WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |

«ВАЛЕОЛОГІЯ Текст лекцій Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/ Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с. Текст лекцій для студентів ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (М. РУБІЖНЕ)

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ВАЛЕОЛОГІЯ

Текст лекцій

Валеологія. Текст лекцій (для студентів всіх напрямків підготовки)/

Укладач: Павлов С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2011 – 115 с.

Текст лекцій для студентів денної та заочної форм навчання, освітньокваліфікаційного рівня бакалавр всіх напрямків підготовки. Містить теми, які передбачені робочою навчальною програмою дисципліни, опрацювання яких необхідне для підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи.

Розглянуто та схвалено кафедрою ФГД Протокол №____ від “___”.____________. 2011 р.

Завідувач кафедрою ФГД_______________________Журба М.А.

Схвалено методичною радою ІХТ СНУ ім. В. Даля Протокол № ____ від “___” _____________. 2011 р.

Голова методичної ради ________________________Тімошин А.С.

Зміст Вступ …………………………………………………………….………..

1 Людина та її здоров'я………………………………………………….5

1.1 Поняття про здоров'я та проміжний стан………………………….

1.2 Основні складники здорового способу життя……………………..9

1.3 Предмет і завдання валеології як науки……………………………11

1.4 Основні чинники здоров'я людини………………………………… 2 Фізичне здоров'я……………………………………………………….15

2.1 Поняття про фізичний розвиток……………………………………15

2.2 Антропометричні дані та їхня оцінка………………………………17

2.3 Нормальні показники функціонування серцево–судинної, дихальної, сечостатевої, ендокринної та травної систем………………………….

2.4 Гіподинамія, її шкідливий вплив на здоров'я……………………...29

2.5 Статеве дозрівання…………………………………………………..

2.6 Репродуктивне здоров'я……………………………………………..

2.7 Генетичне визначення статі. Спадкові хвороби…………………...41

2.8 Регуляція народжуваності…………………………………………..43 3 Психічне здоров'я……………………………………………………...

3.1 Основи психофізичної індивідуальності людини…………………44

3.2 Поняття про психічне здоров'я……………………………………..

3.3 Емоції та їх вплив на здоров'я………………………………………4

3.4 Психоемоційні стреси і неврологічні порушення………………...

3.5 Психічні травми……………………………………………………..55

3.6 Шкідливі звички та їх профілактика……………………………….61

3.7 Валеологічні основи психічної культури………………………….

3.8 Психологічні засоби відновлення працездатності людини………71 4 Духовне здоров'я……………………………………………………….73

4.1 Духовність і здоров'я………………………………………………...73

4.2 Біоенергетична система та здоров'я людини………………………77 5 Природні умови здоров'я……………………………………………...

5.1 Природа і здоров'я людини………………………………………….80

5.2 Біологічні ритми і здоров'я………………………………………….

5.3 Залежність нашого здоров'я від біосфери………………………….87

5.4 Зв'язок між здоров'ям людини і атмосферою……………………...89

5.5 Гідросфера і здоров'я………………………………………………..91

5.6 Літосфера і здоров'я…………………………………………………

5.7 Вплив атомної енергії на здоров'я людини…………………………95

5.8 Природні засоби оздоровлення……………………………………..97 6 Соціальні умови здоров'я……………………………………………...

6.1 Суспільство і здоров'я людини……………………………………...104

6.2 Основи соціального здоров'я суспільства………………………….

6.3 Держава, право та здоров'я………………………………………….

7 Оздоровчі методи і системи…………………………………………...109

7.1 Визначення індивідуального рівня здоров'я……………………….109

7.2 Основні принципи та вимоги до індивідуальних оздоровчих систем………………………………………………………………….………...

Література………………………………………………………………………...115 4

Вступ

Здоров'я – це те, без чого людина не може бути щасливою. Воно закладається в дитячому віці на основі генетичних факторів, способу життя та екологічних умов. Здоров'я можна сформувати, здобути цілеспрямованою напруженою працею над собою, набуттям знань. Це – знання засад здорового способу життя, тобто порядку життєдіяльності, який би зберігав і навіть примножував здоров'я, а не руйнував його. Тому є необхідність навчити кожну людину "науки здоров'я". Така наука має назву валеологія (від лат.vаlео – бути здоровим і грец. логос – учення, наука).

