WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 16 ] --

Т- теоретичне навчання, К- канікули, В- виробниче навчання, П- виробнича практика, ДПА- державна підсумкова атестація, ДКА - державна кваліфікаційна атестація ІІ. Зведені дані по бюджету

–  –  –

ІV. Пояснення до навчального плану.

Курс І

- * 2 год. з предмета „Правила дорожнього руху” та 2 год. з предмета „Саморегуляція і психічне здоров'я” переносяться на предмет „Охорона праці”

–  –  –

Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керівництва, влади та лідерства, вважаючи, що, перебуваючи на керівній посаді, певна особа автоматично має владу над підлеглими і є лідером колективу. Формально це так. Однак на практиці співвідношення цих трьох складових частин управлінського впливу надзвичайно різноманітне, оскільки воно складається під впливом багатьох чинників, до яких належать тип організації, її масштаби, напрям діяльності, місце в ієрархії управління, особисті якості менеджера та ін. Тому необхідно розглянути суть зазначених складових управлінського впливу та шляхи синтезу їх діяльності сучасного менеджера.

Отже, спочатку визначимо, що ж таке лідерство, вплив та влада.

• Лідерство — це здатність виводити людське бачення на рівень більш широкого кругозору, вивводити ефективність діяльності людини на рівень більш високих стандартів, а також здатність формувати особистість, виходячи за звичайні рамки, які її обмежують.

• Вплив — це будь-яка поведінка однієї людини, яка вносить зміни в поведінку, відношення і т.п. іншої людини.

• Влада — це можливість впливати на інших.

Взагалі в літературі здатність впливати на поведінку людей зветься владою. Влада може відноситись до індивіда, групи і організації в цілому. Влада як організаційний процес розглядається як потенціал, тобто вона існує не тільки тоді, коли використовується. Між тим, хто використовує владу, і тим, до кого вона застосовується, існує взаємозалежність; той, до кого застосовується влада, має деяку свободу дій.

Влада може існувати, але не використовуватись. Якщо співробітник працює за правилами, то у керівника не має необхідності застосовувати до нього владу, яку він має.

Влада — це функція залежності, а точніше, взаємозалежності. Чим більше одна людина залежить від іншої, тим більше влади і у того, і у іншого. Володіння владою — це можливість впливу на задоволення потреб.

Влада — це соціальний по своїй суті термін. Владу має один індивід по відношенню до іншого, одна група - по відношенню до іншої і т.п. Концепція влади будується на взаємодії людей в організації. Влада використовується і керівниками, і підлеглими для того, щоб досягти своєї мети чи закріпити свої позиції. Влада пронизує все життя організації, підтримує її структуру. Без влади немає організації. Успіх і невдачі у застосуванні влади чи реакції на неї визначаються розумінням влади, знанням, як і коли нею користуватися, а також здатністю передбачати наслідки її використання. Влада ніколи не буває абсолютною і незмінною. Влада — це стосунки в динаміці, стосунки, які змінюють і ситуацію, і людей, стосунки, які змінюються в часі. Відомо, як змінюються рейтинги керівників, що проводяться у різний час. Тому розуміння стосунків влади потребує пояснення конкретної ситуації і тих, хто в неї задіяний.

Владу часто використовують як синонім слова «авторитет». Це не зовсім вірно. Авторитет — це влада, яка виникла на неформальній основі і приймається підлеглими, як те, з чим вони згодні і вважають правильним. В першому випадку влада дається зверху, а в другому — вона повинна бути отримана знизу.

Авторитет як поняття, не вичерпує усіх варіантів появи влади, вона може з’явитися як атрибут посади, яку займає особа, як наслідок особистого впливу або від того і іншого одночасно.

Влада, що є атрибутом посади, делегується її власнику тими, кому він підзвітний. Об'єм цієї влади залежить від рівня довіри, яку власник посади може отримати у того, хто знаходиться на більш вищому ступеню ієрархії. При цьому делегована влада може бути у будь-який час взята знову наверх. Це дозволяє зробити висновок, що не існує прямої залежності між рівнем посади і об'ємом влади. Їх співвідношення ситуаційне і індивідуальне.

Особиста влада — це ступінь поважного і відданого ставлення до її власника з боку підлеглих. Вона базується на близькості цілей. Особиста влада в організації приходить знизу — від підлеглих. Особиста влада може бути забрана підлеглими у керівника, як реакція на його неправильні дії. Особисту владу необхідно регулярно отримувати від підлеглих. Найкраща ситуація, коли керівник володіє і посадою, і особистою владою. Але в більшості випадків досягти цього дуже важко.

