WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 42 |

«науково-практичної конференції з міжнародною участю РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ (Київ 29—30 вересня 2009 року) рактична конфе о-п ре ов нц ук ія а н Ре ф и ви кт ле ...»

-- [ Страница 21 ] --

–  –  –

Выводы. Включение РМА в схему комплексной реабилитации больных ТБСМ патогенетически обосновано в связи с позитивным влиянием аппликационной терапии на иммуно-биохимические показатели и минеральную плотность костной ткани.

• Майнош Б.С.

ВЕГЕТАТИВНИЙ РЕЗОНАНСНИЙ ТЕСТ

І ДЕЯКІ ЙОГО ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ Чортківська центральна комунальна районна лікарня Тернопільської області Хворий С.Л.І., 43 роки, звернувся за допомогою в кабінет информаційної діагностики і терапії зі скаргами на часту втрату свідомості з наступними судомами тоніко-клонічного характеру на протязі року.Частота судом –раз,два в тиждень. Перед приступом хворий відмітив появу страху, відчуття вже чутого. Приступ триває на протязі двох-трьох хв. Після чого сон і біль в голові.

Головні болі були частими і в міжприступний період.

З анамнезу стало відомо, що два роки тому хворий переніс травму грудної клітки з втратою свідомості на короткий час.Очевидно, була і черепномозкова травма. Біль голови після цього випадку стала частою.

При обстеженні використовувалась методика Вегетативного резонансного тесту по Х.Шиммелю на апаратах фірми — ИМЕДІС-. Геопатогенних, радіоактивних і електромагнітний навантажень не було виявлено, що давало деяку впевненність у відсутності онкопроцесу.

На тест ключові паталогічні коливання при фільтрації через Цн. металікум Д26 зреагував комплексний органопрепарат лімбічна система-поясна звивина-ліва тімяна доля головного мозку в розведеннях Д3-Д6, що підтверджувало наявність хронічного процесу. Вищеназвані органопрепарати зреагували на наявність кистозного процесу через Рус. Токсикодендрон Д 60.

Також позитивна реакція була на тести — найбільш пошкоджений орган через Фосфор Д32, блокада мезенхіми 2-ий шар, зниження місцевого іммунітету невеликої степені, вірусне навантаженняь через Інтерферон Д30, катаболічні зміни 1-ої ст., При тестуванні комплексних препаратів головний мозок фірми Медфарма позитивна реакція була на слідуючі препарати-енцефалопатія,церебральні артерії,крововилив в мозок, підвищення внутрішньо-черепеного тиску, струс головного мозку,тканини головного мозку,мозкові оболонки, запалення мозкових оболонок, кора великих напівкуль, набряк головного мозку,біла мозкова речовина,спинномозкова рідина, ліва і права тімяні долі, поясна звивина.

Тестувались також нозоди епілепсії, енцефаліту, і вірус простого герпесу тип 1. Порушення були виявлені також в верхньому и нижньому брижеєчних сплетіннях, атриовентрикулярному пучку, серцевому сплетінні, середній мозковій, хребцевій артеріях, шишковидній залозі.

Виходячи з даних тестування виникла підозра на обємний процес, наймовірніше кистозний внаслідок перенесеного крововиливу в тканини мозку.

Хворому рекомендована комп’ютерна томографія головного мозку.

106 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи При КТ-дослідженні головного мозку відмічається — наявність неоднорідної паталогічної щільності в правій лобноскроневій ділянці розміром огрієнтовно 9,5 на 6,5 см.

— серединні структури зміщені вліво на 2,8 см — передній ріг справа стиснутий патолог. зміни поширюються і на ліву лобну долю.

Діагноз лікаря — нейрохірурга вищої категорії, заслуженого лікаря України: Об’ємний процес головного мозку правої лобно-тімяної ділянки, дифузний ріст. Набряк головного мозку. Симптоматична епілепсія Даний приклад показує доцільність застосування методу ВРТ діагностики в різних областях медицини, в тому числі в нейрохірургії.

