WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«ЛЕКЦІЯ № 8 ТЕМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПЛАН 1. Мета і завдання фізичного виховання дітей шкільного віку. 2. Організації, діяльність яких ...»

-- [ Страница 3 ] --

1) Озброєння школярів знаннями прикладного характеру, необхідними для підготовки до праці, служби в армії, придбання професії, гармонійного розвитку майбутньої матері.

2) Навчання і вдосконалення техніки фізичних вправ. У цей період акцентується увага не стільки на навчання новим руховим діям, скільки на вдосконалення раніше вивчених фізичних вправ. У хлопців пріоритет надається атлетичній гімнастиці, спортивним іграм, циклічним видам фізичних вправ. Пріоритет у дівчат надається ритмічній гімнастиці, спортивним іграм, циклічним видам фізичних вправ.

3) Формування навичок організації самостійних занять фізичними вправами, навичок судді та інструктора з окремих видів спорту.

Щодо здатності до самостійного аналізу фізичних вправ у старшокласників, то її вчитель повинен всебічно розвивати. Навчання фізичних вправ він може будувати, спираючись на знання, зокрема набуті учнями на уроках фізики, біології, хімії.

Оздоровчі завдання спрямовані на підвищення функціональних можливостей організму, рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнів.

Дані завдання можна сформулювати таким чином:

1) Зміцнення і збереження здоров’я, підвищення працездатності старшокласників.

2) Забезпечення оптимального розвитку рухових якостей.

У старшому шкільному віці існують сприятливі умови для розвитку силових можливостей юнаків і дівчат. В зв’язку з швидким приростом м’язової маси, опорно-руховий апарат здатний витримувати значні навантаження. Виправдане застосування великих навантажень і вправ, що потребують статичних зусиль. Найбільш корисні вправи з обтяженням, що виконуються з прискоренням. Вони сприяють найбільшому приросту швидкісно-силових якостей. Дівчата повинні обережно підходити до виконання вправ з елементами натужування, які створюють великий внутрішньочеревний тиск, шкідливо впливають на органи малого таза (наприклад, піднімання й перенесення великої ваги, стрибки з великої висоти тощо).

У даний період виникають сприятливі умови і для розвитку витривалості школярів до динамічної праці, оскільки продовжується ріст маси серця, збільшується скоротлива здатність серцевого м'яза, збільшується ударний і хвилинний об'єми крові, поліпшується нервова та гуморальна регуляція серцево-судинної систем. Вправи для тренувань загальної та швидкісної витривалості служать основою підвищення працездатності школярів, розвивають вольові якості. Важливо розвивати динамічну витривалість не тільки юнакам, а й дівчатам.

Недостатність і нерегулярне застосування вправ на витривалість призводять до послаблення серцевого м'яза, і будь-яка інтенсивна праця може зумовити перевантаження і хворобу серця.

3) Удосконалення будови тіла (регулювання м’язових об’ємів, маси тіла, виправлення постави).

До виховних завдань ФВ учнів старшого шкільного віку належать наступні:

1) Виховання почуття громадянської свідомості та патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в Україні.

2) Виховання активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя.

3) Виховання вольових якостей: цілеспрямованості, наполегливості, рішучості, ініціативності.

Контрольні якісні показники ФК учнів старшого шкільного віку:

1. Знання теоретичних основ фізичного тренування та вміння застосовувати їх в практиці самостійної та колективної фізичної підготовки.

2. Знання медико-біологічних основ фізичного тренування та вміння застосовувати їх під час фізичної активності та діагностики свого стану.

3. Знання основ біомеханіки рухів людини і вміння аналізувати техніку фізичних вправ.

4. Переконання в необхідності систематичної рухової активності.

5. Володіння руховими вміннями і навичками в межах вікових норм.

6. Досягнення рівня фізичної підготовленості, передбаченого віковими нормативами.

7. Знання не менше 300 вправ загальнорозвивального характеру, не менше 200 вправ, спрямованих на розвиток силових якостей, не менше 200 вправ, спрямованих на розвиток гнучкості і профілактики порушень постави, не менше 50 видів засобів тренування витривалості: володіння техніко-тактичними прийомами не менше ніж в 5 видах спортивних ігор і 10 інших видів спорту.

8. Вміння користуватися тренажерами та організовувати з їх допомогою самостійне фізичне тренування.

9. Систематично здійснювати фізичне тренування (не менше 3 раз в тиждень) і займатися іншими формами оздоровчої фізичної активності.

