WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 39 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2010 року) ична конф практ во- ер ен ко ці ау я н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 31 ] --

Велика увага повинна приділятись направленості вегетативних реакцій (по клінічним проявам, параметрам пульсу, АТ, даним кардіоритмографії).

При перевазі симпатичної активності — ефективне використання ТА переважно парасимпатичної спрямованості — MC6; RP6; F2,3. При перевазі парасимпатичних реакцій — слід віддавати перевагу ТА переважно симпатичної дії — GI4,11; IG3; VB34; T20,26.

В процесі лікування показане використання симптоматичних ТА (синдромологічне лікування) — Р9; R2; J12; J15; МС7; С7; T20; GI4, GI11; V60 і паравертебральних точок V14—25, які сприяють зменшенню повнокрів’я мозку, венозного застою. Якщо при цьому реєструється підвищений артеріальний тиск, то слід використовувати точки Е36, Е37; VВ39 та ін. Крім того — аурикулярні точки, які мають вплив на артеріальний тиск, нейрогуморальну регуляцію (АР29 потилиці, АР33 лоба, АР34 кори, АР25 стволу мозку, АР95 нирки, АР100 серця, АР55 шень-мень).

При головному болю слід впливати на точки Т20, Т23, Т24; Р7; GI4; E36, E37; VB39; при локалізації болю в потилиці — додатково Т16; VB20; V10;

G3; V62. При астено-невротичному синдромі, зокрема при депресивному стані використовувати ТА С5, С7; V15; Т14, Т23; R7, R3; V23; при тривожному стані -TR10; Е36; Т20; при дратівливості — Т12; С7; RP3. Астенічний стан може зменшуватися при вливі на точки J4, J6; F13; V15, V17; Т14; Е36, Е43. При порушеннях сну ефективний вплив на Т20; J12, J15; Е14, Е36; R3;

V13—16; С5, С7; Р9; RР6.

Ефективним є використання ТА шийно-комірцевої області — T14, V11;

зони скальпу — T15,20,23; VB12,14,15,16,17,20; V1,3,4,5,11; TR15; які функціонально пов’язані з ретикулярною формацією мозку і вплив на які дозволяє поліпшити гемодинамічні показники мозку, покращити венозний відтік.

Крім ЛП, шийно-комірцеву зону потрібно обробляти голчатим валиком, застосовувати вакуумтерапію, полісегментарну електропунктуру, завдяки чому покращується кровообіг в вертебробазилярному басейні, що призводить не тільки до значного покращення самопочуття, але і до позитивного впливу на подальший перебіг ТХГМ.

• 154 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Парнікоза Т.П., Коваленко О.Є., Чуприна Г.М., Сулік Р.В., Середа В.Г.

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ

ЛАЗЕРОПУНКТУРИ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ЗАКРИТУ

ЧЕРЕПНО-МОЗКОВУ ТРАВМУ

Загальний успіх в лікуванні травматичної хвороби головного мозку (ТХГМ) в великій мірі залежить від повноцінного лікування не тільки в гострому періоді ЧМТ, але і на послідуючих етапах перебігу. Методи лікування ТХГМ повинні бути направлені на прискорення відновних процесів в головному мозку, покращення лікворо- і гемоциркуляції, профілактику ускладнень.

Практично всім цим вимогам відповідає лазеротерапія (ЛТ), яка є цікавим різновидом РТ, в основі якого лежить вплив на ТА низькоінтенсивним лазерним випромінюванням (НІЛВ).

Лазерне випромінювання — це електромагнітні хвилі оптичного діапазону, джерелом яких є оптичні квантові генератори (ОКГ) — лазери.

В основу їх роботи покладено явище підсилення і генерації електромагнітних хвиль шляхом індуційованого випромінення квантових систем (молекул, атомів, іонів).

