WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 15 ] --

Проте, попри всі труднощі, роботу було розпочато. В ході її було виявлено, що діти мають досить високий рівень тривожності, спостерігається емоційне напруження і замкнутість, але вирішенню цих психологічних проблем сприяє використання психологічних методик на передбачених програмою тренінгових заняттях (таких як «Емоції та почуття», «Конфлікти та шляхи їх подолання», «Довіра»).

Після внесення низки змін і доповнень восени 2005 року було розроблено модульний курс соціально-психологічної адаптації підлітків. Побудова модуля базується на основі процесу самопізнання підлітків.

Модульний курс спрямований на підвищення рівня адаптації підлітків і складається з 3 етапів.

Перший етап розрахований на 1 тиждень (приблизно 20 годин) і передбачає первинне знайомство з підлітком та його сім'єю:

• вивчення та аналіз особової справи підлітка;

• співбесіда з дитиною та її батьками;

• систематизація отриманої інформації (заведення картки клієнта).

Другий етап розрахований на 3 тижні (приблизно 40 годин) і передбачає використання діагностичних методик:

• „неіснуюча тварина”;

• метод кольорових виборів за кольоровим тестом Люшера;

• психогеометричний тест;

• кінеститичний малюнок сім’ї;

• складання з малюнків-квадратів орнаментів за зразком (методика Кооса);

• виявлення акцентуацій у підлітків за допомогою тесту Шмішека.

Після завершення цих двох етапів складається індивідуальний план соціально-психологічної професійної адаптації підлітка. Згідно цього плану здійснюється групова та індивідуальна робота з підлітками. До індивідуальної роботи з підлітком входить проведення індивідуальних психологічних та соціально-педагогічних консультацій. До групової роботи з підлітком входить проведення культурологічних заходів тощо.

Третій етап розрахований на 8 місяців (приблизно 130 годин) і передбачає таку діяльність:

• проведення соціально-психологічних занять;

• проведення профілактичних заходів;

• надання психологічної консультативної допомоги підліткам та їх батькам;

• проведення культурологічних заходів та заходів з метою реалізації творчого потенціалу підлітків шляхом організації структурованого дозвілля;

• створення професійного «профілю» підлітків: проведення психологічних тестів на професійну орієнтацію, визначення професійних здібностей, здійснення професійного аналізу щодо можливостей підлітків тощо.

Спочатку програма передбачала роботу психолога, дефектолога та соціального працівника.

Після зміни і адаптації її до вимог навчального закладу роботу з дітьми з особливими потребами здійснювали психолог-консультант, психолог та соціальний працівник. На сьогоднішній день для оптимізації психолого-педагогічних впливів в Центрі працюють два психологи і соціальний працівник. Відмінною рисою програми соціально-психологічної адаптації є варіативність і диференційований підхід до групи підлітків. Орієнтуючись на їхні потреби і запити, спеціалісти в змозі приділити більшу кількість часу актуальним для дітей темам.

Психологи проводять індивідуальні консультації, виконують соціально-психологічні індивідуальні послуги для учнів цільових груп. Також проводиться соціально-психологічні заняття та заходи з метою реалізації творчого потенціалу учнів. Вони орієнтовані на роботу з дітьми, їх діагностування та складання індивідуального плану роботи і особової характеристики для кожного учня цільової групи.

Соціальний працівник (педагог), окрім надання індивідуальних соціально-педагогічних та соціально-інформаційних послуг, проводить групові заняття з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, культурологічні заходи, а також бере участь в роботі з батьками.

Індивідуальна робота спрямована перш за все на діагностику кожної дитини, а вже потім — на розв’язання виявлених у неї проблем.

Групова робота проводиться за такими модулями: розуміння себе та інших, профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі, причини та наслідки ризикової поведінки, особливості статі і культура стосунків між хлопцем і дівчиною, формування сексуальної культури підлітків, вміння вести домашню економіку. Кожен з зазначених модулів включає в себе декілька тем, які окремо висвітлюються на тренінгових заняттях.

Групова психотерапія має для дітей важливе значення. З її допомогою знімаються слідові реакції психічних травм, долаються страхи, підвищується адекватність самооцінки, набуваються навички виконання адаптивних ролей та безконфліктних способів спілкування.

В ході проведення роботи діти з особливими потребами опановують певні теоретичні знання і відпрацьовують практично навички, які стосуються чуттєвої сфери, емоційних станів, конфліктних ситуацій, ефективних прийомів спілкування. Діти отримують можливість «програти»

ситуації, з якими, можливо, їм доведеться зіткнутися в подальшому житті.