10. Не палити і не вживати алкоголю.

Отже, завданнями фізичного виховання учнів старшого шкільного віку є наступні:

1. Навчання і вдосконалення техніці фізичних вправ.

2. Забезпечити оптимальний рівень розвитку рухових якостей.

- розвиток силових якостей;

- підвищення рівня витривалості.

Методика проведення уроку мало чим відрізняється від занять з дорослими. Динаміка навантажень у багатьох випадках набуває рис, характерних для спортивного тренування. Зміст уроків, дозування навантажень, оцінка фізичної підготовки мають бути диференційовані з урахуванням статі учнів.

Юнаки та дівчата дуже чутливі до сприйняття своєї зовнішності, будови тіла. Вони зіставляють свої фізичні дані з даними одноліток, оцінюють, наскільки їхня зовнішність відповідає стереотипу чоловіка чи жінки. Необхідно пробуджувати та підтримувати інтерес учнів до фізичної досконалості, до занять різноманітними видами спорту. Слід підготувати повідомлення на тему "Ідеал гармонії форм тіла" з конкретними рекомендаціями, як його досягнути.

Юнаки тяжіють до переоцінки своїх сил. На початку бігу, наприклад, вони часто беруть надто високий темп, що несприятливо діє на організм. Дівчата частіше недооцінюють свої сили, недостатньо впевнені в собі при виконанні вправ, які потребують сміливості, рішучості. До того ж дівчата відрізняються більшою, ніж юнаки, емоційною збудливістю, їм властива підвищена чутливість. Вчитель повинен роз'яснювати школярам шкідливість перенапруження сил. Ніколи не слід примушувати учнів тренуватися з максимальною інтенсивністю. Навантаження при тривалих вправах не повинно перевищувати 80–85% змагального.

2. Організації, діяльність яких спрямована на фізичне виховання дітей.

У відповідності до закону України „Про фізичну культуру і спорт” фізичне виховання населення здійснюється у виробничій, навчально-виховній та соціально-побутовій сферах.

Фізичне виховання дітей реалізується у навчально-виховних закладах, в державних та громадських установах соціально-побутової сфери та в установах виробничої сфери батьків.

Провідне місце у фізичному вихованні дітей займають дитячі дошкільні заклади і загально-освітні школи.

В них фізичне виховання здійснюється на підставі програмно-нормативних вимог, затверджених Міністерством освіти і викладених у навчальних програмах. Фахівцями цих закладів проводяться обов’язкові заняття фізичною культурою, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня та фізкультурно-масові заходи.

Крім того фізичне виховання дітей здійснюється у спортивних школах при різних громадських товариствах та відомчих. Вони проводять навчально-тренувальні заняття з виду спорту, органузовують проведення змагань. Організовують роботу в оздоровчо-спортивних літніх таборах.

На фізичне виховання дітей впливають і ЖЕКи. Вони організовують клуби (спортивні та фізкультурні) і займаються обладнанням спортивних майданчиків на своїй території.

Парки культури і відпочинку здійснюють обладнання майданчиків та проводять ігри, забави, спортивні св’ята.

Будинки школярів – показові виступи, шахи, змагання.

Туристичні станції – дитячі екскурсії.

3. Формування знань у процесі фізичного виховання.

Оцінюючи значення фізичної культури у шкільному віці, необхідно враховувати її необхідність у вирішенні завдань загальної фізичної освіти і фізичного розвитку. Необхідно виходити з того, що рухова активність – природна потреба організму, що росте, неодмінна умова фізичного розвитку, зміцнення здоров’я та підвищення опору організму несприятливим умовам.

Фізична культура у шкільному віці має особливо велике значення для формування необхідних у житті рухових вмінь, навичок, оволодіння основами їх практичного використання у різних умовах рухової діяльності.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У навчанні рухових дій у цьому віці можна виділити етапи, сприятливі для швидкого і повноцінного засвоєння нових рухових дій. У процесі цілеспрямованого використання цієї особливості створюються найкращі умови для всебічного розвитку рухових якостей. Набуті у шкільному віці рухові вміння і навички, а також, фізичні, інтелектуальні, вольові та інші якості стають базою для швидкого і повноцінного оволодіння професійно-трудовими, військовими та іншими спеціальними руховими діями, подальшого фізичного вдосконалення у зрілому віці. Не менше значення має внесок шкільної фізичної освіти у розвиток особистості молодих людей, формування їхнього світогляду та життєвої позиції, моральних рис, інтелектуальної й естетичної культури, вольової зосередженості.

