WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 17 ] --

Він може навіть піти на те, щоб дозволяти або заохочувати їхню участь у плануванні завдань. Але він зберігає за собою фактичну владу приймати і виконувати рішення. І який би не був прихильний цей керівник, він розповсюджує свій автократичний стиль далі, структуруючи завдання і нав'язуючи дотримання величезної кількості правил, що жорстко регламентують поведінку співробітника.

Уявлення демократичного керівника про робітників відрізняються від уявлень автократичного.

МакГрегор назвав їх теорією „Y”:

Праця — процес природний. Якщо умови сприятливі, люди не тільки візьмуть на себе відповідальність, вони будуть прагнути до неї.

Якщо люди залучені до організаційних цілей, вони будуть використовувати самоврядування і самоконтроль.

1. Залучення є функцією винагороди, пов'язаної з досягненням мети.

2. Спроможність до творчого рішення проблем зустрічається часто, а інтелектуальний потенціал середньої людини використовується лише частково.

Завдяки цим припущенням, демократичний керівник віддає перевагу таким механізмам впливу, що апелюють до потреб більш високого рівня — у приналежності до високої мети, автономії і самовираженні. Сучасний демократичний керівник уникає нав'язувати свою волю підлеглим.

Організації, де домінує демократичний стиль, характеризуються високим ступенем децентралізації повноважень. Підлеглі беруть активну участь у прийнятті рішень і користуються широкою свободою у виконанні завдань. Досить часто, пояснивши цілі організації, керівник дозволяє підлеглим визначити свої власні цілі у відповідності з тими, що він сформулював.

Замість того, щоб здійснювати жорсткий контроль за підлеглими в процесі їхньої роботи, низовий керівник звичайно чекає, коли робота буде виконана до кінця, щоб провести її оцінку. (Звичайно, щоб такий механізм діяв, він повинен бути підкріплений високоефективною системою контролю).

Керівник витрачає порівняно більшу частину свого часу, діючи як з'єднувальна ланка, забезпечуючи відповідність мети виробничої групи цілям організації в цілому і піклуючись про те, щоб група одержувала необхідні ресурси.

Оскільки демократичний лідер припускає, що люди мотивовані потребами більш високого рівня — соціальної взаємодії, успіху і самовираження, — він намагається зробити обов'язки підлеглих більш привабливими. В деякому сенсі він намагається створити таку ситуацію, в якій люди самі себе мотивують, тому що винагородою для них є сама їхня робота. Керівник високого ступеня демократичності також сприяє тому, щоб підлеглі розуміли, що їм необхідно вирішувати більшу частину проблем, не шукаючи схвалення або допомоги. Але керівник вкладає багато зусиль у створення атмосфери відкритості і довіри, щоб підлеглі, не вагаючись, могли звернутися до нього за допомогою. Для цього керівник організовує двостороннє спілкування, в якому виконує направляючу роль. Він намагається навчити підлеглих вникати в проблеми організації, видає їм адекватну інформацію і вчить шукати і оцінювати альтернативні рішення.

Лайкертові системи керівництва Класифікувати стилі керівництва можна шляхом порівняння автократичного і демократичного континуумів. Ренсис Лайкерт і його колеги з Мічіганського університету розробили альтернативну систему, порівнюючи групи з високою і низькою продуктивністю праці в різноманітних організаціях. Вони вважали, що різницю в продуктивності можна пояснити стилем лідерства. Аналогічно континууму за теоріями «X» і «Y» МакГрегора, керівники груп з високою і низькою продуктивністю класифікувалися по континууму, що знаходиться в межах від однієї крайності — зосереджені на роботі (теорія «Х»), до іншої — зосереджені на людині (теорія «У»).

Континуум стилів лідерства Лайкерта.