Проведення групової роботи — надзвичайно важливий аспект психолого-педагогічного забезпечення соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Відомий психолог Курт Левін писав:

«Набагато легше змінити індивідуумів, зібраних у групу, ніж змінити кожного з них окремо».

Соціально-психологічний тренінг — це практика психологічного впливу, яка заснована на активних методах групової роботи, це форма спеціально організованого навчання для самовдосконалення особистості, в ході якого вирішуються такі завдання:

• оволодіння соціально-психологічними знаннями;

• розвиток здатності пізнання себе та інших людей;

• підвищення уявлень про власну значимість, формування позитивної Я-концепції.

Також проводяться профілактичні заходи-дії, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню хвороб, на охорону здоров’я.

При проведенні профілактичних заходів використовуються такі моделі:

1. Модель моральних принципів, яка підкреслює, що, наприклад, неконтрольоване вживання алкогольних напоїв є аморальним і неетичним.

2. Модель фактичних знань, яка докладає зусиль для покращення способів передачі та отримання інформації про здоровий спосіб життя та небезпеку деяких захворювань.

3. Модель активного навчання полягає в застосуванні афективних підходів — навчальних методик, які більше фокусуються на корекції деяких особистісних дефіцитів, ніж на проблемі власне захворювання, вживання алкоголю тощо.

4. Модель покращення здоров’я та заохочення до розвитку позитивних звичок.

Робота зі специфічним контингентом дітей-інвалідів вимагає від вчителів та майстрів виробничого навчання високої професійної підготовки, знання особливостей перебігу психічних процесів, специфіки захворювань.

Робочі навчальні плани для цих дітей (див. Додаток) відрізняються від типових, а саме:

• щотижневе навантаження на учнів зменшено до 30 годин, тобто не більше ніж 6 уроків на день;

• до предметів, передбачених Державним стандартом ПТО 7442.2 з підготовки взуттьовиків з індивідуального пошиття взуття, додані предмети, які сприяють соціалізації і реабілітації, а саме — „Валеологія”, „Саморегуляція і психічне здоров’я” тощо.

• кількість годин на вивчення предметів збільшена відповідно до стандартів на 50-100%.

Дотримуючись гасла „Всі різні — всі рівні”, безпосередньо в організації навчального процесу шукаємо індивідуальний підхід до кожного учня, виходячи з його розумових і фізичних можливостей, тому частина учнів працює за індивідуальними планами, складеними методичними комісіями.

Відсутність теоретичного, методичного забезпечення, яке б спрямовувало наших педпрацівників в роботі з дітьми даної категорії, змусило нас шукати та розробляти власні методики теоретичної та професійної підготовки. Так, за декілька років з’явились напрацювання як щодо вивчення специфіки окремих предметів, так і щодо проведення виробничого навчання.

Низький рівень пам’яті таких учнів, слабка увага, нерозвинена уява, відсутність абстрактного та логічного мислення, переважно репродуктивне відтворення навчального матеріалу (часті випадки порушення мовлення, письма) дали поштовх акцентувати увагу викладачів та майстрів виробничого навчання на розробці відповідної наочності, опорних конспектів, підборі демонстраційних матеріалів, на поданні теоретичних відомостей та практичних дій частинами („порціями”), на безперервному повторенні, закріпленні матеріалу, використанні ігрових моментів.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Це ж змусило піти назустріч численним побажанням батьків та збільшити термін навчання. Особливими потребами учнів викликані і зменшення наповнюваності груп (кількість дітей не перевищує 15 осіб), і закріплення за групою 2-х майстрів виробничого навчання, що дає змогу приділити належну увагу кожній дитині як у виховному плані, так і в професійному зростанні.

Безперечно, серед численних методів та прийомів навчання перше місце посідає індивідуальний та диференційований підхід.

Навчальні плани та програми відповідають діючим стандартам, але кількість годин збільшено з метою підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу. Для розширення компетентності учнів, підвищення їх конкурентоспроможності було введено предмет „Основи комп’ютерної грамотності”, що забезпечує опанування сучасними комп’ютерними технологіями.

Для деяких це поєднання звучить дивно, але майже 7 місяців викладання в спеціалізованих групах цього предмету довело, що не всі, але більшість учнів з обмеженими можливостями здатні оволодіти комп’ютером, що прискорює процес психологічної та соціальної адаптації.

