WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«ЛЕКЦІЯ № 8 ТЕМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПЛАН 1. Мета і завдання фізичного виховання дітей шкільного віку. 2. Організації, діяльність яких ...»

-- [ Страница 2 ] --

У середньому шкільному віці посилено починають функціонувати залози внутрішньої секреції, які стимулюють діяльність усіх органів і систем, викликають перебудову всього організму. Внаслідок цього – значне прискорення росту організму і поява ознак статевого дозрівання.

Середній шкільний вік характеризується інтенсивним ростом та збільшенням розмірів тіла, головним чином за рахунок подовження ніг. Швидко ростуть кістки верхніх і нижніх кінцівок, прискорюється ріст хребців у висоту. Дівчата 3 11 до 13 років в середньому виростають на 8–10 см, а маса їхнього тіла збільшується на 4,5–9 кг. Хлопчики теж виростають за рік на 8–10 см. Внаслідок того, що ріст тіла у довжину переважає над ростом в ширину, змінюються пропорції тіла. Для підліткового віку характерний період видовження.

Процес окостеніння триває. Надмірні навантаження прискорюють процес окостеніння і можуть уповільнити ріст трубчастих кісток у довжину. Хребет дуже рухливий.

Швидкими темпами розвивається м’язева система. Оскільки, ріст м’язових волокон не встигає за більш швидким ростом трубчастих кісток, спостерігається натягування м’язів. Вони стають довгими і тонкими. У 13 років відмічається різке збільшення маси м’язів за рахунок потовщення м’язових волокон. Також спостерігається у цьому віці збільшення кількості міофібрил (м’язових волокон) та внутрішньо-м’язових сполучно-тканинних волокон (саркоплазми).

Розміри серця у дітей швидко збільшуються, покращується його іннервація. Але розвиток кровоносних судин дещо відстає від розвитку серця, через що збільшується величина кров’яного тиску.

Морфологічна структура грудної клітки така, що рухомість ребер обмежена. Внаслідок чого дихання у дітей середнього віку часте і поверхневе. З часом збільшується сила грудних м’язів. Після 14 років дихання стає повним. Поступово зменшується частота дихання (22-26 уд./хв.). Прискорення росту та поява ознак статевої зрілості у дівчаток починається на 1–2 роки швидше, ніж у хлопчиків. Ця обставина істотним чином впливає на різницю в розмірах тіла, а також у функціональних можливостях хлопчиків та дівчаток.

До 11 років пропорції тіла дівчаток та хлопчиків однакові, але обсяг грудної клітки у дівчаток менший на 1,2–2 см, на 100-200 см3 менша ЖЕЛ. 3 11 до 13 років дівчатка випереджають хлопчиків за показниками ваги, росту, ОГК. Серце дівчат менше за вагою та обсягом, грудна клітка менш розвинена, ЖЕЛ дівчат становить 60–70 % ЖЕЛ хлопчиків, дихання частіше і глибше, але сила дихальних м’язів менша. У дівчаток відносно довгий тулуб, короткі ноги, масивніший тазовий пояс.

В 12–13 років відбувається найінтенсивніший період розвитку кори головного мозку.

Зокрема, посилюється аналітико-синтезуюча діяльність кори. В 13–14 років досягає високого рівня зрілості руховий аналізатор. У підлітків підвищується здатність аналізувати і точно сприймати різні рухи. Це створює сприятливі умови для успішного навчання різним руховим діям.

Статевий розвиток призводить до змін в поведінці підлітків. Для них характерні неврівноваженість, схильність до конфліктів з оточуючими. Учнів цього віку відрізняє велика нервова збудливість, бурхливі прояви почуттів, часта зміна настрою. Особливо чутливі вони до несправедливих рішень, дій. Педагогу слід терпляче та наполегливо формувати в учнів витримку, вміння володіти своїми емоціями. Найкраще це досягається в процесі гри. В цьому віці групові ігри замінюють командними та спортивними. Хлопчики-підлітки часто переоцінюють свої можливості. А у дівчаток, навпаки, спостерігається невіра у свої сили.

