправи"; агресія спрямована на неживі предмети (подерта книга, розбитий посуд),– символічний вираз агресії щодо людини, якій ці речі належать; пряма агресія проти людини – завдання тілесних ушкоджень.

Пияцтво й алкоголізм дуже часто є не причиною сімейних конфліктів, а їх наслідком. Як відомо, від пияцтва страждають щонайменше три покоління: батьки п'яниці, дружина, діти. Навіть якщо людина не алкоголік, але зловживає спритними напоями, це призводить до послаблення сімейних зв'язків, втрати взаємопорозумін–ня, численних конфліктів – від легких сварок до повного розриву стосунків.

Конфлікт із самим собою. Самооцінка – одна із характеристик особистості, яка включає оцінку інтелектуальних, фізичних даних особи, ефективності її діяльності, становище в групі і т. ін. Самооцінка поділяється на самовдоволення та невдоволення собою.

Кожній людині притаманні певні рівні сподівань, на які впливає виховання. Виховання дитини може не тільки допомагати гармонійному формуванню цих двох рівнів, але й зумовлювати їх дисоціацію (роз'єднання), підвищувати один і знижувати інший.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виділяють чотири рівні вимог і сподівань, пов'язаних із вихованням:

-дитина, яка оточена любов'ю і виховується в атмосфері доброти, гармонійно розвивається, повинна мати високий рівень сподівань і поміркований рівень вимог;

-дитина, яка надто очікувана, оточена любов'ю, але позбавлена незалежності, матиме низький рівень сподівань і поміркований рівень вимог;

-дитина, яка росте в атмосфері суворості, вихована за методом покарань і винагород, буде мати високий рівень вимог і сподівань:

-примхлива дитина – матиме низький рівень сподівань і високий, переважно не реалізований рівень вимог.

Дуже часто причиною внутрішнього конфлікту є суперництво.

Ускладнення, пов'язані з суперництвом, розглядаються в трьох аспектах:

-постійно відбувається порівняння себе з іншими, навіть у ситуаціях, які не вимагають цього, тобто навіть із тими особами, які не мають спільної з ними мети, які не можуть бути їх потенційними суперниками;

-людина не просто прагне досягти успіху, вона хоче бути найкращою.

Такі вимоги по–різному виявляються в емоційному житті: підвищена реакція до критики, пригніченість унаслідок невдачі. Чужий успіх також переживають як персональну невдачу;

-надто сильне суперництво приховує деяку небезпеку ворожості:

поразка суперника означає власну перемогу.

Постійне самостримування призводить до загальмування діяльності, а також заважає будь–яким крокам, які необхідні для досягнення мети. Цей процес розхитує впевненість людини в собі засобом самоприниження, що ухиляє людину від усякого суперництва. Здебільшого людина не усвідомлює, що вона себе принижує. Вона усвідомлює лише результат – почувається нижче від інших і вважає доведеною свою неповноцінність.

Почуття неповноцінності є одним з найбільш поширених психічних порушень нашого часу. Це складне явище, яке завжди пов'язане із відмовою від суперництва, створюючи переживання власної слабкості й поразки. Це розвиває почуття заздрощів до всіх, кому більше таланить. Заздрість може виявлятися приховано чи відкрито під дією тієї ж тривожності, яка пригнічує установку на суперництво. Заздрість посилює ворожість до людей і тривогу, яка тепер набирає форми страху. Внаслідок цього зростає почуття власної неповноцінності, ворожості до інших людей і тривожності.

Ставлення до успіху чи невдачі. Ми схильні пов'язувати успіх з позитивними рисами і здібностями, такими, як уміння, сміливість, діловитість. Незважаючи на те, що ці якості можуть бути вирішальними, такий підхід ігнорує два суттєвих фактори. По–перше, можливість досягти успіху – обмежена; навіть коли зовнішні обставини й особисті риси у людей однакові, лише дехто із них може досягти його. По–друге, вирішальну роль можуть відіграти не лише згадувані фактори, а інші, наприклад, випадкові обставини. Тому не можна ігнорувати цим у загальній оцінці успіху. Це треба враховувати при самооцінці своїх невдач.

Захисні механізми від конфліктів. Щоб відновити самоповагу.

Необхідно докласти значних зусиль. Коли такі спроби не досягають мети, автоматично активізуються деякі типові шаблони поведінки – захисні механізми. До них відносять психологічний захист і психологічну розрядку.

Психологічний захист ставить метою знизити рівень тривоги й страху ситуації конфлікту. Виділяють такі види психологічного захисту: витіснення – усунення зі свідомості тих моментів, які заважають стійкій позитивній самооцінці; проекція – свої недоліки людина проектує на оточення (більшість студентів не вчаться і тому я не вчуся); фантазування – у тяжких життєвих ситуаціях можлива втеча в світ фантазії; раціоналізація – спроба розумно пояснити свою поведінку в тих випадках, коли вона не піддається розумовому поясненню; екстерналізація – соромливій людині дають можливість здійснити активну дію, але вона цього не робить через свою нерішучість і пояснює це тим, що інші люди упереджено до неї ставляться; інтерналізація – обернений процес: людина за своїми можливостями і здібностями варта того, щоб посісти певне місце в житті, однак суто зовнішні обставини заважають їй реалізувати себе, тому людина, не досягши мети, так чи інакше знецінює її. Психологічна розрядка – це емоційний прояв негативної енергії.

