WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 42 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2009 року) рактична конфе о-п ре ов нц ук ія а н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 37 ] --
(випадок з практики) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Хотілось б поділитись досвідом комплексного лікування пацієнтки з хронічною ішемією мозку та дизметаболічними змінами, які виникли на фоні цукрового діабету. Хвора поступила в клініку з попереднім діагнозом: ГПМК в вертебро-базилярній системі.

Скарги при поступленні на двоїння, опущення лівої повіки. З анамнезу — захворіла 1 міс назад, коли протягом дня замітила двоїння і опущення лівої повіки. Лікування протягом 3-х тижнів по місцю проживання — без

Матеріали науково-практичної конференції

ефективності. При неврологічному обстеженні виявлені лівосторонній птоз, східна косоокість OS, мідріаз зліва, в’яла реакція зіниці на світло, слабість конвергенції з двох сторін. Парез VІ пари ЧМН зліва. Асиметрія носо-губних складок. Язик — незначна девіація вліво. Симптом Марінеску-Радовичі (+) з двох сторін.Рефлекси з кінцівок без чіткої різниці сторін, ахіллові рефлекси торпедні. Патологічних стопних знаків немає. Чітких чутливих розладів не виявлено. Координаторні проби виконує невпевнено, хитання в позі Ромберга.

Аналіз неврологічного статусу однозначно не дозволив встановити діагноз.

З цією метою було проведено МРТ головного мозку: в області базальних ядер зліва — лікворна кіста (10,2мм 9,9мм). Перивентрикулярно в скронево-тім’яних областях визначаються поодинокі осередки від 3 до 7мм. МР-ознаки ішемічних змін стовбура мозку (6,53,4мм зліва, 3,52,8мм справа).

Заключення:

дисциркуляторна енцефалопатія, МР-ознаки наслідків ішемічних змін стовбура мозку. Лікворна кіста в області базальних ядер зліва. Атрофічні зміни.

Виходячи зі скарг, анамнезу, даних неврологічного статусу і додаткових методів дослідження (РЕГ, ЕхоЕГ, консультації окуліста, ендокринолога), було встановлено діагноз: ЦАС з артеріальною гіпертензією. Дисциркуляторна і дизметаболічна енцефалопатія ІІ (два) ст. з ознаками атрофічного процесу кори головного мозку, з наявністю ішемічних осередків в стовбурі головного мозку, окоруховими розладами зліва, вестибуло-координаторними розладами, церебрастенічним синдромом. Лікворна кіста в області базальних ядер зліва.

Комплексне лікування пацієнтки включало в себе медикаментозну терапію (судинні препарати, препарати тіоктової кислоти, вітамінотерапія, метаболічна терапія), ЛФК і рефлексотерапію. В схему рефлексотерапевтичних заходів ми включили лазеропунктуру інфрачервоним лазером і акупунктуру.

Акупунктурний рецепт складали індивідуально, включали такі ТА: VB1, VB14, TR23 по тонізуючій методиці зліва, а також точки шийно-комірцевої зони і загально-зміцнюючі — VB20, VB21, V10, T14, F3, RP6, GI11 та інш.

Через 11 днів терапії ми пацієнтку виписали під нагляд дільничного невролога з позитивною динамікою. У хворої зменшився птоз, косоокість, покращилась фотореакція. Для контролю пацієнтку запросили на повторний огляд через місяць. В динаміці неврологічний статус: зберігся незначний птоз, незначне не доведення очного яблука назовні зліва.

Отже, комплексна терапія пацієнтів з дисциркуляторною і дизметаболічною енцефалопатією позитивно впливає на перебіг захворювання, дозволяє пришвидшити регрес неврологічної симптоматики, що ми продемонстрували на прикладі окорухових розладів.

• Х аненко Н.В., Довгий І.Л., Чуприна Г.М.

ВПЛИВ ЛАЗЕРОПУНКТУРИ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ

НА КОГНІТИВНУ ФУНКЦІЮ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНІЙ

ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Вступ. В основу клінічного симптомокомплексу дисциркуляторної енцефалопатії включено прогресування когнітивних порушень, розпізнавання 192 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи яких на ранніх етапах, коли найбільш ефективні профілактичні заходи, викликає певні труднощі. Провідну роль у формуванні когнітивної недостатності при дисциркуляторній енцефалопатії відіграє ураження глибинних відділів білої речовини головного мозку й базальних гангліїв, що приводить до порушення зв’язку лобних і підкіркових структур головного мозку (феномен роз’єднання). Механізм формування роз’єднання позв’язують в першу чергу з артеріальною гіпертензією, що приводить до вторинних змін судинної стінки переважно мікроциркуляторного русла. Приблизно в 50% хворих із хронічною цереброваскулярною недостатністю й легкими або помірними когнітивними порушеннями протягом 5 років спостереження розвивається деменція. Вище сказане, спонукало нас до пошуків нових підходів до терапії когнітивних порушень.