Форми влади та впливу Будь-яка діяльність пов'язана з проявом владних відносин. Але так як ми маємо справу з людьми, які за природою своєю егоїсти, то не можна розглядати безпосередньо владу, а необхідно вести мову про відносини, права, повноваження, вплив чи силу сприяння на суб'єкт чи об'єкт.

З історичних поглядів на поняття влада ми маємо, що Лорд Ектон визначав владу, як таку що має тенденцію розбещувати, а абсолютна влада розбещує всіх. Джон П. Котлер підкреслював, що керівнику необхідно розвивати владу, по-перше, тому що керівники завжди залежать від деяких людей, які їм не підпорядковані, і, по-друге, тому що практично ніхто в сучасних організаціях не сприйме і не буде повністю підпорядковуватись безперервному потоку наказів лише тому, що він/вона — начальник. У всіх організаціях для досягнення ефективного функціонування необхідно належне використання влади.

Влада та вплив взаємопов'язані, так як у визначені керівництва ми визначили необхідність встановлення зв'язків, а саме за допомогою впливу — будь-яка поведінка однієї особи, яка вносить зміни в поведінку, відносини, сприйняття іншої особи. Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Влада та вплив, інструменти лідерства, є фактично єдиними засобами, які має керівник для вирішення ситуацій, в яких не всі можуть скорятися без слів. Якщо керівник не має достатньо влади, щоб впливати на тих, від кого залежить ефективність його діяльності, він/вона не зможе отримати ресурси, які необхідні для визначення та досягнення цілей через інших людей.

Таким чином, влада, хоча часто і неправильно використовується, є необхідною умовою успішної діяльності організації. Доказом цього є твердження соціолога Р.Бірстед: "влада стоїть за кожною організацією та підпирає її структуру. Без влади немає організації та немає порядку".

Кожна з форм влади має базуватися на зверненні до активних потреб виконавця. Можна розрізняти форми влади як інструменти, за допомогою яких керівник може примусити, переконати підлеглих виконувати роботу, що спрямована на досягнення цілей організації.

Використання влади неформальним лідером в особистих цілях може завадити досягненню цілей організації.

Перед тим, як дати визначення форм влади, хочеться зауважити, що науковці в цьому питанні набули розбіжностей. Так, наприклад, у Мескона визначено 5 форм лади, а у Шегди — 3;

визначення деяких форм не співпадає.

Форми влади:

1. Примус. За допомогою примуса карають, цим самим знищуючи потреби виконавця.

Недоліки: страх на робочому місці, неможливість підтримувати ефективний контроль, тому що робітники вимушені свідомо обманювати організацію.

Переваги: якщо пропонуються конкретні заходи, то діє страх ефективно.

2. Винагорода. Задовольняє потреби та надає задоволення.

Недоліки: неспівпадання у поглядах керівника і підлеглих на визначення винагороди (матеріальне або моральне заохочення, посада, матеріальні цінності тощо).

Переваги: усвідомлення власної гідності через виконання роботи, що необхідна для фірми.

3. Експертна влада. Виконавець вірить, що той, хто впливає, має спеціальні знання, які дозволять йому задовольнити свої потреби.

Недоліки: діє повільніше ніж влада харизми.

Переваги: гармонійний баланс між керівником і підлеглим.

4. Законна влада. Впливова особа має право віддавати накази, а підлеглий зобов'язаний йому підпорядковуватися (це сприймається як закон, якому за традиціями слід підкорятися, тому таку владу ще називають традиційною із-за ієрархії).

Недоліки: недостатнє використання потенціалу людських ресурсів за рахунок формального підходу — неврахування фактичних повноважень і можливостей підлеглих (освіта, досвід, загальний рівень розвитку особистості, схильності, інформованість з конкретних проблем тощо).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Еталонна влада (влада прикладу). Виконавця приваблюють певні характеристики та властивості керівника.

Перевага: велика повага до керівника, висока продуктивність, правильне виконання завдань.

6. Переконання. Використовуючи переконання, керівник мовчки допускає, що виконавець має частку влади, яка може зменшити можливість керівника діяти.

Недолік: повільний вплив та невизначеність.

Перевага: виконання роботи людиною, на яку впливають переконанням, не треба перевіряти. Вона буде намагатися виконати роботу в більшому обсязі, ніж це визначено мінімальними вимогами, вважаючи себе співавтором задачі. Але ця перевага — лише потенційна, в окремих випадках більш доцільно використовувати примус.

7. Участь. Керівник спрямовує зусилля робітника та сприяє вільному обміну інформацією. Участь апелює до потреб більш високого рівня — влади, компетентності, успіху чи самовираження.

