WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 16 |

«Збірник матеріалів семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) ...»

-- [ Страница 10 ] --

Метою екологічного виховання є формування відповідального ставлення до навколишнього середовища на засадах сформованої екологічної свідомості, що передбачає додержання моральних і правових принципів природокористування, поширення та втілення ідей щодо його оптимізації, активну екологічну діяльність. На нашу думку, реалізація такого підходу стає можливою лише за умови сприйняття природи не лише зовнішнім стосовно людини середовищем, а середовищем, в якому людина є його однією зі складових. У цьому сенсі ставлення до природи безпосередньо пов’язане із суспільними, міжособистісними, сімейними ставленнями людини й вбирає усі сфери її буття: наукову, моральну, етичну, естетичну, правову тощо. Підтвердження такої позиції знаходимо у М. Мойсеєва. Зокрема вчений наголошує, що за сучасних умов подолання жорсткого екологічного імперативу забезпечить збереження людства на планеті. Водночас, зазначає вчений, основою морального виховання стають, насамперед, взаємини людини та природи. Таким чином, екологічне виховання та освіта перетворюються у стрижень сучасної освіти, виступаючи джерелом перебудови сучасних систем освіти і суспільства в цілому.

Для нас важливою є позиція, за якою має місце певне розмежування між екологічною освітою і екологічним вихованням. Зокрема, екологічна освіта пов’язана з навчальним процесом і впливає на сферу раціонального мислення, натомість екологічне виховання звернено переважно до емоційно-чуттєвого світу особи і сприяє формуванню її світовідчуття.

Екологічне виховання інкорпорується з усіма іншими напрямами виховання, поєднується з ними безліччю зв’язків і в такий спосіб «відіграє роль певного інтегратора у сучасному виховному процесі. Воно з’єднує в єдину функціональну систему всі традиційні види, ґрунтується на них і може бути важливим чинником подолання відомчості в цій важливій сфері людської діяльності».

Водночас, на думку Н. Назарової, процес екологічної освіти й виховання необхідно розглядати як одне ціле, тому що вплив соціальної інформації, виховних зусиль відбувається одночасно на двох каналах, на двох рівнях – раціональному й емоціональному. Відтак, поняття «екологічна освіта» та «екологічне виховання» досить тісно переплітаються, взаємодоповнюють, взаємозалежать одне від одного та, як процес, спрямовані на досягнення спільного результату – формування екологічно вихованої особистості.

Зазначені точки зору вчених вочевидь мають дидактичне обґрунтування. Необхідно вести мову про єдність освіти і виховання. У змісті екологічної освіти і виховання ця єдність реалізується через прагнення розв’язати проблему взаємовідносин людини і природи.

Таким чином, визначаючи сутність екологічного виховання, ми виокремлюємо особливості цього процесу:

1. Його ступеневий характер:

1) формування екологічних уявлень:

• розвиток екологічної свідомості і почуттів,

• формування упевнень у необхідності екологічної діяльності,

• прищеплення навичок поведінки у природі,

• подолання споживацького ставлення до природи;

2) пролонгованість;

3) складність;

4) активність.

2. Провідну роль психологічного аспекту, який включає:

1) розвиток екологічної свідомості;

2) формування природовідповідних потреб;

3) прищеплення моральних, етичних, естетичних почуттів, навичок і звичок;

4) прагнення до свідомої екологічно доцільної поведінки.

Формування ціннісного ставлення учнів до природи відбувається за умови певної наявності послідовних взаємопов’язаних чинників.

Причому сформованість попереднього є обов’язковою умовою формування наступного: система особистісних цінностей система ціннісних орієнтацій система мотивів екологічно доцільної поведінки відповідальне ставлення до природи активна позиція щодо екологічної діяльності.

–  –  –

Рис. 1. Чинники формування ціннісного ставлення учнів до природи Водночас одним з найдоцільніших шляхів реалізації міжпредметного підходу в екологічному вихованні є цілеспрямоване формування загальних ефективних прийомів активної пізнавальної діяльності, перехід від загальних екологічних знань до їх застосування у конкретних життєвих ситуаціях.

Оскільки стратегічними умовами формування гуманістичних цінностей, у тому числі, й ціннісного ставлення до природи є:

відповідність виховної практики концептуальним засадам • особистісно орієнтованої моделі екологічного виховання;

• стимулювання ініціативи всіх учасників навчально-виховного процесу; створення необхідних умов для різнобічної екологічної діяльності;

створення ситуацій різноманітних позитивних емоційних • переживань суб’єкта у предметній, комунікативній діяльності, спрямованих на інтелектуально-моральний розвиток;

• моніторинг змін індивідуальних якостей вихованців; створення стимулювального і розвивального середовища на основі визначення мети, цінностей, норм, принципів, завдань, напрямів виховного процесу.

