WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 39 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2010 року) ична конф практ во- ер ен ко ці ау я н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 12 ] --

Цереброваскулярні порушення у хворих молодого і середнього віку у вигляді хронічної вертебрально-базилярної ішемії мозку, як регіонального варіанту загальної цереброваскулярної недостатності, частіше зумовлені дегенеративними змінами шийного відділу хребта в зв‘язку з високою залежністю вертебрально-базилярного кровотоку від стану шийного відділу хребта, у той час, коли у більш старшому віці першочерговими чинниками є атеросклероз та артеріальна гіпертензія. Патологія викликає значний інтерес у зв’язку з її високою поширеністю, складністю патогенезу, частою резистентністю пацієнтів до лікування через низьку специфічність ранніх клінічних проявів (Верещагін М.В., 1980, 2005; Камчатнов В.Н. 2005; Сітель А.Б.

та співав, 2005; Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., 2007, 2009 та ін).

В комплексі діагностичних заходів у пацієнтів з означеною патологією, крім загальноприйнятого обсягу обстежень, ми використовували реовазографію рук, оскільки частим екстравертебральним синдромом, що супроводжує вертеброгенні захворювання нервової системи, є нейро-судинний синдром з переважною локалізацією при дегенеративних змінах шийного відділу хребта у верхніх кінцівках.

Оскільки в організмі хворих з вертеброгенними захворюваннями нервової системи мають місце неоднотипні зміни, схеми лікування мають бути індивідуальними, з урахуванням патогенетичних особливостей та стану саногенетичних реакцій, зокрема, біомеханічних саногенетичних реакцій. Біомеханічна саногенетична реакція полягає у зміні рухового стереотипу. При формуванні неадаптованого рухового стереотипу досягнення стійкої ремісії неможливе, незважаючи на всі інші заходи.

Матеріали науково-практичної конференції

Враховуючи вищенаведене, в комплексі лікування хворих з вертебро-базилярною ішемією та нейроваскулярним синдромом верхніх кінцівок вертеброгенного походження, крім медикаментозного лікування, ми використовували лікувальну гімнастику, фіксацію шийного відділу комірцем Шанца, точковий масаж та самомасаж. Тобто, хворого навчали комплексу самодопомоги та профілактики, який він може використовувати вдома.

Носіння шийного фіксатора (коміра Шанца) рекомендувалось пацієнтам з виявленою нестабільністю шийного відділу хребта при проведенні рентгеноспонділографії з функціональними пробами. Комір Шанца пацієнти застосовували при тривалому статичному навантаженні на шийний відділ (робота за комп’ютером та ін.), та при динамічному перевантаженні, що супроводжувалось перерозгинанням шийного відділу хребта.

Отже, комплексний підхід до діагностики та лікування вертеброгенних захворювань нервової системи при дегенеративних змінах шийного відділу хребта із застосуванням рефлекторних методів впливу, фізичних та ортопедичних заходів і медикаментозної терапії дозволить досягти успіху у лікуванні та профілактиці ускладнень означеної патології.

• Ковальчук В.В., Середа В.Г., Довгий І.Л., Парнікоза Т.П.

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

ЛАЗЕРОПУНКТУРИ НА БІОЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНОСТЬ

ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ З РЕФЛЕКТОРНИМИ

БОЛЬОВИМИ СИНДРОМАМИ ШИЙНО-ГРУДНОГО

ОСТЕОХОНДРОЗУ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Проліковано 52 хворих з неврологічними проявами остеохондрозу шийного-грудного відділу хребта (ОШГВХ) з наявністю рефлекторних больових синдромів (м’язово-тонічні, вегетативно-судинні та нейродистрофічні). Хворим було проведено комплексне клініко-неврологічне обстеження, спонділографія, при необхідності МРТ. Оцінку ступеня вираженості больового синдрому проводили за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ), нейропсихологічного тестування.

Хворим, крім базового лікувального комплексу (дотримання ортопедичного режиму, медикаментозна патогенетична і симптоматична терапія, масаж та ЛФК), до комплексного лікування включали курс лазеропунктури (ЛП) апаратом «Біомед-001» (довжина хвилі ІЧЛВ 0,89 мкм., середня потужність випромінювання — до 20 мВт). Час впливу на корпоральні точки — 2—3 хв.;

на аурикулярні — 50—60 сек. Загальна кількість точок впливу за один сеанс 12—14. Загальна тривалість процедури за один сеанс до 25 хв. Кількість сеансів на курс 12—14. Для індивідуального та диференційованого підбору точок акупунктури (ТА), в залежності від функціонального стану меридіанів, в динамиці лікування проводили комп’ютерний варіант акупунктурної діаРефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи гностики по Накатані.