До неї належать:

сублімація – коли енергію інтенсивного імпульсу людина перетворює і використовує на суспільно корисну діяльність; ізоляція – людина виключає себе з тих ситуацій, у яких вона могла б потерпіти, де конфлікти могли б викликати у неї загострене почуття тривоги; скандал – імпульсивні, агресивні дії, коли людина " не обтяжена" загальноприйнятими нормами поведінки. її рухи експресивні (підкреслено виявлені почуття), інтонація також надзвичайно виразна. Обличчя червоніє, руки тремтять. Люди виливають одне на одного потік взаємних звинувачень, вживаючи при цьому слова, яких не використовують повсякденно, викидають залишки накопиченої негативної інформації і деструктивних емоцій; інсценована реакція – людина, яка має запас негативного емоційного напруження, мовби шукає таку ситуацію, у якій вона могла б розрядитися.

Для запобігання конфліктів треба сформувати певний стиль мислення:

-вміти аналізувати проблему;

-приймати продуктивні рішення;

-відмовитися від визнання своєї точки зору як єдино можливої;

-вміти знайти можливість компромісу.

Для цього треба вміти слухати і чути, розуміти співрозмовника, доводити, аргументувати свою позицію, бути опонентом, не зачіпаючи гідності людини.

Для розв'язання конфліктів дуже важливо: прагнути уникати конфліктних ситуацій; поступатися власними інтересами, коли опонент правий; вести активний пошук власного шляху.

3.6 Шкідливі звички та їх профілактика

Важливою частиною способу життя є сформовані звички. Звички – це форми поведінки людини, які виникають під час навчання і багаторазового повторення у різних життєвих ситуаціях, складові частини яких виконуються автоматично. Це типові для людини дії або риси поведінки, які стали її потребою.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА Безкоровайна Лариса Вікторівна УДК 372. 879 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і...»

«УДК 34.021 (477) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР Ганзенко О.О., к.ю.н., доцент Запорізький національний університет Стаття присвячена окремим аспектам інтеграції української держави в Європейський Союз. Зокрема, досліджується позитивний досвід європейських держав щодо розбудови правової держави та формування правової культури; проводиться порівняльний аналіз деяких елементів європейської та української правових культур; визначаються перспективні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛБНЕНИХ В ЗАПАС ВІЙСБКОВОСЛУЖБОВЦІВ Ліляков Владислав Олегович CОЦІОЛОГІЯ Дидактичні матеріали для організації самостійної роботи студентів Для студентів спеціальностей 5.07010602, 5.05160201, 5.05170101 Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів, швейне виробництво, виробництво харчової продукції. Схвалено на засіданні методичної комісії гуманітарних та суспільних дисциплін Кривий...»

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНШОСТІ 1 Марк Крепон Бернарові Штиґлеру «А хто є європейцем?» На це запитання, яке знову постає з кожним новим кроком у напрямку європейської будови, Поль Валері давно спробував дати відповідь у своїй лекції 15 листопада 1922 року в Цюріхському університеті. Він говорив у ній про «потрійний вплив»: «європейським» є кожен народ, який успадкував від Риму велич інституцій та законів, від християнства — самоаналіз, а від Греції — дисципліну духу. Але П. Валері водночас уточнює, що...»

«ISSN 2075-1478. Педагогічні науки. 2012. № УДК 378.041.22:796.(07) ВАЛЕНТИНА БОНДАРЕНКО (Полтава) ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Розглянуто проблему організації самостійної роботи студентів при викладанні навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». Ключові слова: організація самостійної роботи студентів, вища школа, професійна компетентність, теорія і методика фізичного виховання. У сучасних умовах становлення...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 20 (59), № 2. 2007 г. С. 307­315.  УДК 159.922:316.64:165.242.2+34:008  Дмит рієнко Ю.М.  НОВЕ БАЧЕННЯ ФОРМ (ТИПІВ) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ  ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ  У  науковій  статті  пропонуються  та  досліджуються  нові  підходи  до  вивчення  нової змістовної природи правосвідомості та правової культури ...»

«міжкультурна взаємодія ЛІТЕРАТУР Ростислав Чопик УДК 82-4.09(100=162.1):2-137(477.85/.87) ДВА ПОЛЯКИ I. ПОЛІСЬКА ВЕРСІЯ КОНРАДА Ось уже скоро століття літературознавців вабить загадка Джозефа Конрада (Коженьовського) – поляка, що став класиком англійської літератури. Причому не просто класиком, а класиком «у  квадраті», «учителем учителів», бо вплинув на становлення цілого ряду британських та американських майстрів пера (Е. Хемінгуей, Г. Грім, В. Голдінг, С. Фіцджеральд, Д. Лондон). І не просто...»

«БіБліоТека вчиТеля Р.в. Богайчук фізичнА культурА конспекти уроків 2 клас Посібник для вчителя Друге видання, перероблене Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДк 796.011.1 ББк 74.267.5я71 Б73 Рецензенти: старший викладач кафедри фізичної і спортивної реабілітації ТДТУ ім. і. Пулюя Федчишин О.Я. вчитель вищої категорії, учитель-методист Онишків О.П. Серію засновано 2007 року Богайчук р.В. Б73 Фізична культура : конспекти уроків : 2 клас ; вид. 2-ге, переробл. : посібник для вчителя / Р.в....»

«Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67. Р Художник-­оформлювач Б.Є. Захаров На обкладинці: Сілла Мамаду. Фото МИХО Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США Supported by the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government...»

«мисловий вилов риби. Тому, нарощування обсягів випуску життєстійкої молоді цінних промислових видів риб у природні водойми і водосховища, Азовське та Чорне моря сприяє розвитку не тільки галузі рибництва, а й рибальства. Література 1. Рибне господарство України: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. — К., 2010.2. Аналітична довідка про підсумки роботи рибогосподарського комплексу України за 2009 рік —2010 // Держкомрибгосп.3. Аналітична довідка про підсумки роботи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»