Організація оптимального рухового режиму в цей період може забезпечити гармонійний розвиток організму.

Мета ФВ дітей середнього шкільного віку: цілеспрямоване формування (на грунті глибоких знань і переконань) мотивації піклування про власне здоров’я, працездатність;

формування навичок організації режиму повсякденної рухової активності. На думку Б.М.

Шияна, учні цього віку повинні усвідомити, що культура ставлення до власного здоров’я і рівня фізичної підготовленості є складовою частиною загальної культури осіб і значною мірою визначає її соціальний і моральний статус.

Освітні завдання:

1) Озброєння школярів знаннями прикладного характеру, необхідними для впровадження здорового способу життя і оптимального рухового режиму, проведення самостійних занять фізичними вправами, дотримання правил самоконтролю та запобігання травм.

2) Навчання техніці основних видів рухів, що виконуються у різних за складністю умовах.

У 5–7 класах засвоюються нові, складні фізичні вправи переважно прикладного характеру, у 8–9 класах головна увага приділяється вдосконаленню рухів і розширенню діапазону їх застосування. При цьому акцентується увага на точність орієнтації в просторі і часі, точність м’язових відчуттів, рівновагу; відчуття часу, приладдя, середовища; здатність швидко переключатися від виконання одних рухів до виконання інших,

3) Формування навичок, необхідних для виконання обов’язків інструктора, судді, помічника вчителя на уроках.

Оздоровчі завдання спрямовані на забезпечення гармонійного розвитку організму шляхом згладжування негативних явищ, пов’язаних із періодом статевого дозрівання й акселерації.

Ці завдання можна сформулювати наступним чином:

1) Загартування організму, підвищення його загальної опірності до факторів фізичної втоми, температурних впливів зовнішнього середовища.

2) Забезпечення оптимального розвитку рухових якостей.

Необхідно у дітей середнього шкільного віку розвивати бистрість, швидкісно-силові якості, спритність, гнучкість (рухливість у суглобах), рівновагу, витривалість до короткочасних статичних зусиль і помірних фізичних навантажень. На початку і в середині цього вікового періоду найбільшу увагу слід приділяти розвитку бистроти, в кінці періоду розвитку швидкісно-силових якостей. При виконанні вправ, спрямованих на розвиток гнучкості, треба стежити за тим, щоб вони не виконувались надто різкою. Перед вправами на гнучкість слід проводити ретельну розминку, а після їх закінчення – застосовувати вправи на закріплення зв'язок та м'язів, а також їх послаблення. Слід продовжувати роботу на формування постави.

3) Закріплення навичок правильної постави у різноманітних умовах рухової діяльності, корекції особливості тіло будови (м’язових об’ємів, маси тіла та ін.), якщо у цьому виникає необхідність.

До виховних завдань ФВ дітей середнього шкільного віку належать наступні:

1) формування свідомого ставлення до власного здоров’я і рівня фізичної підготовленості, розвитку і виховання рухових якостей;

2) формування у підлітків установки на співробітництво, взаємодію з однолітками;

3) виховання вольових якостей витримки, вміння володіти своїми емоціями.

Реалізація вказаних завдань ФВ повинна сприяти підвищенню рівня особистої фізичної культури підлітків.

Відомі науковці Бальсевич і В.А.

Запорожанов (1987) розробили наступні якісні показники рівня фізичної культури учнів середнього шкільного віку:

1. Знання основних правил тренування та вміння застосовувати їх під час самостійних занять фізичними вправами.

2. Знання основних правил, прийомів і методів самоконтролю і вміння їх застосовувати на заняттях фізичними вправами.

3. Різнобічна фізична підготовленість на рівні вікових нормативів.

4. Систематична рухова активність.

5. Володіння широким колом рухових вмінь.

6. Стійка звичка до щоденних занять фізичними вправами у різних формах.

7. Усвідомленість в біжучих спортивних подіях в місті, країні, за кордоном.

