WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 42 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2009 року) рактична конфе о-п ре ов нц ук ія а н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 33 ] --
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика Нами, на базі Київської обласної клінічної лікарні, проведено транскраніальне доплерографічне, клінічне і інструментальне обстеження 23 хворих з півкульовим інфарктом мозку кардіоемболічного ґенезу і ознаками оклюзії СМА у гострому періоді. Середній вік хворих становив 56,3±8,7 років.

Критеріями включення до дослідження були: ішемічний інсульт, підтверджений МРТ — дослідженням, відсутність в анамнезі попередніх інсультів і цукрового діабету. Підтип ішемічного інсульту визначали з урахуванням даних анамнезу, результатів дослідження очного дна, темпу розвитку неврологічного дефіциту і подальшого перебігу ішемічного інсульту, зіставлення їх зі структурними змінами церебральних судин і серця, даними клініко-інструментальних, лабораторних методів обстеження, МРТ головного мозку (ГМ).

Для визначення глибини неврологічного дефіциту в кожному окремому випадку проводили дослідження пацієнтів за шкалою Національного інституту здоров’я США (NIHSS) на момент поступлення до стаціонару (перші 6 годин).

Головними критеріями діагностики оклюзії СМА було виражене зниження або відсутність кровоплину в СМА при одночасному підвищенні ЛШК і зниженні периферичного опору в іпсилатеральній ПМА за рахунок формування перетоку. Характерним було також зниження кровоплину в гирлі іпсилатеральної ВСА, підсилення антероградного кровоплину в іпсілатеральній надблоковій артерії і зниження вазодилататорного резерву у басейні СМА на боці ураження.

Проведення співставлення результатів доплерографічного дослідження з результатами аутопсії померлих хворих показали, що у пацієнтів із оклюзією М1 сегменту СМА, підтвердженої даними аутопсії (n=4), при інсонації СМА реєструвався низькоамплітудний, утруднений кровоплин із значеннями середньої ЛШК від 0 до 12,5 см/с і відсутністю кровоплину в діастолу. Співставлення з результатами МРТ показали, що у всіх пацієнтів із значенням ЛШК в СМА до 20 см/с був діагностований тотальний (85,7%) і глибинний обширний (14,3%) інфаркти мозку, а при наявності кірково-підкіркового інфаркту мозку значення ЛШК у всіх випадках були вищі або рівні 20 см/с.

Результати проведеного дослідження дозволяють рахувати критерієм оклюзії М1 сегменту СМА не тільки відсутність кровоплину по СМА, але і зниження ЛШК в СМА нижче 20см/с з одночасним підвищенням ЛШК по іпсилатеральній ПМА і ЗМА. При наявності утрудненого кровоплину по СМА із значенням ЛШК більше 20 см/с в комбінації із підвищенням ЛШК в іпсилатеральних ПМА і ЗМА більш вірогідна оклюзія дистального відділу СМА.

Отримані дані узгоджуються з результатами досліджень Тихомірова О.В. і співавт. (2002).

Таким чином у 14 хворих було зареєстровано оклюзію М1 сегменту СМА і у 9 пацієнтів оклюзію М2 відділу. Хоча потрібно розуміти, що такий поділ 168 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи умовний так як швидкість процесів реканалізації досить висока, що може зумовлювати підвищення ЛШК у пацієнтів з проксимальною оклюзією.

Виявлення за допомогою доплерографії оклюзії інтракраніальної артерії свідчить на користь емболічного характеру інсульту, так як відомо, що оклюзія СМА частіше виникає через емболію, ніж через локальний тромбоз на місці атероматозної бляшки (Lhermitter F. et al., 1979; Miller V.T., Cohen B.A., 1987). Ангіографічні і доплерографічні дослідження показали, що емболічна оклюзія буває досить нетривалою, можливо через фрагментацію емболу (Olsen T.S. et al., 1985; Fieschi C. et al., 1989; Вознюк И.А., 2000). Проведення доплерографічного дослідження через 6, 12, 24, 48 годин від моменту появи симптомів у пацієнтів, з діагностованою емболічною оклюзією СМА, дозволило визначити швидкість спонтанної реканалізації. Відновлення кровотоку через 6 годин від початку інсульту спостерігалося у 15% обстежених, через 12 годин — у 59%, через 24 години — у 64% і через 48 годин — у 77% (Molina C.A. et al., 2000). Таким чином, вірогідність виявлення інтракраніальної оклюзії залежить від термінів проведення доплерографічного дослідження.