Основним компонентом фізичної освіти є відповідні знання. Методика їх формування не тільки ґрунтується на загально-педагогічних положеннях, а й визначається специфікою предмета.

До методики формування знань у процесі фізичного виховання ставляться такі вимоги:

1. Методика повинна забезпечувати повноцінність засвоєння знань без шкоди для рухової активності учнів. Цього можна досягти при органічному поєднанні теоретичного матеріалу із змістом практичної діяльності. Наприклад, гігієнічні правила виконання фізичних вправ повинні викладатися в процесі їх вивчення; формування знань правил спортивних ігор доцільно виконувати на прикладі роз’яснення допущених учнями в двосторонній грі помилок. Окремі теоретичні дані можуть подаватися у вигляді коротких повідомлень (3–5 хв) на початку уроку. Теми методичного характеру, із записуванням учнями матеріалу, краще планувати на вступних уроках.

2. Методика повинна передбачати реалізацію міжпредметних зв’язків, тобто використання знань учнів з інших предметів (фізики, біології) для розуміння причиннонаслідкових залежностей між окремими компонентами техніки рухової дії, впливу фізичних вправ на організм.

3. Використання методів активізації пізнавальної діяльності учнів (самостійної роботи, завдань для самоконтролю, взаємоаналізу дій товаришів тощо).

4. Забезпечення контролю, що дозволяє вносити корективи в дії учнів та використовувану методику. Формами контролю можуть бути нагляд, опитування, спеціальні завдання щодо застосування знань на практиці.

Перед викладанням теоретичного матеріалу вчителю необхідно психологічно підготувати учнів до сприйняття певної інформації. Яка б методика викладання знань не застосовувалась на уроці, обов’язковою має бути умова – заінтересованість учнів у надбанні знань, формування у школярів бажання дізнатись про деталі явища, що вивчається, або виконуваної дії, активізація застосування набутих теоретичних знань у практичній діяльності.

До основних методичних прийомів формування інтересу до навчального матеріалу відносяться:

1. Новизна, різноманітність засобів, методів, способів організації учнів на уроках.

2. Постановка конкретних задач навчання, які можуть бути виконані вже до кінця уроку або системи уроків.

3. Забезпечення точного і глибокого розуміння кожним учнем змісту і значення кожної навчальної теми в цілому, кожного розділу програми.

4. Застосування ігрового і змагального методу на етапі вдосконалення рухів, що вивчаються.

5. Постійне спонукання учнів до самостійних занять фізичними вправами у позаурочний час, шляхом використання системи заохочень.

6. Регулярний контроль досягнень учнів в засвоєнні знань, формуванні рухових навичок, розвитку основних рухових якостей.

7. Широке використання наочних і технічних засобів навчання, нестандартного устаткування та інвентаря.

8. Проведення уроків із музичним супроводом.

Перевірка знань може відбуватися в ході уроку, після викладання певної теми, а також наприкінці навчального року. При поточному опитувані для вчителя важливо не стільки виставити оцінку, скільки з’ясувати, в якому обсязі школярі засвоїли матеріал, чи є прогалини в їхніх знаннях, які питання вимагають додаткового вивчення.

Коли проводити опитування учнів, вчитель вирішує сам. При виставлені підсумкових оцінок успішності з фізичної культури необхідно звернути увагу на рівень засвоєних знань.

Критеріями оцінки знань є їх глибина, розуміння сутності питань і вміння використовувати одержані знання.

4.Основи організації фізичного виховання з дітьми шкільного віку.

Діяльність адміністрації і педагогічного колективу загальноосвітньої школи у здійснені фізичного виховання учнів регламентується положеннями Закону України „Про фізичну культуру і спорт” і Державної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

У статті 12 „Фізкультурно-оздоровча діяльність у навчальній сфері та фізичне виховання” вказується: У навчально-виховній сфері фізкультурно-оздоровча робота здійснюється в поєднанні з фізичним вихованням дітей та молоді, з урахуванням стану здоров"я, рівня фізичного та психічного розвитку.

У складі педагогічних колективів різних закладів освіти обов’язково передбачаються посади фахівців з фізичного виховання.

Органи державної виконавчої влади, підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають навчально-виховні заклади, забезпечують необхідні умови для проведення щоденних фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми, морально і матеріально заохочують колективи та фахівців з фізичного виховання, які досягли успіхів у збереженні і зміцненні здоров’я дітей.

Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання.