8. Знання і вміння показати не менше 200 вправ швидкісного і швидкісно-силового характеру.

Отже, завданнями фізичного виховання учнів середнього шкільного віку є наступні:

1. Задоволення потреби в руховій активності.

2. Навчання техніці фізичних вправ.

3. Розширення фонду рухових вмінь і навичок, в яких акцентується увага на:

точність орієнтації в просторі і часі, точність м’язових відчуттів, рівновагу;

відчуття часу, приладдя, середовища;

здатність пов’язувати в єдину систему рухові дії, швидко переключатися від виконання одних рухів до виконання інших.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4.Забезпечити оптимальний рівень розвитку рухових якостей.

У цьому періоді не рекомендують великі силові навантаження. Останні прискорюють процес окостеніння і можуть негативно позначитися на рості трубчастих кісток в довжину.

У зв’язку із збільшенням величина кров’яного тиску нерідко виникає задишка, відчуття стиснення в області серця. У результаті цього підлітки не спроможні витримувати тривалого часу інтенсивні навантаження щодо бігу, плавання. Вправи, які спричинюють значне навантаження на серце треба чергувати з спеціальними заспокійливими вправами.

Наприклад – інтенсивний біг рекомендується чергувати з ходьбою.

Зважаючи на поверхневе дихання, корисно давати спеціальні дихальні вправи для розвитку грудної клітки. За їх допомогою амплітуда дихальних рухів може бути значно підвищена. Треба вчити дихати глибоко, ритмічно, без різких змін темпу.

Відносно довгий тулуб, короткі ноги, масивніший тазовий пояс у дівчаток погіршують їх досягнення в бігу, стрибках та в інших вправах порівняно з хлопчиками. Менший розвиток м’язової системи в дівчаток, особливо плечового пояса позначається на можливостях виконувати вправу у метанні, підтягуванні, упорах, лазінні. Проте, як правило, їм краще вдаються вправи, пов’язані з додержанням ритму, пластичності, точності рухів.

У фізичному вихованні підлітків важливо враховувати статеві відмінності хлопчиків і дівчаток: вправи, однакові для хлопчиків і дівчаток, виконуються з різним числом повторень або в різних умовах.

Рухова діяльність підлітків має бути диференційована не лише відповідно до статі, а й із урахуванням їх біологічного віку. Звідси перевага на уроках з фізичного виховання групового та індивідуального методів організації учнів.

Дітей цього віку відрізняє велика нервова збудливість, бурхливі прояви почуттів, часта зміна настрою. Особливо чутливі вони до несприятливих рішень, дій. Так, нечітке суддівство в іграх нерідко сприймається ними як підсуджування. У цих випадках вони можуть нагрубити товаришам, педагогу. Вчителю слід терпляче та наполегливо формувати в учнів витримку, вміння володіти своїми емоціями. Найкраще це досягається в процесі гри. В цьому віці групові ігри відходять на другий план, їх змінюють командні та спортивні. Крім розвитку рухових навичок гри потребують обов'язкового додержання дисципліни, виконання правил, а також формують вольові та моральні якості.

Хлопчики-підлітки часто переоцінюють свої рухові можливості. Вони намагаються розібратися в усьому самі, зробити все своїми силами. У дівчаток, навпаки, спостерігається невіра у свої сили. Тому, на гімнастичних уроках треба чітко налагодити та забезпечити страхування. Для дівчаток завдання мають бути посильними, з ретельним виконанням підвідних вправ.

Підлітки дуже чутливі до оцінки дорослими їх особистості, діяльності. Вони гостро реагують на будь-яке обмеження їхньої гідності, не терплять повчань, особливо тривалих. Не слід поспішати з покаранням учнів. Їм треба надати можливість заспокоїтись, інакше покарання не дасть бажаного результату. Педагогу треба також мати почуття міри у використанні заохочення.

