WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 39 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2010 року) ична конф практ во- ер ен ко ці ау я н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 24 ] --

13. Almond N. Laser Doppler flowmetry: Theory and practice, Laser Doppler. — London, Los Angeles, Nicosia, Med-Orion Publishing Company, 1994, p. 31.

14. Fagrell B. Problems using laser Doppler on the skin in clinical practice, Laser Doppler. — London, Los Angeles, Nicosia, Med-Orion Publishing Company, 1994.

15. Tchernyi V.V., Rogatkin D.A., Gorenkov R.V., Karpov V.N., Shumskiy V.I., Lubchenko P.N., «Complex noninvasive spectrophotometry in examination of patients with vibration disease», Proc. SPIE, vol. 6078, 2006. — pp.363—370.

• Мачерет Є.Л., Сулік В.В., Парнікоза Т.П., Сулік Р.В., Галуша А.І.

СИНДРОМАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ

З ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ КОМПРЕСІЄЮ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра хірургії № 4, Київська обласна клінічна лікарня, відділення патології ЦНС Актуальність. Порушення кровообігу у вертебрально-базилярному басейні посідають особливе місце у зв’язку з функціональним значенням анатомічних утворень мозку, що забезпечуються саме з нього. Частота циркуляторних розладів в вертебрально-базилярній системі складає 25—30% всіх гострих порушень мозкового кровообігу і майже 70% минущих. Транзиторні ішемічні атаки в вертебрально-базилярному басейні (ВББ) зустрічаються в 3 рази частіше, ніж в каротидному.

Матеріали науково-практичної конференції

Завдання. Вивчити провідні клінічні варіанти синдрому хребтової артерії у пацієнтів з екстравазальною компресією хребтової артерії.

Методи та матеріали дослідження. Проведено аналіз клінічних варіантів у 50-ти пацієнтів з екстравазальною компресією хребтової артерії (ЕКХА), які лікувались у відділенні серцево-судинної хірургії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва в 2007—2008 роках.

Результати. Отримані дані свідчать про превалювання в віковій групі 18—45 років пацієнтів з синдромом Барре-Льєу 23 (85,1%) особи і з синдромом вегетативних порушень 22 (81,5 %) особи, однак в старших вікових групах частота даних синдромів знижувалась, так у пацієнтів середнього віку частота даних синдромів склала по 69,2 % (9 осіб) відповідно кожного, у групі пацієнтів похилого віку 50 % (5 осіб) і 40 % (4 особи). Разом із цим, частота кохлео-вестибулярного і вестибуло-атактичного синдромів зростала у пацієнтів старших вікових груп. Так вестибуло-атактичний синдром спостерігався у віковій групі 18—45 років у 13 хворих (48,1 %), у віковій групі 46—59 років у 8-ми хворих (61,5%), у віковій групі 60—74 років у 9 хворих (90 %). Кохлео-вестибулярний синдром у віковій групі 18—45 років — у 11 (40,7 %), у віковій групі 46-59 років — у 5-ти хворих (38,5 %), групі 60— 74 років — у 7-ми хворих (70 %).

Офтальмічний синдром спостерігався приблизно з однаковою частотою у всіх зазначених вікових групах, а саме: у 10 хворих (37%) вікової групи 18-45 років, у 6 хворих (46,1%) у віковій групі 46-59 років та у 8-ми хворих (80%) групи 60-74 років. Завдяки даним ретельного клініко-доплерографічного дослідження у 3 хворих (11,1%) вікової групи 18-45 років діагностована базилярна мігрень і у 1-го хворого (7,69%) у віковій групі 46—59 років.