Мета валеології – навчити людину з дитинства розумно ставитися до свого здоров'я, фізичної та психічної культури, гартувати організм, уміло організовувати працю і відпочинок, раціонально харчуватися, відмовитися від куріння, наркотичних речовин, надмірного вживання алкогольних напоїв. А це сприятиме збереженню і зміцненню здоров'я школяра, гармонійному розвитку його духовних сил і фізичних можливостей, щоб у майбутньому він став повноцінним громадянином суспільства. Актуальність цієї проблеми зумовлена, в першу чергу, швидким поглибленням демографічної кризи й розвитком депуляційних процесів на Україні, що може сповільнити й навіть зупинити соціально–економічний розвиток і науково–технічний прогрес нашого суспільства.

Серед причин такого становища – соціально–економічна й екологічна кризи, неефективна стратегія охорони здоров'я й недоліки в організації системи освіти, що зумовлюють значне психоемоційне перевантаження й недостатню рухову активність учнів. Але, крім цього, важливу роль у розвитку негативних тенденцій, що визначають стрімке зниження рівня здоров'я населення України, передусім дітей, підлітків і молоді, відіграють відсутність пріоритету й культури здоров'я, санітарно–гігієнічне невігластво й низька валеологічна свідомість значної частини населення.

Головною метою валеологічної освіти й виховання є формування валеоло–гічного світогляду та поведінки учнів, мотивацій, що забезпечать активне й свідоме залучення кожної людини до процесу творення свого здоров'я.

Зберегти здоров'я здорових дітей, забезпечити найкращі умови для їхнього гармонійного росту і розвитку можна тоді, коли педагоги матимуть відповідні знання з валеології. Тому гасло "Здоров'я – через освіту" й на сьогодні залишається дуже актуальним.

1 Людина та її здоров'я

Людина – найбільш високорозвинена генетично самовідтворювальна система, яка через самогеруляцію пристосовується до нових умов зовнішнього середовища (дії екстремальних факторів).

Організм людини є функціональною (біологічною) системою. Тому людину слід вивчати, виходячи із загально–біологічних закономірностей.

Біологія людини – це наука про походження, еволюцію та розселення людей і про все, що пов'язане з людиною, зокрема її будовою, розвитком. Біологія людини розглядає особливості її поведінки, походження і розвиток суспільних зв'язків.

Кожній людині щоб жити, потрібні їжа та питво, одяг і чисте повітря, сон і відпочинок, можливість захищати себе і своїх дітей. Вона відчуває голод і біль, спрагу та задуху, радість і любов, тривогу і страх. Вона хоче бути здоровою і мати дітей, жити у достатку, вдовольняти свою допитливість, спілкуватися з іншими людьми та уникати небезпеки.

Процес формування людини від зародку і до народження та від народження до зрілості називається її становленням. Кожний віковий період людини має свої переваги і свої недоліки. Слід уміти підсилювати перші та послаблювати другі.

Сенс людського життя полягає, зокрема, в тому, щоб сприяти прогресу людства.

Як саме це зробити, кожна людина визначає для себе сама, виходячи зі своїх нахилів і здібностей, а також із тих завдань, які ставить перед нею суспільство.

Життя багате і різноманітне. У ньому є все – і погане, і добре. Розумно жити –означає радіти хорошому і не піддаватись впливу поганого, долати його.

Для цього потрібно бути здоровим, тому що буття на цьому світі має кінець. Але біологічна смерть є всього лише одним із моментів життя, його неминучим актом. Тіло людини смертне, проте душа її вічна, і вона продовжує своє потойбічне існування – у раю чи у пеклі.

Розум людини сягнув далеко у безкінечні простори Всесвіту, вчені навчилися розщеплювати атоми і синтезувати молекули, "прочитали" інформацію, записану у хромосомах, порахували, зі скількох клітин побудовано тіло людини. Проте за цими фактами і цифрами втратилася цілісність людини, її душа, саме – феномен (явище) людини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Щоб зрозуміти і пізнати феномен людини, треба задуматися над одвічними питаннями: "Хто я? Для чого я живу? Який я є?" Саме ці проблеми хвилювали наших предків. Тому стародавні мудреці особливого значення надавали самопізнанню і самовдосконаленню людини. За твердженням давньогрецького мислителя Сократа, самопізнання дає змогу людині зрозуміти своє місце у світі, сенс життя, формує її характер і волю.