Старший шкільний вік До старшого шкільного віку відносять учнів віком 16–17 р., їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах припадає на 10–11 класи. Цей віковий період називають періодом ранньої юності. Останній етап ФВ школярів має назву: результативний етап спеціальної спрямованості.

Старший шкільний вік характеризується відносно спокійним і рівномірним протіканням процесів росту і розвитку (закінчується статеве дозрівання). Уповільнюється ріст тіла у довжину і збільшується у ширину, збільшується маса тіла. Закінчується процес окостеніння більшої частини скелета. Інтенсивно розвивається грудна клітка, особливо у юнаків. Пропорції тіла наближаються до показників дорослих. Скелет здатний витримати значні навантаження.

Спостерігається швидкий приріст м’язової маси та асиметрія у силі м’язів лівої та правої половини тіла. М’язи еластичні, мають гарну нервову регуляцію.

Продовжується ріст маси серця. Збільшується скоротлива здатність серцевого м’яза.

Ударний та хвилинний об’єми крові також збільшуються. Покращується нервова та гуморальна регуляція серцево-судинної системи.

Різниця між юнаками та дівчатами сягає максимуму. Так, дівчата старшого шкільного віку мають на 10–12 см нижчий зріст і на 5–8 кг меншу масу тіла, ніж хлопці. В дівчат значно менше зростає м’язова маса, помітно відстає у розвитку плечовий пояс. Проте, інтенсивно розвивається тазовий пояс і м’язи тазового дна.

Грудна клітка, серце, легені, сила дихальних м’язів, ЖЕЛ, максимальна вентиляція легенів, об’єм споживання кисню менше розвинені у дівчат, ніж у юнаків. Функціональні можливості органів дихання та кровообігу у них значно нижчі. У дівчат грудний тип дихання, а у хлопців – черевний. У зв’язку з менструаціями для дівчат характерне періодичне послаблення працездатності організму.

У 15–17 років завершується розвиток ЦНС. Набагато покращується аналітична діяльність кори головного мозку, сприйняття стає більш осмисленим. Підвищується здатність до розуміння структури рухових дій і до точного відтворення рухів. Учні старших класів здатні виконувати різні фізичні вправи на основі лише словесних вказівок вчителя.

У цьому віці спостерігається також і велика різниця основних антропометричних показників між учнями однієї статі і віку. Тому, необхідно проводити індивідуальну оцінку фізичного розвитку старших школярів, з метою оптимізації рухового режиму, харчування, навчання і відпочинку.

Мета ФВ: забезпечення всебічної фізичної підготовки до вступу в доросле життя, практичного використання набутих у школі знань, умінь і навичок для зміцнення здоров’я, розвитку рухових якостей, організації корисного дозвілля та активного відпочинку.

Якщо хлопці і дівчата навчаються після закінчення 9 класу в СПТУ або ВНЗ І рівня акредитації, то ФВ повинно сприяти кращому і більш швидкому опануванню відповідною професією, озброєнню цієї категорії учнівської молоді знаннями, вміннями, навичками, які вони в майбутньому повинні використовувати у професійній діяльності.

Особливості методики ФВ студентів ВНЗ І–ІV рівнів акредитації розглядаються на IV курсі, тому в даній лекції мова буде йти про учнів Х–ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів.

У ФВ старшокласників вирішуються такі освітні завдання:Pages:     | 1 || 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«ПРАВОВЕ РЕҐУЛЮВАННЯ У НАДАННІ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів ХВОРИМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ Петрух Л. І.1, Шелепетень Л. С.1, Ткач О. А.2 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; 1 НДІ епідеміології і гігієни 2 Надання медичної допомоги хворим на туберкульоз ґрунтується на засадах доказової медицини, новітніх наукових знаннях та основних...»

«Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского язика / Пер. с фр. – М.: Изд-во иностр. лит., 5. 1955. – 416 с. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 447 с. 6. Бондарко А.В.Теория морфологических категорий. – Л.: Наука, 1976. – 255 с. 7. Большакова Н.І. Мовне оформлення модусних категорій (на матеріалі листування М. Цвєтаєвої і 8. Б. Пастернака): Автореф.дис.. канд. філол. наук: 10.02.02 / Київ. держ. пед. ін-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1993. – 22 с. Виноградов В.В. О...»