• Мачерет Е.Л, Бредихин А.В., Коркушко А.О., Бредихин К.А.

УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКОЕ (УСГ) ИССЛЕДОВАНИЕ

И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРОИ АУРИКУЛОТЕРАПИИ ПРИ МАЛЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ

ДИСФУНКЦИЙ (СИНДРОМ МЕЖПОПЕРЕЧНЫХ МЫШЦ)

НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ГБ № 4, г. Никополь Резюме. В работе рассмотрим возможности УСГ исследования при малой межпозвонковой дисфункции (синдром межпоперечных мышц). Комплексная терапия с использованием позволяет устранить мышечный спазм межпоперечных и экстравертебральных мышц, болевой синдром и инактивировать триггерные точки и тем самым улучшить статико-динамическую функцию ШОП.

Профессором Р.Менем была выдвинута концепция «ДIМД» (малая межпозвонковая дисфункция), которую определяют как «контрактуру» глубоких паравертебральных мышц, возникающую из-за ноцицептивной или иной афферентации, которая следует по альфа и гамма мотонейронам и вызывает этот эффект, относящийся как к позвонку, так и к метамеру.

К одной из форм малой межпозвонковой дисфункции можно отнести и мышечно-тонический синдром межпоперечных мышц шеи. Спазм межпозвонковых мышц приводит к травматическому сдавлению пульпозного ядра, развитию феномена «тиски», протрузии и пролапсу, развитию асептического воспаления, к рефлекторному раздражению связок, спазму мышц. Формируются рефлекторные синдромы: цервикалгия, цервикокраниалгия, цервикобрахиалгия, мышечно-тонический синдром (например, на шейном уровне: трапециевидных и лестничных мышц).

В мышцах, затем в связках, фасциях появляются триггерные точки. Развивается миофасциальный синдром. Ноцицептивная импульсация с мышц, связок фасций, дугоотростчастых суставов усиливает спазм мышц и все вместе приводит к болевому синдрому и к ограничению движений шейного отдела позвоночника (ШОП). В дальнейшем могут формироваться компрес

<

Матеріали науково-практичної конференції

сионные и нейродистрофические синдрмы. Поэтому, особую актуальность приобретают диагостика и комплексное лечение (включая аурикулотерапию и лазеротерапию) мышечно-тонических (миофасциальных) синдромов, в часности синдрома ДIМД. Целью и задачами исследования явилось выявление экстравертебральных мышечно-тонических синдромов, малой межпозвонковой дисфункции (межпоперечных мышц) с помощью клинико-параклинического обследования, включая УСГ и их комплексное лечение с применением лазеро-и аурикулотерапии.

Материал и методы. Было проведено исследование 37 больных с шейным болевым синдромом (более 3 месяцев) в виде цервикалгии, цервикобрахиалгии, радикулопатии с мышечно-тоническим или миофасциальными синдромами.

Программа обследования включала клинико-вертебрологическое обследование с определением показателей вертебродинамики позвоночника (экстензия, флексия, ротация, латерофлексия и спиралевидные движения), определением наличия и степени функциональных блоков по Стоддарду (1969 г.), выявлением активных и латентных триггерных точек, оценки состояния мышц на уровне ШОП. Анализ структурно-функциональных изменений ШОП проводили с помощью ренгенографии с функциональными пробами, КТ и/или МРТ. Болевые ощущения в ШОП и ее зависимость от вертебрального генезиса оценивались количественно по сокращенной схеме с использованием критериев (А.Я. Попелянский, 2003 г.): 1 — нет боли в покое и при движении, 2 — боль возникает в крайнем положении, 3 — боль появляется в начале движения в позвоночнике, 4 — боль присутствует даже в покое. Параклиническое обследование также включало УСГ исследовании, исследование ШОП из передне-бокового доступа, на аппарате «НS-2000», проводимого в 2 этапа: 1 этап проводился по А.Ю. Кинзерскому (2007 г.) с использованием микроконвексного датчика с рабочей частотой от 3,5 до 6,5 МГц и 2 этап в виде УСГ исследования межпоперечных пространств ШОП (С3—С7) из передне-бокового доступа с использованием линейного датчика с частотой от 5 до 10 МГц. (Е.Л. Мачерет и соавт., 2009 г.).

