WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 8 ] --

Сучасний керівник, менеджер будь-якого рівня, фахівець з вищою освітою повинен відрізнятися:

1) науковим світоглядом;

2) широкою спеціальною і загальною ерудицією, розвинутим аналітичним і творчим мисленням, високим професіоналізмом, умінням переконувати, впливати, сформованістю якостей активної особистості.

Фахівці переконані, що реформи в освіті можливі тільки за умов підвищення якісного рівня управлінського складу, розвитку та модернізації системи підготовки менеджерів освіти.

Сучасний керівник закладу освіти повинен:

– вміти аналізувати стан колективу;

– розуміти мотиви поведінки своїх колег;

– понукати підлеглих до продуктивної праці, стимулювати їх професійний ріст;

– створювати таку атмосферу в колективі, яка б максимально стимулювала продуктивну працю;

– давати завдання підлеглим так, щоб вони розуміли, чого від них чекають, і намагались це виконати;

– ефективно контролювати роботу підлеглих;

– ефективно оцінювати своїх підлеглих, їх можливості та інтереси;

– попереджувати і розряджати конфлікти в колективі;

– будувати ділові стосунки з підлеглими у відповідності з їх індивідуальними особливостями і ситуацією.

Керівник навчального закладу використовує методи управління, але в управлінні беруть участь не тільки керівники, а і інші працівники навчального закладу. Тому доцільно говорити про методи управління та методи керівництва, які є складовою методів управління.

Класифікація методів управлінської діяльності керівника:

– вербальні,

– дослідницькі,

– ілюстративно-показникові,

– техніко-технологічні методи.

Вербальні методи поділяються на індивідуальні (консультація, бесіда) та групові (інструктаж, нарада, збори).

Дослідницькі методи — вивчення передового досвіду, атестування педагогічних кадрів, порівняння їхніх теперішніх досягнень з минулими і з досягненнями вітчизняних та зарубіжних колег; анкетування та інтерв'ювання при підготовці до педагогічної ради чи інших колективних зборів, нарад; виготовлення, друкування матеріалів (газети, збірники, статті, методичні рекомендації) про діяльність педагогічного і учнівського колективів.

Ілюстративно-показникові методи — моделювання структури організації навчальновиховного процесу; побудова графіків, таблиць, матриць; вивчення рівня знань та вихованості учнів, професійної підготовленості вчителів до творчої праці.

Техніко-технологічні методи — активне застосування технічних засобів і пристроїв (комп'ютер, телебачення, радіо, селектор тощо).

Ефективне розгортання інноваційних процесів значною мірою залежить від доцільних форм і методів управління.

Такими формами та методами визнано:

– ділові бесіди,

– семінари-презентації,

– науково-методичні ради,

– дискусійні круглі столи,

– мозкові штурми,

– тренінги Звернімось детальніше до окремих із них.

Ділова бесіда, або нарада, як комунікативна форма спілкування є невід'ємною складовою управлінської діяльності. Саме від результативності ділової бесіди залежить, за результатами зарубіжних досліджень, від 2 до 20% приросту у виробництві. Якщо розглядати цю форму не лише з позицій економічного ефекту, то ділова бесіда є доцільною формою в управлінні освітою на різних рівнях для отримання інформації, активізації інтелектуальних можливостей її учасників, розвитку колективної творчості у процесі прийняття управлінських рішень.

Однак керівники рідко приділяють належну увагу техніці організації ділової бесіди. Ще менше — прагнуть здобути спеціальні знання з розвитку професійної компетентності у проведенні ділової наради. Натомість недооцінка значення підготовки до ділової бесіди чи наради зумовлює: невиправдану тривалість таких нарад, відсутність чітких та аргументованих розпоряджень, повторюваність у виступах учасників, зниження психологічного комфорту учасників нарад, їх працездатності.

На думку зарубіжного дослідника з питань організації ділових бесід і нарад П. Мічіца, основними положеннями в їх проведення повинні бути: зацікавлення співрозмовників у користі ділової зустрічі, створення у процесі розмови атмосфери взаємної довіри, майстерне використання навіювання та переконання під час передачі інформації.

Виходячи з таких положень, структура ділової наради може складатися з елементів:

– початок бесіди,

– передача інформації,

– аргументація,

– спростування доводів співрозмовників,

– прийняття рішення.

Основними цілями першої фази ділової бесіди є:

– установлення контакту із співрозмовниками,

– створення комфортної атмосфери,

– привернення уваги,

– пробудження інтересу до розмови,

– утримання ініціативи.

