WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 42 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2009 року) рактична конфе о-п ре ов нц ук ія а н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 8 ] --

Метою нашої роботи було вивчення комплексного лікування з приміненням голкорефлексотерапії (ГРТ) у хворих вертебро-базилярної судинної недостатності (ВБНС) на тлі остеохондрозу та дегенеративно-дистрофічних змін в шийному відділі хребта (ШВХ) робота проводилась на клінічній базі центральної міської лікарні м. Рівне та Бугринської дільничої лікарні.

Застосування комплексного лікування з включенням голкорефлексотерапії направлено на різні сторони патологічного процесу.

Нами проведено обстеження у 60 хворих з них жінок 33 та 27 чоловіків віком від 25 до 60 років. Хворі розділені на дві групи.

В першій групі (25 хворих) проводили лікування традиційними методами медикаментозної терапії з застосуванням нейропротекторів та вазодилятаторів, метаболітів мозку, ноотропів, вітамінотерапії гр. В, антиагрегантів, ЛФК, масаж, КВЧ терапія.

В другій групі (35 чоловік) резистентній до традиційних методів лікування — з приміненням голкорефлексотерапії.

Для зниження головокружіння, шуму в голові і вухах, неприємних відчуттів в ділянці серця призначено оксібрал, стугерон, бетасерк, корвалол та інші.

При компресії вертебральних артерій у 52 хворих з функціонально-динамічними розладами мозкового кровообігу у вертебро-базилярній системі з’явились виражені вегетативні порушення разом з симптомами психічної і соматичної астенізації. Майже всі хворі скаржились на періодичний чи постійний головний біль, головокружіння, загальну слабкість, знижену працездатність, швидку втому, в’ялість, сонливість, зниження пам’яті на поточні події, а також розумової діяльності, емоціональну лабільність, відчуття жару і холоду, короткочасне потемніння в очах, підвищену пітливість, схильність до підвищеного сприйняття зовнішніх подразників, іпохондрії.

У 52,2% хворих ВБН рентгенологічно на тлі шийного остеохондрозу спостерігалась деформація гачковидних відростків, звуження міжхребцевоїщілини, стенозування гіалінових пластинок. Безпосередньою причиною виникнення церебральних порушень при шийному остеохондрозі є деформація унко-вертебральних з’єднань.

З метою зменшення компресії шийних корінців примінялось ви тяжіння шийного відділу хребта (ШВХ) з попереднім вивченням суб’єктивного і об’єктивного стану здоров’я хворого з дослідженням параметрів РЕГ. При вираженій недостатності кровообігу запропоновано хворим довге носіння шийного коміра Шанца. При частому співпадінні больового і судинного синдрому було примінено аналгетичні суміші, а також траумель, цель-Т дом’язево, ГРТ, новокаїнові блокади, ампліпульс, ДД струм, електрофорез з новокаїном на шийний відділ хребта, масаж, ЛФК.

Всім хворим запропоновано оздоровчі і профілактичні міроприємства, а саме періодичні гімнастичні вправи, підтримання осанки, оберігання від фізичних навантажень, переохолоджень. Хворим проводилося рентгенологічне обстеження ШВХ в двох проекціях передньо-задній і боковій.

В неврологічному статусі хворих з ВБН на тлі шийного остеохондрозу відмічається звуження артерій у 60% хворих на очному дні, у 19,4% — чітке розширення вен, періодично — концентричне звуження поля зору; періодичний ністагм — 6,8%; мимопромахування при виконанні координатор них

Матеріали науково-практичної конференції

проб (26,2%), нестійкість в позі Ромберга — 50%, тремор повік і пальців витягнутих рук (8,4%), пожвавлення сухожилкових та періостальних рефлексів (85,4%). Чутливі розлади корінцевого походження з’явились раніше за рухові. Анталгічна поза голови, затуднення повороту голови в хвору сторону. Велике значення у виявленні цервікальних корінцевих порушень має визначення больових точок. Найбільш чутливі точки остистих відростків і паравертебральних. Вегетативні прояви спостерігались у 51 хворого у вигляді вираженого стійкого червоного розлитого дермографізму, загального гіпергідрозу.

