WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 42 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2009 року) рактична конфе о-п ре ов нц ук ія а н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 9 ] --

При исследовании активности энзимов у данной группы больных: у 3 больных с легким течением и начальной стадией заболевания отмечено выраженное снижение активности ферментов в лейкоцитах крови (ЩФН — 45КФН — 31±3,7; ПРН — 208±6,3 усл.ед.), еще у 3 — незначительное уменьшение активности энзимов, и у 4 больных — активность оставалась без изменений.

Таким образом, применявшееся нами комплексное лечение с использованием ИРТ значительно улучшало состояние здоровья больных, что сопровождалось почти нормализацией обмена ферментов в нейтрофилах крови, особенно при легком и среднем течении болезни. У больных с тяжелым прогрессивным течением заболевания в динамике комплексного лечения отмечен лишь временный сдвиг в сторону нормализации обмена ферментов, при одновременном незначительном субъективном и объективном улучшении состояния больных.

Полученные нами данные позволяют рекомендовать ИРТ в качестве одного из дополнительных методов рациональной терапии в комплексном лечении РС.

–  –  –

Жовнір І.К., Жовнір І.І., Кротюк Л.М., Гуменюк О.І.

ПРИМІНЕННЯ ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇЇ

В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗМІН НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПОТОНІЇ На сучасному етапі розвитку клінічної неврології важливе місце належить вивченню змін нервової системи при артеріальній гіпотонії (АГ), частота якої неухильно зросла протягом останніх років. Основними питаннями на теперішній час залишається розробка ефективного комплексного медикаментозного і психологічного лікування, що має соціальне та медико-економічне значення.

Метою нашої роботи стало вивчення нервово-психічних змін у хворих при артеріальній гіпотонії під впливом комплексного лікування з приміненням голкорефлексотерапії (ГРТ). Робота проводилась на клінічній базі відділення судинної неврології та терапевтичного відділення центральної міської лікарні м. Рівне та Бугринської дільничої лікарні.

Нами проведено обстеження у 90 хворих (жінок 53, чоловіків — 37) віком від 20 до 54 років. Хворі були розділені на дві групи.

В першій групі (55 чоловік) проводили лікування традиційними методами медикаментозної терапії з застосуванням ноотропів, нейропротекторів, стимуляторів центральної нервової системи, вітамінотерапія групи В, седативна та загально зміцнююча терапія, ЛФК, масаж та інші.

В другій групі (35 чоловік) резистентній до традиційних методів лікування — з приміненням голкорефлексотерапії.

Критеріями діагностики ПАГ були: анамнестичні дані, щодо зниження АТ на 10-30 мм.рт.ст. від меж вікової норми поза залежністю від статі. Це зниження не було пов’язане з ортостатичною і вторинною гіпотонією. При проведенні ретельного клініко-неврологічного обстеження виявлялася дифузна чи осередкова симптоматика.

У хворих з артеріальною гіпотонією мали місце розумові і фізичні перенавантаження, психічні і фізичні травми, а також перенесені інфекційні захворювання, хвороби печінки та жовчно-вивідних шляхів, різні інфекційнотоксичні процеси.

Можливо вказані чинники призводять до функціональних, а потім до органічних змін в судинно-рухових механізмах і різних відділах нервової системи, які приймають участь в регуляції артеріального тиску. Виникають порушення судинної інервації, що і призводить до різнобічних змін в різних органах і системах.

Провідними ознаками у більшості із 72 хворих з функціонально- динамічними порушеннями мозкового кровообігу, внаслідок артеріальної гіпотонії являються симптоми психічної і соматичної асенізації разом з вираженими вегетативними порушеннями. Майже всі хворі скаржилися на загальну слабкість, постійні або періодичні головні болі, знижену працездатність, швидку втому, в’ялість, сонливість, відчуття холоду та жару, головокружіння, шум в голові та вухах, короткочасне потемніння в очах, неприємні відчуття в ділянці серця, підвищену пітливість. Як правило відмічається емоційна лабільність, схильність до підвищеного сприйняття (самонавіювання), іпохондрії, афективної нестабільності, різні прояви соматичної та психічної асенізації.

46 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи В неврологічному статусі хворих з функціонально-динамічними розладами мозкового кровообігу відмічається пожвавлення сухожилкових та періостальних рефлексів, нестійкість в позі Ромберга, тремор повік і витягнутих кінчиків пальців рук, елементи гіперестезії при дослідженні поверхневої чутливості. Часто спостерігається болючість при пальпації в точках виходу окремих віток трійчастого нерва. Прояви вегетативних порушень спостерігалися у 61 хворого. У 34 хворих вони співпадали з чіткими асиметріями, пониженням шкіряної температури, порушенням потовиділення, слабкою пульсацією артеріальних судин. Дослідження рефлексу Ашнера, орто- і клиностатичних проб, солярного рефлексу дозволили відмітити значну лабільність пульсу, артеріального тиску, різні порушення судинних реакцій.