Фізичне виховання шляхом проведення обов’язкових занять здійснюється в навчальновиховних закладах відповідно до навчальних програм, затверджених у встановленому порядку.

У середніх загальноосвітніх закладах уроки фізичної культури обов’язкові та проводяться не менше З разів на тиждень.

Навчально-виховні заклади з урахуванням місцевих умов, інтересів та запитів учнів самостійно визначають зміст форми і засоби їхньої рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури, а також організовують поза навчальну фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчально-виховних закладів.Pages:     | 1 | 2 || 4 |
 
Похожие работы:

«Видання здійснено в рамках Проекту USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» (ДІАЛОГ) ГАЛУЗЕВИЙ МОНІТОРИНГ № 14 Це видання стало можливим завдяки підтримці Американського народу, здійсненій через USAID. Зміст видання є відповідальністю АМУ і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. “Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні” (ДІАЛОГ) ДЕРЖБЮДЖЕТ-2014 – ДЕЖАВЮ «ПОКРАЩЕННЯ»? Саме таке...»

«УДК 378.034:174 © Макаренко О. А. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, що відбулися наприкінці ХХ століття в нашій країні, чинили моральну кризу, занепад цілої низки моральних чеснот. Науковці, розглядаючи проблеми професійної етики педагогів, звертають увагу на складний соціально-психологічний та духовний стан суспільства. У своїх працях В. Огнев’юк наголошує на тому, що в умовах реформування сучасної...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СЕКТОР ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 13 т. 731-31-32 БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ (Тематично-бібліографічний список за матеріалами преси 2005 року) Вип. 1-4 Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Аннотация Леонова Е.П., Мельниченко Т.В. Источники урожайности и товарности корнеплодов моркови для селекции в Правобережной Лесостепи Украины Приведены результаты трехлетних исследований (2010-2012 гг.) 16 коллекционных образцов моркови различного эколого-географического происхождения из коллекции Национального центра генетических ресурсов растений Украины по показателям урожайности и...»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATIO N. MO DERN STATE AND WAYS O F DEVELO PMENT ‘2013 Доклад/ПЕДАГОГИКА.ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ. Теория и методика учебы, воспитания и образования. УДК 94:17(477) Білавич Г.В.КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСВІТНИЦТВА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ....»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2009, № ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Світлана Безчотнікова МОДИФІКАЦІЯ ОБРАЗУ «ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО» В ЛЕГЕНДАХ ХРЕСТОНОСЦІВ ХII-XIV ст. В статті на матеріалі «Подорожі магістра Дітмара» (1217) розглянуто образ Царства Небесного, представлений як модифікація архетипу раю, який у творі інтегрує різні типи художньої семантики із значенням «ідеальний локус буття», вбираючи фольклорні топоси, релігійно-етичні уявлення та...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2013. Випуск 11 Мурованая Н. Институт последипломного образования Севастопольского городского гуманитарного университета, г. Севастополь, Украина КРЕАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО­ ГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В статье обоснована структура инновационной культуры личности и руководителя общеобразовательного учебного заведения в частности, раскрыты креативные основы данной дефиниции. Ключевые слова: инновационная...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 118-128 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.118-128 УДК 371.38 ПРОЕКТНІ МОЖЛИВОСТІ ДІЛОВИХ ІГОР Ірина Петрова Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Щорса,36, 01042 Київ, Україна Описано теоретичні основи формування ділової гри. Значну увагу приділено використанню ділових ігор у навчальному процесі, науково-дослідній діяльності, атестаційній роботі з оцінки фахових умінь та якостей працівників, практичній...»

«Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону 2012 чи родючих земель, давним-давно лідирує в сільському господарстві, як за якістю продукції, так і по продуктивності. Ізраїльські компанії будують тепличні комплекси під ключ за розробленою в Ізраїлі, унікальної технології. Подібні теплиці чудово працюють в екстремальних умовах, при жарі і холоді, при недоступності зовнішнього поливу і надлишку снігу, при полярної зими і спекотному сонці. Ці організації підбирають найкраще...»

«Агенція культурних стратегій ГО «АГЕНЦІЯ КУЛЬТУРНИХ СТРАТЕГІЙ» Звіт за результатами аналітичного дослідження ПОГЛИБЛЕНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ: Культурний центр з головною функцією: концертна зала з природною акустикою для виконання камерних оркестрових творів, камерні балетні/театральні вистави, орієнтовно на 400-500 місць, з додачею виставкових зал та інфраструктури (кав’ярня, книгарня, інфо центр тощо). Поліфункціональний культурний центр:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»