Результаты исследований. При обследовании были выявлены мышечно-тонические синдромы: напряжение горизонтальной порции трапециевидной мышцы, повышение мышечного тонуса межпозвонковых (межпоперечных) мышц при спиралевидной тракции ШОП, миофасциальный синдром передней и средней лестничных мышц. Выявленные латентные и активные триггерные точки нарушали оптимальный двигательный стереотип. Радикулопатии нижних шейных корешков помимо мышечно-тонических синдромов, проявлялись чувствительными, рефлекторными, и/или двигательными нарушениями в зоне иннервации корешка, определялся Spurling test. Отмечались болезненность при пальпации паравертебральных мышц шеи, и в проекции пораженного ПДС, положительный тест Тиннеля (вибрационная нагрузка), складка Киблера и ограничение объема движений в дугоотростчастых суставах данного ПДС, рефлекторное напряжение мышц, осуществляющих движения в нем. Функциональные блоки (дисфункция) ротационного характера наблюдалась на уровне С1-С2, С4-С5, С5-С6, С6-С7 ПДС. Определялось ограничение латерофлексии (в здоровую сторону — 69%, в обе стороны — 21% и в больную — 10%) и спиралевидных движений в ШОП.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отмечалось напряжение межпоперечных мышц на уровне пораженного ПДС.

108 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи При МРТ обследовании выявлялись снижение высоты межпозвонковых дисков (МПД) и его поражение (протрузия, пролапс).

У большинства больных с цервикалгией при УСГ исследовании были выявлены в МПД начальные дистрофические изменения в виде повышения эхогенности пульпозного ядра (ПЯ), расширение и повышение эхогенности границы между ПЯ и фиброзным кольцом (ФК). У пациентов были выявлены протрузии МПД до 2,5—3 мм в сочетании с гиперэхогенностью ПЯ и снижением высоты МПД. У больных с цервикобрахиалгиями выявлялись протрузии МПД до 3—4 мм в виде выпячивания заднего контура в спинномозговой канал без признаков его разрыва. У пяти больных были выявлены грыжи МПД в виде разрыва ФК и выпячивания ее в спинномозговой канал, развитием реактивного эпидурита. В группе больных с шейными радикулопатиями на фоне дистрофических изменений ПЯ выявлены грыжи МПД, признаки деформации позвоночного канала и корешковых рукавов.

При УСГ исследовании при наличии протрузии выявлено снижение высоты МПД, более выраженная при МП грыжах. При УСГ исследовании на втором этапе было выявлено при протрузии диска спазм межпоперечных мышц на одной стороне (снижение высоты МПД, уменьшение расстояния между межпоперечными отростками на одной стороне в стандартном положении и при функциональной пробе) в 75% случаях, а при грыжах МПД, преимущественно с двух сторон. При функциональной ренгенографии определялась нестабильность ПДС, преимущественно на уровне С2-С3, С3-С4 и/или С4-С5, нарушение функции дугоотросчастых суставов признаки локальной рефлекторной миофиксации. Одностороннее сближение межпоперечных отростков при отсутствии структурального сколиоза свидельствовало о контрактуре межпоперчных мышц (по А.Я. Попелянскому, 2003 г).