Можливість реєстрації ознак оклюзії СМА не тільки при тотальному і кірково-підкірковому інфарктах мозку, але і при обширному глибинному інфаркті відповідає існуючим уявленням про розвиток стріокапсулярного інфаркту у разі тромбемболії головного стовбуру СМА і гарному колатеральному кровообігу, який попереджує розвиток зони інфаркту на кіркові відділи.

При порівнянні груп з доплерографічними ознаками оклюзії М1 і М2 сегментів відмічалось достовірне превалювання тотальних інфарктів при оклюзії М1 сегменту.

По результатам клініко-неврологічного обстеження за шкалою NIHSS у 4 (28,6%) пацієнтів з оклюзією М1 сегменту СМА в перші 6 годин з моменту розвитку неврологічної симптоматики було діагностовано тяжкий неврологічний дефіцит, а надтяжкий неврологічний дефіцит був зареєстрований у 10 (71,4%) випадках. Середнє значення по групі склало 18,64±3,78 балів.

Неврологічний дефіцит легкого і середнього ступеня тяжкості не був відмічений у жодному випадку.

При оклюзії М2 сегменту СМА неврологічний дефіцит тяжкого ступеня важкості діагностували в 7 (77,8%) випадках, тоді як надтяжкий дефіцит виявили лише у 2 (22,2%) хворих. Середній неврологічний дефіцит за шкалою NIHSS в середньому по групі склав 14,89±1,97 балів. Неврологічний дефіцит легкого і середнього ступеня тяжкості не спостерігали.

Ступінь відновлення неврологічного дефіциту за шкалою Ренкіна (mRS) у 4 (28,6%) хворих із оклюзією М1 сегменту СМА склала 3 бали, у 6 (42,9%) — 4-5 бали і в 4 (28,6%) випадках 6 балів. Тобто у 28,6% пацієнтів регрес неврологічного дефіциту характеризувався помірною неспроможністю; у 42,9% — помірно важкою та важкою неспроможністю. Летальність в даній групі пацієнтів склала 28,6%.

При оцінці ступеня відновлення неврологічних порушень на 21 добу у хворих із оклюзією М2 сегменту СМА у 7 (77,8%) хворих виявили помірну неспроможність у 1 (11,1%) помірно важку та важку неспроможність і у 1 (11,1%) легку неспроможність.

Отже, оклюзія М2 сегменту СМА носила більш сприятливий короткостроковий прогноз в порівнянні з оклюзією М1 сегменту і на відміну від останньої їй не був характерний високий рівень летальності.

Матеріали науково-практичної конференції

Для пацієнтів із інтракраніальними оклюзіями був характерним важкий неврологічний дефіцит. На 21 день захворювання летальність склала 16%, значне обмеження неврологічних функцій спостерігалось у 28,0%, помірна інвалідизація спостерігалась в 44,0% випадків і легка неспроможність лише в 1 (4%) випадку. Повне відновлення на 21 день захворювання не спостерігалось в жодному випадку.

Таким чином, доплерографічне дослідження дозволяє підтвердити наявність емболічної оклюзії інтракраніальних артерій в тих випадках, коли до моменту обстеження не відбулася спонтанна реканалізація. Виявлення триваючої оклюзії дозволяє з високим ступенем достовірності діагностувати розвиток обширного інфаркту мозку і передбачити несприятливий прогноз з високим ризиком внутрішньолікарняної летальності або значної інвалідизації.