Вже у дитинстві виникає прагнення пізнати самого себе. У самопізнанні закладено величезний зміст – коли можна розкрити свої реальні, але до 6 певного часу приховані можливості, задатки, здібності й використовувати їх на користь собі та суспільству. Самопізнання – це справа надзвичайно важка, яка змушує мобілізувати все: волю, здібності, енергію, працьовитість.

Високої мети в житті можна досягти через активність особистості, через її діяльність, натхнення, оптимізм, милосердя, доброту, справедливість, розуміння душі іншої людини, – тобто через духовність. Без душі немає особистості, без особистості немає прогресу цивілізації, без руху немає життя.

Життя – це безцінний дар Бога. Проте як людина зуміє розпорядитися цим даром – залежить від неї самої. Роблячи своє життя розумним, осмисленим, підпорядковуючи його великій меті, заповнюючи його самовідданою працею на благо людства, присвячуючи його іншим, людина повинна пам'ятати, що для досягнення цієї мети треба бути здоровим.

Здоров'я – величезна цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства.

1.1 Поняття про здоров'я та проміжний стан

Знати особливості організму – життєва необхідність й елемент загальної культури людини, без якої суспільство не можї прогресивно розвиватися в усіх напрямах.

Вивчаючи проблему здоров'я в житті сучасного людства, ми уточнимо, розширимо та поглибимо розуміння таких основних термінів предмету, як здоров'я, хвороба, третій стан, здоровий спосіб життя, культура здоров'я.

Здоров'я – це природний динамічний мінливий стан організму, який характеризується високим енергетичним потенціалом, оптимальними адаптаційними реакціями на зміни умов довкілля і забезпечує гармонійний фізичний, духовний, соціальний розвиток особистості, її добре самопочуття, ефективну протидію захворюванням, повноцінне життя та активне довголіття.

Інакше кажучи, як проголошує статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), затверджений у 1949 p., здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних вад.

Отже, щоб бути здоровим, недостатньо мати тільки здорове тіло.

Здоров'я людини значною мірою залежить від багатьох чинників довкілля, зокрема кліматичних і географічних особливостей навколишнього середовища, від способу життя людини, її духовності, світогляду, ставлення до власного здоров'я та до інших людей і природи. Для повного здоров'я потрібне сприятливе поєднання умов життя – як природних (температура повітря, атмосферний тиск тощо), так і соціальних (побут, культура, суспільно–виробничі відносини). Важливе значення має стан психічної зрівноваженості та духовної цілісності особи. Духовно здорова людина здатна до співпереживання та співчуття, вона сумлінна, порядна, терпима, безкорислива, усвідомлює нерозривний зв'язок із живою природою, зовнішнім макрокосмосом і внутрішнім мікрокосмосом. Людина, яка здатна керувати собою за умов високих життєвих навантажень на основі взаєморозуміння й емоційного комфорту в суспільстві, а також особистого внутрішнього комфорту, – психічно здорова.

Фізичне здоров'я передбачає функціонування всіх систем людського організму (серцево–судинної, дихальної, нервової, ендокринної та інших) без істотних відхилень. Це уміння володіти своїм тілом, фізична витривалість, високий рівень працездатності.

Суспільство повинно бути зацікавлене у здоров'ї громадян – і психічному, і фізичному, оскільки лише здорові громадяни зможуть принести максимальну користь для його розвитку.

Здоров'я – це одна з головних умов досягнення успіху в житті. Воно потрібне нам для того, щоб знайти своє місце, реалізувати свій творчий і фізичний потенціал, мати задоволення від умов життя та спілкування з іншими людьми, самоутвердження у суспільстві. Без здоров'я не може бути цілком щасливого життя.

Розрізняють здоров'я населення та здоров'я індивідуума. Здоров'я населення – поняття статистичне, воно характеризується комплексом демографічних показників: народжуваністю, смертністю, зокрема дитячою, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю, середньою тривалістю життя і т.