При проведенні амнестичного дослідження було з’ясовано, що в групі молодного віку у 4-х (14,8%) пацієнтів спостерігались транзиторні ішемічні атаки (ТІА), у середній віковій групі ТІА відмічалось у 2-х (15,4%) пацієнтів, а з-поміж пацієнтів похилого віку даний клінічний варіант був діагностований у 3-х (30%) осіб, причому у 2-х (20%) із них повторно. На відміну від осіб вікової групи 18-45 років, у яких за даними дуплексного сканування не реєструвалося гетерогенних та гемодинамічно значимих бляшок, у пацієнтів середньої вікової групи і осіб похилого віку за даними УЗДС реєстрували більш виражені атеросклеротичні зміни, що дещо утруднювало діагностично-диференційну діагностику даного клінічного варіанту. У 2 хворих (7,4%) вікової групи 18—45 років та у 1-го хворого (7,7 %) вікової групи 46—59 років відмічали напади дроп — атак. Також, у 1-го (11,1 %) хворого з групи осіб молодого віку зареєстрували короткочасну втрату свідомості при різкому повороті голови, що було розцінено як синдром Унтерхарншайдта. Проаналізувавши синдромологічно клінічні варіанти синдрому хребтової артерії (СХА) у досліджуваних хворих, можна сказати про те, що клінічна картина була представлена практично всіма відомими симптомами ВБН при ЕКХА.

Висновок. У досліджуваній когорті пацієнтів з ЕКХА найбільш частими клінічними варіантами СХА були — синдром Барре-Льєу, синдром вегетативних порушень, вестибуло-атактичний синдром, офтальмічний і кохлеовестибулярний синдроми. Частота випадків базилярної мігрені, нападів дроп-атак, синдрому Унтерхарншайдта, ТІА була значно меншою.

• 122 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Мачерет Є.Л., Сулік Р.В., Чемер Н.М.

МІЖЛОПАТКОВИЙ БІЛЬ ЯК НАСЛІДОК МІОФАСЦІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ: ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД В ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, Київська обласна клінічна лікарня, відділення патології ЦНС Актуальність. Міжлопатковий біль досить поширена проблема в сучасній неврологічній і ортопедичній практиці. Нерідко подібні симптоми провокують запальні захворювання легень, захворювання серцево-судинної системи, недуги онкологічного профілю, посттравматичні ускладнення та ін. Але є велика кількість людей у яких і після виключення вищеозначеної патології не вдається з’ясувати причину больового синдрому даної локалізації, а традиційне медикаментозне і фізіотерапевтичне лікування не приносить очікуваного полегшення.

В той же час, якщо лікаря не навчили, що синдроми міофасціального болю насправді існують, то для нього вони не будуть навіть частиною діагностичного пошуку. Для ефективного лікування міофасціального міжлопаткового болю лікарю необхідно відібрати із 10 схожих м’язів саме ті, які є відповідальними за даний біль. Потім проводиться оцінка їх стану і подальше лікування. Коли відповідальні за міжлопаткову біль м’язи виявлені, а їх лікування принесло позитивний ефект, пацієнта навчають спеціальним вправам для їх розтягнення. Лікування направлено також на лікування факторів, що підтримують біль і негативно впливають на дані м’язи.

Методи і матеріали дослідження. Проведено аналіз етіопатогенетичних факторів у 50-ти пацієнтів з міжлопатковим больовим синдромом міофасціального ґенезу Результати. Біль в ділянці верхньої вертебрального краю лопатки відмічало 15 (30%) пацієнтів. Даний біль супроводжувався болем в шийному відділі хребта і був розцінений як міофасціальний синдром м’яза, що підіймає лопатку.

39 (78%) пацієнтів відмічали біль у верхніх 2/3 вертебрального краю лопатки. Більшість пацієнтів відмічали також больові відчуття в латеральній ділянці плеча, великому і вказівному пальцях, а також в проекції грудних м’язів майже завжди до рівня соска. Даний біль асоціювали з міофасціальним синдромом драбинчастих м’язів.