Логічним результатом накопичення творчих напрацювань педпрацівників щодо професійного навчання молоді з обмеженими можливостями стало створення на базі нашого закладу експериментального педагогічного майданчика за темою „Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації і реабілітації молоді з обмеженими можливостями у професійно-технічному навчальному закладі”. Сподіваємось, що наш досвід допоможе організувати навчання проблемної молоді в регіонах, адже, зі зрозумілих міркувань, ми приймаємо на навчання лише киян.

Уроки оздоровчої фізичної культури сплановано в розкладі таким чином, щоб забезпечити повноцінний фізичний розвиток та розумове розвантаження дітей з обмеженими можливостями.

З метою підвищення рівня психологічних знань педагогічних працівників та майстрів виробничого навчання, збільшення обізнаності в закономірностях розвитку особистості розроблено систему занять, яка своєю ціллю вбачає активізацію і актуалізацію цих знань.

Всі заняття даної системи поділено на чотири цикли, теми яких цього року такі:

1. Педагогічний колектив. Конфлікти. Шляхи подолання та вирішення конфліктних ситуацій.

2. Основи вікової психології.

3. Психологічні засади роботи з групою.

4. Групова динаміка.

Кожен із зазначених циклів включає в себе 4-5 занять. Їх кількість обумовлена обраною темою. Перше заняття — лекційно-інформаційне. Під час нього відбувається активізація наявних знань з обраної теми, педагоги отримують нову інформацію у формі лекційного заняття. Під час другого педагогічний колектив виконує різноманітні тести та завдання, які допомагають виявити в собі рівень розвитку тієї чи іншої якості, подивитися на власну особистість неупередженим поглядом. Третє заняття — тренінг. На четвертому вчителі і майстри виробничого навчання на практиці опановують форми, методи і прийоми роботи, які можуть стати в нагоді під час навчально-виховного процесу. П’яте заняття — круглий стіл, під час якого розглядаються конкретні запитання педагогів, обговорюються і розв’язуються спільними зусиллями усього педагогічного колективу складні випадки, які сталися під час роботи того чи іншого вчителя.

Наш досвід показав, що діти з обмеженими можливостями прагнуть не лише самореалізуватися в професійному становленні, вони прагнуть розкрити свій творчий потенціал.

Діти мають можливість відвідувати музеї, виставки, екскурсії по Києву та за межі міста. Також для учнів цільових груп проводяться різноманітні культурологічні заходи: Свято Нового року, День матері, Свято пам’яті Т. Г. Шевченка. Це не лише цікава форма проведення учнівського дозвілля, а разом з тим і ефективний спосіб адаптації дитини в суспільстві.

В кінці навчального року на кожного учня складається характеристика, де вказується, які послуги він одержав протягом навчального року, чим займався, як проявив себе, які зміни відбулися і як пройшов адаптаційний період. Після цього робота з даними групами вважається завершеною. Наступного навчального року робота ведеться з новими групами першого курсу.

Результатами роботи модульного курсу соціально-психологічної професійної адаптації підлітків:

1. При проведенні індивідуальних консультацій є оволодіння підлітком соціальнопсихологічними знаннями та навичками, корекція девіантної поведінки тощо.

2. При проведенні групової роботи є оволодіння підлітком знаннями щодо зорового способу життя, підготовки до самостійного життя та здобуття професії.

Результати роботи працівників Центру спостерігаються у зміні характеру міжособистісного спілкування дітей, їх світосприйняття та у підвищенні їх самооцінки. Результативність проведеної роботи може не супроводжуватися зовнішніми змінами у поведінці дитини, але впливає на її ставлення до життя та формування моральності, що є важливим для становлення молодої людини та знаходження нею власного місця в суспільстві.

Слід відзначити, що виникла необхідність змінити програму. На нашу думку, її варто розширити і проводити роботу з учнями не лише першого, а і другого курсу. Досвід показує, що протягом першого року не всі діти можуть проявити себе повною мірою, розкрити власний потенціал. Їм необхідно і надалі надавати індивідуальні консультації, проводити тренінгові заняття, а також проводити загальні свята та заходи для всіх цільових груп.

Професійна та соціальна реабілітація учнів з обмеженими можливостями — це, безумовно, складний процес, який потребує планомірної та систематичної роботи із застосуванням індивідуального підходу, з урахуванням особливостей кожної дитини.

