WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |

«Шановна громадо! Працівники Рівненської державної обласної бібліотеки подають Вашій увазі звіт про свою роботу у 2010 році. Кожен з моїх коллег, який очолює певний напрямок, представить ...»

-- [ Страница 7 ] --

Предварительный Отчетъ о почвенно-геологическихъ изсльдованіяхъ Волинской губернии, произведенныхъ летомъ 1914 года. – Киевъ : Типография 1-й Артели, Владимирская, 43. - 1915. – 286 с.

Оцифровані видання записані на СD-диски для надання у користування читачам бібліотеки.

У звітному році підготовлено віртуальну виставку «Повернення з небуття», присвячену 105-ій річниці від дня народження видатного сина Волинської землі, поета, письменника і журналіста Авеніра Коломийця.

Виставка містить фотографії, надіслані сином А. Коломийця – Жданом Коломийцем, який нині проживає в Австралії.

Працівники сектора брали участь у підготовці Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Історична Волинь та проблеми духовного відродження України», яка проводилась 13-14 вересня 2010 року Рівненською державною обласною бібліотекою в рамках проекту «Консорціум «Історична Волинь» спільно з Рівненським державним гуманітарним університетом. Матеріали конференції опубліковані у збірнику наукових праць «Актуальні проблеми культурології» Вип. 9 і розміщені в Електронній бібліотеці.

Були учасниками ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку», яка відбулася 13-15 жовтня 2010 року в м. Вінниця і проводилась Вінницькою обласною універсальною бібліотекою ім. К. А. Тімірязєва. На конференції виступали з доповіддю і мультимедійною презентацією «Історична Волинь» - перша регіональна електронна бібліотека України».

Протягом 2010 року відвідували заходи (презентації, конференція), що проводились у Рівненському краєзнавчому музеї.

Протягом року проводилась популяризація Електронної бібліотеки «Історична Волинь». Підготовлено мультимедійну презентацію про Електронну бібліотеку «Історична Волинь» та Електронні ресурси Рівненської державної обласної бібліотеки, з якими працівники виступили на серпневих нарадах перед вчителями-істориками, на Дні інформації, який проводився для вчителів шкіл Рівного, перед учасниками гуртка юних краєзнавців СШ № 4.

Працівниками сектора надавались тематичні інформаційні довідки на запити користувачів бібліотеки та користувачів мережі Інтернет. За поточний рік надано 9 довідок. Зокрема виконано ряд інформаційних довідок для Європейського культурно-інформаційного центру в Тюрінгії (Німеччина) «Віа-Регіа». Спеціальний культурний проект «Віа-Регіа» заснований Радою Європи у 2006 році. Проект закликає поглиблювати культурні зв’язки між Сходом і Заходом Європи, розширювати туристичні шляхи, доповнюючи всесвітньо відомі пам’ятки маловідомими туристичними об’єктами.

Надавалась інформація і надсилались матеріали для Ждана Коломийця з м. Сіднею (Австралія) про його батька Авеніра Коломийця – українського письменника і поета, уродженця Рівненщини.

На запити користувачів Електронної бібліотеки надавались довідки про праці окремих авторів – дослідників Волині.

На запити користувачів бібліотеки надавався матеріал (тексти документів) з Електронної бібліотеки.

Електронна бібліотека «Історична Волинь» акумулює інформацію про історичну Волинь, яка знаходиться на сучасних територіях України та з інших країн і надає доступ до цієї інформації широкій громадськості. У 2010 році до Електронної бібліотеки зафіксовано більше 320 звернень на добу.

Відділ інформації та документів виробничої тематики Гірак Р.О., завідуюча відділом Робота відділу інформації та документів виробничої тематики у 2010 р. була спрямована на повне задоволення читацьких запитів документальними матеріалами, електронними носіями, фондом ЕБ та мережі Інтернет.

Традиційно продовжувалося обслуговування абонентів - науковців, фахівців сільського господарства та виробничої сфери, працівників державних установ, фінансових структур, банків, викладачів та студентів ВУЗів міста - індивідуальною та груповою інформацією: Електронний каталог періодичних видань регулярно поповнювався новими статтями із галузевої періодики. Розпочалася робота над редакцією записів попередніх років. Популяризація фонду відділу проводилася під час різноманітних заходів, презентацій, у ЗМІ. Особлива увага приділялась екологічним аспектам.

Фонд відділу є джерелом задоволення інформаційних потреб користувачів, тому його укомплектованості і якісному складу постійно приділяється увага працівників.

Станом на 01.01.2011 р. загальний фонд відділу становить 30 347 екз.

книг та періодичних видань.