Міофасціальний синдром підостного м’яза спостерігався у 9 (18%) пацієнтів, які скаржились на біль в середньому відділі вертебрального краю лопатки, що супроводжувалась глибоким болем по передній поверхні плеча і поширювалась на передпліччя.

Біль величиною в «кулак» в нижній 1/3 вертебрального краю лопатки спостерігалась у 16 (32%) пацієнтів з міофасціальним синдромом найширшого м’яза спини. Вона супроводжувалась болем в безіменному пальці і мізинці, триголовому м’язі.

Також, у 11 (22%) пацієнтів в нижній 1/3 вертебрального краю лопатки спостерігався біль величиною в «два великі пальці» з міофасціальним син

<

Матеріали науково-практичної конференції

дромом переднього зубчатого м’яза. Даний синдром поєднувався з болем в передньолатеральній ділянці грудної клітки і відчуттям нестачі повітря.

У 10 (20%) пацієнтів спостерігався міофасціальний синдром нижньої частини трапецієподібного м’яза, у 11 (22%) пацієнтів — реберно-клубового м’яза, а в 5 (10%) — верхнього заднього зубчатого м’яза.

Висновки. Таким чином, найбільш частими причинами міофасціального міжлопаткового больового синдрому є п’ять м’язів: m. levator scapule; m.

scalenus medium, anterior et posterior; m. infraspinatus; m. latissimus dorsi; m.

dentatus anterior. Здебільшого в практичній діяльності лікаря зустрічається комбінація міофасціальних синдромів вищенаведених м’язів. Однак поступове виявлення і купування тригерних точок у всіх «компрометованих» м’язах приносить позитивний результат, а своєчасне усунення факторів, що підтримують біль і виконання пацієнтом коректуючих розтягнень м’язів допомагає зафіксувати досягнені результати.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• Мачерет Є.Л., Ханенко Н.В., Довгий І.Л.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНА ПАТОЛОГІЯ І ХРОПІННЯ

Здавалося б, що ці два поняття не можуть бути поєднанні, та між ними існує тісний взаємозв’язок, і ми спробуємо це показати.

Загальновідомо, що судинні захворювання нервової системи — одна з основних проблем сучасної та, як показують прогнози, майбутньої медицини. На сьогоднішній день безперечним залишається той факт, що частка цереброваскулярної патології в структурі загальної захворюваності є досить вагомою і займає одне із перших місць за показниками смертності, згідно даних ВООЗ становить близько 12—15 % від загального показника. Актуальною ця проблема є і для України, адже смертність від цереброваскулярної патології посідає друге місце в структурі загальної смертності.

Слід зауважити, що поширеність цереброваскулярних захворювань в Україні зростає. Найбільш грізною формою цереброваскулярних захворювань є гостре порушення мозкового кровообігу. Щорічно в світі реєструється близько 6 млн. випадків інсульту, в країнах західної Європи — 1 млн., в Україні — біля 130 тис. Рівень смертності від інсульту в Україні в 2,5 рази перевищує відповідні показники західноєвропейських країн. В 2005 р. в Україні зареєстровано більше 3 млн. хворих з різноманітними формами цереброваскулярних захворювань, тобто 6,4 % населення. За останні 10 років темпи росту цієї патології збільшились вдвічі. Актуальність цієї проблеми визначається і її соціальною значимістю: цереброваскулярні захворювання в 78 % випадків призводять до розвитку інвалідності та значно погіршують якість життя хворих;

46 % хворих на інсульти протягом першого місяця помирають; з числа тих, хто вижив, тільки 10 % повертаються до праці, 53 % потребують сторонньої допомоги, 48 % мають інвалідизуючі геміпарези, у 30 % розвивається психоорганічний синдром. Та не тільки гостра, але і хронічна цереброваскулярна патологія веде до інвалідизації, погіршує якість життя пацієнта.