Впливали на ТА, використовуючи правила класичної рефлексотерапії (РТ): «поперекове-ло», «у-сін», «полудень-полуніч», «чудові меридіани», на стандартні пункти (седативні, тонізуючі точки, точки-посібники, ло-пункти та ін.), а також на місцеві ТА, точки максимальної болючості, віддалені точки, ТА загальної дії, які регулюють гемоциркуляцію, загальнозміцнювальні точки, на 2—3 аурикулярні точки. При наявності у хворого супутньої патології здійснювали вплив як на основні точки, так і на симптоматичні. В контрольній групі застосовували тільки базовий лікувальний комплекс.

Аналіз результатів лікування показав, що зменшення проявів рефлекторних больових синдромів більш ефективно відбувалося при застосуванні ЛП за рахунок усунення або зменшення вираженості больового синдрому, більш вираженого усунення або регресу суб’єктивних та об’єктивних симптомів в порівнянні з хворими контрольної групи.

В зв’язку з тим, що методом ЛП переважно впливали на шийно-комірцеву, тобто на рефлексогенну зону, що розташована поруч з вегетативними центрами, доцільним вважали дослідити біоелектричну активність головного мозку методом ЕЕГ. Біоелектричну активність головного мозку хворих досліджували методом ЕЕГ у динаміці (до початку лікування та після закінчення курсу лікування).

ЕЕГ-дослідження дозволило побічно судити про зміни функціональної активності головного мозку хворих під впливом проведеного лікування.

У обстежених хворих значення амплітуди біопотенціалів мозку коливалось від 30 до 100 мкВ, переважали значення 40—55 мкВ. Переважною формою активності був чітко виражений, добре модульований альфа-ритм з частотою 8—11 Гц. Також мали місце і різні патологічні ЕЕГ: деформовані, малої амплітуди коливання альфа-ритму. Зміни біоелектричної активності на ЕЕГ в основному мали характер дифузної десинхронізації та дезорганізації, тобто, дизритмії, без вогнищевих проявів різних варіантів пароксизмальних проявів неепилептичного характеру, а також реактивності ЕЕГ на функціональні проби, що відповідало III—IV типам за класифікацією Е.А. Жирмунської та частіше зустрічалось у хворих з більшим терміном захворювання. Реєструвались явища міжпівкульової асиметрії, явища асиметрії за рахунок підвищення амплітуди біопотенціалів з наявністю гострих імпульсів на боці ураження, та за рахунок зниження амплітуди біопотенціалів на боці ураження.

Підвищення амплітуди та гострі імпульси зустрічались переважно у хворих невеликим терміном захворювання (до 3 місяців), тоді як пониження амплітуди відмічалось переважно у хворих з більшим терміном захворювання (більше 3 місяців).

Отримані результати підтверджували фізіологічну активацію неспецифічних систем головного мозку у дослідженого контингенту хворих.

Після лікування спостерігалась позитивна динаміка функціональної активності головного мозку. Так, відбулось зменшення повільної активності та дезорганізації ЕЕГ-ритму на 8 % та у 13 % випадків. Ознак десинхронізації після проведеного лікування виявлено у 29 % обстежених (до терапії відповідно, 45 %). Також характерним було збільшення кількості гіперсинхронних варіантів ЕЕГ, що характеризується збільшенням кількості -хвиль у 30% випадків.

<

–  –  –

Таким чином, комплексна терапія рефлекторних больових синдромів у хворих з ОШГВХ з використанням інфрачервоної ЛП має регулюючий вплив на функціональні структури головного мозку, що характеризується поліпшенням альфа-активності, зменшенням явищ асиметрії та дезорганізаціі ЕЕГ.

• Кононов В.И., Кононова Т.И.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ КОЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

В ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПРОЦЕДУРЫ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Биологически активные точки (БАТ) и зоны (БАЗ), будучи отражением функционального состояния органов и систем организма, представляют собой систему с переменными параметрами.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При различных заболеваниях и функциональных состояниях, а также при проведении процедуры рефлексотерапии размер и локализация БАТ (БАЗ) может изменяться. Кроме того, до сих пор существует проблема отсутствия достоверных методов измерения и оценки их параметров. Проблемой остается и решение вопроса о степени адекватности лечебного воздействия.

Внедрение в практику иглорефлексотерапии метода тепловизионной диагностики существенно улучшает возможности визуализации и оценки БАТ и БАЗ в инфракрасном диапазоне волн. Согласно предыдущим исследованиям (прежде всего под руководством проф. М.В. Вогралика (Н. Новгород)), БАТ и БАЗ могут находиться в трех температурных состояниях:1) гипертермия — центр БАТ более, чем на 0,5 С теплее окружающих тканей;

2) гипотермия — центр БАТ более, чем на 0,5 С холоднее окружающих тканей; 3) изотермия — градиент температуры не превышает 0,5 С. Эти показатели в основном соответствуют таким понятиям традиционной китайской медицины как избыточность, недостаточность и норма.