Заповнити лакуни у комплектуванні фонду документними матеріалами допомагають періодичні видання відділу, які по мірі надходження, розписуються працівниками і вливаються в електронну базу даних і картотеку періодичних видань. Практично усі статті, крім рекламних, відображаються в електронній картотеці.

До послуг користувачів – у залі два комп'ютери, де є доступ до ЕБ, що формує бібліотека, та мережі Інтернет.

Інформаційна робота, яка включає проведення Днів інформації, надання групових та індивідуальних інформацій окремим абонентам залишається пріоритетним напрямком діяльності відділу.

Дні інформації у 2010 році проводились в Обласному навчальному центрі Державної служби зайнятості „Технологія меблевого виробництва та конструювання виробів по індивідуальному замовленню”, „Сучасне діловодство і управлінська робота в офісі”, „Персональний комп'ютер:

навчання та робота”. Для найбільш повного висвітлення теми заходу, фахівцям пропонувались матеріали ЕБ, електронного каталогу, веб-ресурси.

Групова інформація надається різним категоріям користувачів:

науковцям, фінансистам, банкірам, податківцям, фахівцям сільського господарства, фермерам, викладачам, студентам вузів, коледжів, технікумів.

Списки нових надходжень, що включають нову літературу та статті з періодичних видань щоквартально надсилаються спеціалістам державних структур.

Їх тематика відповідає конкретній галузі економіки та сфері діяльності установи:

- Національний банк України

- Державна податкова інспекція м. Рівне

- Управління Державного казначейства у м. Рівне

- Обласний навчальний центр Державної служби зайнятості Згідно Угод про інформаційне обслуговування, які щорічно заключаються між РДОБ та навчальними закладами, групова інформація у вигляді списків також щоквартально надсилається у навчальні заклади міста:

- Рівненську філію „Європейського університету”

- Рівненський технікум технологій та дизайну НУВГП

- Рівненський державний аграрний коледж

- Рівненський Славістичний інститут Київського Слов'янського Університету

- Рівненську філію Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.

Для викладачів та студентів Рівненського аграрного коледжу та фахівців сільськогосподарських установ надається інформація економічного та галузевого змісту у списку „ Новини сільськогосподарської літератури”.

Цю інформацію отримують:

- Рівненська державна сільськогосподарська станція

- Рівненський обласний навчальний центр АПК

- Рівненська обласна дорадча служба

- Обласний навчальний центр Державної служби зайнятості.

На основі щорічного аналізу карток зворотнього зв'язку, які надсилають усі установи, що отримують інформацію, тематика інформаційних списків постійно розширюється.

Кожен список включає 300 – 400 джерел.

Популяризація фонду – важлива ділянка роботи відділу. Користувачі бібліотеки мали можливість ознайомитись з новими надходженнями літератури та тематичними добірками, представленими на книжкових виставках актуальної тематики: „Проблеми банківської системи України: шляхи вирішення”, „Система точного землеробства як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємницьких формувань”, „Рекламний бізнес: менеджмент маркетингу”та ін.

На сайті бібліотеки представлено інформаційні ресурси відділу на віртуальних виставках: „Азбука кулінарного мистецтва”, „Тенденції розвитку лісового господарства України” з вичерпним списком анотованих вебресурсів. Широко використовувалась інформація з періодичних видань, а також матеріали краєзнавчого характеру.

Популяризація літератури носила багатогалузевий характер, використовувались різні форми роботи. За 2010 рік відділом було проведено 19 заходів, на яких були присутні біля 1000 слухачів. Інтенсивно велась пропаганда фонду екологічного напрямку. Цій тематиці відповідали ділові зустрічі „Раціональне використання та охорона водних ресурсів в м. Рівному та Рівненській області”, „Сучасний стан і охорона земель в Україні”, зустрічі за круглим столом „Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища”, „Еколого-економічні аспекти застосування агроекотехнології виробництва конкурентоспроможної екологічно чистої продукції”.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


По ініціативі авторів - голови обласної Ради Українського товариства охорони природи Гуйдаша М. та заступника голови Сацюка І.Л. - відбулася презентація їх книги „У поході за збереження довкілля”. Ця презентація зібрала природолюбів усієї області, адже питання, що піднімають автори, важливі і актуальні: діяльність різних державних установ, громадських організацій по охороні природних скарбів – рослинного, тваринного світу, заповідного фонду Рівненщини; виховання молодого покоління, організація заходів, акцій екологічного напрямку, розвитку екологічної свідомості.

Нова книга „Основи екології” викладача Рівненського аграрного коледжу Малимон С.С. представлена користувачам також у стінах РДОБ.