Ми робимо висновок, що великі можливості для реалізації зазначених умов має позакласна виховна робота, потенціал якої використовується наразі далеко не в повному обсязі на Полтавщині, натомість має великі перспективи.

На 1 січня 2008 року природно-заповідний фонд Полтавської області налічує 353 території та об'єкти загальною площею 119494 га, що становить 4,16% загальної площі області. Усього об'єктів загальнодержавного значення 25, з них 19 заказників (8 ландшафтних, 1 ботанічний, 1 загальнозоологічний, 2 орнітологічні, 7 гідрологічних), 1 дендрологічний парк («Устимівський»), 1 ботанічна пам'ятка природи («Парасоцький ліс»), 4 парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Об'єкти місцевого значення мають таку структуру: 3 регіональні ландшафтні парки (далі – РЛП) («Нижньоворсклянський», «Диканський»

та «Кременчуцькі плавні»), 148 заказників (45 ландшафтних, 3 лісові, 38 ботанічних, 7 загальнозоологічних, 2 ентомологічні, 2 орнітологічні, 51 гідрологічний), 116 пам'яток природи (8 комплексних, 96 ботанічних, 3 гідрологічні, 9 геологічних), 47 заповідних урочищ, 14 парків – пам'яток садово-паркового мистецтва.

На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 2000–2015 роки»

держуправління екології та природних ресурсів у Полтавській області визначило конкретні заходи щодо розвитку заповідної справи в області.

Проводиться аналіз матеріалів, що їх надсилають держміськрайекоінспекції, громадські організації, науковці, окремі громадяни, на основі яких збільшується площа природно-заповідного фонду області за рахунок розширення тих, що існують, і створення нових об'єктів заповідного фонду.

З метою збереження наявного біорізноманіття у 2006–2008 рр.

зазначеним вище Законом передбачено створити національний природний парк «Диканський» на площі 15 тис. га і національний природний парк «Нижньосульський» на площі 17 тис. га. На кінець 2009 року природно-заповідний фонд Полтавщини (120394 тис. га – 4,19% території області) поповнився трьома новими територіями: Указами Президента України створені нові заповідні об’єкти: Національний природний парк «Пирятинський», ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Христанівський» та Хорольський ботанічний сад. Зокрема, Національний природний парк «Пирятинський»

(Пирятинський район) розташований на північному заході Полтавської області і включає 12028,42 га землі. Він створений з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів.

У цих краях традиційно була висока розораність сільськогосподарських земель, тож з метою збереження ландшафтної та біологічної різноманітності в регіоні завжди приділяли значну увагу збереженню природи. Цю територію перетинає ділянка річки Удай регіонального Сулинського екологічного коридору, що є важливим елементом, який поєднує Галицько-Слобожанський та Поліський екологічні коридори загальнодержавного значення. Слід зазначити, що річка Удай – перша на схід від Києва річка із незруйнованою заплавною системою. То ж у районі за підтримки місцевої влади проведено 4 наукові експедиції, а її результатом стало створення 6 нових заказників, розширення 3 наявних, інвентаризація тваринного та рослинного світу.

На території національного парку виявлено 400 видів безхребетних, 27 видів риб, 117 видів птахів, до Червоної книги України занесено всього 15 видів. На території загальнозоологічного заказника «Леляківський»


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


сформувався унікальний ентомокомплекс: тут відзначено 8 червонокнижних видів комах. У рослинному покриві знайдено 715 видів судинних рослин, з яких 14 занесено до Червоної книги України.

Багатою є також історико-культурна спадщина цього краю. Це – Березова Рудка, Полкостень, Кроти. На території заказника місцевого значення «Березоворудківський» представлена прибережно-болотна, водна рослинність, луки, заплавні ліси, діброви та степові ділянки, де зосереджено флористичне різноманіття. У результаті помірного антропологічного навантаження тут дивом вцілила до наших днів степова ділянка з різними видами ковили навкруги старовинних 300 річних курганних поховань часів шведських походів. Поруч на заплавній терасі розташоване урочище «Три яри». Тут знаходиться Свята криниця зі спорудженою над нею капличкою. П’ять поколінь Закревських змінювали й розбудовували маєток у Березовій Рудці, зробивши його перлиною садово-паркової архітектури XVIII – початку XIX століття. До ансамблю входить Березоворудківська піраміда - одна з трьох європейських пірамід, побудована у 1899 році за всіма правилами будівництва єгипетських пірамід.