Целью настоящей работы было исследование динамики локального излучения в процессе проведения процедуры иглоукалывания.

Материалы и методы. Измерение локальной температуры в инфракрасном диапазоне проводилось с использованием локального минитермографа CEM THERMODIAGNOSTICS, производства ЗАО «СЕМ Технолоджи»

62 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи (г. Нижний Новгород). Двенадцати пациентам в возрасте 26—42 лет (7 женщин и 5 мужчин) с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в стадии ремиссии проводились сеансы акупунктуры. Акупунктурные иглы вводились в точки GI 11 цюй чи (2) и Е 36 цзу сань ли (2) на 10 минут — первая процедура и 30 минут с механической стимуляцией игл — вторая процедура.

Тепловизионное исследование осуществлялось перед сеансом, через 10 и через 40 минут после начала процедуры в следующих точках: центр лба, I 17 тань чжун, I12 чжун вань, I 5 ши мень. Период термоадаптации составлял 10—15 минут.

Результаты исследования.

В среднем, показатели инфракрасной кожной температуры (ИКТ) были следующими: см. таблицы 1 и 2.

Таблица 1 Средние показатели ИКТ при проведении 10-минутной процедуры ИРТ

–  –  –

Показатели ИКТ до начала процедуры ИРТ в целом соответствуют литературным данным. Как видно из таблицы, достоверных изменений ИКТ не наблюдается.

Динамика температуры следующая: центр лба — постепенное снижение ИКТ, что отражает релаксирующее действие процедуры ИРТ; над точками I 17; I 12; I 5 — постепенное повышение и выравнивание ИКТ, что свидетельствует об активации кожной микроциркуляции, косвенно отражающей включение трофотропных механизмов регуляции.

Заключение

1. Использование в практической работе врача-рефлексотерапевта тепловизионных методов исследования значительно расширяет диагностические возможности и улучшает контроль адекватности процедуры.

2. Для достижения в лечебной процедуре релаксации и активации трофотропных механизмов регуляции при использовании «отдаленных точек

Матеріали науково-практичної конференції

общего воздействия», необходимо производить более длительное воздействие и дополнительную стимуляцию акупунктурных игл.

Резюме. Тепловизионная диагностика БАТ и БАЗ является перспективным методом оценки эффективности и адекватности процедуры иглорефлексотерапии.

Список литературы

1. Вогралик М.В., Голованова М.В. Новые возможности тепловизионной диагностики. Н. Новгород, 1995 г.

2. Колесов С.Н. Медицинское теплорадиовидение. Н.Новгород, 2008 г.

3. Под ред. проф. Лысенюка В.П. Немедикаментозные методы лечения и реабилитации больных. Учебное пособие, Киев, 2004 г.

4. Нечушкин А.И. Диагностическое значение стандартного вегетатативного теста.

Сборник работ ЦИТО, Москва, 1986 г.

5. Потехина Ю.П. Публикации в интернет по использованию метода локальной термографии. Н.Новгород, 2006—2010 гг.

• Кравчун П.П.

АКТИВНІСТЬ ФАКТОРУ НЕКРОЗУ ПУХЛИН- ТА

ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ХВОРИХ НА

ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Харківський Національний медичний університет На сьогоднішній день доведено, що ліпоцитокіни відіграють одну із ключових ролей у патогенезі цукрового діабету (ЦД) 2 типу. Саме фактор некрозу пухлин- (ФНП-) та інтерлейкін-6 (ІЛ-6), які утворюються в жировій тканині, здатні впливати на чутливість периферичних тканин до інсуліну. Є також дослідження щодо ролі прозапальних цитокінів ФНП- та ІЛ-6, а також реактивного протеїну в патогенезі інсулінорезистентності, судинних ускладнень ЦД 2 типу, в тому числі, й розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) [1].