Один із механізмів дії лазера на біологічні тканини — це поглинання енергії макромолекулами. Даний ефект пояснюється співпаданням спектру поглинання ферменту з енергетичним спектром лазерного випрмінювання.

Є дослідження, які свідчать, що акцепторами НІЛВ є такі ферменти, як церулоплазмін, супероксиддисмутаза, НАДФ-Н-оксидаза, глутатіон-S-трансфераза, глутатионпероксидаза, дегідрогеназа, фосфотази, цитохромоксидази, а також деякі органічні сполучення, які являються складовою частиною ферментів — протопорфирини та їх похідні. Молекули цих речовин мають металоумісні простетичні групи, що і дозволяє їм бути первинними акцепторами.

Під впливом НІЛВ підвищується деформабельність формених елементів, покращуються реологічні властивості і кисневотранспортна функція крові, полегшується диссоціація оксигемоглобіну, підвищується активність ферментів дихального ланцюга, нормалізується кисневий баланс тканин, виникає дилатація артеріальних судин та покращується лімфатичний дренаж (Леонтьєва Н.В., Борисов Ю.А., Леонтьєва Т.А., 1997; Ромоданова Е.А., Божок Г.А., 1998; Семиряд Ю.В., Радіонов В.Г., 1999). Механізм активації регіонарних мікроциркуляторних процесів заключається в збільшенні кількості функціонуючих капілярів, які раніше знаходились в резервному стані, а також в покращенні реологічних властивостей крові. При цьому не відбувається злипання еритроцитів між собою і останні здібні проникати в капіляри, які були закриті для них в результаті патологічної закупорки судин, стану ішемії.

В літературі є дані, які свідчать про здібність НІЛВ покращувать кисневозв’язуючу функцію еритроцитів (Калиш Ю.І., Макаров К.І., 1996).

Глибина проникнення лазерного випромінювання залежить також від поглинання світла певної довжини хвилі тими чи іншими структурами.

Використовуючи біофотометричні сфери, Євстігнєєв А.Р. і співавт. (1987) доказали, що випромінювання низькоінтенсивних лазерів з довжиною хвилі 0,63 мкм проникає в біотканину на глибину до 15мм, випромінення ближ

<

Матеріали науково-практичної конференції

ньої ІЧ-області 0,8—1 мкм проникає в м’які тканини на глибину до 70 мм, а в кісткову тканину — до 25 мм.

ЛП має істотні переваги: це неінвазивний високоефективний метод, безболісний — тому добре сприймається людьми різного віку, не дає негативної побічної дії. Крім того, багатьма вченими доведена судинопоширююча, десинсибілізуюча, аналгізуюча, протизапальна, нейрорефлекторна, іммуностимулююча дія низькоінтенсивного лазерного випромінювання на живу істоту, що дає унікальну можливісить впливати на різні етапи патогенезу ТХГМ.

Лазеропунктура поєднує в собі переваги впливу лазерного випромінювання та методу РТ і є одним із найбільш ефективних методів немедикаментозної терапії ряду захворювань і реабілітації хворих. При дії лазерним випромінюванням на точки акупунктури досягається крім місцевого ефекту, біостимулюючий вплив на відповідні сегменти, а також нейрогуморальний — на внутрішні органи, що сприяє відновленню гомеостазу.

Головним фактором, який сприяє прояву лікувального ефекту лазерорефлексотерапії можна рахувати активізацію в організмі різноманітних саногенетичних механізмів, включаючи активізацію імунної системи.

Клінічні дослідження свідчать про благодійну дію НІЛВ як на організм в цілому, так і на окремі органи і системи. Одним із цих ефектів є вплив на систему імунологічного гомеостазу. Багаторазова дія НІЛВ на тімус, селезінку, печінку експериментальних тварин викликає модулюючий ефект на систему імунитету. З боку зсідаючої системи крові відзначається також модуляція антикоагулянтної і фібринолітичної активності крові, тромбогенного потенціалу, агрегаційних властивостей тромбоцитів (Вернигородський В.С., 1991; Леонтьєва Н.В., Борисов Ю.А., 1997; Маланчук В.О., Довбиш Н.О., 1997). Під дією НІЛВ відмічено змінення вмісту ліпідних перекисей і антиоксидантів в печінці, серці і сироватці крові експериментальних тварин.