С целью устранения мышечного спазма назначался мидокалм в течение 5—7 дней в/м в дозе 100—200 мг в сутки с последующем переходом на пероральный прием в дозе 150—450 мг в сутки на протяжении 7—10 дней, проводили аурикулярную акупунктуру в проекционных зонах межпозвонковых и экстравертебральных мышц ежедневно длительностью процедуры от 40 мин. до 2 час. и в течение всего курса лечения лазеротерапию паравертебрально на проекцию межпоперечных мышц, на стороне их спазма пораженного ПДС в количестве процедур 10—15 в зависимости от болевых ощущений пациента и данных УСГ ШОП, для блокады ноцицептивной импульсации применялись блокаторы ЦОГ-2 (мовалис, целебрекс), с целью устранения мышечных и суставных блоков дугоотростчастых суставов и восстановления спиралевидных движений в ШОП проводилась интегративная мягкотканная техника (Зозуля И.С., Мачерет Е.Л. Бредихин К.А. и соавт., 2009 г.). Инактивацию триггерных точек осуществляли лазерным излучением в СД 0,8—0,86 МКМ в импульсном беспрерывном режиме контактном способе с частотой модуляции 37,5 Гц (резонансная частота для блокирования кальциевых каналов) на центральные миофасциальные триггерные точки и с частотой модуляции 10 Гц (улучшает венозный отток и микроциркуляцию) на триггерные точки в местах сухожильно-мышечного перехода и/или на уровне прикрепления сухожилия к кости. Излучение осуществляли мощностью 10—20 мВТ/см, длительностью 1,5—2 мин на точку, количеством процедур 10—15 в зависимости от болевых ощущений пациента.

Матеріали науково-практичної конференції

В результате проведенного лечения отмечалась инактивация триггерных точек, что способствовало увеличение объема движений в ШОП, устранение мышечного спазма межпоперечных и экстравертебральных (лестничных и трапециевидных) мышц, устранение или значительное уменьшение болевого синдрома, функциональных мышечных и суставных блоков.

При проведении УСГ исследований было выявлено восстановление высоты МПД, приближение его к анатомической норме, биомеханичекой функции ПДС и возможности реституции МПД.

Таким образом, использование УСГ в исследовании ШОП (С3-С7) расширяет диагностические возможности выявления малых межпозвонковых дисфункций, (мышечно-тонический синдром межпоперечных мышц). Применение лазеро- и аурикулотерапии на проекционные зоны и сегменты пораженного ПДС (межпоперечные и экстравертебральные мышцы) в комплексном лечении мышечно-тонических (миофасциальных) синдромов ШОП позволяет устранить мышечный спазм межпоперечных и экстравертебральных мышц, болевой синдром, инактивировать триггерные точки и тем самым восстановить или улучшить статико-динамическую функцию ШОП.

• Мачерет Є.Л., Мурашко Н.К., Чуприна Г.М.

РЕАЛIЗАЦIЯ ПОЛОЖЕНЬ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ

У СИСТЕМI ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Розвиток України визначається у загальному контексті Европейської інтеграції з орiєнтацiєю на фундаментальнi цiнностi загальносвiтової культури. Інтеграцiйний процес полягає у впровадженнi Європейських норм i стандартів в oсвіті, науцi i технiцi, поширеннi власних культурних i науково-технічних здобуткiв у ЄС. У кiнцевому результатi тaкi кроки спрацьовуватимуть на пiдвищення в Україні Європейської культурної iдентичностi та інтеграції до загально-вропейського iнтелектуально-освiтнього та науково-технiчного простору. 3дiйснення даного завдання передбачає взаємне зняття будь-яких принципових, на вiдмiну вiд технiчних, обмежень на контакти та обмiни i поширення iнформації.

Основними цiлями реформ в Укpaїнi є пiдвищення життєвого рiвня населення, передусiм завдяки переходу до ринкової економiки, забезпечення захисту громадянських прав i розширення iндивiдуальних свобод особи. Ринок праці i соцiальна полiтика є найважливiшими компонентами досягнення цих цiлей, тому що вони необхiднi для забезпечення продуктивностi сучасної економiки.