У 49 хворих відмічено ознаки вираженого неврастенічного гіпостенічного синдрому і у 14 — переважали ознаки неврастенічного гіперстенічного синдрому.

При лікуванні АГ методом голкорефлексотерапії застосовувався гальмівний метод, варіант ІІ з легкими повторюючими стимулюючими поворотами голок подовженістю 15 хв. кількістю використаних точок від 4 до 6, лікування становило 10-12 сеансів.

Проводилося два курси лікування.

Основні точки: T14, С7, С9, GI14, Е25, F13, GI13, МС6, МС8, МС9,VB21, VB24, T4, P7, T13, R20, RP6, R7, V45.

Приміняли ауріколотерапію: АРТ 51, 13, 100, 22, 28, 34 та інші.

Після проведеного лікування позитивна динаміка відмічалась у 11 (25%) хворих першої групи та у 29 (83%) хворих другої групи, що проявлялося зменшенням психічної і соматичної асенізації разом з вегетативними проявами, антено-депресивного синдрому, емоційно-астенічних розладів з менш вираженими ознаками гіперстенічного синдрому з вираженими явищами симпатикотонії.

У більшості хворих артеріальної гіпотонією в процесі лікування з приміненням голкорефлексотерапії відмічалось відповідне зниження тонусу симпатичної нервової системи, нормалізація артеріального тиску.

У хворих з АГ, яким проведене комплексне лікування з приміненням ГРТ наступило покращення самопочуття, зменшились головні болі, головокружіння, шум в голові та вухах, покращився сон, підвищилась активність, працездатність.

Отримані дані свідчать про те, що голкорефлексотерапія в комплексному лікуванні змін нервової системи при артеріальній гіпотонії надає благоприємний клінічний вплив і може бути рекомендована для лікування хворих даної категорії.

• Матеріали науково-практичної конференції Злыднев А.Н., Савченко Е.П., Шамраенко Н.Н.

МЕХАНИЗМЫ ГИРУДОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Метод гирудотерапии как метод нетрадиционной медицины известен давно. Эта лечебная методика пришла из глубины веков. Ее эффективность доказана на практике многими врачами, но механизм гирудорефлексотерапиитерапии расписан не достаточно и мы в данной статье попытались это сделать. Основным принципом гирудорефлексотерапии является воздействие на точки общесиндромно и специфически- симтоматически.

Лечебный метод гирудотерапии состоит из нескольких этапов:

I этап. Перфорация кожи пиявкой (укус пиявки).

Наступает местное и общее рефлексогенное действие в следствии раздражения рецепторного аппарата. Импульсы по зонам Захарьина-Геда передаются в определенные сегменты спинного мозга, рефлекторно изменяя функции вегетативной и центральной нервной системы. С точки зрения ТКМ идет воздействие на точки а-ши, кожные и сухожильно-мышечные меридианы.

II этап. Вприскивание биологичеки активных веществ.

В состав секрета пиявки входят более 100 биологически активных веществ — БАВ, обладающих целебным действием (гирудин, трипсин, плазмин, ингибиторы альфа-химотрипсина, химазина, субтилизина, нейтральные протеазы гранулоцитов; гиалуронидаза, аспираза, коллагеназа и ряд других.

Интерпретация их биологического воздействия черезвычайно сложна.

Каждое из них взятое в отдельности, способно индицировать каскад событий не только в системе внутренней среды организма, но и во взаимодействующих с ним других системах организма.

Бделины — ингибиторы акрозина трипсина и плазлина.

Эглины — ингибиторы -химотрипсина, субтилизина и нейтральных протеаз гранулоцитов человека эластазы и катепсины. Эглины, ингибируя протеазы, обусловливают противовоспалительную активность секрета слюнных желез пиявки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Апираза — фермент, отщепляющий остаток фосфорной кислоты от АТФ, оказывает противовоспалительное действие при развитии воспаления, стимулированного АТФ.

Гиалуронидаза — фермент, катализирующий реакции гидролитического расщепления и диполимеризации гиалуроновой кислоты и родственных ей соединений — кислых мукополисахаридов.

Дестабилаза — фермент, гидролизирующий стабилизированный фибрин, обусловливает фибринолитическую активность секрета слюнных желез пиявки.

Кинидаза снижает активность брацикинина, стимулирующую боль (анальгизирующее действие).

III этап. Кровоизвлечение.

Медицинская пиявка высасывает за —1 час до 15 миллилитров крови, что приводит к купированию синдрома Застоя Крови и Жидкостей.