–  –  –

Керівник, зосереджений на роботі, також відомий як керівник що, орієнтований на задачу, передусім піклується про проектування задачі і розробку системи винагород для підвищення продуктивності праці. Класичним прикладом керівника, зосередженого на роботі, служить Фредерік У. Тейлор. Тейлор будував задачу за технічними принципами ефективності і винагороджував робітників, які перевиконували квоту, ретельно розраховану на основі вимірів потенційного випуску продукції.

В протилежність цьому, першою турботою керівника, зосередженого на людині, є люди. Він зосереджує увагу на підвищенні продуктивності праці шляхом удосконалення людських взаємовідносин. Керівник, зосереджений на людині, робить наголос на взаємодопомозі, дозволяє робітникам максимально брати участь у "прийнятті рішень", уникає мілкої опіки і встановлює для підрозділів високий рівень продуктивності праці. Він активно враховує потреби підлеглих, допомагає їм вирішувати проблеми і заохочує їхнє професійне зростання. По суті, керівник, зосереджений на людині, веде себе аналогічно керівнику, що залучає працівників до участі в управлінні.

На підставі своїх досліджень Лайкерт зробив висновок, що стиль керівництва незмінно буде орієнтуватися або на роботу, або на людину. Не зустрілося жодного керівника, хто б водночас виявляв обидві ці якості в значній мірі. Результати також показали, що стиль керівництва, зосереджений на людині, майже в усіх випадках сприяв підвищенню продуктивності праці, але не завжди є оптимальною поведінкою керівника.

Продовжуючи свої дослідження, Лайкерт запропонував чотири базові системи лідерства. Він розраховував, що ці чотири системи допоможуть класифікувати поведінку керівників.

1. Експлуататорсько-авторитарні керівники. Можуть підтримувати авторитарні стосунки з підлеглими, але дозволяють підлеглим, хоча і обмежено, брати участь у прийнятті рішень.

Мотивація створюється винагородою і в деяких випадках покаранням.

2. Прихильний автократ.

3. Консультативна система. Проявляють значну, але не повну довіру до підлеглих. Існує двостороннє спілкування і деякий ступінь довіри між керівниками та підлеглими.

4. Має на увазі групові рішення та участь працівників у прийнятті рішень. За думкою Лайкерта, ця система — найбільш дієва. Ці керівники повністю довіряють підлеглим.

Взаємовідносини між ними дружні та взаємно довірливі. Прийняття рішень максимально децентралізовано. Спілкування двостороннє та нетрадиційне. Лідери цієї системи орієнтовані на людину — на протилежність керівникам системи 1, які, в свою чергу, орієнтовані на працю.

Лайкерт виділяє: „Нові інтереси, нові ринки, ті нові стратегії продажу, відкриті одним спеціалістом по збуту, в той час же стають загальними для групи, які вона розвиває і вдосконалює... взаємодія людини з людиною на зібраннях, де домінує керівник, не створює групової локальності та має менший вплив на мотивацію збутовиків, ніж груповий вплив та проведення зборів, на яких приймаються рішення”.

Стилі лідерства Лайкерта Система 1 Система 2 Система 3 Система 4 Експлуататорсько- Прихильно- Консультативно- Заснована на авторитарна авторитарна демократична прийнятті участі „Гратка менеджменту” Блейка та Мутона.

Концепція підходу до ефективності керівництва за двома критеріями, розроблена в університеті штату Огайо, була модифікована і популяризована Блейком і Мутоном, що побудували гратку (схему), яка включала 5 основних стилів керівництва. Вертикальна вісь цієї схеми виражає «турботу про людину» по шкалі від 1 до 9. Горизонтальна вісь виражає «турботу про виробництво» також по шкалі від 1 до 9. Стиль керівництва визначається обома цими критеріями.

Блейк і Мутон описують середні і чотири крайніх позицій решітки, як:

1.1 - страх перед бідністю. З боку керівника вимагаються лише мінімальні зусилля, щоб домогтися такої якості роботи, що дозволить уникнути звільнення.

1.9 - будинок відпочинку. Керівник зосереджується на гарних, теплих людських взаємовідносинах, але мало піклується про ефективність виконання завдань.

