WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 39 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2010 року) ична конф практ во- ер ен ко ці ау я н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 7 ] --

Хворі отримували комплексне лікування: цукрознижуючі препарати або інсулінотерапію, дієтотерапію.

Застосовували рефлексотерапію: зокрема корпоральну акупунктуру Т 3, 4; V 26—34, V 41, V 43, V 60, RP 3, 6 з 2—х сторін; R 1, 2, V 67 з 2-х сторін по тонізуючій методиці. Аурікулотерапія: точки 13, 22, 51, 55. Курс лікування — 10—15 сеансів.

Проводилось обколювання озонованого 0,9 % фізіологічного розчину (концентрація 15 мг/л) по точкам акупунктури, які знаходились по ходу іннервації відповідних нервів; 8—10 процедур. Також, проводили в/в крапельні інфузії озонованим 1,8—2 мг/л фізіологічним розчином 200 мл. Курс лікування становив 7—8 процедур, які виконувались через день.

Застосовували гольчаті еластичні пластини (по типу аплікаторів Ляпко) шириною до 3 см, обкручуючи ними нижні або верхні кінцівки пацієнтів.

Курс лікування — 4—6 процедур.

Назначали черезшкірну електростимуляцію нервів і м’язів (10—12 процедур) — при наявності рухових розладів.

Застосовували мулово-сульфідні лікувальні аплікації грязями затоки Сіваш (40—42 °С) по типу високих «панчох» або «перчаток» (10—15 процедур) — при наявності болів та вегетативно-трофічних розладів.

Зауважимо, що при традиційному лікуванні значне відновлення порушених функцій настає протягом багатьох місяців, а той 1—2 років. Больовий синдром можна купірувати відносно швидко, але рухові і чутливі порушення, вегетативно-судинні розлади відновлюються досить повільно. Особливостями даної комплексної терапії являється те, що вищеописані процеси відновлюються (не повною мірою), але швидше.

Критеріями компенсації (результатів лікування) були: збереження працездатності, відновлення гарного самопочуття, рівень цукру в крові натще 5—6 ммоль/л, і протягом дня не вище 11 ммоль/л (при інсулінонезалежному цукровому діабеті), рівень цукру в крові натще 6—7 ммоль/л і протягом дня не вище 12 ммоль/л (при інсулінозалежному цукровому діабеті), нормальні показники обміну ліпідів, показники глікозованного гемоглобіну нижчі 7 % (при інсулінонезалежному цукровому діабеті), нижчі 9 % (при інсулінозалежному цукровому діабеті).

Аналіз результатів після 14—23 дня проведеного курсу комплексного лікування встановив, що у 29 пацієнтів (56 %) значно покращились показники, у 14 пацієнтів (27 %) було помітне покращення, 7 пацієнтів (13 %) відмічали Матеріали науково-практичної конференції незначне покращення, у 2 пацієнтів (4 %) проведена терапія була без покращення.

Таким чином, вищевикладене свідчить про ефективність і доцільність застосування даного курсу комплексної терапії у хворих на діабетичну полінейропатію.

• Жизнэвская О.И., Наронина М.Г., Опанасюк О.В.

ВЫСОКОТОНОВАЯ ТЕРАПИЯ.

КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

Высокотоновая терапия (ВТТ)-новый уникальный высокоэффективный метод лечения и профилактики заболеваний с помощью воздействия на организм переменного электрического тока высокой (4000—16000 Гц) частоты (ТВЧ) в сочетании с токами низкой частоты(1—200 Гц) (ТНЧ). Уникальность метода заключается в том, что при воздействии ТВЧ происходит осцилляция атомов, молекул, клеток организма, что приводит к значительному улучшению обмена веществ, кровообращения, и регенерации тканей. Значительно повышается энергетический потенциал организма; увеличивается количество митохондрий в клетках и вырабатываемой АТФ. После первых же сеансов больной отмечает улучшение общего состояния, повышение настроения, прилив сил, уменьшение или исчезновение усталости. ТНЧ оказывают выраженный противоболевой эффект.

ВТТ широко применяется при лечении фобических расстройств, депрессий и заболеваний пусковым механизмом которых является эмоция страха — энуреза, нейрогенного мочевого пузыря, а также абстинентных синдромов.

Объяснить такого рода воздействия можно не столько классическим западным мировоззрением, как классическим восточным. Тем более, что увеличение количества митохондрий в клетках наблюдается к концу курса лечения, а улучшение общего состояния, настроения после первых сеансов.

Согласно восточному мировоззрению (ВМ) электрический ток относится к энергетической категории тепла, эмоционально-ментальной — радости и желания. Выполнение процедуры предполагает,как правило сочетание общей процедуры с наложением прокладок на подошвенные поверхности стоп, тыльные предплечий и область 7-го шейного позвонка с локальным расположением прокладок согласно нозологической формы заболевания.