При цьому рекомендується уникати різних форм вибачень, не використовувати ознак невпевненості, виявляти неповагу, зневажливе ставлення, не починати із запитань, які наштовхують на контраргументи.

Натомість рекомендації дослідників з питань проведення ділових бесід і нарад зводяться до використання чотирьох прийомів:

1) методу зняття напруги (коли використовується гумор, приємні фрази тощо),

2) методу «зачіпки» (коли відома подія використовується в контексті проблеми наради),

3) методу стимулювання уяви (через постановку кола завдань і проблем, які плануються для подальшого обговорення),

4) методу прямого підходу (здебільшого використовується в короткочасних нарадах, де необхідно раціонально вирішити незначні проблеми).

Наступна фаза ділової бесіди стосується передачі інформації, де основна мета полягає у вирішенні таких завдань:

– збору спеціальної інформації за проблемою,

– запитів і побажань співрозмовників та їх організацій;

– виявленні мотивів і цілей співрозмовників;

– передачі запланованої інформації;

– формування основ для подальшої аргументації, створення «точок опори» у свідомості співрозмовників;

– аналізу і перевірки позицій співрозмовників;

– попереднього визначення способів діяльності.

З метою успішного проведення ділової бесіди доцільно передбачити методи ведення спілкування, насамперед метод постановки запитань, методи сприйняття інформаційних даних і фактів, психологічні реакції людини у процесі спілкування.

У практиці ведення ділових нарад здебільшого використовують п'ять груп запитань:

1) закриті — це запитання, які вимагають лаконічної та однозначної відповіді: «так» або «ні». В основному такі запитання використовують для спрямування думок співрозмовника в необхідному для керуючого руслі; вони націлені на прийняття однозначного рішення.

2) відкриті — це запитання які передбачають утворення діалогічного спілкування з метою отримання максимальної кількості інформації на запитання організатора наради. Вони дають змогу організатору виявити коло потенційних осіб для подальшої співпраці.

3) риторичні — це запитання які у процесі ділових нарад використовуються з метою поглиблення аналізу проблеми, а також для отримання нових запитань. На них не дається пряма відповідь, оскільки вони вказують на невирішені проблеми.

4) переломні — це запитання які ставляться у тому випадку, коли виникає необхідність отримати додаткову інформацію з окремої проблеми або ж виникає супротив співрозмовників.

Такий тип запитань дозволяє утримувати розмову у визначеному руслі, піднімати нові проблеми, виявляти вразливі місця позиції співрозмовника

5) запитання для осмислення — це запитання які мають на меті створення атмосфери взаєморозуміння, досягнення успіху проміжних результатів. Їх постановка у формі стислого повторення сказаного змушує присутніх обдумувати та коментувати свою позицію, вносити до неї власні поправки.

Важливим методом ведення ділової наради є метод сприйняття інформації. Основними елементами цього методу є вміння слухати співрозмовника та передавати інформацію.

Необхідними умовами використання методу називають: максимальну концентрацію уваги на інформації, яка викладається, та зосередженість на темі, якій присвячена нарада; виконання мисленнєвого критичного аналізу та обов’язковість висновків із почутого; відсутність заперечень і контраргументів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Помилки у процесі слухання здебільшого зводяться до втрати уваги, появи побічних думок, загостреності уваги лише на фактах, утрати самоконтролю слухача під час викладу «критичних фактів» і бажання бурхливо відреагувати на них, лінування мислити.

Для організатора ділової наради важливо враховувати психологічні реакції людини, насамперед іі мотиви, які є стимулом діяльності, спонукають людину реалізувати ту чи іншу ідею.

Психологи підкреслюють, що співрозмовник, який має сильні мотиви до вирішення визначеної проблеми, буде самостійно знаходити шляхи її вирішення. Мотивовану особистість нескладно залучати до дискусії. Натомість особистість зі слабкою мотивацією до вирішення порушеної проблеми в основному схиляється до прийняття запропонованого рішення. При цьому її складно залучити до дискусії.

Значно ускладнює процес передачі інформації під час наради вербальна форма її подання.

Так, педагогам відомо, що вербальна подача інформації залишає в пам'яті найнижчий відсоток із почутого (порівняно з образним, наочним, тактильним, рефлексивним та іншими видами подачі інформації). Тобто будь-яке вербальне повідомлення під час передачі втрачає ясність, повноту і форму. Відтак, інформація, якою люди обмінюються, інтерпретується кожним з них по-своєму.