9.1 - авторитет — підпорядкування. Керівник дуже піклується про ефективність роботи, що виконується, але звертає мало уваги на моральний настрой підлеглих.

5.5 - організація. Керівник досягає прийнятної якості виконання завдань, знаходячи баланс між ефективністю і гарним моральним настроєм.

9.9 - команда. Завдяки посиленій увазі до підлеглих і ефективності їх праці, керівник домагається того, що підлеглі свідомо залучаються до цілей організації. Це забезпечує і високий моральний настрій, і високу ефективність.

Блейк і Мутон виходили з того, що найефективнішим стилем керівництва — оптимальним стилем — буде поведінка керівника в позиції 9.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


9. За їхньою думкою, такий керівник несе в собі високий ступінь уваги до своїх підлеглих і такий же ступінь уваги до продуктивності праці. Вони також зрозуміли, що є безліч категорій діяльності, для яких важко чітко і однозначно визначити оптимальний стиль керівництва, але вважали, що професійна підготовка і свідоме розуміння мети дозволяє всім керівникам наближатися до стилю 9.9, завдяки цьому підвищуючи ефективність своєї роботи. Незважаючи на те, що було проведено обмаль емпіричних досліджень, є безліч прикладів, що свідчать про ефективність цієї управлінської схеми.

Гр

–  –  –

В мене часто запитують, як і чому я пов’язала своє життя із дітьми з обмеженими можливостями. Коли я замислююсь над відповіддю на це питання, мені згадується дитинство та юність. Я народилася в Києві. Мені було 5 років, коли розпочалася Велика вітчизняна війна. Після війни в свої юні роки я навчалася у вечірній школі і одночасно у ФЗУ за професією «Заготівельник верху взуття». Коли я ходила на навчання, то зустрічала багато людей — інвалідів війни, і в мене стискалося серце від болю. Я мала бажання швидше отримати професію та піти працювати, щоб допомогти інвалідам війни. Після того, як я закінчила технікум, директор ФЗУ запропонувала мені працювати з дітьми у ПТУ та допомагати їм оволодівати обраною професією.

У 2001 році директор нашого навчального закладу запропонував мені працювати з групою дітей з обмеженими можливостями. Дуже переконливо пояснив, що ці діти потребують кваліфікаційної допомоги, щоб їх прийняло суспільство як повноправних членів.

Хоча в країні останнім часом, завдяки ініціативам недержавних органів та місцевих органів влади, з’явилося набагато більше можливостей і шансів для розвитку дітей з особливими потребами, реальна ситуація у сім’ї середньої забезпеченості, у якій виховується така дитина, переважно залишається далекою від задовільної. Найчастіше ці діти після закінчення спеціалізованого інтернату сидять дома, відірвані від навколишнього середовища, і втрачають ті знання, які вони здобули в школі. Протягом шести років я спостерігала, що ці діти, так само, як і здорові, люблять своїх батьків, з інтересом пізнають навколишній світ, хочуть бути щасливими, радіють життю і прагнуть поділитися своєю радістю з людьми, що їх оточують. Попри певні обмеження у пізнаванні навколишнього світу та вправності у руках, ці діти у своїй емоційності мало чим або і зовсім не відрізняються від дітей зі звичайним розвитком. З перших днів спілкування з ними я бачу, що вони відкритті для теплого душевного спілкування, дуже люблять своїх рідних, доброзичливі, чуйні та товариські і рідко проявляють агресивність та ворожість — тільки коли для цього є поважні причини. Спілкуючись з дітьми, я зробила висновок, що найкраще вони запам’ятовують те, що справило на них сильне враження, вплинуло на їх почуття.

Тому я намагаюсь проводити уроки виробничого навчання цікаво, використовую цікаві наочні зразки.

Викладаючи нову тему, приділю велику увагу інтонації та жестам, щоб це вплинуло на їх почуття.