Синдром Застоя Крови в первую очередь возникает в следствии блокирования Ци или состояния пустоты Ци, когда кровь не проталкивается вперед и застаивается. Другими причинами могут быть травмы или иные воздействия приводящие к внутреннему кровотечению в организме. Эта блокированная кровь в свою очередь нарушает свободное движение Ци и 48 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи в конце возникает синдром Застоя Крови и блокированной Ци (хуэй-юй ци цзи). К Застою Крови относятся и синдромы блокировки в нижних конечностях при которых нарушается прохождение крови и ци (ци-хуэй бу дон).

Признаками синдромов застоя Крови являются:

— боли фиксированного характера в одном каком-либо постоянном месте, боли колющие, длительные, усиливающиеся от давления, — набухание, часто удается прощупать плотное опухолевидное образование, — кровотечения у женщин с нерегулярными месячными или после родов сгустками и темной кровью.

— общие симптомы включают темный цвет лица, кожа покрыта пятнами, язык темно-фиолетовый, пульс тонкий и неравномерный (хэ-се) IV. Остаточное кровотечение.

Медицинская пиявка высасывает за —1 час до 15 миллилитров крови и такой же объём крови истекает из ранок после её отпадения.

От каждой пиявки в общей сложности от 12—30 до 60 миллилитров кровотечения явление вполне нормальное. Обычно ранка кровоточит долго от 2—6 и до 12—24 часов и иногда дольше.

Механизмы терапии: рефлекторное воздействие, действие БАВ и купирование синдрома застоя Крови и Жидкостей.

V этап. Глабилитационные реакции на процедуру гирудорефлексотерапии.

Воздействие пиявки, как инструмента гирудорефлексотерпии приводит к следующим лечебным эффектам:

— рефлексогенное. Гомеостаз Инь—Ян — противотромботическое действие — гипотензивное

-репаративное воздействие на поврежденную стенку сосуда — антиатерогенное действие — антигипоксическое действие — иммуностимулирующее — противовоспалительное — противомикробное — противоотечное — регенераторное — нейротрофическое Резюме. Знание механизмов действия гирудорефлексотерапии позволяет правильно определить показания этого метода лечения.

Основными показаниями являются синдромы Застоя Крови и Жидкостей.

Как вспомогательную методику гирудорефлексотерапию можно применять с целью достижения противовоспалительного, регенеративного, нейротрофического. антиатерогенного. антигипоксического действия.

Список литературы

1. Ю.Я. Каменев, О.Ю.Каменев: Гирудотерапия. — Санкт-Петербург, 1998.

2. Савинов В.А. «Клиническая гирудотерапия». — Брянск, 2002.

3. Савинов В.А. «Гирудоинформационные терапии». — Москва, 2001.

4. Мачерет Е.Л., Чуприна Г.Н., Морозова О.Г. «Патогенез, методы достижения та лечение болевых синдромов»,пособие. Харьков, ВПУ. Контраст.

5. К. Шнорренбергер. Учебник китайской медицины для западных врачей. М, 2003.

• Матеріали науково-практичної конференції Каладзе Н.Н., Горлов А.А., Ляпко Н.Г., Ромаскевич Ю.А., Ляпко-Аршинова Ю.Н.

СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

МНОГОИГОЛЬЧАТЫХ АППЛИКАТОРОВ У БОЛЬНЫХ

С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА

Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь Травматическая болезнь спинного мозга (ТБСМ) проявляется системными изменениями и дезорганизацией взаимодействия со стороны основных функциональных систем организма — иммунной, гормональной, нервной и связанных с ними разнообразных биохимических процессов. Степень выраженности постепенно нарастающих дисфункций зависит от возраста больных, характера и уровня поражения спинного мозга, сопутствующих заболеваний, формирующихся осложнений.

Как показали наши исследования, у больных ТБСМ отмечены выраженные изменения со стороны иммунной системы, проявляющиеся нарушениями клеточного иммунитета — снижением уровня CD3, CD4, CD16, относительным увеличением CD8 и снижением уровня CD20, указывающим на угнетение антителообразования и содержания иммуноглобулинов А и G. Содержание IgM во многом зависело от продолжительности болезни, адекватности терапии, наличия гнойно-воспалительных осложнений и обычно обнаруживалось повышение его уровня в сыворотке крови больных. Указанные факторы ассоциировались с нарушениями антиэндотоксического иммунитета, нарастанием и продолжительным сохранением эндогенной интоксикации. Эти же факторы способствовали уменьшению продукции стволовых клеток, снижению их дифференцировки в тимусе и усилению процесса апоптоза по уровням CD95 и анексина V.