У хворих з шийним остеохондрозом на РЕГ виявлено більш похилий підйом, зміни вершини кривої («плато» або «арка»), додаткові хвилі на катактротичній частині кривої.

При застосуванні ГРТ в комплексному лікуванні ВБН на тлі остеохондрозу ШВХ при міняли гальмівний метод, варіант ІІ з легкими повторюючими стимулюючими поворотами голок подовженістю 14-15 хв., використаних точок від 4 до 6, лікування становило 10-12 сеансів з протяжністю виконання 10—30 хв.

З початку сеансу пунктували V16, IG4, E36, E30. В рецептуру включали точки задньо-серединного меридіану, загально-зміцнюючі, акопунктурні точки шийно-комірцевої області і верхніх кінцівок. При болю передньої поверхні шиї ефективні місцеві точки: G16, G17, F9, J23, G4, віддалені AT — P1, P2, Р7, G4. При болі задньої поверхні ший: місцеві АТ — VB12, VB20, VB21, V11, T14, T15, IG15, TR15, TR16.

Позаканальні паравертебральні АТ на рівні С2-3, С3-4, С4-5, С5-6, С6-7.

Віддалені АТ: VB38, IG3, V60, V62.

Місцеві і віддалені АТ на стороні болю виконують гальмівну дію. Перед введенням голок в АТ шийно-комірцевої ділянки проводили легкий масаж.

Після проведеного лікування позитивна динаміка відмічалась у 17 (29%) хворих першої групи та у 32 (71%)хворих другої групи, що проявляється з зменшенням вираженості антено-депресивного синдрому, емоційно-астенічних розладів, а також зменшенням психічної та соматичної асенізації разом з вегетативними проявами, з менше вираженими признаками гіперстенічного синдрому, зменшився головний біль, виразність та частота головокружіння, зник шум в голові та вухах, покращився загальний стан та самопочуття.

У хворих другої групи під впливом комплексної терапії з включенням ГРТ наступило значне покращення самопочуття, зменшився головний біль, зникли головокружіння, шум в голові та вухах, покращився сон, біль в шийній ділянці хребта, підвищилась активність, працездатність, покращився зір, розумова діяльність, збільшився об’єм активних рухів в ШВХ, в позі Ромберга — легке похитування.

Зміни РЕГ при ВБН після проведеного лікування: анакротична частина кривої стала менш похила, підвищилась амплітуда РЕГ-хвилі, зменшилася асиметрія кровонаповнення.

Отримані дані свідчать про те, що ГРТ слід використовувати в комплексному лікуванні хворих з ВБН на тлі остеохондрозу шийного відділу хребта.

• 42 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Жовнир И.К., Жовнир И.И., Кротюк Л.Н.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ НА ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ

НЕКОТОРЫХ ЭНЗИМОВ

Рассеянный склероз (РС) — это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое клиничиски вызванное сочетанием факторов внешней среды и генетической предрасположенности (особенно иммунитета) и проявление рессеянной органической неврологической симптоматики, а патоморфологически — очагами воспаления и демиелинизации с образованием склеротических бляшек в белом веществе головного и спинного мозга. Поэтому нарушения ферментативных процессов могут отражать степень поражения нервной системы, в том числе степень демиелинизации. Не исключена возможность, что демиелинизация и миелинизация нервных волокон связаны с изменением энзиматических систем организма человека. В очагах поражения от глубины деструктивных изменений нервных волокон зависит выраженость клинических симптомов болезни. Следовательно, нарушение энзимов крови может играть определенную роль в деструкции и восстановлении миелина у больных РС и иметь значение для понимания его патогенетических механизмов. Проведение энзимологических исследований в самых лейкоцитах крови, является более целесообразным, чем в сыворотке крови, так как она не в такой степени реагирует на патологический процесс, как лейкоциты.