• Теленгатор А.Я.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ

С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Киевский медицинский университет УАНМ Резюме. Приведены результаты наблюдения и лечения 200 больных в возрасте от 40 до 85 лет, страдающих атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией І — ІІІ ст. Делаются выводы о том, что лечение этих больных должно быть патогенетически обоснованным, индивидуальным, при декомпенсации оно должно быть как можно более ранним. Лечение больных (особенно больных со ІІ и ІІІ ст.) должно носить профилактический характер.

Цель и задачи. Провести изучение состояния здоровья больных с атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) І—ІІІ ст., разработать методы патогенетически обоснованного ее лечения.

Материал и методы. Нами в неврологическом стационаре проводилось реабилитационное лечение 200 больных в возрасте от 40 до 85 лет, страдающих атеросклеротической и гипертонической ДЭ І — ІІІ ст. (мужчин было 115, женщин — 85). Больных с ДЭ І ст. было 25, ІІ ст. — 135, ІІІ ст. — 40. Из 200 больных с ДЭ больных с артериальной гипертензией было 68, больных с церебральным атеросклерозом — 42, больных с церебральным атеросклерозом и артериальной гипертензией — 90. Обычно в неврологическое отделение больные поступали через 2 — 5 суток от начала декомпенсации (75% случаев), реже (25% случаев) — в более поздние сроки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Результаты собственных исследований. Больные при поступлении жаловались на головные боли, головокружения, шаткость при ходьбе, быструю утомляемость, снижение памяти, шум и звон в голове, нарушения ночного сна, раздражительность и др. В зависимости от того, какая стадия ДЭ была у больных, жалобы у них варьировали по характеру и в количественном отношении.

170 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи Так, больные с ДЭ І ст. чаще жаловались на раздражительность, невнимательность, на головные боли, головокружения. Чаще у этих больных в клинической картине наблюдался псевдоневрастенический синдром.

У больных с ДЭ ІІ ст. чаще на первый план выходили головокружения, головные боли, шум и звон в голове, снижение памяти, внимания, активности мышления, раздражительность, плаксивость, снижение трудоспособности. При неврологическом обследовании у больных с ДЭ ІІ ст. мы обычно обнаруживали признаки поражения отдельных черепных нервов (в виде слабости конвергенции, недостаточности лицевого нерва по центральному типу), признаки пирамидной недостаточности, симптомы поражения экстрапирамидной нервной системы, мозжечковостволовые нарушения. Отмечались синдромы: вестибулярный, вестибулоатактический, пирамидный, экстрапирамидный, гипоталамический, эпилептический и др.

У больных с ДЭ ІІІ ст. количество жалоб обычно снижалось. Отмечались выраженные синдромы: пирамидный, экстрапирамидный, псевдобульбарный, вестибулоатактический. Часто отмечалось интеллектуально-мнестическое снижение.

С целью реабилитационного лечения использовались (при необходимости): 1) препараты, снижающие артериальное давление (каптопрес, каптоприл, тенорик, этап и др.); 2) вазоактивные препараты (циннаризин, кавинтон, кавинтон-форте, эуфиллин); 3) антиагреганты (аспирин, аспекард, дипиридамол); 4) производные ксантинов (при эритроцитозе — эритроцитарном микроциркулярном блоке); 5) антиоксиданты (витамины С, Е, милдронат); 6) нейротропные препараты (аминалон, пирацетам, луцетам, прамистар и др.); 7) нейроспецифические пептиды (церебролизин, цереброкурин); 8) препараты, улучшающие энергетический обмен (АТФ, рибоксин, тиотриазолин — уменьшает также ишемизацию поврежденных клеток);