Во время общей процедуры электрический ток проходит практически через весь организм. И если вспомнить восточную философию У-Син, при наложении прокладок на подошвенные поверхности стоп энергией тепла и радости угнетается энергия инь-холода и страха меридиана почек(R), а при наложении прокладок на тыльные поверхности предплечий- угнетается энергия Ян-сухости и печали меридиана толстого кишечника(GI), который как правило находится в избытке при депрессиях, а также стимулируются меридианы Ян-тепла, радости, желания тонкого кишечника(IG) и тройного обогревателя (TR). У части больных в зависимости от нозологической форРефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи мы заболевания и индивидуальной конституции накладывались прокладки на область икроножных мышц с целью угнетения меридиана Ян-холода — страха-мочевого пузыря(V). У отдельных больных, склонных к эмоции гнева, агрессии, при наложении прокладок на область голеней и икроножных мышц усиливались раздражительность, агрессивность, т.к. попутно стимулировались находящиеся рядом меридианы ветра и гнева — печени (F) и желчного пузыря(VB) в структуре которых как правило много энергии тепла и радости, что лишний раз доказывает данную версию.

Методики лечения депрессий и фобий предполагают дополнительное наложение прокладок на область 7—го шейного позвонка, где находится сочетание точек Т-14 2V11,которое именуется в классической рефлексотерапии треугольником силы и широко применяется для лечения вышеуказанных симптомов.

Методика лечения абстинентных синдромов предполагает дополнительное наложение прокладок трансцеребрально на область ушных раковин, что стимулирует аурикулярные абстинентные точки и гипоталамическую зону которая в восточном понимании соответствует расположению чакре счастья Аджнa.

Согласно философии У-Син стимуляция меридианов радости приводит к угнетению меридианов печали и страха, избыток которых имеет большое значение в возникновении боли. Таким образом соединив западную и восточную медицины можно легко объяснить противоболевое, антидепрессивное и антифобическое действие высокотоновой терапии.

Список использованной литературы

1. Пак Чже Ву «Су-Джок акупунктура». 1987 г. Сеул, Корея

2. Кенц В.В., Шмакова І.П. «Медична реабілітація та приватна фізіотерапія. 2004.

Одеса.

• Жовнир И.К., Жовнир И.И.

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НА ФОНЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

И КОРВИТИНА

Атеросклероз и артериальная гипертония являются основной тяжелой возрастной патологией сосудистой системы головного мозга. Характерно определяются структурные изменения сосудов и функциональные изменения между клетками крови и сосудистой стенкой, воздействуя на кровоснабжение головного мозга, тем самым оказывая проявление церебральной дисциркуляции при старении.

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) является одним из наиболее часто встречаемых заболеваний центральной нервной системы у людей пожилого и старшего возраста. Под ДЭП подразумеваем хроническую прогрессирующую форму цереброваскулярной патологии и характеризирующуюся развитием многоочагового и\или диффузного ишемического поражения

Матеріали науково-практичної конференції

мозга. Прогрессирование заболевания сопровождается нарушением моторных и когнитивных функций, что приводит к инвалидизации пациентов. Жалобы больных с ДЭП проявляются как: головная боль, головокружение, шум в ушах, быстрая утомляемость. ДЭП проявляется ограничением нейропсихических и двигательных функций, зависящих от разобщения между лобной корой и подкорково-стволовыми структурами, ослаблением памяти, внимания, снижением речевой активности, Характерным сочетанием когнитивного дефицита с аффективными и депрессивными изменениями, эйфорией, апатией, абулией, тревожностью, раздражительностью, эмоциональной лабильностью и т.д..


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Итогом прогрессирования нейропсихологических нарушений при ДЭП является развитие сосудистой деменции. Двигательный дефект включает нарушение ходьбы и постуральной устойчивости, пирамидные и экстрапирамидные, псевдобульбарные и мозжечковые расстройства.

Для лечения ДЭП на фоне церебрального атеросклероза применяли корвитин — капилярно — стабилизирующее средство.

Корвитин вводили внутривенно в дозе 0.5 г вначале через 12 часов, а потом 1 раз на сутки на протяжении 15—20 минут.

Препарат корвитин имеет антиоксидантные и имуномодулирующие способности, нормализует активизацию лимфоцитов и уменьшает уровень их активации, предупреждает увеличение концентрации кальция в тромбоцитах и активации агрегации. Корвитин нормализует церебральную гемодинамику при ишемических нарушениях, увеличивает уменьшение липидов клеточных мембран. При применении корвитина кверцетин проходит через гематоэнцефалический барьер, метаболизуется в печени.