Психологи називають це дисперсійними втратами. Причина полягає у недосконалості розмовної мови та словарного запасу людини, неспівпадінні розуміння слів-символів у процесі передачі інформації, розвиненістю у слухача уявлень (дофантазовування) або фільтрування інформації. У результаті в пам'яті слухача залишається до 24 % поданої співрозмовником інформації.

Особливого значення для успішного проведення ділової наради набуває аргументація — процес наведення обґрунтованих доказів. Як одна зі складних фаз спілкування, аргументація вимагає володіння предметом обговорення, концентрацією уваги, активністю у відстоюванні власних поглядів, толерантності у веденні полеміки. Тому тактика аргументування зводиться до необхідності оперувати простими, виразними, влучними та переконливими поняттями;

співвідносити способи і темп аргументації з особливостями темпераменту співрозмовників;

переконувати коректно, уникаючи неосмислених виразів; застосовувати аргументи, враховуючи мотиви співрозмовників; уникати некоректних виразів і формулювань, які ускладнюють осмислення почутого; підкріплювати свої докази наочними матеріалами.

Для успішного опанування навичками аргументації доцільно використовувати такі методи, як метод «доведеності», метод протиріч, порівняння, метод «так..., але», метод «фрагментів», «бумеранга», потенціювання, опитування, метод очевидної підтримки.

Сутність методу «доведеності» полягає в застосуванні під час аргументації фактів і даних як основної доказової бази, оскільки числові дані є найконкретнішим і найаргументованішим науковим доведенням.

Метод протиріччя побудований на виявленні протиріч в аргументації співрозмовника ы виступає в основному як метод оборони. Досягає свого ефективного впливу на присутніх при доцільному доборі матеріалів для порівняння.

Одним із часто використовуваних методів у практиці ділових нарад є метод «так..., але».

Застосування цього методу дає можливість розглядати різні, навіть протилежні точки зору на предмет обговорення.

Метод «фрагментів» полягає у дробленні виступу співрозмовника на окремі частини, які можна проаналізувати. Доцільно контраргументувати слабкі положення виступу, що допомагає позбавитись від зайвих, недоцільних аргументів.

Головною особливістю методу «бумеранг» є використання аргументу співрозмовника проти нього самого. Цей метод не має значення доведеності, але виявляє ефективність у процесі необхідності змістити акценти бесіди відповідно до інтересів окресленої проблеми. Організатор наради повинен констатувати та проаналізувати проголошену позицію як таку, що не має суттєвого значення для предмета розмови.

Використання методу опитування ставить за мету виявлення позиції співрозмовників стосовно проблеми ділової зустрічі. Результативність методу залежить від доцільності підготовлених запитань.

Метод очевидної підтримки є ефективним засобом утримання ініціативи ведення наради. Він полягає в тому, що аргументи співрозмовника не заперечуються і не критикуються, а навпаки, знаходяться нові докази на їх користь. Однак наступний етап супроводжуються наведенням нових фактів, які повністю заперечують попередні позиції.

Оволодіння наведеними методами аргументації може підвищити продуктивність ведення ділової наради, сприяти пошуку оптимального рішення. При цьому вони можуть бути доповнені в тому числі і так званими маніпуляційними методами ведення наради, хоча останні, на наш погляд, є недостатньо коректними в ділових відносинах.

Останньою фазою наради є прийняття рішення як результату аргументованих висновків і спільного усвідомлення смислу запропонованих шляхів вирішення проблеми. Переводити спілкування у фазу прийняття рішення психологи рекомендують у той момент, коли бесіда досягає кульмінаційної вершини полеміки. Існуючі прийоми прийняття рішення рекомендують робити це прямою постановкою запитання, коли передбачається лише дві відповіді: «так» або «ні». Таке форсоване рішення дозволяє повністю вирішити проблему в короткий термін.

Непрямий прийом дає можливість приймати рішення поступово, шляхом часткових висновків. При цьому використовуються: гіпотетичний підхід (коли співрозмовники поставлені в умови вибору), поетапний підхід (коли увага фіксується на окремих елементах вирішення проблеми), альтернативний підхід (коли рішення комбінуються), підхід «ключового запитання»

(коли присутні персонально визначаються у своїх перевагах). Застосування таких підходів знижує ризик невдачі.