Історичному збігу обставин завдячує флора і фауна урочища «Бурти». Тут у X–XII століттях стояло давньоруське місто Полкостень.

Масивні оборонні споруди перетворили його територію на угіддя, не придатні для оранки, тож за 800 років ця земля стала місцем збереження елементів степових екосистем.

Пам’ятка природи «Старий шлях» являє собою ділянку стародавнього чумацького шляху з Прилук до Пирятина, характеризується високим рівнем біологічного різноманіття і репрезентує собою типові ландшафти Лісостепу України.

Створення Національного природного парку дасть змогу належним чином організувати збереження, відтворення й ефективне використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню й естетичну цінність.

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Христанівський» (Лохвицький район Полтавської області), територія якого 1705,2 га, створений з метою збереження біологічного і ландшафтного різноманіття унікальних лісостепових та заплавноболотних природних комплексів Лівобережної України. Розташований в околицях с. Христанівки (правий берег р. Сули), він репрезентує заплаву р. Сули до лівого берега в околицях с. Бодакви і заболочену частину нижче с. Бодакви до притерасної частини, зайнятої значним масивом вільшняків. Ця територія охоплює різноманітні природні ландшафти долини р. Сули – підвищений правий берег із остепненими та широколистяно-лісовими ділянками, заплавну частину зі старицями, рукавами з водними та прибережно-водними комплексами, високотравними, низькотравними й чагарниковими болотами, луками, засоленими місцями, притерасну частину із вільховими лісами.

Степова рослинність приурочена до крутосхилів правого корінного берега р. Сули із заростями чагарнику, терену, шипшини, абрикосу та дикої груші. Навесні в таких ярах формуються осередки ранньовесняних лісових видів рослин регіонально рідкісного виду. На відкритих ділянках формуються лучні різнотравно типчакові степи. Рослинність і флору широколистяних лісів становлять нагірні діброви (липа, граб, дуб, клен).

На одній з ділянок у травостої виявлено куртину барвінку малого реліктового виду, який охороняється у Полтавській області. Вільхові лиси займають знижені перезволожені притерасні ділянки на уступі борової тераси. Тут у різнотрав’ї зустрічаються цінні лікарські рослини. На обводнених ділянках поширені чагарникові болота, ценози високотравних боліт. У перехідній смузі до лук знайдено два види лучноболотних орхідей, що занесені до Червоної книги України. На ділянці вздовж основної долини р. Сули та чисельних заток добре виражена прибережно-водна рослинність. На лучних ділянках – різноманітна лучна рослинність. На території заказника виявлено 13 рідкісних видів флори (лісові, лучно-болотні, водні), 256 видів наземних хребетних (14 видів з них занесено до Червоної книги України), а також 191 вид птахів (11 з них занесено до Червоної книги України).

Серед ссавців виявлено 44 види, 3 види занесені до Червоної книги України, 4 види - до Європейського червоного списку і 3 – регіонально рідкісні. Серед плазунів відзначено 6 із 11 видів, серед земноводних – усі 10 видів Полтавщини. Територія заказника репрезентує гармонійно поєднані мальовничі ландшафти долини р. Сули із типовим різноманітним рослинним світом, які можуть стати важливим ядром Сулинського екокоридору національної екологічної мережі.

Хорольський ботанічний сад (Хорольський район Полтавської області, територія 18 га) створений з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження у спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори. Ботанічний сад створений у природнозаповідному урочищі «Дубовий гай», де ростуть сторічні дуби, знаходяться ставки, гідротехнічні споруди.

За висновками фахівців, з огляду на зміни клімату актуальним є зосередження у Хорольському ботанічному саду наукових досліджень з інтродукції нових південних плодових і декоративних культур із корисними властивостями з можливим їх поширенням у лісостеповій зоні України. Особливу увагу звертатимуть на нові плодові культури, що мають високий вміст біологічно-активних речовин і справляють на людський організм радіопротекторну й антиоксидантну дію. Саме до таких культур можна віднести унабі (зизифус), інтродукцію якої вже проводять у м. Хоролі на спецділянці ботанічного саду.