Таким образом, нами изучалась клиническая эффективность корвитина с применением ИРТ у больных дисциркуляторной энцефалопатией и атеросклерозом сосудов на фоне традиционной терапии. Оценивалась его переносимость.

Обследовано 56 больных с ДЭП в возрасте 69±6 лет. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц в возрасте 48±5 лет.

У пожилых больных с ДЭП нами были выделены следующие синдромы:

псевдобульбарный (25 %), подкорковый (46 %) и вестибуломозжечковый (29 %). Причем, нарушения интеллектуально — мнестических функций различной степени обнаружено у всех больных.

После проведенной курсовой терапии у больных ДЭП с умеренно выраженными проявлениями атеросклероза с применением корвитина и ИРТ у (46 из 56 больных) наблюдалось улучшение самочувствия, а именно уменьшились головные боли, головокружение, парестезии в различных частях тела, улучшился сон, повысилась работоспособность. У остальных больных резко уменьшился тремор конечностей. Кроме того, отмечалась нормализация ритма сердца и звучности его тонов, исчезновение похолодания конечностей. В случаях сочетания ДЭП с атеросклерозом назначалось комплексное лечение корвитином и гипотензивными препаратами (каптопрес, каптоприл, амлодипин и др.) При этом у больных, проходивших повторные курсы гипотензивных препаратов, снижение АД наступило в более быстром темпе при комбинации корвитина с ИРТ. В случаях же атеросклеротической и дисциркуляторной гипертензии у ряду больных (у 18 из 30) началась умеренная тенденция к 38 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи снижению цифр (15—20 мм рт.ст) максимального артериального давления еще до начала приёма гипотензивных средств.

У подавляющего большинства больных ДЭП с атеросклеротическими изменениями была гиперхолестеренемия (в пределах 220—360 мг %). После лечебного курса уровень холестерина снизился у 44 из 56 больных. Определение липидов проводилось в нейтрофилах крови суданом черным по Рейнгольду и Выслуцкому. Наиболее интенсивную реакцию на жиры дают лейкоциты гранулоцитарного ряда. От промиелоцита до зрелой сегментноядерной клетки все гранулоциты во всех своих гранулах содержат липиды и количество их возрастало по мере зрелости клетки. Нейтрофильные и базофильные гранулы окрашивались в темный цвет гомогенно.

Степень наличия липидов в лейкоцитах крови оценивали по системе +. Были выделены три группы клеток: +++ резко положительные, ++ положиленые, + слабоположительные. После подсчета 100 сегментно ядерных нейтрофилов степень наличия липидов переводили в абсолютные единицы (каждый + равнялся единице).

Содержание липидов в нейтрофилах крови до лечения у больных ДЭП и церебральным атеросклерозом в среднем равнялась М — G = 256 — 12,8.

После курса комплексного лечения с применением корвитина и рефлексотерапии содержание липидов, в среднем составляло М — G = 201 — 16,7.

В случаях сочетания ДЭП и умеренной гипертонической болезни содержание липидов было несколько выше и в среднем равнялась М — G = = 252 — 18,2. После лечения оно в среднем составляло 206 — 13,8. При исследовании белковых фракций сыворотки крови у 42 из 56 больных в результате лечения установлено повышение альбуминов и глобулинов, тоесть повышение альбумино — глобулинового коэффициента.

При ДЭП с умеренно выраженным атеросклерозом показано ИРТ в ранних стадиях заболевания, когда преобладают функциональные нарушения.

Нами использовано второй вариант тормозного метода с применением точек: С14, G4, Р7, Р9, Е 36, VB21, VB34, RР6, Т4,Т14,Т20, V43. при этом учитывался ведущий синдром в клинике заболевания, на ликвидацию которого и направлено лечение. При атеросклеротической артериальной гипертензии применяют те же акупунктурные точки, что и при гипертонической болезни, а именно: Е36, МС5, G15, RР6 и др.. Включали АТ 55, гипотензивную точку, точку гипотензии, точку сердца, точку подкорки. У больных ДЭП на фоне выраженного церебрального атеросклероза с головными болями применили местные точки: TR5, VB41,E36,E37,IG34, V62,G14,C5,VB39. А также на раковине уха использовали следующий рецепт: точка печени, точка тонкой кишки, точка трёх полостей туловища, которые снизили уровень липидов в нейтрофилах крови.

Полученные данные свидельствуют о способности корвитина и рефлексотерапии оказывать четко выраженный благоприятный клинический эффект при лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией на фоне церебрального атеросклероза, а также улудшать липидный обмен в клеточных элементах крови, понижать уровень холестерина и нормализовать ее свертывающую систему.