Використовувати необхідно тоді, коли потреби є активними мотивуючими факторами, і за умови, що виконавець буде працювати на мету, яку він/вона власно обрав/обрала.

Недолік: індивідуальний підхід кожного до завдання, ускладнюється процес виконання.

В розглянутих формах влади останні дві є формами впливу, які здатні покликати виконавця до активної співпраці. Це означає, що ефективність керування досягається саме за допомогою переконання та участі. Чим більше використовуються форми впливу, тим сильніша, міцніша влада керівника.

Страх, винагорода, традиція, харизма, розумна віра, переконання та участь в керуванні є інструментами, які керівник використовує для впливу на виконавця, апелюючи до його потреб.

Але навіть керівник, який має в своєму арсеналі усі ці механізми влади, повинен брати до уваги і інші фактори. Недостатньо просто мати владу: вона повинна бути достатньо сильною, щоб спонукати інших до роботи, викликати натхнення, спрямоване на досягнення цілей організації.

Найбільш сильний вплив буде тоді, коли виконавець високо цінує ту потребу, до якої апелює керівник, вважає важливим її задоволення чи незадоволення та вірить, що його чи її зусилля обов'язково виправдають очікування керівника. І навпаки, якщо будь-який з цих компонентів відсутній, влада керуючого зменшується чи зникає взагалі.

З точки зору Файола, влада є право віддавати розпорядження та сила, яка примушує їм підкорятися.

В керівника розрізняють авторитет влади на основі статуту та особистий авторитет, який заснований на розумі, знаннях, досвіді (додаток до влади за статутом).

Відповідальність — це вінець влади. Там, де діє влада, виникає і відповідальність. Санкції винагороди чи покарання є якісними оцінками результатів акту влади.

Боягузтво відповідальності паралізує більшість початкових засад та зводить на "ні" якість влади.

Добрий начальник має поширювати навколо себе мужність відповідальності.

Найкращий гарант проти зловживання владою та послаблень з боку керівника вищої ланки — його особисті переваги, особливо його високий моральний облік.

Стилі керівництва Спосіб реалізації поставлених задач можна охарактеризувати як стиль керівництва.

Німецький вчений Курт Левін розрізняє стилі за характером прийняття рішення в соціальній групі:

• Авторитарний (директивний) стиль керівництва засновується на припущенні, що люди за своєю природою ледачі, не люблять брати на себе відповідальність, і управляти ними можна лише за допомогою грошей, погроз та покарання. Він характеризується високою централізацією влади, одноосібністю в прийнятті рішення, жорстким контролем за діяльністю підлеглих. Співробітники повинні виконувати лише те, що їм наказано. При цьому вони отримують мінімум інформації.

Керівник такого стилю, як правило, відмовляється від послуг експертів, думок підлеглих, не виносить свої пропозиції на обговорення. Він прагне уникати таких ситуацій, в яких могла б проявитися його некомпетентність. Поширені методи керівництва: накази, розпорядження, зауваження, виговори, погрози, зняття пільг. Зацікавлення співробітників не враховується. В спілкуванні з людьми характерна чітка мова, недоброзичливий настрій, різкість, нетактовність і навіть грубощі. Інтереси справи керівник такого стилю ставить вище за інтереси людей.

–  –  –

Херсі та Бланшар Вказання завдання, підтримання участі, делегування повноважень Врум та Иєтон Автократичний, консультативний, повна участь Кузьмін, Волков, Емельянов Контактний, цілепозитивний, делегуючий, проблемоорганізований Теорії "Х" та "Y" МакГрегора Автократичний лідер в управлінні авторитарний. Автократичний керівник володіє достатньою владою, щоб нав'язувати свою волю виконавцям, і у випадку необхідності без вагань застосовує це. Автократ навмисне апелює до потреб своїх підлеглих більш низького рівня, виходячи з припущення, що це саме їх рівень потреб. Дуглас МакГрегор, відомий вчений в області лідерства, назвав передумови автократичного керівника по відношенню до робітників теорією „X”.

Згідно з теорією „X”:

1. Люди з самого початку не люблять трудитися і при будь-якій можливості уникають роботи.

2. У людей немає честолюбства, і вони намагаються позбавитися від відповідальності, бажаючи, щоб ними керували.

3. Більше за все люди прагнуть захищеності.

4. Щоб змусити людей працювати, необхідно використати примус, контроль і загрозу покарання.

На основі таких вхідних припущень автократ звичайно якомога більше централізує повноваження, структурує роботу підлеглих і майже не дає їм свободи в прийнятті рішень.