Матеріали і методи дослідження.

Нами на кафедрі неврології і рефлексотерапії було обстежено 42 хворих з гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією (ГДЕ) І-ІІ ст. без грубого когнітивного або осередкового дефіциту. Середній вік пацієнтів склав 56,1±5,4 років.

Для оцінки когнітивної функції використовували коротку шкалу оцінки психічного статусу (MMSE), яка включає оцінку пам’яті, уваги, орієнтації.

Методологія тесту передбачає підрахунок балів по всій шкалі (від 0 до 30).

Більш високий сумарний бал свідчить про більш високе збереження когнітивних функцій.

Для вивчення темпу сенсомоторних реакцій, характеристик уваги та рівня працездатності використовували пробу Шульте. Фіксували час, витрачений на пошук і викреслювання чисел в 5 таблицях по порядку (в нормі 30— 40 сек.). Темп виконання завдання здоровими людьми рівномірний, а зниження вказує на виснаження рівня розумової діяльності. Пропуск чисел і помилки вказують на недостатність концентрації уваги.

Результати досліджень та їх обговорення.

Уже на ранніх стадіях дисциркуляторної енцефалопатії спостерігається зниження психічної активності, швидка втомлюваність, зниження уваги, з часом приєднується зниження пам’яті. У хворих з ГДЕ виконання завдань супроводжується помилками, виправлення яких часто потребує підказки. Хворі важко переключаються на нове завдання. Розлади вищих психічних функцій на більш пізніх стадіях захворювання проявляються гностичними, оптикопросторовими і мнестичними порушеннями в різному поєднанні.

При нейропсихологічному обстеженні за шкалою MMSE, згідно наших результатів, у хворих з І ст. ГДЕ патологічних змін не було виявлено. Загальна оцінка по шкалі складала 29,6 балів, що відповідає нормальним показникам.

У хворих з ГДЕ ІІ ст. цей показник становив 27,3 бали, результати були знижені в тестах концентрації уваги, змальовування малюнку, уваги і пам’яті.

Проба Шульте показала зниження розумової активності і концентрації уваги, тривалість виконання проби становила 48,8 сек., спостерігались помилки при викреслюванні цифр.

В результаті проведеного комплексного лікування з використанням лазеропунктури та екстракту гінкго білоби (EGb 761) — мемоплант форте — спостерігалось покращення стану практично у всіх пацієнтів. Виявлено зменшення вираженості суб’єктивної неврологічної симптоматики, достовірним виявився регрес таких проявів захворювання, як головний біль, запаморочення, підвищена втомлюваність. Після лікування оцінка когнітивних функ

<

Матеріали науково-практичної конференції

цій за шкалою MMSE виросла на 0,46 бали, що достовірно в порівнянні з даними до лікування. При оцінці проби Шульте спостерігалось зменшення тривалості тесту до 42,1 сек.

Відомо, що лазерне випромінювання покращує тонус і еластичність судин артеріального русла, збільшує рівень кровонаповнення мозкових і периферичних судин, сприяє регресу різноманітних вегетативно-судинних дисфункцій, відповідно регулює рівень артеріального тиску і покращує мікроциркуляцію. А цінність препарату мемоплант форте зумовлена не тільки позитивним впливом на мікроциркуляцію, а також антигіпоксантним ефектом. Останні дослідження показали вплив EGb 761 на підсилення процесу нейрогенезу, що приводить до покращення когнітивних функцій пацієнтів із цереброваскулярною патологією. Тому, на нашу думку, таке поєднання було вдалим для лікування наших пацієнтів.

Висновок. Таким чином, використання комплексної терапії із застосуванням лазеропунктури та екстракту гінкго білоби позитивно впливає на пам’ять, концентрацію уваги у хворих з ГДЕ І-ІІ ст. Отже, застосування даної терапії показане у хворих з цереброваскулярною патологією.

• Ципле И.Г.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЧЕК ВЕГЕТОТОНИЧЕСКОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ,


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ЛЕЧИВШИХСЯ МЕТОДОМ СПЕЛЕОТЕРАПИИ

И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Украинская аллергологическая больница МОЗ Украины, Солотвино, БА это хроническое неспецифическое рецидивирующее полиэтиологическое заболевание легких формирующееся при участии иммунологических и неимуннологических механизмов, характеризующееися выраженной гиперреактивности дыхательных путей на специфические и неспецифические стимулы и наличием основного клинического признака приступов экспираторного удушья с обратимой обструкцией бронхов в следствии спазма гладких мышц, отеков слизистой оболочки, гиперсекреция бронхиальных желез.