–  –  –

ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ

29.09-05.10 27.10-02.11 29.12-04.01 26.01-01.02 23.02-01.03 30.03-05.04

–  –  –

06-12 13-19 20-26 03-09 10-16 17-23 24-30 01-07 08-14 15-21 22-28 05-11 12-18 19-25 02-08 09-15 16-22 02-08 09-15 16-22 23-29 06-12 13-19 20-26

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 18 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2008. Вип 23. С. 187-193 Ser. Pedagog. 2008. Vol.23. P.187-193 УДК 37.016:003-028.31:374.7-055.2(73) НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ЯК ВИД НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЖІНОК У США Наталія Горук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна Розглянуто поняття функціональної та критичної грамотності, проаналізовано програми з навчання грамоти для жінок у США, визначено низку рекомендацій щодо запровадження...»

«ЄВГЕН МАЛАНЮК ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ ЄВГЕН МАЛАНЮК ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ ВИДАНО Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці і Українською Вільною Академією Наук у США за матеріяльною допомогою Східньо-Європейського Фонду НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ НЬЮ – ЙОРК ПЕРЕДМОВА Евген Маланюк, один з найвидатніших сучасних поетів, народився 1897 р. в степовій Україні, в родині козацько-чумацького походження. Закінчив Єлисаветську реальну школу та інженерний факультет Господарської Академії в...»

«antoshka.com.ua #01 серпень-вересень 2013 * Купуй до школи від грн 10% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 15% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 20% та отримай додаткову знижку ** ЩАСЛИВИЙ КУПОН 7% на знижку * antoshka.com.ua * Акція діє з 19.07 по 08.09.2013 ** Знижка додається до дисконту. Додаткова знижка застосовується послідовно. Подробиці акції www.antoshka.com.ua або за телефоном гарячої лінії Антошка 0800 306 063 # Дзвінки зі стаціонарних телефонів...»

«Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір” 28-29 березня 2012 р., м. Київ Тема статті: ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ (ст. 794-800) УДК: 371.13:78 Скляр О.О., аспірант каферди теорії і методики музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У статті висвітлюються основні аспекти розвитку професійного...»

«О. М. Худолій ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ Навчальний посібник Том Харків «ОВС» 75.67 Рецензенти: Єрмаков С. С., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківської державної академії дизайну та мистецтв; Бубела О.Ю., канд. наук з фіз.виховання і спорту, доцент, Львівський державний університет фізичної культури, зав. кафедри гімнастики і хореографії. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65). № 1 – С. 57-62 УДК 811.161. 2’373 : 398.3 КНИш: периферійний концепт мікроконцептосфери святки Плотнікова Н. В., Кондратенко О. О. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Харків, Україна Статтю присвячено комплексному аналізу концепту Книш мікроконцептосфери Святки, що спроектований на вивчення його...»

«Вiсник № 1 (4) 13 травня 2011 року № 1 (4) 13 травня 2011 року Видання Центру європейської та світової інтеграції ЧДУ імені Петра Могили Випуск присвячено Дням Європи в Миколаївській області Додаток до студентської газети Чорноморського державного університету імені Петра Могили «Вагант» Миколаївська обласна державна адміністрація Програма проведення зустрічі та дебатів з нагоди святкування Днів Європи у Миколаївській області із студентами в Чорноморському державному університеті імені Петра...»

«УДК: 37.0:316.61 Полякова Я.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ Постановка проблеми в загальному виді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку суспільства полікультурна освіта й виховання знаходяться в центрі уваги педагогів Західної Європи. Тема полікультурної освіти й виховання залишається однією із центральних на конференціях Європейського товариства порівняльної педагогіки з 1988 р. Багато педагогів із тривогою...»

«УДК 632.125 (477.73) СТАН І ДЕГРАДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Мамалюк О. А., кандидат економічних наук Миколаївський національний аграрний університет У статті досліджені зміни у земельному фонді, висвітлені основні причини та шляхи усунення деградації ґрунтів Миколаївської області. В статье исследованы изменения в земельном фонде, освещены основные причины и пути устранения деградации почвы Николаевской области. The article is devoted to the changes in the land fund, the covered the...»

«SWorld – 17-26 December 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2013 УДК 792.07 Кукуруза Н. В. ЖАНР ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ В КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) N. V. Kukuruza GENRE OF LITERARY COMPOSITION IS IN CULTURAL AND ART SPACE OF UKRAINE (end of ХХ – began of ХХІ century) У статті аналізується...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»