Автократ також щільно керує всією роботою в межах його компетенції і, щоб забезпечити виконання роботи, може виявляти психологічний тиск — як правило, у вигляді погроз.

Коли автократ уникає негативного примушування, а замість цього використовує винагороду, він одержує назву прихильного автократа. Хоча він продовжує залишатися авторитарним керівником, прихильний автократ виявляє активну турботу про настрій і благополуччя підлеглих.Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |
 
Похожие работы:

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2013 УДК 378.4:111.852:613.8 Валентин Винник, аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕСТЕТИКИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У статті подано авторське розуміння сутності життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання, запропоновано її структуру, що складається з мотиваційно-ціннісного, когнітивно-організаційного та...»

«Багатокультурна природа спадщини та її презентація в Україні та країнах Чорноморського регіону Блок IІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ БАГАТОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ДЖЕРЕЛО 12 Візуальні матеріали. Фото Фото літературно-меморіального музею та пам’ятника Давиду Гурамішвілі у Миргороді. Автори А. Німенко, М. Обезюк, арх. В. Жигулін. Встановлений у 1969 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://guramishvili.org/?page_id=51. ДЖЕРЕЛО 13 Думка дослідника Літературна спадщина грузинського...»

«Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація complex physical rehabilitation of children with violations of sight which causes need of carrying out valid diagnostics of condition with an assessment of initial level of physical development of the child and extent of violation of function is actual. In article there are presented the results of an assessment of the psycho-physiological status of 216 children with sight violations in the age of 7-17, on the basis of usage...»

«Книга присвячуеться світлій пам’яті архімандрита Авеля (Македонова) Б. М. Кузик Л. І. Литвин Благовіст Православна етика Навчальний посібник Дніпропетровськ АРТ-ПРЕС УДК 281.9 (075.3) ББК 86.372я К89 Рекомендовано вченою радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 10 від 27 квітня 2009 року) Ре ц е н з е н т и : д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К.В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 1 МАРІУПОЛЬ 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 1 УДК 3(05) Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія Збірник наукових...»

«Шлях до успіху Реклама, що діє Ваше звернення почують Ваш товар придбають «Український тиждень» у цифрах «Український тиждень» (www.tyzhden.ua) Незалежний, україномовний тижневик суспільно-політичного та культурного спрямування. Розрахований на широкий загал. Виходить друком з листопада 2007 року. Формат А4 (205х270 мм), повнокольоровий, обсяг 84 стор. Наклад 41 500 примірників (станом на квітень 2011) Розповсюдження Вся Україна Чітка ідентифікація Унікальність Авторська інтонація та стиль...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.267.5 Л87 Серія «12-річна школа» Заснована 2005 року Лущик І. В.Л87 Усі уроки фізичної культури: 7 кл. : навч.-метод. посіб. — Х. : Вид. група «Основа», 2008. — 319, [1] с. : табл. — (Серія «12-річна школа»). ISBN 978-966-333-862-0. У виданні детально розглянуто теоретичні й практичні аспекти викладання фізичної культури для учнів 7-го класу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 73034, м. Херсон, вул. Покришева, 41, тел. (0552) 37-02-00, 41-08-10, 41-08-11, факс 37-05-92 Web: http://prippo.ks.ua E-mail: suitti.ks@gmail.com код ЄДРПОУ 02139794 від 16.04.2014 р. № 01-08/248 Начальникам управлінь (відділів) освіти, завідувачам районних на № від _ (міських) методичних кабінетів (центрів) Про запрошення педагогічних працівників на...»

«Рівненський міський виконавчий комітет Управління освіти Навчально-виховний комплекс № 12 Рівненської міської ради „Школа-ліцей” м. Рівне Навчально-методичний посібник Учитель фізичної культури Дмитренко Роман Віталійович Рівне 2013 Дмитренко Р.В. Рухливі ігри для учнів 5-11 класів.Рівне.-21с. У посібнику вміщено матеріали щодо організації рухливих ігор на уроках фізкультури в загальноосвітніх закладах. Для вчителів фізкультури, класних керівників. Матеріали можуть бути використані при...»

«ДОВІДКА про стан і перспективи міжнародного співробітництва Державної архівної служби, СФД та державних архівних установ Основними завданнями міжнародного співробітництва Державної архівної служби є: виконання у межах компетенції зобов’язань за міжнародними договорами України у галузі культури, науки та архівної справи; виконання зобов’язань, що випливають із членства в Міжнародній раді архівів (далі – МРА) (Укрдержархів член категорії «А» з 1956 року); розвиток двостороннього співробітництва з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»