Китайская медицина определяет БА такими понятиями — xiao — задыхаться, chuan — астма, shang qi верхнее (поднимающееся Qi). Кроме того возникновение данного заболевания связано с нарушением функции меридиана легких, печени, селезенки-поджелудочной железы, толстого кишечника и почек. Одной из звеньев патогенеза БА связывают и с нарушением нервной регуляции, а именно с функциональными нарушениями адренергического отдела вегетативной нервной системы, с блокадой В-рецепторов.

В 1976 г. S.M. Vestraeten отметил, что спазм гладких мышц бронхов и гиперсекреция слизистой оболочки вызываются активизацией рефлексов блуждающего нерва, обладающих защитным эффектом.

Цель настоящей роботи состоит в определении значения точек симпатикотонической направленности VB20 и J17 и точек парасимпатикотонической направленности V10 и T14 в функциональной диагностике бронхиальной астмы под влиянием спелеотерапии и иглорефлексотерапии.

194 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Материал и методы. Проведено обследование и лечение 20-ти больных бронхиальной астмой со средним персистирующим течением. Из них 8 мужчин и 12 женщин. Возраст больных варьировал от 26 до 63 лет. Сенсибилизация к домашней пыли отмечена у 9 больных, аллергический ринит у 6 больных. Контрольная группа составила 25 человек (здоровые) — (см.

диаграмма 1). Больным проведена электропунктурная диагностика точек вегетотонической направленности при помощи аппарата МИТ-1АЭ до и после лечения. Больные были разделены на группы.

1 группа — это 10 больных, которым проведена спелеотерапия и П группа — 10 больных, которым проведена спелеотерапия и иглорефлексотерапия.

ІІІ группа 25 чел. — клинически здоровые.

Дополнительно больные получали базисную терапию.

Выводы. 1. При оценке функционального состояния точек на диаграмма № 1 отмечено до лечения снижение энергетики при БА так в точках симпатикотонической направленности VB20 и J17 так и точек парасимпатикотонической направленности V10 и T14

2. У группы больных которые лечились методом спелеотерапии отмечено тенденция к повышению энергетики в точке J17 симпатикотонической направленности и относительное равновесие между точками симпатикотонической направленности и парасимпатикотонической направленности. (см.

диаграмма №2)

3. У больных которые лечились методом спелеотерапии и иглорефлексотерапии отмечено повышение энергетики как в точках симпатикотонической направленности так и в точках парасимпатикотонической направленности.

Клинически и функционально получены лучшие результаты в группе больных которым проведено сочетание спелеотерапии и иглорефлексотерапии.

(см. диаграмма №3)

4. Исходя и полученых данных особое диагностическое значение эфективности спелеотерапии и иглорефлексотерапии при БА имеет точка J17 симпатикотонической направленности в которой значительно повышается энергетика и является критерием эффективности лечения. Рекомендуется применять эту точку в практику акупунктуры и лазеротерапии.

• Чайка Е.С., Чайка В.Н., Атаманчук Л.Е.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Аффективные расстройства — психические заболевания, характеризующееся периодичностью возникновения аутохтонных аффективных нарушений в виде маниакальных, депрессивных или смешанных состояний (приступов, фаз, эпизодов), полной их обратимостью и развитием интермиссий с восстановлением психических функций и личностных свойств; не приводящее к слабоумию.

Ежегодно более 800.000 человек в мире заканчивают жизнь самоубийством — эта цифра превышает более, чем в 2 раза количество смертей от заболеваний, имеющих отношение к СПИДу (300.000). Распространённость

Матеріали науково-практичної конференції

Депрессии увеличивается год от года. По информации Всемирной Организации Психиатров, к 2010 году Депрессия будет самым распространенным заболеванием, приводящим к недееспособности. Депрессия является основной причиной самоубийств.

Известно, что анатомическим субстратом эмоций служат структуры мозга, входящие в так называемую лимбическую систему: гиппокамп с проводящими путями, прозрачная перегородка, ядра миндалевидного комплекса, гипоталамус, а также ряд ядер, лежащих в ретикулярной формации (сетчатое образование) ствола, моста и среднего мозга. Эти структуры часто называют лимбико-ретикулярным комплексом. Кроме того, в состав структур, участвующих в организации эмоций, включают поясную извилину, префронтальную, орбитальную и височные зоны коры больших полушарий [Гельгорн Э., Луфборроу Дж., 1966]. Таким образом, с учетом того, что для эмоциональной оценки раздражителей необходимо вначале произвести их сенсорный анализ, включая привлечение механизмов памяти и вероятностного прогнозирования, можно считать морфологическим субстратом эмоций практически весь головной мозг. Функция перечисленных структур во многом обеспечивается соответствующими медиаторами нервной передачи, в частности такими нейротрансмиттерами, как серотонин и норадреналин.