9) препараты, улучшающие реологические свойства крови (реополиглюкин, реоглюман, трентал); 10) при нарушениях венозного оттока использовали препараты троксевазин, эскузан; 11) при необходимости с целью дегидратации назначали фуросемид, L-лизин-эсцинат; 12) для лечения судорожных синдромов использовали финлепсин, карбамазепин, дифенин, седуксен(сибазон) и др.; 13) при необходимости седативного лечения назначали гидазепам, тазепам, седуксен (сибазон) и др., при депрессивном компоненте — антидепрессанты (амитриптилин, залокс и др..); 14) при вегетативных пароксизмах назначали седуксен (сибазон), антидепрессанты; 15) при повышении уровня холестерина в крови применяли вазилип и т.п.; 16) при вестибулярноатактических нарушениях широко применяли бетасерк (вестибо);

17) широко использовалось психотерапевтическое лечение, в необходимых случаях назначалось физиотерапевтическое лечение; 18) при наличии хронических соматических заболеваний (особенно при их обострениях) назначалось соответствующее лечение.

Следует отметить, что лечение назначалось патогенетически обоснованным и обязательно индивидуальным с учетом ведущего и сопутствующих патологических синдромов, наличия психических изменений, сопутствующей хронической соматической, эндокринологической, урологической и гинекологической патологии, возраста больного, с последующими рекомендациями соответствующего амбулаторного лечения при выписке пациента из стационара на длительный срок (от 2 недель до 2 месяцев). Чем раньше

Матеріали науково-практичної конференції

назначалось лечение у больных с ДЭ в стадии декомпенсации, тем эффективнее оно было (85% случаев). Более эффективно лечение было у больных с ДЭ І ст. (97% случаев), чем у больных с ДЭІІ ст. (86%) и с ДЭ ІІІ ст.

(75%). Более эффективным и более стойким было лечение у больных до 60 лет. У больных с ДЭ на фоне сочетания церебрального атеросклероза и артериальной гипертензии, с сопутствующими хроническими соматическими заболеваниями эффект от лечения был меньшим, чаще отмечались обострения.

Следует отметить, что в ряде случаев (17%) у больных наблюдались явления депрессии (или чаще — субдепрессии) и только включение в комплекс лечения антидепрессантов позволяло добиться существенного положительного эффекта при лечении пациентов.

Обращает на себя внимание, что у женщин с ДЭ (особенно с ДЭ ІІ ст.), у которых отмечались признаки климакса, эффективность лечения при ДЭ снижалась. У этих больных нередко наблюдались нарушения настроения, раздражительность, плаксивость, головные боли (47% случаев). В этих случаях целесообразно дополнительное назначение антиклимактерического лечения.

Следует указать, что декомпенсация ДЭ нередко возникала после острых или хронических психоэмоциональных стрессовых ситуаций. В связи с этим возрастает роль психотерапевтического лечения, назначение аутотренинга, учет правильных деонтологических подходов в каждом конкретном случае. К сожалению, этот момент не всегда принимается во внимание лечащими врачами. По нашему мнению, больные с ДЭ (особенно с ДЭ ІІ и ІІІ ст.) должны проходить профилактическое лечение — при необходимости в неврологическом отделении — не реже 1 — 2 раз в году (не дожидаясь возникновения декомпенсации), отказаться от курения, употребления алкогольных напитков; целесообразны посильные физкультурные упражнения, частое пребывание на свежем воздухе, аутотренинг. В этом случае эффективность реабилитационного лечения возрастает.

Выводы: 1) реабилитационное лечение больных с дисциркуляторной энцефалопатией должно быть патогенетически обоснованным, сугубо индивидуальным; шаблонное лечение больных недопустимо; 2) при декомпенсации ДЭ лечение должно начинаться как можно в более ранние сроки; 3) больные с ДЭ (особенно с ДЭ ІІ и ІІІ ст.) должны проходить профилактическое лечение 1-2 раза в году (при необходимости в условиях неврологического стационара), не дожидаясь возникновения декомпенсации.

• Теленгатор А.Я.

ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕГКОЙ ЗАКРЫТОЙ

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫPages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 42 |
 
Похожие работы:

«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Відділення змісту професійно-технічної освіти Каталог педагогічного досвіду в професійно-технічній освіті Київ – 2009 УДК ББК Каталог педагогічного досвіду у професійно-технічній освіті. / Упорядник Н.І. Бугай. – К.: ІІТіЗО МОН України, 2009. 115 с. Фундаментом педагогічної майстерності є досвід, який концентрує в собі все найкраще, продумане, надійне. Педагогічний досвід – це одне з найвищих виявлень...»

«Участь у наукових конференціях, круглих столах у 2012 р. № Назва конференції, круглого Теми доповідей Автори столу ХІ Міжнародна наукова Датированные иконы и иконостасы Киева XVIII ст. Рыжова О. О. 1. конференція «Филевские чтения», присвячена проблемам російської художньої культури XVII – першої половини XVIII ст., (м. Москва, РФ, 24–26 грудня). VIII Міжнародна конференція Києво-Печерська лавра та Троїце-Сергієва лавра як об’єкти Лятавська О. А. 2. «Троице-Сергиева лавра в всесвітньої спадщини...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА МИКОЛІНСЬКА Світлана Іванівна УДК 373.3.016:781.22 (043.3) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СЛУХОВОЇ УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, м. Київ. Науковий...»

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід Географія та основи економіки Інформаційний бюлетень (І-е півріччя 2013 р.) м. Ужгород 2013р. 91.9 : 74 У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів МОН України, НАН України, інституту педагогіки АПН України науково-методичного і науково-теоретичного характеру, галузевого спрямування. Черговий випуск вміщує наукові розробки, конспекти уроків, орієнтовне...»

«УДК 82.091 ТРАДИЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КАРНАВАЛУ В ДРАМАТУРГІЇ ШЕКСПІРА Галина Пастушук Львівський національний університет імені Івана Франка (вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000) Здійснено спробу розкрити потенціал дослідження Шекспіра з точки зору карнавальної традиції. На прикладі шести п’єс з різних періодів творчості Великого Барда, а саме: “Сон літньої ночі”, “Дванадцята ніч”, “Венеціанський купець”, “Король Лір”, “Зимова Казка”, “Буря”. На прикладі вибіркового аналізу цих п’єс...»

«УДК 616-036.8 СТАРУШЕНКО Галина Аркадіївна, канд. техн. наук, доц., доц. каф. інформаційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ РАХМАНОВ Вагіф Мамедович, д-р мед. наук, проф., проф. Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту РАХМАНОВ Рагіф Вагіфович, лікар-психіатр Українського психотерапевтичного реабілітаційного центру ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ...»

«4. Mausser H., Rosen D. Beyond VaR: From Measuring Risk to Managing Risk // Algo Research Quarterly. 1998. Decamber. Vol. 1. No 5. P. 5N20.5. Dowd K. Beyond Value at Risk. — London: John Wileyand Sons, 1998. Стаття надійшла до редакції 15.01.2008 р. Т. І. Стецюк, УДК 368.942 старший викладач, кафедра страхування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» СУТНІСТЬ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН В статье рассмотрена...»

«Збірник наукових праць К ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України УДК 159.922.76 – 056.26 С.Є. Роюк Психологічні особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху У статті викладено результати теоретичного та емпіричного вивчення психологічний особливостей соціалізації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. Виявлено особливості самооцінки, мотивації і потреб у дітей з порушеннями слуху. Ключові слова: діти з порушеннями...»

«Проф. Д-р Юрій Бача, Пряшів, Словаччина Становище української національної меншини в Словаччині Тенденції до ліквідації НМ переросли у постійну політику СР Доповідь на Конференції Комісії Людських та Громадянських Прав ІХ Світовий Конґрес Українців, Київ, 20 серпня 2008 року Українська НМ (УНМ) в Чехословаччині після 1945 року мала систему – нехай недосконалу, але систему – розвитку свого суспільно-політичного та культурнонаціонального життя. Мала свою представницьку установу – Українську...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»