Експерти ВООЗ стверджують, що в майбутньому кількість цереброваскулярних захворювань зростатиме, що зв’язано з постарінням населення плаРефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи нети і збільшенням поширеності в популяції як розвинутих, так і країн, що розвиваються таких факторів ризику ЦВЗ, як артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, гіперхолестеринемія, куріння, ожиріння, гіподинамія та ін.

Отже, боротьба з факторами ризику — основний напрямок роботи лікарів неврологів, терапевтів та ін. Та в переліку причин і факторів ризику ЦВЗ ніколи не звучить хропіння. Тому на цьому чиннику зупинимось більш детально.

Хропіння саме по собі не є ні захворюванням, ні діагнозом, однак воно може бути симптомом якоїсь патології. У чоловіків схильність до хропіння більша, ніж в жінок, це пов’язано з анатомічними особливостями будови дихальних шляхів, вони ширші у жінки. Однак загрозу для здоров’я хропіння може викликати у людини будь-якої статі.

У спрощеному вигляді механізм виникнення хропіння можна представити так: на видиху дихальні шляхи на рівні глотки розслабляються та змикаються. Під час наступного вдиху струмені повітря при проходженні через звужені дихальні шляхи змушують вібрувати м’які тканини глотки. Тобто хропіння — це звук вібрації м’яких структур носоглотки або гортані, який супроводжує дихання людини вві сні. Зона звуження дихальних шляхів може знаходитись на рівні м’якого піднебіння і кореня язика або надгортанника, тобто в нижніх відділах ротоглотки. Порушення носового дихання рефлекторно веде до появи ротового, що спричинює хропіння.

Причини хропіння різноманітні, зокрема це:

• викривлення носової перегородки;

• вроджена вузькість носових ходів і/або глотки;

• збільшені міндалини; поліпи в носі;

• подовжений піднебінний язичок;

• неправильний прикус;

• гіпотиреоз;

• надлишкова маса.

В свою чергу існують ще фактори, які знижують тонус глотки, і цим самим сприяють підсиленню хропіння. Так, вживання алкоголю, снодійних, транквілізаторів, деякі нейром’язові захворювання знижують тонус глотки.

Схожа картина спостерігається у курців, в жінок в період менопаузи, загальній втомі і т.д.

Отже, хропіння сигналізує про утруднення проходження повітря. Небезпека хропіння полягає в тому, що воно є першою стадією синдрому обструктивного апное сну — ця патологія полягає в зупинці дихання, яка може призвести навіть до раптової смерті. При тяжких формах апное сну може бути до 400—500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю три-чотири години, що веде до гострої й хронічної нестачі кисню під час сну.

Усе це порушує якість сну, спричиняє безсоння й ранкову втому. Крім того, хронічне хропіння може спровокувати розвиток гіпертонії й серцевосудинних захворювань. Це суттєво збільшує вірогідність підвищення тиску, порушень ритму серця, інфаркту міокарда й раптової смерті уві сні. В таких випадках усунення хропіння в лікуванні серцево-судинних порушень є першочерговим завданням. Marin J.M. та співавт. (2005) після проведеного 10-річного дослідження дійшли висновку, що смертність від інфаркту міокарду і інсульту більша в 3 рази у пацієнтів з синдромом обструктивного апное в порівнянні з пацієнтами, у яких немає розладів дихання вві сні, в 5

Матеріали науково-практичної конференції

разів збільшується кількість нефатальних серцево-судинних подій (інфаркт, інсульт, коронарне шунтування, балонна ангіопластика). Оскільки, за даними різних авторів, розповсюдження хропіння серед дорослих перевищує 30 %, а після 60 років, — більше 60 %, ця проблема набуває особливого соціального значення.