«УДК 378. – 057.36 Мамонова О.І., Пустовар Л.О. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЮРИДИЧНОМУ ВНЗ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ У даній статті розглядаються особливості теорії та технології контекстного навчання, можливості їх впровадження у навчально-виховний процес у ВНЗ МВС. Також подано деякий досвід викладання іноземних мов за контекстною моделлю навчання та організації самостійної роботи майбутніх офіцерів-правоохоронців, що дозволяє покращити якість їх...»

«ФОРМИ ОРГ АНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ УКР АЇНИ Смолянюк Н.М. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Анотація. Дана стаття присвячена дослідженню організаційних форм та методів викладання природознавства в початкових школах України. Визначені та проаналізовані форми організації (предметний урок, урок пояснювального читання, узагальнюючий урок, нетрадиційний урок; позакласні форми) і методи навчання природознавству (розповідь...»

«Східноукраїнський центр громадських ініціатив ЯК ЗБЕРЕГТИ ШКОЛУ У ВЛАСНІЙ ГРОМАДІ: КЕРІВНИЦТВО ДО ДІЇ Практичний посібник із правової самоосвіти для педагогів Луганськ УДК 373.07: 34 (076) ББК 67.401.122р3+74.04р3 Я-4 ISBN: 978-966-97143-4-3 Колектив авторів: Дрєпіна О.М. (підрозділи 1.1, 1.2, 3.4, перелік основних термінів), Сабінін В.О. (підрозділи 1.1, 1.2, 4.2,5.2), Андреєв С.О. (підрозділи 1.3, 5.1), Переходченко О.В. (підрозділи 1.4, 3.5.), Громовий В.В. (підрозділ 3.1.), Шмігельський...»

«Запорізька обласна державна адміністрація Ф21-КА ІНФОРМАЦІЯ про вхідні документи за період з 27.08.12 по 31.08.12 № Адресат Номер, дата Вид документа Тематика п/п номер, дата адресата короткий зміст АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Заступники голови ОДА №07162/08-20 №б/н Лист Фінансування, затвердження і виконання бюджету, ціноутворення, від 31.08.12 від 31.08.2012 ДУДКА О.І. індексації, виділення і використання Про виділення коштів з обласного фонду коштів, робота банків, охорони навколишнього...»

«Глава ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА МІЖНАРОДНІ ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ Що таке культура? Рівні культурного програмування Типові реакції на незнайомі культури Взаємодія з іншими культурами Культурний трикутник Ділові культури М и вже звикли до думки про те, що живемо в «глобальному селищі», де перетинання кордонів у цілому не створює особливих проблем завдяки складним системам сучасних комунікацій. Менеджери, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, усе частіше стикаються із широкими міжнародними...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Випуск 3 Леонід Жаботинський До 75-річчя від дня народження видатного спортсмена, олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту Інформаційне досьє Суми 2013 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Олімпійське золото Сумщини Випуск 3 Леонід Жаботинський До 75-річчя від дня народження видатного...»

«Коммунальное учреждение культуры «ЦБС г. Макееки» ЦГБ им. М. Горького Информационно-методический отдел БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 2012 г. МАКЕЕВКА, 2013 г. Информационный бюлетень новых поступлений литературы в ЦГБ им. М. Горького за 2012 год Бюллетень новых поступлений адресован пользователям библиотек с целью информирования их о новой литературе, поступившей в фонды городских библиотек /выборочно/ Составители: Фанайлова И. С. Мищенко Т.М... Агеєва В. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський...»

«Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти Комунальна науково-методична установа «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Теремок» комбінованого типу м.Березне Номінація «Практична психологія» Березне – 2013 Окерешко О.А. Побудова інтегрованого психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в освітньому процесі ДНЗ. Навчально-методичний посібник. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Теремок»...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»