Системна дія лазеру наочно проявляється при вивченні мікроциркуляції на прикладі судин брижі. Спостерігається збільшення кількості функціонуючих артеріол, венул і капілярів, а також розкриття артеріовенозних шунтів.

НІЛВ не викликає морфологічних змін, але приводить до біохімічних і фізіологічних змін в тканинах організму, вибірково направляючи хімічні реакції, що протікають в біологічних об’єктах. Мішенню для дії лазерного випромінювання є біологічні мембрани. Взаємодія лазерного випромінення з біооб’єктами реалізується частіше всього на клітинних мембранах, що призводить до неспецифічної реакції клітин: зміни поверхневого заряду клітин і їх діелектричної проникливості, підвищення активності ферментних і обмінних процесів, підвищення рівня споживання кисню тканинами і окислювальновідновлювального потенціалу, посилення біоенергетичних та біосинтетичних процесів.

Таким чином, у відповідь на дію НІЛВ в системах і органах відбувається активація таких процесів як синтез білків і нуклеїнових кислот, гліколіз, ліполіз і окислювальне фосфорилювання клітин. Активація пластичних процесів і накопичення макрофагів приводить до зростання споживання кисню і посилення внутрішньоклітинного окислення органічних речовин, тобто, покращенню трофіки тканин. За рахунок нормалізації вегетативного забезпечення, розширення судин нормалізується мікроциркуляція, що призводить до стимуляції репаративних процесів в тканинах і підвищення активності нейтрофілів. При впливі НІЛВ на гемоциркуляцію відбувається активація ферментних 156 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи систем еритроцитів, які приводять до збільшення кисневої місткості крові.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дія на ядра і мембрани клітин стимулює диференціювання і функціональну активність формених елементів крові. Понижується швидкість агрегації тромбоцитів, нормалізуються реологічні властивості крові, що також викликає покращення мікроциркуляції.

Після перенесеної ЗЧМТ спостерігаються порушення в імунному статусі організму, причому як в гуморальній, так і в клітинній ланках. Дані, які наводяться в літературі, свідчать про біостимулюючу, імунокоригуючу, імуномодулюючу дію низькоінтенсивного лазерного випрoмінювання на організм. Яляючись немедикаментозним методом лікування, ЛП з використанням ІЧЛВ, індукує в організмі хворого ряд функціональних змін, сприяє нормалізації і активації імунних сил організму. Це дозволяє використовувати ІЧ-лазеротерапію для корекції імунного гомеостазу організму при ЗЧМТ.

В експериментальних дослідженнях досить переконливо доказаний лікувальний ефект НІЛВ на нервову тканину. Недивлячись на те, що НІЛВ не вливає на рухову функцію нервів, воно підвищує поріг больової чутливості та уповільнює проводимість больового імпульсу. Так як ще при цьому під впливом лазерного випромінювання покращується мікроциркуляція і зменшується набряк тканин, знеболюючий ефект досягається приблизно у 80 % хворих. Дані досліджень Н.Ф.Гамалеї (1972), Горгоц О.В. (1992) також свідчать про те, що ЛТ стимулює мікроциркуляцію і обмін речовин в тканинах, регенераційні процеси і впливає на функціональну активність нервових волокон.

За даними Горгоц O.B., ЛП викликає виражену регенерацію нервових утворень, сприяє зменшенню некробіотичних процесів, збільшенню в тканинах м’язів кількості глікогену, утворенню великої кількості капілярів, тим самим покращує васкуляризацію. ЛП, крім того, має стимулюючу дію на регенераційні процеси в нервових клітинах (підсилює проліферацію шваннівських клітин і нейробластів), сприяє зменьшенню утворення сполучної тканини, а та, що утворюється, має ніжноволокнисту, пухку структуру.