Авторка, використовуючи засоби мультимедійного представлення, захоплююче і цікаво розкрила суть поняття „екологія” та обґрунтувала на конкретних прикладах необхідність раціонального використання та охорони природних ресурсів - грунту, води, повітря, надр. Особливий акцент зроблено на екологічні заходи в аграрному виробництві, біотехнології. На презентаціях демонструвались фільми про природні скарби нашого краю: Рівненський зоопарк, озеро Нобель, Вишневу гору с. Городок.

Традицією стало проводити такі заходи до міжнародних свят: Дня довкілля, Дня Землі, Дня охорони водних ресурсів. Важливу підтримку у проведенні надає Державна екологічна інспекція м. Рівного присутністю фахівців, статистичними даними, наглядними матеріалами.

Протягом року відділом проведено дві наукові презентації. Своїми науковими дослідженнями за темою « Корпоративна культура» поділилася доцент РІС КСУ Кучина Н.І.. Інша презентація - «Проблеми селекції, насінництва та сортовивчення в сучасному рослинництві» - відображала узагальнення даних експериментальних досліджень, здійснених у землеробстві старшого наукового співробітника Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції УААН Гук Лідії Іванівни. Автори представили свої друковані матеріали, розповіли про актуальність та суть проблеми, поділилися планами на майбутнє.

Відділ продовжував співпрацювати з виробничими підприємствами та навчальними закладами, тому тематичні перегляди планувались і проводились по заявлених ними темах.

За 2010 рік районним бібліотекам області було надіслано чотири тематичні дайджести сільськогосподарської тематики «Добрива», «Ветеринарія: профілактика та лікування звороб ВРХ» та ін.

Рекламна діяльність заключалась у відображенні на сайті РДОБ усіх заходів, що проводив відділ протягом року, цікаві книжкові виставки, віртуальні виставки, заходи «Літньої читальні», акції, виступи на РДТРК.

Редакційно-видавничий відділ Л.Г. Сахнюк, зав. відділом Діяльність редакційно-видавничого відділу скерована на випуск друкованих видань, документальне забезпечення різних аспектів діяльності книгозбірні: інформаційно-бібліографічної, науково-методичної, маркетингової, проектної, рекламної, також на популяризацію послуг установи та наочну рекламу.

Головне завдання полягало в оперативному опрацюванні, підготовці, редагуванні та виданні матеріалів, підготовлених відділами бібліотеки, своєчасному наборі документів та матеріалів, оформленні рекламних видань тощо.

–  –  –

Природно-заповідний фонд Рівненської області : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / уклад.

Кожан Н. М. ; ред. Сахнюк Л.Г., Тирак З.М. – Рівне :

Волин. обереги, 2010. – 64 с. – вичитка комп'ютерної верстки Продовжено випуск інформаційних бюлетеня "Інва.нет" для людей з обмеженими можливостями Інва.net : Інформ. бюлетень / Рівнен. держ. обл. б-ка ; ред. Р.М.

Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2010.

Вип. 23 – 92 с.

Вип. 24. – 76 с.

Технічними засобами РДОБ протягом року видавалися неопубліковані матеріали, підготовлені відділами бібліотек: щорічні, поточні щоквартальні покажчики, бібліографічні, інформаційні, інструктивнометодичні, інші матеріали:

Неопубліковані матеріали:

U Література до знаменних і пам’ятних дат на 2011 рік Знаменні і пам'ятні дати Рівненщини на 2011 р.

Новини краєзнавчої літератури. Щокварталу Новини сільськогосподарської літератури: Щокварталу

Нова література з питань економіки, програмування, екології:

Щокварталу Довідка про культурне життя області. Щомісячно РДОБ на сторінках періодики. Щокварталу Перелік статей з питань роботи закладів культури. Щомісячно Перелік статей з питань роботи закладів культури. Щотижня Бібліотеки Рівненщини в цифрах - 22 табл.

Таблиці статистичної звітності по бібліотеках області для Міністерства культури - 226 таблиць Набрано 13 статтей про роботу відділів Рівненської державної обласної бібліотеки для майбутньої збірки про діяльність РДОБ: – 83 стор.