Помимо гипотез о тесной связи депрессивных расстройств с нарушениями обмена некоторых моноаминов (серотонин, норадреналин), имеются данные о связи депрессий с дисфункцией тормозных систем коры и диэнцефальных отделов мозга, с десинхронизацией биологических ритмов, в частности механизмов регуляции цикла сон— бодрствование, с полушарной специализацией в контроле положительных и отрицательных эмоций.Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 42 |
 
Похожие работы:

«www.zgia.zp.ua УДК 005.932.5:658 Бобко Н. А. старший викладач кафедри економіки підприємства Крутько Р. О. спеціаліст кафедри економіки підприємства Запорізька державна інженерна академія razer.83@mail.ru РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Бобко Н.А., Крутько Р.О. Резерви зниження матеріальних витрат промислового підприємства. Розглянуто склад матеріальних витрат промислового підприємства та визначено резерви їх зниження. Бобко Н.А., Крутько Р.А. Резерві снижения...»

«Організація спільної роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування по організації і проведенню літньої оздоровчої кампанії дітей району Турбота про здоров'я та змістовний відпочинок дітей району є одним із спільних пріоритетних завдань Гуляйпільської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та педагогічних колективів, молодіжних і громадських організацій району. Склалася певна система роботи до підготовки і проведення організованого дитячого відпочинку в...»

«НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ Основні положення програми та методика проведення дослідження Київ 2006 Розробка програми та методики дослідження: Богуш Т.І., Любаренко Л.М., Мастіпан О.А. Науковий редактор З.І. Савіна, заступник генерального директора НПБ України з наукової роботи. Обговорено та рекомендовано до друку Вченою радою Національної парламентської бібліотеки України. Протокол засідання № 5 від 27...»

«УДК 616-036.8 СТАРУШЕНКО Галина Аркадіївна, канд. техн. наук, доц., доц. каф. інформаційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ РАХМАНОВ Вагіф Мамедович, д-р мед. наук, проф., проф. Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту РАХМАНОВ Рагіф Вагіфович, лікар-психіатр Українського психотерапевтичного реабілітаційного центру ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ...»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Доказано наличие взаимосвязи между показателями сформированности здорового образа жизни и физической подготовленности обследованных. Выяснено, что наиболее эффективными средствами физического воспитания, которые способствуют формированию здорового образа жизни студентов-медиков, являются упражнения на повышение уровня их физической подготовленности и развитие скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей. Ключевые слова:...»

«УДК 371.382:376.56–053.66 ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Потапова О.В., викладач Запорізький національний університет Корекція девіантної поведінки вимагає від педагогів та фахівців різних галузей інноваційних підходів щодо формування культури поведінки, а ми вбачаємо вирішення цієї проблеми у використанні різноманітних видів ігрової діяльності. Ключові слова: корекція, девіації, ігрова діяльність, реабілітація, молодші школярі. Потапова...»

«Запорізька обласна рада Запорізька обласна державна адміністрація Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти Запорізький національний університет Запорізька обласна організація Товариства сприяння обороні України ВГО Всеукраїнська федерація «Спас» МАТЕРІАЛИ ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 02-03 грудня 2010 Запоріжжя 2010 УДК: 37.035.6 (063) ББК: Ч421.352.23л0...»

«БіБліоТека вчиТеля Р.в. Богайчук фізичнА культурА конспекти уроків 2 клас Посібник для вчителя Друге видання, перероблене Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДк 796.011.1 ББк 74.267.5я71 Б73 Рецензенти: старший викладач кафедри фізичної і спортивної реабілітації ТДТУ ім. і. Пулюя Федчишин О.Я. вчитель вищої категорії, учитель-методист Онишків О.П. Серію засновано 2007 року Богайчук р.В. Б73 Фізична культура : конспекти уроків : 2 клас ; вид. 2-ге, переробл. : посібник для вчителя / Р.в....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 73034, м. Херсон, вул. Покришева, 41, тел. (0552) 37-02-00, 41-08-10, 41-08-11, факс 37-05-92 Web: http://prippo.ks.ua E-mail: suitti.ks@gmail.com код ЄДРПОУ 02139794 від 16.04.2014 р. № 01-08/248 Начальникам управлінь (відділів) освіти, завідувачам районних на № від _ (міських) методичних кабінетів (центрів) Про запрошення педагогічних працівників на...»

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНШОСТІ 1 Марк Крепон Бернарові Штиґлеру «А хто є європейцем?» На це запитання, яке знову постає з кожним новим кроком у напрямку європейської будови, Поль Валері давно спробував дати відповідь у своїй лекції 15 листопада 1922 року в Цюріхському університеті. Він говорив у ній про «потрійний вплив»: «європейським» є кожен народ, який успадкував від Риму велич інституцій та законів, від християнства — самоаналіз, а від Греції — дисципліну духу. Але П. Валері водночас уточнює, що...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»