Експериментальні та клінічні дані Цурко В.В. (1983) підтверджують, що вплив лазерним випромінюванням на ушкоджену тканину призводить до зменшення інтерстиціального та внутрішньо-клітинного набряку за рахунок поліпшення мікроциркуляції.

Кінцевий фотобіологічний та лікувальний ефект НІЛВ проявляється відповідною реакцією організму в цілому, комплексним реагуванням органів і систем. Це знаходить відображення в клінічних ефектах лазерної терапії.

При цьому послідовно чи одночасно протікають реакції на: атомно-молекулярному рівні; клітинному рівні — зміна енергетичної активності мембран клітин, активізація ядерного апарату клітин, системи ДНК-РНК-білок, активізація окислювально-відновлювальних, біосинтетичних процесів і основних ферментних систем, збільшення утворення макроергів (АТФ); органному рівні — зниження рецепторної чутливості, зменшення тривалості фаз запалення, зменшення інтерстиціального набряку, збільшення поглинання кисню тканинами, покращення гемо-і ліквородинаміки, збільшення кількості нових судинних коллатералей, активація транспорту речовин через судинну стінку;

рівні цілісного організму — клінічні ефекти: протизапальний, знеболюючий, протинабряковий, гіпосенсибілізуючий, імунокоригуючий, регенераторний, покращуючий регіональний кровообіг, гіпохолістерінемічний.

Матеріали науково-практичної конференції

Виходячи із узагальнених даних клінічного експерименту і практики ЛП є найбільш перспективним напрямком РТ завдяки слідуючим її перевагам:

— практично 100 % відсутність побічної дії і найбільш стійких віддалених лікувальних результатів;

— вузьке коло протипоказань;

— відсутність побічної дії, характерної при використанні фармакологічних препаратів;

— повна інтактність шкіри пацієнта, що важливо в зв’язку з розповсюдженням вірусного гепатиту і СНІДу;

— простота в проведенні процедур;

— впровадження в лікувальну практику не потребує великих затрат.

Стерильність лазерного променю, відсутність пошкоджуючої дії на шкіру, можливість локальної дії на аурикулярні та корпоральні точки акупунктури, відсутність болю при проведенні процедур, відсутність вікових обмежень, побічних явищ при правильному підборі параметрів — все це свідчить про можливість широкого використання ЛТ при лікуванні хворих, які перенесли ЧМТ.

• Песиков Я.С.

УШНАЯ ИГЛОТЕРАПИЯ. 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

г. Донецк Непрерывное многолетнее лечение десятков тысяч больных методом ушной иглотерапии и издание 4-х монографий (одна из которых — «Атлас клинической аурикулотерапии», вышедшая в советское время в издательстве «Медицина», г. Москва, 1990 г. тиражом 50 000 экземпляров) — позволяют мне сделать ряд принципиальных высказываний (тезисов), относящихся к проблеме аурикулотерапии.

Тезис 1. Аурикулотерапия (АТ) — это никакой не второстепенный метод лечения, каким его считают, призванный якобы для лечения функциональных состояний.

Это самостоятельный, эффективный метод лечения, которым,при правильном использовании, можно лечить любую патологию, вплоть до системных заболеваний внутренних органов. АТ по качеству лечения не уступает корпоральной иглотерапии, а нередко превосходит ее. Ей под силу лечение любых состояний, любой степени тяжести и сложности.

Тезис 2. Для успешного постижения АТ необходимо знание точной топографии точек, что обеспечивается их топографической классификацией.