Оскільки багато дітей мають механічну пам’ять, то чим сильніше їх вразить та тема, що я їм вкладаю, тим краще вони її запам’ятають. Навичками роботи вони оволодівають дуже повільно та невпевнено, але намагаються виконувати свою роботу акуратно. Увага відіграє надзвичайно важливу роль у пізнавальній діяльності дитини. Вона виявляється в умінні зосередитися на якомусь предметі чи завданні протягом певного часу. У дітей з обмеженими можливостями така здатність не досить велика. Вони легко і часто відволікаються під впливом випадковим чинників.

Однак поступово, із розвитком пізнавальних інтересів під впливом систематичної педагогічної корекції, увага дитини стає більш стійкою та тривалою.

Життя випадково мене звело з дітьми з обмеженими можливостями та їх сім’ями. І я зрозуміла, що різні сім’ї долають проблему захворювання своїх дітей по різному. Для деяких з них це дуже велике випробування, яке вони не можуть подолати. Тому багато сімей руйнується, і цією проблемою найчастіше займається один із батьків.

З дітьми мені дуже допомагають батьки:

вони разом із дітьми виконують домашні завдання, беруть активну участь у громадському житті навчального закладу.

Проживши довге, не завжди легке життя, я зробила висновок, що батьки дітей-інвалідів їх дуже люблять. Мені здається, що вони навіть не помічають що їхні діти мають якісь вади, вважаючи, що мати таку дитину не є нещастям, а є випробуванням батьків на мудрість та силу, щоб витримати ставлення суспільства до них та їх дітей.

–  –  –

Вже кілька років наш навчальний заклад проводить набір та навчає дітей з обмеженими можливостями.

Я вважаю, що це дуже потрібна справа, адже діти після інтернатів знаходяться у колективі, розширюють свій кругозір, почувають себе повноцінними дітьми.

Навчально-виховна робота у таких групах — це багатогранний процес з учнями та їх батьками.

Рівень знань у таких дітей дуже слабкий. Деякі учні навіть не знають таблиці множення, не вміють рахувати, погано читають. У багатьох таких дітей тяжке матеріальне становище. Виховує сама мама або бабуся.

Є сім’ї неблагополучні, де батьки п’ють. Приходять такі діти на уроки роздратовані, плачуть, жаліються, що батько не давав спати. Нам, майстрам, доводиться їх заспокоювати, давати ліки, проводити бесіди.

В нашому училищі діти з обмеженими можливостями мають змогу одержати професію «складальник верху взуття» (дівчата). Наші випускники, здобувши такі професії, можуть працювати вдома. Їм не обовязково іти працювати на підприємство чи на фірму. Хоча, наприклад, вся моя попередня група з таких дітей (7 учнів) працевлаштована на взуттєву фабрику «Київ», учні і досі працюють там.

Вони дуже задоволені, що потрібні державі, що хоч якось можуть себе забезпечити, що знаходяться в колективі серед людей.

Учні з обмеженими можливостями із задоволенням беруть активну участь у спортивній секції «Шагомір», секції літнього туризму, відвідують історичні музеї, пам'ятні музеї, пам’ятні місця Києва. Викладач фізичного виховання веде секцію з баскетболу, яку учні з обмеженими можливостями із задоволенням відвідують, займають призові місця під час змагань.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 |
 
Похожие работы:

«Участь у наукових конференціях, круглих столах у 2012 р. № Назва конференції, круглого Теми доповідей Автори столу ХІ Міжнародна наукова Датированные иконы и иконостасы Киева XVIII ст. Рыжова О. О. 1. конференція «Филевские чтения», присвячена проблемам російської художньої культури XVII – першої половини XVIII ст., (м. Москва, РФ, 24–26 грудня). VIII Міжнародна конференція Києво-Печерська лавра та Троїце-Сергієва лавра як об’єкти Лятавська О. А. 2. «Троице-Сергиева лавра в всесвітньої спадщини...»