Синдром обструктивного апное сну характеризується такими особливостями:

• гучним хропінням,

• зупинкою дихання вві сні,

• частим нічним сечовиділенням,

• артеріальною гіпертензією,

• порушеннями ритму серця,

• денною сонливістю,

• зниженням потенції,Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 22 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 3. Буряки цукрові. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2153:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держстандарт України, 2007. – 56 с. – (Національний стандарт України).4. Ермантраут Е.Р. Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті Statistica-6: методичні вказівки / Е.Р. Ермантраут, О.І. Присяжнюк, І.Л. Шевченко. – К., 2007. – 55 с. 5. Методические указания по исследованию...»

«Розділ 2. Оздоровча фізична культура та фізична реабілітація Розділ 2. Оздоровча фізична культура та фізична реабілітація УДК 37.015.311-053.4 А. І. Альошина©– кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації Волинського національного університету імені Лесі Українки. І. О. Бичук – асистент кафедри фізичної реабілітації Волинського національного університету імені Лесі Українки Обґрунтування технології профілактики плоскостопості в дітей старшого дошкільного...»

«УДК 37.091.3:331.548 І.Б. Дремова м. Київ, України ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАРУБІЖНІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ Актуальність. Проблеми профільного навчання і професійного самовизначення старшокласників залишаються одними з актуальних у вітчизняній педагогіці. Шкільна освіта має мобільно реагувати на соціальні зрушення і гнучко адаптуватися до змін у суспільних пріоритетах. У зв'язку з цим виникає потреба в модернізації системи середньої освіти в контексті...»

«Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Д.С.Лихачев Чтоб наладить полноценный диалог между братскими славянскими культурами, надо знать больше друг о друге. Это касается не только стародавних времен, но и пестроликого ХХ века. А.Н.Акиньшин, О.Г.Ласунский ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВО «УКРАИНА-МИР» ДОНЕЦКИЙ УКРАИНСКИЙ...»

«Т. Вилегжаніна, генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України: «.Настав час змінювати саму парадигму побудови бібліотечної мережі в Україні. Зрозуміло, що тільки кількість бібліотек не може бути об’єктивною характеристикою забезпечення населення бібліотечним обслуговуванням, оскільки на його якість впливають такі показники, як кількість жителів на одну бібліотеку, охоплення населення бібліотечними послугами, книгозабезпечення, матеріально-технічна складова тощо....»

«національну та загальносвітову культуру; формування загальної культури особистості; створення умов для її культурного і соціального самовизначення; оволодіння особистістю сучасною загальною культурою. Висновки. Згідно завдань нашого дослідження відзначаємо, що особливості культурологічної освіти полягають в реалізації її функції шляхом поєднання навчання й виховання з культурою, як системою базових цінностей, яка повинна служити мотивом теперішньої і майбутньої діяльності. Культурологічна...»

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 14-16 травня 2014 року Педагогічні науки      Чернівці Чернівецький національний університет Друкується за ухвалою Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича...»

«Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Лаврик О.Д. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ БАСЕЙНІВ РІЧОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОБУЖЖЯ Збереження ландшафтних екосистем басейнів річок Центрального Побужжя це проблема, яка постає не тільки перед державою, а й перед кожною людиною. Природоохоронні заходи, які ми пропонуємо для впровадження в басейнах річок Південного Бугу, направлені як на оздоровлення та...»

«Асоціація “Поділля Перший” Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Островського За фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження” Євросоюз та європейські горизонти України Рекомендаційний бібліографічний покажчик Видання друге, перероблене, доповнене Хмельницький Євросоюз та європейські горизонти України: Реком. бібліогр. покажч. Вид. 2-е, перероб., допов. / Асоц. “Поділля Перший”; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2007. – 44 с. У виданні дається...»

«Київський університет імені Бориса Грінченка, 2009 КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ РІДНОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ: ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ На нинішньому етапі реформування освітньої галузі значна увага приділяється проблемам створення й оновлення державних галузевих стандартів, перегляду, удосконалення й укладання навчальних програм, підручників і посібників, реформування організаційних форм навчальновиховного процесу, пошуку ефективних в умовах сьогодення засобів навчання, методів і прийомів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»