Целью данного исследования явилось изучение особенности динамики клинической картины РС и некоторых окислительно-восстановительных ферментов (щелочной (ЩФН) и кислой фосфатаз (КФН), пероксидазы (ПРН) в лейкоцитах крови под влиянием лечебного комплекса с включением иглорефлексотерапии (ИРТ), направленного на различные стороны патологического процесса: церебролизин, ноотропил, мильгама, циклоферон, тималин, т-активин, -ферон, гамаглобулин, сирдалуд, баклофен, мидокалм, ретаболил, никотиновая к-та, тиотриазолин, актовегин, общеукрепляющие и симптоматические средства, физиотерапевтические методы, ЛФК, массаж, с включением в комплексную терапию ИРТ.

Проводилось изучение изменений активности указанных энзимов в процессе лечения, а также эффективности данного комплекса.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Цитохимическое выявление щелочной и кислой фосфатаз проводили по методике Гоммори, пероксидазы — по методу Грахам-Кнолля. Места активности щелочной фосфатазы окрашиваются в черный цвет различной интенсивности в зависимости от количества выпавшего в осадок сульфида кобальта, активность же кислой фосфатозы — в коричневый цвет, интенсивность которого зависела от количества выпавшего осадка сульфида свинца. Места активности пероксидозы окрашивались в зеленовато-желтый цвет, доходящий до коричневого. Оценку степени активности энзимов производили в зависимости от интенсивности покраски системой (+, -). По интенсивности окрески системой (+) были выделены четыре группы лейкоцитов: +++ резко положительные, ++ положительные, + слабо положительные.

После подсчета 100 сегментоядерных нейтрофилов активность ферментов переводилась в условные единицы таким образом, что каждый + равнялся единице.

Матеріали науково-практичної конференції

Комплексное лечение с включением ИРТ было проведено 25 больным с РС, а для контроля — 10 пациентам без применения ИРТ, с изучением изменений выше указанных экзимов до и после лечения.

Распределение больных по возрасту: до 20 лет — 1; от 20 до 30 лет — 10; от 31 до 40 лет — 10; от 41 до 50 лет — 3; старше 50 лет — 1. Давность заболевания до года — 2, от 1 года до 5 лет — 10, свыше 5 лет — 12. Цереброспинальная форма болезни имела место у 12 больных, спинальная — 11, церебральная — 2. Обострение болезни наблюдалось у 15 больных и у 10 — вне обострения.

При проведении комплексного лечения с включением ИРТ учитывалась локализация патологического процесса, а при смешанной форме РС — соотношения пострадавших сегментов спинного мозга к позвонкам. Применяли второй вариант тормозного процесса в сочетании со вторым вариантом возбуждающего метода в зависимости от состояния тонуса в различных группах мышц, так, например, если преобладали разгибательные то использовали точки соответствующие разгибателям и воздействовали тормозным методом, а на згибателях — тонизирующим. В течении сеанса пунктировали: Е30, Е36, RР12, V16. Эти точки образуют энергетический треугольник, который направляет поток энергии в парализованный орган. В рецептуру точек включали паравертебральные точки, точки заднего срединного мередиана, общеукрепляющие.

Включали корпоральные точки: Е36, Е44, GI4, GI11, GI15, VB34, F3, TR17.

Дополнительные: Е20, Т20, E41, V14, V15, V45, V60, T3, TR5, IG4, IG18. При нарушении функции тазовых органов: RP6, RP9, T9, T4, T3. При атаксии дополнительно использовали: Т20, VB20, TR5. Для снижения мышечного тонуса хорошо сочетать F3, E36, RP6. При головокружении и дрожании: VB10,

VB43, VB58, V14, IG3, TR5, Е24. Для ног пунктировали следующие точки:

мередиан желчного пузыря: VB30, VB34, VB40, VB44; мередиан мочевого пузыря: V36, V40, V58, V67; мерилиан желудка и заднесрединный: E45, T40, T36. Для рук пунктировали следующие точки: мередиан тонкой кишки: IG1, IG3, IG7, IG15; мередиан трех обогревателей: TR1, TR3, IG7, IG15; мередиан толстого кишечника: GI1, GI4, GI11, GI15.