«Запорізька обласна державна адміністрація Ф21-КА ІНФОРМАЦІЯ про вхідні документи за період з 04.11.13 по 08.11.13 № Джерело інформації Вид документа, короткий зміст Тип, Форма зберігання Номер, дата Тематика з/п (адресат) (ключові слова) носій інформації документа адресата номер та дата ОДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Верховна Рада України 1 № 09636/08-01 №633-VII Закон України Питання зовнішньо-економічної паперовий паперова діяльності, встановлення виробничих, від 04.11.2013 від 09.10.2013 Про...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Головне управління статистики у Львівській області Соціальні індикатори рівня життя населення статистичний збірник Львів Головне управління статистики у Львівській області За редакцією С. І. Зимовіної Відповідальна за випуск О. А. Голод Комп’ютерна верстка: О. Л. Перестюк Обкладинка: Б. М. Сікотовський У збірнику наведено показники–індикатори, що характеризують рівень життя населення Львівщини: інформація щодо видатків на соціальну сферу, демографічної...»

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ УДК 614.8:656 КВІТКА М.І. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Ситуація на автошляхах України стала сьогодні однією з головних загроз національній безпеці. Економічні втрати України від ДТП за оцінками Світового банку складають 5 мільярдів доларів. Левова їх частка пов’язана саме з травматизмом, інвалідністю внаслідок аварій. Гинуть, втрачають здоров'я і калічаться в основному...»

«ПРЕС-РЕЛІЗ XV Всеукраїнська виставка-форум “УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ” 24 – 26 вересня 2014 р. Одещина багатонаціональний регіон, у якому проживають представники понад 130 національностей та народностей. Для досягнення взаєморозуміння та міжнаціональної злагоди, налагодження суспільного діалогу засобами книги, літератури, мистецтва, обміну творчими здобутками та досвідом між письменниками, видавцями, книгорозповсюджувачами, бібліотечними фахівцями в Одеській національній науковій бібліотеці...»

«The state of health of children and young people of Ukraine, reasons of origin of diseases and means of correction of locomotorium, is investigated among stu dent. The use of the health swimming is examined in a complex with a correc ting gymnastics as innovative methodology in the process of physical education of students of university. Key words: disease, locomotorium, special educational separation, health swimming, correcting gymnastics. УДК: 613.71 057.875 Гусєв Т.П., завідувач кафедри...»

«Ярмарок «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади», VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу: Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві» 21-22 травня 2012 року Український дім, Національна парламентська бібліотека України 21 ТРАВНЯ (понеділок) 8:00-10:00 Реєстрація учасників ярмарку 10:00-11:00 Урочисте відкриття, вітальні слова: Михайло Кулиняк, Міністр культури України (підлягає підтвердженню) Джон Ф....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (61) 2014 interdisciplinary level the essence of V.Sidorenko’s leadership in pedagogical society is revealed. It is proved that for leadership gaining it was necessary not only to possess different features of character, but also to take on responsibility. Victor Konstantinovich never hesitated taking responsibility, he was brave and self-assured, feeling all he did was right, and all his research workshop did was right as well. Key...»

«КАРТКА обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Технологія саморозвитку М.Монтессорі. Девіз педагогіки Монтессорі: „Учителю, допоможи мені це зробити самому”. Суть (короткий зміст) ІПТ Навчання має проходити відповідно до природного розвитку – дитина сама себе розвиває;Все життя дитини – від народження до громадської зрілості – це розвиток його незалежності і самостійності; Урахування сензитивності і спонтанності розвитку; Поєднання...»

«Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського ОБЛАСНИЙ ФОРУМ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ КІРОВОГРАДЩИНИ Кіровоград УДК 027.52:023.5 ББК 78.34 (4УКР) 751 О – 16 Обласний форум сільських бібліотекарів Кіровоградщини: Зб. Матеріалів /Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського; упоряд. Козлова В.А., Дубина Л.О., Кудря М.А. – Кіровоград, 2010. — 264с. ISBN 978-966-2294-08-8...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»