ін. При цьому враховують, що демографічні показники залежать від умов життя досліджуваних колективів, характеру навколишнього середовища, умов праці, інтенсивності й тривалості робочого дня, розміру реальної заробітної плати, забезпеченості продуктами харчування, одягом і приміщенням для проживання, санітарним станом території, а також від рівня розвитку охорони здоров'я.

Поняття здоров'я індивідуума чітко не визначено. Це пояснюється значною широтою індивідуальних коливань важливих показників життєдіяльності організму, а також численними факторами, які впливають на здоров'я людини.

Хоча здоров'я – це стан, протилежний хворобі, воно не має чітких меж, тому що є різні перехідні стани. Здоров'я не виключає наявності в організмі ще не виявленого хворобливого начала або суб'єктивних коливань у самопочутті людини. Тому виникло поняття практично здорова людина, яке включає відхилення від норми, що не відображаються на самопочутті та працездатності. Однак відсутність об'єктивних проявів порушення здоров'я ще не вказує на відсутність хворобливого стану, оскільки перенапруження захисно–пристосувальних механізмів не порушує здоров'я, але може призвести до виникнення захворювання внаслідок дії на організм надзвичайних подразників. Розлади адаптації організму до умов зовнішнього середовища, які постійно змінюються, є перехідним станом між здоров'ям і захворюванням.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe ПІД-СЕКЦІЯ 5. Соціальна педагогіка. Хоронжук В.І. Аспірант Інституту проблем виховання НАПН України Старший інспектор МНУ ім. В.О.Сухомлинського ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ФАКТОР ДЕЗАДАПТАЦІЇ Актуальність теми. Суперечності, що мають місце в період демократизації суспільного життя в Україні, недоліки сімейного і шкільного виховання, значне скорочення позашкільних закладів призводять до збільшення кількості учнів тих...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.267.5 Л87 Серія «12-річна школа» Заснована 2005 року Лущик І. В.Л87 Усі уроки фізичної культури: 7 кл. : навч.-метод. посіб. — Х. : Вид. група «Основа», 2008. — 319, [1] с. : табл. — (Серія «12-річна школа»). ISBN 978-966-333-862-0. У виданні детально розглянуто теоретичні й практичні аспекти викладання фізичної культури для учнів 7-го класу...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012. № 4. С. 133–122. УДК 130.2+124.5 ЦІННІСТЬ І КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ НЕКЛАСИЧНОГО ПІДХОДУ К СОЦІУМУ Романова Н.В. В статті розглядається поняття культуротворчої діяльності, у основі якої, як і в основі інших культурних форм, знаходиться принцип людиномірності світу, який спрямовує культуротворчість на породження ціннісних домінант...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року УДК: 332.68 САПИЧ Вадим Іванович, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ Однією із особливостей надходжень від земельного...»

«Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека КРАЄЗНАВЧА КНИГА ХАРКІВЩИНИ Анотований каталог видань Харків ХОУНБ 2011 ББК 91.11 (4 Укр – 4 Хар) К 53 Краєзнавча книга Харківщини 2008 [Текст] : анотований каталог видань / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Х. : ХОУНБ, 2011. – 26 ? с. : ілюстр. Анотований каталог інформує читачів про...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Випуск 3 Леонід Жаботинський До 75-річчя від дня народження видатного спортсмена, олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту Інформаційне досьє Суми 2013 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Олімпійське золото Сумщини Випуск 3 Леонід Жаботинський До 75-річчя від дня народження видатного...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 9(49) Вінниця-2011 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2011. Випуск 9(49). 216 с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»

«Полонська гімназія Молодоженя Наталія Володимирівна м. Полонне 2012рік Молодоженя Н.В. Використання казки під час граматики англійської мови. Методичний посібник для вчителів іноземної мови. – Полонне, 2012. – 72 с.Рецензенти: Жалюк С.Л., заступник директора з методичної роботи Полонсь-кої гімназії Гаврилюк М.М., завідуюча кафедрою іноземних мов Полонської гімназії Посібник присвячений темі «Використання казки під час граматики англійської мови». Посібник містить рекомендації та зразки...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про культуру Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 травня 2012 року N 4731-VI, від 3 липня 2012 року N 5029-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI, від 27 березня 2014 року N 1166-VII Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»