До 2015 року в Полтавській області передбачено збільшення площі заповідних територій до 6–7%, тобто до 200 тис. га. Для виконання цієї програми необхідно щорічно створювати заповідні об'єкти на площі не менше ніж 7 тис. га. Питання досить складне, бо не всі керівники держлісгоспів, сільських рад і сільськогосподарських підприємств розуміють важливість розвитку заповідної справи в Україні згідно з вимогами ЄС.

Значна увага приділяється питанню охорони і збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення УДК 37.011.31 Роман Гах Атлетична гімнастика в системі фізичного виховання студентів економістів другого року навчання Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Сьогодення змінює вимоги до фізичної підготовленості студентів, спонукає до визначення й усвідомлення ролі фізичної культури як складової частини загальної культури та необхідності...»

«ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ Наталія КУЗІНА Київ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У ВИСВІТЛЕННІ ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА В статті розглянуто прояви політики асиміляції українства в системі освіти в Російській та Австро-Угорській імперіях на початку ХХ ст. на основі дослідження публікацій Літературно-наукового вісника. Ключові слова: національна самосвідомість, народна школа, українська мова, русифікація, полонізація. Важливу роль у процесі формування нації в...»

«Культурологічна Благодійна Фундація цинамоновий хрущ разом із в и д а в н и ц т во м лілея-нв та мистецьким об’єднанням дзиґа презентують Культурологічна Благодійна Фундація цинамоновий хрущ в и д а в н и ц т во м лілея-нв мистецьким об’єднанням дзиґа презентують часопис ексів і фізій у проекті часопис ексів і фізій № « П О В Е Р Н Е Н Н Я У СТА Н І СЛ А В » Івано-Франківськ 2007 Сергій ЖАДАН Любко ДЕРЕШ Ірена КАРПА Світлана ПОВАЛЯЄВА Наталка СНЯДАНКО Софія АНДРУХОВ КОЖЕЛЯНКО Тамара ЗЛОБІНА...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.1 (477) Т. В. Коропатник, к.геогр.н., доцент ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ Стаття присвячена сучасним тенденціям соціально-демографічного розвитку регіону. Проаналізовано вплив демографічних чинників на формування його трудового потенціалу. Запропоновано заходи щодо удосконалення соціально-демографічної ситуації на...»

«114 ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ності у брендів, слабкості технологій брендингу, відсутності креативності персоналу, невиконанню обіцянок, визначених корпоративним та індивідуальними брендами. Досвід переважної кількості транснаціональних компаній свідчить про зростаючу роль і необхідність потужної організаційної культури, де кожен працівник, не дивлячись на посаду і кваліфікацію відчував би себе невід’ємним елементом складної системи, розумів свою значущість і незамінну роль у життєдіяльності...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (19), 2012 УДК 796.5:796.012.2–057.21 Ніна Байкіна, Павло Пиптюк, Олеся Поддуєва Особливості функціонального стану аналізаторів, які беруть участь у руховій діяльності на заняттях оздоровчим туризмом Запорізький національний університет (м. Запоріжжя) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Порушення слуху, передусім, позначається на психіці школяра, своєрідності...»

«Дайджест Української національної платформи 24.06.2011 В Києві відбулося засідання Робочої групи з довкілля, зміни клімату та енергетичної безпеки Експертний семінар «Оцінка Робочою групою 3 ФГС Східного НУО дали свою оцінку Звіту про реалізацію партнерства реформи екологічної Європейської політики сусідства в Україні у 2010 політики у 6 країнах-партнерах» році на зустрічі з керівництвом Представництва Європейського Союзу У Львові поспілкувалися про транскордонне Запрошення до участі в Третій...»

«Вієвська Муза кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ УПРАВЛІНЦІВ У статті розглядаються сучасні педагогічні технології у професійній підготовці менеджерів. Педагогічні технології визначаються як технології навчання, що становлять собою діяльність викладача...»

«Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація УДК 618.2.-083.+615.851.83 Інна Кириченко, Олена Присяжнюк, Олег Кириченко, Лілія Кириченко, Анастасія Горпіняк Оцінка ефективності комплексу фізичної реабілітації у вагітних жінок у ІІ–ІІІ триместрах на подальший перебіг вагітності й пологів Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Вагітність і пологи завжди були надзвичайно...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Видання 3-тє, перероблене і доповнене ББК 316(075.8) УДК 60.5я73 Д 2 Рецензенти В. М. Ворона, д.е.н., академік, директор (Інститут соціології НАН України) Т. О. Петрушина, д.соц.н., (Інститут соціології НАН України) Редакційна колегія факультету управління персоналом та маркетингу Голова редакційної колегії О. К. Шафалюк, д.е.н., проф. Відп. секретар...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»