ДайджестиU - набрано та випущено у вигляді брошур:

U Дайджест „Добрива” „Організація дозвілля та популяризація читання в бібліотеках” „Забезпечення рівних можливостей користувачам у публічних бібліотеках” „Перепеливництво” «Ветеринарія: профілактика та лікування хворих ВРХ»

Соцдослідження U Таблиці «Лінгвістичне забезпечення ЕК»

«Інтенсивність використання та популяризація краєзнавчого ресурсу центральних районних та міських бібліотек Рівненської області»

„Вивчення електронного каталогу в РДОБ”

Слайд-презентації:

U Розвиток проекту «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LEAPEA-II) «Бібліотеки Рівненщини на допомогу освіті» (по сайту «Навігатор») «Організація доступу до інформації: відповідальність і функції бібліотек в еру електронних комунікацій»Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |
 
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (60) 2014 УДК 378.18 ВІДРОДЖЕННЯ РОДИННО-СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ О. Т. Горіна У статті розглядається такий важливий аспект формування духовної культури студентської молоді, як родинно-сімейні цінності. Автором висловлюється власна позиція щодо втрати сімейних цінностей в українському суспільстві та необхідності відродження родинно-сімейних цінностей і підготовки майбутніх...»

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 14. Гершунский Б. С. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающимся по педагогическим специальностям и направлениям. — М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. — 512 с.15. Барматина И. В. Развитие информационной культуры студентов в процессе изучения информатики. Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. — Новосибирск, 2005. — 269 с.16. Макарова Н. В. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА БУДЯНСЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ УДК 371.134:7.021.42+792.028.3 ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі педагогічної творчості Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Міністерство...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 37+008 (477.84) Ж. Ю. ДАЮК МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ 1805–1832 РОКІВ У статті проаналізовано зміст та форми взаємовпливу викладачів та вихованців Кременецького ліцею з навколишнім соціокультурним середовищем. Відзначено культурнопросвітницьку місію вихованців ліцею у поширенні музичної освіти у Кременці та всьому волинському регіоні (ХІХ – поч. ХХ ст.) Ключові слова: освіта, культура, ліцей, викладач, дослідник, музичне виховання. Ж. Ю. ДАЮК МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з лікувальної гімнастики для студентів НУХТ Всі цитати, Схвалено цифровий та фактичний матеріал, на засіданні кафедри бібліографічні відомості перевірені. Фізичного виховання Написання одиниць відповідає Протокол № 24 стандартам від 1 червня 2010 р. Підпис(и) автора(ів) “”2010 р. Київ НУХТ-2010 Фізичне виховання: Методичні вказівки з лікувальної гімнастикаи для студентів НУХТ/...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.267.5 Л87 Серія «12-річна школа» Заснована 2005 року Лущик І. В.Л87 Усі уроки фізичної культури: 7 кл. : навч.-метод. посіб. — Х. : Вид. група «Основа», 2008. — 319, [1] с. : табл. — (Серія «12-річна школа»). ISBN 978-966-333-862-0. У виданні детально розглянуто теоретичні й практичні аспекти викладання фізичної культури для учнів 7-го класу...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський обласний відділ Українського географічного товариства Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Бєлгородський державний національний дослідницький університет Харківська обласна станція юних туристів СТРАТЕГІЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (м. Харків, 25–26 жовтня 2012 р.) Харків ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 1-й день...»

«Українська бібліотечна асоціація Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти Головний тренінговий центр для бібліотекарів Т. Якушко, Т. Ярошенко ТехНолоГії Веб 2.0 длЯ бібліоТеК і КориСТУВачіВ: НоВі можлиВоСТі розВиТКУ бібліоТечНоГо СередоВища Посібник для тренерів за Програмою Підвищення кваліфікації Київ–201 «Самміт-Книга» УДК 02:004.77](075.9) ББК 78.34я7 Я49 Якушко Т.О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК: 78.441 Р. Л. ЗАКОПЕЦЬ ВПЛИВ ЧЕСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ НА СТАНОВЛЕННЯ СКРИПКОВОЇ ШКОЛИ В ГАЛИЧИНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) У статті досліджуються інтегративні процеси у соціокультурному просторі східної Європи на межі ХІХ – початку ХХ століть на матеріалі міжкультурних взаємодій України та Чехії. Докладно аналізується педагогічна діяльність видатних чеських музикантів-скрипалів – Ф. Шипека, З. Брукмана, Ф. Якля, Й. Славічека, Й. Овчаржа, які працювали у Львові, розбудовуючи...»

«Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України Публікації професорсько-викладацького складу Академії праці і соціальних відносин за 2004 і 2005 рр. (Монографії, посібники, підручники) Факультет соціального управління 2004 р.1. Оцінка ефективності протидії (соціальний аспект) Моніторинг епідемії ВІЛ/СНІДу. / Саєнко Ю., Демченко І., Жуков В., Кащенкова К., Костриця В., Лисенко О., Марусов А., Привалов Ю., Трофименко О. / Відп. ред. Ю.І. Саєнко. – К.: ПЦ «Фоліант», 2004. – 416...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»