• Матеріали науково-практичної конференції Жовнир И.К., Жовнир И.И.

ТЕРАПИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С

ВКЛЮЧЕНИЕМ КОРТЕКСИНА И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИPages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«МІЖНАРОДНИЙ БІЛЛЬ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ ВИКЛАД ФАКТІВ № ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Харків «ФОЛІО» Друге видання Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Kharkiv Human...»

«О. Г. Найдьонов Наблюдается конфликтная ситуация внутри титульного этноса, которая связана с языковокультурной и этноконфессионной идентичностью, а также проблемные ситуации между регионами (Галичина, Крым). Рассматривая проблему межэтнических конфликтов в нашей стране, надо сосредоточить свое внимание на основных факторах консолидации украинского народа и недопущении разгорания очагов этнической нестабильности. На наш взгляд, важнейшим фактором консолидации общества является авторитет лидера...»

«Верховна Рада України; Закон вiд 05.06.1997 № 318/97-ВР Документ 318/97-вр, поточна редакцiя вiд 04.06.2011 на пiдставi 3352-17, чинний ( Увага! Остання подiя Редакція вiдбудеться 16.05.2013 на пiдставi 317-16 ) В iсторiї документа є додатковi редакцiї ( 9 ) ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003,...»

«Міністерство освіти і науки України Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського С.В. КОРОЛЮК РОЗВИТОК УП РАВЛІ НСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІ ВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІ ТНЬОГО НАВЧАЛ ЬНОГО ЗАКЛАДУ Полтава УДК 373.014.65.018.46 ББК 74.204.1+74.24+74.05 К-68 Королюк С.В. К-68 Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. Монографія. – Полтава: 2007. – 168 с. ISBN 966-7215-70-9 Рецензенти: Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук,...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 22. Рейвн П. Современная ботаника: В 2 т. : пер. с анл. / П. Рейвн, Р. Эверт, С. Айкхорн. – М.: Мир, 1990. – Т. 2. – 344 с.23. Сорные растения виноградников и садов Котовского района МССР и система мер борьбы с ними / [Н.Г. Николаева, М.Д. Зорика, В.З. Баламутовский, А.В. Навороцкая] // Эффективность применения гербицидов на полевых культурах и многолетних насаждениях. – Кишинев, 1984. – С. 52-66. 24. Тарасов А. В....»

«НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9 Гелетуха Г. Перспективи біогазу в Україні. – Економічна правда, 3. ресурс]. Режим доступу: 2013. [Електронний – http://www.epravda.com.ua/columns/2013/07/3/383399/ 4. Рада з питань біогазу з.т. в партнерстві з адвокатським об’єднанням «Arzinger» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-energy.org/upload/files/Biogas_ukr.pdf Beten International. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 5. –...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 88-94 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 88-94 З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ УДК 801.81: 398.8(477+438)(092) В.Залеський КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕРЕДМОВИ ДО ЗБІРНИКА “PIENI POLSKIE I RUSKIE LUDU GALICYJSKIEGO” ВАЦЛАВА З ОЛЕСЬКА Ксенія БОРОДІН Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, e-mail: akhekyan@yahoo.com У...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (53)-2012 1. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К., 1991. – С. 10.2. Мамардашвили М.Ш. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1990. – 365 с.3. Ясперс К. Философская вера// Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1994. – С. 500. У статті автор розглядає основні покажчики і умови формування світогляду. Суттєвими детермінантами цього процесу є педагогічний процес, що здійснюється вищим навчальним...»

«ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА PROBLEMY SLOVIANOZNAVSTVA 1999. Вип. 50. С.125–131 1999. Vol. 50. Р.125–131 Володимир МОТОРНИЙ, Алла ТАТАРЕНКО КРАБАТ: ЛЮДИНА, ЛЕГЕНДА, ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ (на матеріалі повістей Ю.Брезана та О.Пройслера) Понад сто п’ятдесят років тому – в 1844 р. – Ізмаїл Срезневський, вчений, що заклав основи сорабістики в Україні та Росії, у своєму “Історичному нарисі серболужицької літератури” писав: “. Література лужицького народу все більше розквітає своїм скромним, але чудовим...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2007. Вип 22. С. 255–261 Ser. Pedagog. 2007. Vol.22. P. 255–261 УДК 069.1:37.46 ВИКОРИСТАННЯ МЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ* Cлавомір Цудак Вища школа економіки та інновацій вул. Мелгевська, 7, 20-209, Люблін, Польща е-mail: s.cu@op.pl Розглянуто значення медійних засобів у неперервній освіті. Акцентовано на ролі комп’ютерних ігор, Інтернету, телевізійних програм у процесі соціалізації дітей та молоді. Ключові слова: медійні засоби,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»