Исследованиями установлено, что у практически здоровых людей активность щелочной фосфатозы в нейтрофилах крови в среднем составляла 42±2,7 усл.ед., кислой фосфатазы — 23±8,4 усл.ед., пероксидазы — 205±1,3 усл.ед.

Согласно проведенных исследований до лечения средний показатель интенсивности реакции ЦФН 160±6,4 усл.ед., КФН — 127±8,2 усл.ед., ПРН — 200±5,8 усл.ед. выше, чем у практически здоровых людей.

Установлено так же статистически достоверное повышение активности ЩФН (146±11 усл.ед.) КФН 78±8,9 усл.ед., ПРН — 254±7 усл.ед.). В начальной стадии РС, а также в стадии обострения (соответственно 233±8,2;

223±5 усл.ед.) процесса и при хроническом прогрессирующем течении заболевания (212±14; 182±12 усл.ед.).

Угнетение ПРН в лейкоцитах крови наблюдалось у больных с хроническим прогредиентным лечением болезни с глубокой неврологической симптоматикой (155±5,9 усл.ед.), что повидимому связано с истощением резервных сил организма. Снижение активности вышеуказанных энзимов отмечено у больных РС в стадии ремиссии процесса.

44 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Под действием комплексного лечения с использованием ИРТ уменьшалась активность энзимов в лейкоцытах крови больше и быстрее у больных РС с легким течением, соответственно ЩФН 43±3,1 усл.ед., КФН — 29±4,4 усл.ед., ПРН 205±4,9 усл.ед. и в начальном периоде болезни (44±11, 47±8,7, 221±7,5 усл.ед.), а также в стадии ремиссии процесса (79±1,3, 61±8,4, 158±5,8 усл.ед.), чем при тяжелом прогредиентном течении болезни (182±19, 155±18, 147±4,8 усл.ед.) и в стадии обострения процесса (174±15, 157±14, 188±4 усл.ед.).

Следовательно, в процессе комплексного лечения происходил некоторый сдвиг ферментативной активности крови в сторону ее нормализации.

После проведения комплексной терапии с включением ИРТ (1 группы) у 20 из 25 обследованных больных с РС наступило клиническое улучшение.

Хороший лечебный результат у 13 больных, значительное улучшение — 17, и незначительный эффект — 5 больных. При этом наблюдался медленный, постепенный регресс патологических симптомов. Особенно хорошие результаты лечения отмечены у больных с легкой и средней тяжестью заболевания, с небольшой его давностью. Так, после проведения ИРТ увеличивалась мышечная сила и объем активных движений — у 16 больных, улучшилась походка — у 15, уменьшились признаки мозжечковых нарушений у 9, нормализовались функции тазовых органов — у 7, восстановились или становились более стойкими брюшные рефлексы — у 8.

Кроме того, уменьшились или исчезали боли и парестезии — у 14 больных, удлинялся период восприятия вибрационных раздражений — у 12, становились менее выраженными или полностью исчезли зоны гипестезии поверхностных видов чувствительности — у 9 больных.

У контрольной группы (ІІ группа) без применения ИРТ у 4-х больных из 10 обследованых выявлено незначительное улучшение, а именно уменьшились или исчезали боли в пояснице — у 4, несколько снижался мышечный тонус — у 3, улучшался сон у 6, исчезали парестезии. В остальных больных — незначительное субъективное улучшение, а объективный статус оставался без изменений.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 42 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Кафедра туристичного бізнесу ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 21–22 травня 2010 року Харків 2010 УДК 338.48 (063) ББК 65.433я4 Т8 Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу...»

«НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9 Гелетуха Г. Перспективи біогазу в Україні. – Економічна правда, 3. ресурс]. Режим доступу: 2013. [Електронний – http://www.epravda.com.ua/columns/2013/07/3/383399/ 4. Рада з питань біогазу з.т. в партнерстві з адвокатським об’єднанням «Arzinger» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-energy.org/upload/files/Biogas_ukr.pdf Beten International. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 5. –...»