Метою даного дослідження стало вивчення вмісту ФНП- та ІЛ-6 у хворих на ІХС із супутнім ЦД 2 типу та вплив вказаних показників на стан гемодинаміки.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 106 хворих (62 жінки та 44 чоловіків) віком від 51 до 79 років (середній вік 69,88 ± 1,14 років), які страждають на ІХС та ЦД 2 типу середнього та тяжкого ступеню у стані субкомпенсації (глікемія натще 7,6 ммоль/л, постпрандіальна 9,0 ммоль/л, HbA1c 8,5 %). Тривалість ІХС — від 3 до 15 років, ЦД 2 типу — від 1 до 10 років. Всі хворі отримували 1—2 препарати з приводу ІХС, 80 % хворих цукрознижуючу терапію таблетованими препаратами. Мікросудинні ускладнення мали місце у 50 % обстежених, ІХС діагностовано у всіх хворих, а в поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ) — у 70 %. ЕХОКГ-дослідження проводили в одно-та двомірному режимах за допомогою апарату RADMIR (Ultima PRO 30) (Харків, Україна). Сканування здійснювали датчиком із часРефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи тотою 3,5 Мгц з парастернальної та апікальної позицій. Визначали наступні показники: кінцево-діастолічний розмір (КДР), кінцево-систолічний розмір (КСР), товщину стінки міжшлуночкової перетинки (ТСМШП), массу міокарду лівого шлуночку та індекс маси міокарду лівого шлуночку (ІММЛШ) [17].Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«Управління культури Черкаської облдержадміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка Що? Де? (Коло читання бібліотекаря) Черкаси – 2009 Інформаційний бюлетень „Що? Де?” вміщує актуальні публікації на допомогу професійному самовдосконаленню працівників бібліотек. Бібліотека. Інформація. Суспільство Ашаренкова, Н.Г. Мережа публічних бібліотек України: проблеми оптимізації / Н.Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформація. – 2009. – №1. – С. 26-37....»

«Херсонська громадська організація інвалідів «Ініціатива на захист громадських прав інвалідів» Право на культурне життя для людей з інвалідністю Звіт за результатами громадського моніторингу дотримання права участі людей з інвалідністю в культурному житті, проведенні дозвілля та відпочинку та заняття спортом у Херсонській області Херсон 2012 рік Ця публікація стала можливою завдяки проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується...»

«8/D/E/Olia/Nikitin/27955 21.06.02 Володимир Нікітін, доктор культурології, консультант МЦПД Якісна освіта. Проблеми рівного доступу У №№ 38—39 за 2001 р. “ДШ” ми розпочали друкувати матеріали аналітичних досліджень, здійснених у рамках проекту МФ “Відродження” “Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти”. Продовжуємо тему розмови статтею, в якій розглядаються проблеми рівного та справедливого доступу до якісної освіти. Метою дослідження в рамках проекту МФ “Відродження”...»

«6 { Український інформаційний простір } УДК 655.42 Базові індикатори Олександр АФОНІН, президент Української українського асоціації видавців та книжкового ринку книгорозповсюджувачів На основі детального аналізу статистики друку останніх років розглядаються два головні базові індикатори українського ринку видавничої продукції – видання книжок та книжкова торгівля. Ключові слова: книжковий ринок, книжкова торгівля, книги, брошури, види видань, відпускна ціна. Author research the statistics of...»

«_Педагогічні науки_ науковців до підготовки майбутнього фахівця фізичного виховання дошкільників, про намагання вирішити теоретичні та методичні питання фахової підготовки педагогів дошкільної освіти. Перспективи подальших досліджень вчені вбачають в удосконаленні організаційно-методичних умов професійної підготовки зазначених фахівців, готових до керування складним і специфічним процесом фізичного виховання дітей дошкільного віку. Література 1. Артемова Л. В. Історія педагогіки України :...»

«Психологічні перспективи. Випуск 20.2012 УДК 159.9:378 М. Б. Гасюк, О. М. Гринів МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У статті представлено новий підхід до діяльності та функціонування психологічної служби вищого навчального закладу. Створено модель психологічної служби вищого навчального закладу України відповідно до вимог сучасної психологічної науки та часу; окреслено завдання психологічної служби майбутнього, основні напрями, форми та методи їх реалізації, а також систему...»

«п К7 / ІЬ Т У.Р1І Л С П А Д Щ И Н А ^,Н А Ц ІО Н А Л ЬН А С В ІД О М ІС Т Ь, Д Е Р Ж А В Н ІС Т Ь 2004/ вш УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ В БОРОТЬБІ ПРОТІЙ Т О Т А Л ІТ А Р Н И Х РЕЖИМІВ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І.КРИГГЯКЕВИЧА УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ У БО РО ТЬБІ П РОТИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ ЛЬВІВ 200 ББК 63.3 (4Укр) Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич, упорядник і...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 7.09.2012 № 520а. План діяльності на плановий 2013 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«Серафимова Тетяна Іванівна Директор Амвросіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 «Впровадження моделі «Школи сприяння здоров’ю» в навчальновиховний процес учбового закладу». Анотація У статті представлено впровадження моделі Школи сприяння здоров'ю, розроблену з урахуванням основних державних документів, наукових принципів, компетентнісних і культурологічних підходів до впровадження ідеї здорового способу життя, способів досягнення результатів. Програма реалізації концептуальних положень передбачає...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»