Практика свідчить, що доцільною формою управління інноваційними процесами є форма семінару-презентації. У французькій мові слово презентабельний (presentable) означає показний, ставний, поважний. Згідно з латинським походженням, термін «презентація» (praesento) — передаю, вручаю. Поєднання цих двох основ дозволяє припустити, що презентація є формою представлення чогось нового (нової книги, навчального закладу, нової педагогічної ідеї тощо), що тільки-но створено, розроблено і що має відповідну мету.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 18 |
 
Похожие работы:

«Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. А. П. Гайдара Відділ розвитку дитячих бібліотек і маркетингу Збірка матеріалів обласного семінару-практикуму м. Кіровоград ЗМІСТ Манжула Т.С. Дитячі бібліотеки Кіровоградщини: від традиційної бібліотечної академічності до вимог сучасності. 3 Ліпей О.В. Віртуальна складова інформаційно-навчального процесу бібліотечних кадрів.. 8 Расторгуєва Н.І. Маркетингові підходи в управлінні – основа успішної діяльності бібліотеки бібліотеки.. 12 Босюк Л.С....»

«ЛЕКЦІЯ № 7 ТЕМА: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПЛАН 1. Планування та облік роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі.2. Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.3. Функціональні обов’язки працівників дошкільного закладу в організації фізичного виховання дітей.4. Лікарсько-педагогічний контроль. ЛІТЕРАТУРА 1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О....»

«Марьяна Садовская: «Українська культура не повинна бути сільською» Куль. Seite 1 von 4 Уикенд — Для Вас — Культура Марьяна Садовская: «Українська культура не повинна бути сільською» Юрий ВОЛОДАРСКИЙ На прошлой неделе в столице прошла масштабная ярмарка «Книжный Арсенал». Одним из самых заметных ее событий, причем не только музыкальной части, но и всей программы в целом, стало выступление Марьяны САДОВСКОЙ. Проект «Одесский андеграунд» на многих поклонников певицы произвел впечатление...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Випуск 3 Леонід Жаботинський До 75-річчя від дня народження видатного спортсмена, олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту Інформаційне досьє Суми 2013 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Олімпійське золото Сумщини Випуск 3 Леонід Жаботинський До 75-річчя від дня народження видатного...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.45 О. М. БАССА КАМЕРНО-ВОКАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ У статті розглядаються об’єктивні та суб’єктивні чинники, що зумовили інтенсивний розвиток камерно-вокальної творчості композиторів Західної України першої третини ХХ ст. Серед них виділяються загальнокультурні, комунікативні, індивідуально-психологічні, практично-прагматичні та дослідницько-аналітичні причини. Ключові слова:...»

«Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Д.С.Лихачев Чтоб наладить полноценный диалог между братскими славянскими культурами, надо знать больше друг о друге. Это касается не только стародавних времен, но и пестроликого ХХ века. А.Н.Акиньшин, О.Г.Ласунский ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВО «УКРАИНА-МИР» ДОНЕЦКИЙ УКРАИНСКИЙ...»

«•.s.-.-.~l;bК'OFO ДНR ВІSЛОТЕК ЧUJA. нинішне сгЯто відріsнмться від минулих? Що святк.ового і хорошого Ви б хотіАи сІ'Са3аmи бібліотек.арям Ук.раі.ни? Першин Всеукраїнськні-і день бібліотек я згадую і бу­ Наша nрофесія дуже давня, і вона існуватиме завж­ ду згадувати все своє життя як одни із найбільш знамен­ ди. бо люди завжди будуть відчувати nотребу у знаннях них, коли вперше на честь бібліотек у залі Національної та інформації. І це вселяє надію і оптимізм. Бібліотекарі фІлармонії лунав...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 88-94 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 88-94 З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ УДК 801.81: 398.8(477+438)(092) В.Залеський КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕРЕДМОВИ ДО ЗБІРНИКА “PIENI POLSKIE I RUSKIE LUDU GALICYJSKIEGO” ВАЦЛАВА З ОЛЕСЬКА Ксенія БОРОДІН Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, e-mail: akhekyan@yahoo.com У...»

«Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація Венера Кренделєва УДК 796.035+615.82 Вплив засобів фізичної реабілітації на стан кардіореспіраторної системи жінок зрілого віку зі стенокардією Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. На стенокардію страждає 35–40 % хворих на ішемічну хворобу серця. Щороку з приводу ішемічної хвороби серця звертаються до лікарів у середньому...»

«Розділ 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Т. І. Суворова кандидат наук з фізичного виховання УДК 796.012.2:796.412–0556 і спорту, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки; Л. О. Чеханюк кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Волинського національного університетту імені Лесі Українки; Н. С. Карабанова кандидат педагогічних наук, доцент кафедри олімпійського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»