«Шевченко і сучасність (1964) Гончар Олесь Терентійович I Ювілей Тараса Шевченка став святом нашого братерства, світлим святом багатонаціональної соціалістичної культури. Найкращим вінком безсмертю Тарасовому є живий вінок нашої дружби — ленінської дружби народів. Бо саме вона, ця дружба, зібрала нас тут, у цьому братньому колі, зібрало єднаюче всіх нас почуття шани й любові до геніального сина українського народу, до великого поета-революціонера. За століття й тисячоліття свого розвитку народи...»

«ЗВІТ про проведення Конференції «Імунітет. Інноваційні методи оздоровлення. Народна і нетрадиційна медицина» (16-18 травня 2012 року, м. Київ). В м. Києві 16-18 травня 2012 року відбулася конференція «Імунітет. Інноваційні методи оздоровлення. Народна і нетрадиційна медицина», внесена до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2012 році». Ця конференція є продовженням низки заходів з розвитку народної і...»

«Академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинськ Ювіляри АПН України Випуск 22 Валентина Михайлівна Оржеховська До 65-річчя від дня народження Каталог виставки Київ 2004 ББК 91.9:74 УДК 016:37 О-65 Рекомендовано до друку радою при директорові ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського 28.10.2004 р., протокол № 6. Даний бібліографічний посібник із серії „Ювіляри АПН України” представляє бібліографію наукових праць Валентини Михайлівни...»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство аграрної політики та продовольства України Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» ОНТОГЕНЕЗ – СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН В КУЛЬТУРНИХ ТА ПРИРОДНИХ ЦЕНОЗАХ (до 140-річчя створення Херсонського державного аграрного університету) Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції 20-22 червня 2014 року м. Херсон, Україна УДК: 575.16 ББК: 28.03 О-59 Онтогенез – стан,...»

«Запорізька обласна державна адміністрація Ф21-КА ІНФОРМАЦІЯ про вхідні документи за період з 27.08.12 по 31.08.12 № Адресат Номер, дата Вид документа Тематика п/п номер, дата адресата короткий зміст АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Заступники голови ОДА №07162/08-20 №б/н Лист Фінансування, затвердження і виконання бюджету, ціноутворення, від 31.08.12 від 31.08.2012 ДУДКА О.І. індексації, виділення і використання Про виділення коштів з обласного фонду коштів, робота банків, охорони навколишнього...»

«{ Реклама та зв’язки з громадськістю } 105 УДК 659.4 (477) Cтановлення наукового Аеліта ЛИТВИН канд. іст. н. напрямку розвитку PR в Україні Здійснюється аналіз видань та інформаційних джерел, що лягли в основу науково-теоретичної підготовки фахівців у галузі PR, зокрема на прикладі теоретичних та практичних доробок вітчизняних фахівців цієї галузі, аналіз яких дає можливість констатувати процес становлення інституту паблік рилейшнз в Україні. Ключові слова: зв’язки з громадськістю, паблік...»

«Розділ 4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення УДК 37.037 Алла Альошина, Ігор Бичук, Олександр Гайдук Формування координаційних здібностей молодших школярів у процесі фізичного виховання Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. У процесі індивідуального розвитку організм дитини змінюється як єдине ціле, при цьому темпи фізичного розвитку на кожному етапі онтогенезу залежать від індивідуальних...»

«коня (давньоіндійський ритуал avamedha, паралелі з латинським caput equ). Водночас коня включено до рештків таких реконструйованих праіндоєвропейських міфів: 1) про божественних близнюків (грецьких Діоскурів – Кастора і Полідевка, давньоіндійських Ашвінів), 2) про протистояння бога сонця і змія, про бога-коваля, помічника бога сонця; 3) про світове дерево. Так само відчутні залишки оберегової функції назви коня – головно в номінуванні головних героїв чарівної казки і паралелі цьому в інших...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»