Со стороны эндокринной регуляции отмечалось нарушение секреции гормонов адаптации — кортизола и АКТГ. На первых этапах болезни у больных ТБСМ обычно отмечаласть гиперпродукция кортизола, иногда превышающая норму в 2-3 раза, повышенное содержание АКТГ в сыворотке крови, сменяющееся затем пониженными их значениями. Эта зависимость находит свое наибольшее воплощение у больных с поражением шейного и грудного отделов позвоночника.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 42 |
 
Похожие работы:

«Воднева А.К. Неполная семья и отклоняющееся поведение школьников/ А.К. Воднева // 2. Психолого-педагогические проблемы семейного воспитания. – Могилев, 1985. – С. 336-339.Зайцева З.Г. Школа та важковиховуванні підлітки: Книга для вчителя/ З.Г. Зайцева. – К.: 3. Радянська школа, 1991. 77 с. Захаров Ю.А. Подростки «группы риска»/ Ю.А. Захаров // Воспитание школьников. – 2000. С. 29-36. Рудакова И.А. Девиантное поведение/ Рудакова И.А., Митникова О.С., Фальчевская Н.Ю. – 5. Ростов-на-Дону:...»

«Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Белоконь В.П. Національно технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ТАКТИЧНА І ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФУТБОЛОМ В статті розглядаються питання тактичної і психологічної підготовки студентів які займаються футболом Ключові слова: тактична і психологічна підготовка, викладачі, студенти, вдосконалення. Актуальність. Особливості тактичного навчання це улюблена тема...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА Серія Несекретна інформація ХВОРОБИ ВЕНЕРИ Рекомендаційний бібліографічний покажчик Київ 200 ББК 55.81я Х 31 Цей покажчик є черговим випуском серії видань “Несекретна інформація”. Він знайомить з колом інформаційних джерел, які висвітлюють актуальні проблеми, пов’язані з міжстатевими відносинами, поширенням у молодіжному середовищі хвороб, що передаються статевим шляхом (ХПСШ), а також методи їх лікування і способи...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 4 (20), 2012 Tetiana Loiko. Functional Training in the Process of Physical Education of High School Students. Social and educational value of the problem is that functional training involves a qualitatively different approach to employment, when every muscle is seen as a link in a chain. Exercises that involve large number of muscle groups are conducted. Considerable attention is paid to the...»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATIO N. MO DERN STATE AND WAYS O F DEVELO PMENT ‘2013 Доклад/ПЕДАГОГИКА.ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ. Теория и методика учебы, воспитания и образования. УДК 94:17(477) Білавич Г.В.КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСВІТНИЦТВА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ....»

«ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД – НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НААНУ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД НАН БІЛОРУСІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ Матеріали міжнародної конференції молодих учених 21-25 вересня 2010 року Ялта Сімферополь – M.G. KHOLODNY INSTITUTE OF BOTANY, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE NIKITSKY BOTANICAL GARDENS – NATIONAL SCIENTIFIC CENTER, NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES OF UKRAINE CENTRAL BOTANICAL GARDENS, NATIONAL...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 Yaroslav Yatsiv, Maria Chepil. Modern Views on Implementation of Health Functions of Physical Training Among Children According to Their Age Characteristics. The paper summarizes current views on classification of human age periods, reasonably, the best age for a period of systematic physical training, given the morphological and functional characteristics of a child’s body is the age...»

«_Педагогічні науки_ вимагає підвищення правової культури суспільства, тобто посилення роботи соціальних педагогів у аспекті правового виховання. Подальші наукові дослідження правової компетентності соціального педагога спрямовуватимемо на поглиблення теоретичного обґрунтування та розробку педагогічної технології формування правової компетентності майбутніх соціальних педагогів в сучасній вищій школі. Література 1. Болотова Е. Л. Система непрерывной правовой подготовки педагогических кадров :...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 37+008 (477.84) Ж. Ю. ДАЮК МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ 1805–1832 РОКІВ У статті проаналізовано зміст та форми взаємовпливу викладачів та вихованців Кременецького ліцею з навколишнім соціокультурним середовищем. Відзначено культурнопросвітницьку місію вихованців ліцею у поширенні музичної освіти у Кременці та всьому волинському регіоні (ХІХ – поч. ХХ ст.) Ключові слова: освіта, культура, ліцей, викладач, дослідник, музичне виховання. Ж. Ю. ДАЮК МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.27 Н. І. МАРТИНОВА ТЕНДЕНЦІЇ УРБАНІЗМУ В ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ ЕРІКА САТІ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ «ФРАНЦУЗЬКОЇ ШІСТКИ» У статті досліджується естетична природа урбаністичних тенденцій у західноєвропейській музиці початку ХХ століття. Окреслюються соціокультурні передумови актуалізації теми міста та комплекс виразових засобів, спрямованих на її втілення у фортепіанних творах Е. Саті та представників «Французької шістки». Простежено еволюцію композиторської свідомості від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»