У цьому контeкcтi реформування післядипломної освiти i науки в Укpaїнi передбачає:Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 42 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Програма ІХ регіональної науково-практичної студентської конференції “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ. Духовність. Мораль. Громадянськість” Програма ІХ регіональної науково-практичної студентської конференції Укладачі: Прилєпська С.І., Хохлова О.І. “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ. Духовність. Мораль. Громадянськість” Відповідальний за випуск: Прилєпська С.І., Хохлова О.І. м....»

«Міністерство освіти і науки України Науково-методична бібліотечна комісія Львівський національний університет імені Івана Франка Наукова бібліотека Київський національний університет імені Тараса Шевченка Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича ПРОГРАМА XII Міжнародної науково-практичної конференції бібліотек вищих навчальних закладів “ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ БІБЛІОТЕК НА ШЛЯХУ РОЗБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ” Львів, 21–23 травня 2013 р. Львів – 2013 КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 21 травня...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОЕНЕРГЕТИКА ТА БІОПАЛИВО УДК 633.62 ГУНЧАК Т.І., науковий співробітник Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН e-mail: Gunchak00@mail.ru ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОРГО ЦУКРОВОГО В ЯКОСТІ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА В УМОВАХ ПІВДЕННОЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ У статті висвітлено результати досліджень по вирощуванню сорго цукрового в умовах Південно-західного Лісостепу України....»

«Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського Миротворче значення бібліотеки у формуванні толерантності і духовності суспільства Матеріали конференції Кіровоград Лисенко В. Ф. УДК 027(477.65) ББК 78.34(4УКР-4КІР)751,2я431 М5 Відповідальна за випуск: Гаращенко О. М., директор ОУНБ ім. Д. Чижевського Упорядкувала та підготувала до випуску Ткаченко О. В., заступник директора ОУНБ ім. Д. Чижевського з...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 2 МАРІУПОЛЬ 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 УДК 3(05) Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія Збірник наукових...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ НАКАЗ N 3 від 01.02.93 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 12 лютого 1993 р. за N 4 Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке добування На виконання п.13 Положення про Червону книгу України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. ( 2750-12 ), Н...»

«Академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинськ Ювіляри АПН України Випуск 22 Валентина Михайлівна Оржеховська До 65-річчя від дня народження Каталог виставки Київ 2004 ББК 91.9:74 УДК 016:37 О-65 Рекомендовано до друку радою при директорові ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського 28.10.2004 р., протокол № 6. Даний бібліографічний посібник із серії „Ювіляри АПН України” представляє бібліографію наукових праць Валентини Михайлівни...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра хореографії Тема: Специфічні особливості постановочної роботи у дитячому хореографічному колективі. (Лекція для студентів ІІI курсу хореографія ФФВ з дисципліни «Мистецтво балетмейстера») Лекцію склав: викладач Бойко А.Б. «ЗАТВЕРДЖЕНО» на засіданні кафедри хореографії Протокол №_ від «_» 2013 р. Завкафедрою доцент Сосіна В.Ю. Львів – 2013 р. Тема: Специфічні особливості постановочної роботи у дитячому хореографічному колективі. План. 1....»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка Сергієнко В.М., Полтавцева Т.І. ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ І ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ Навчальний посібник для студентів спеціальності “Фізична культура” Суми СумДПУ ім. А.С. Макаренка УДК 796.011.3 (075) ББК 75.119я73 С 3 Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (протокол № 12 від 01 липня 2008 р.) Рецензенти:...»

«П. Дудар Н. Богачьова МИКОЛАЙ – УГОДНИК БОЖИЙ Збірка віршів, віншувань, театралізованих вистав, народних та авторських пісень, молитов, богослужбових піснеспівів з нотами, присвячених святителю Миколаю Угоднику, Мирлікійському Чудотворцю Вінниця – Київ ВМГО «Розвиток» – ЦРТІіК «РОДИНА» УДК 783.655 ББК 85.31 Д 81 З благословіння архімандрита Амвросія (Макара), настоятеля Свято-Амвросіївського храму (м. Мілан, Італія) Схвалено для використання у навчально-виховному процесі за рішенням комісії з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»