В современной высшей школе врачей обучают, пользуясь так называемой классической топографией Кёнига и Ванчуры. По моему глубокому убеждению, эта классификация устарела и функционально непродуктивна. Она является тормозом для постижения АТ. Несколько слов в подтверждение этого тезиса.Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«Програма Європейського Союзу «Тематична програма охорони навколишнього природного середовища та сталого управління природними ресурсами, включаючи енергію» Оцінка впливу змін клімату на зміни агрокліматичних ресурсів Луганського регіону, умови росту та продуктивність сільськогосподарських культур і природної рослинності. Рекомендації щодо адаптації до змін Польовий А.М., аналітичний звіт Проект фінансується Виконано для проекту «Степове біорізноманіття», що здійснюється Європейським Союзом...»

«Міністерство культури УРСР ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА КОНСЕРВАТОРІЯ ім. М.ЛИСЕНКА _ Кабінет фольклору Богдан Луканюк ТИПОВІ ФОРМИ МУЗИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Методичні рекомендації Львів – 1 Методичне видання Луканюк Богдан. Типов форми музично-етнографічної документації: Методичні рекомендації. – Львів, 1981. – С.23 + додатки. Пропонується запровадити в етномузикознавчу практику двох типовх форм документації – листка збирача та карти записувача, що відповідають двом основним видам...»

«Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua 13.08.2014 р. № 130 Методичні матеріали до серпневих педагогічних конференцій в позашкільних навчальних закладах Роль позашкільних закладів в системі освіти України закріплена в нормативно–правових документах: Законі України «Про освіту», Законі України “Про позашкільну освіту”, Законі України “Про охорону дитинства”,...»

«ВОЛОДИМИР ШУХЕВИЧ Біобібліографічний покажчик VOLODYMYR SHUKHEVYCH Biobibliographical Guide Ministry of Education and Science of Ukraine Міністерство освіти і науки України Ivan Franko National University of Lviv Львівський національний університет імені Івана Франка SCIENTIFIC LIBRARY НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Ukrainian Biobibliography Українська біобібліографія New Series. No 18, part 2 Нова серія. Чис. 18, ч. 2 VOLODYMYR SHUKHEVYCH ВОЛОДИМИР ШУХЕВИЧ (1849–1915) (1849–1915) Biobibliographical Guide...»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Доказано наличие взаимосвязи между показателями сформированности здорового образа жизни и физической подготовленности обследованных. Выяснено, что наиболее эффективными средствами физического воспитания, которые способствуют формированию здорового образа жизни студентов-медиков, являются упражнения на повышение уровня их физической подготовленности и развитие скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей. Ключевые слова:...»

«Розділ 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення УДК 37.037:004 О. В. Валькевич – аспірант кафедри олімпійського та професійного спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки Сучасні інформаційні технології у фізичному вихованні школярів Роботу виконано на кафедрі олімпійського та професійного спорту ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано існуючі інформаційні технології, які використовуються у фізичному вихованні школярів, та запропоновано модель...»

«Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет» імені Вадима Гетьмана Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу» XІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ” Збірник матеріалів 14 грудня 2012 року КИЇВ 2012 Українська Асоціація Маркетингу УДК 339.138 – Маркетинг Молодь опановує маркетинг: Зб. мат. Всеукр. міжвуз. наук. студ. конф. 27 вересня 2012 р. К.: Українська Асоціація Маркетингу, 2012. 44 стр. До збірника...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ імені М. Т. РИЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА імені О. О. ПОТЕБНІ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СЛАВІСТІВ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ 1150-річчя створення слов’янської азбуки просвітителями Кирилом і Мефодієм ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ДО ДНЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ...»

«УДК 37.013.78 Диференціація у змісті шкільних підручників (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) Н. М. Гупан, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: remeh-tatyana@yandex.ua Постановка проблеми. У 20–30-х роках ХХ століття розбудова радянської державності здійснювалася в умовах жорсткої боротьби в усіх сферах життя українського суспільства. Не стала виключенням й система шкільної освіти. Під впливом суспільних змін відбулися трансформації й у вітчизняному...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»