WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 13 ] --

З огляду на нові запити ринкової економічної системи, до професійно-технічної освіти поставлені такі вимоги: гнучкість та мобільність, гарантія професійних якостей на тому рівні, який вимагається на ринку праці, покращення зв’язку між теорією та практикою на користь практичних навичок, співвідношення професійних навичок із практичними та теоретичними знаннями, необхідними для роботи на всіх типах підприємств (в тому числі – на малих приватних підприємствах).

Робочою групою були запропоновані дві альтернативні моделі освіти.

Модель 1: ґрунтується на 8-річній початковій освіті та передбачає вступ до училищ двох типів:

1) загальноосвітні школи та ліцеї;

2) ПТУ.

Навчання триває 4 роки.

Перший рік навчання в обох типах закладів однаковий для того, щоб зробити можливим перехід з одного типу навчального закладу до іншого. Більшість випускників шкіл можуть поступити до цих училищ. Ті, хто хоче навчатися професії одразу після закінчення початкової школи, можуть вступити до так званих базових ПТУ. Навчання в них триває 3 роки, а з деяких спеціальностей — 2 роки. Учні, які закінчують базові (загальні) ПТУ до свого 18-річчя, проходять спеціальні курси або адаптацію до обраної професії. Такі запровадження практичної спеціалізації після закінчення училища призводять до збільшення кількості загальних предметів під час навчання. Це дозволяє скласти новий іспит на звання “незалежний майстер”, тоді як диплом після закінчення училища дає звання “кваліфікований робітник”.

Навчання в ПТУ триває 4 роки і поділяється на технічну освіту і не технічну. Програма передбачає навчання робітничим спеціальностям та одержання загальної середньої освіти. це дає можливість для вступу до вузу.

Модель 2: пропонує скоротити початкову освіту до 7 класів з обов’язковим дворічним навчанням в гімназіях. Система ПТО буде подібна до моделі 1. Завдання гімназій — завершення загальної освіти і забезпечення початкової професійної освіти. Це дає учням більше часу для прийняття рішення про вибір професії. Крім того, це дає можливість системі ПТО бути більш гнучкою, легше адаптуватися до мінливих умов ринку.

Обидві моделі передбачають підтримку системою ПТО тих молодих та дорослих людей, які не одержали професії.

Професійно-технічна освіта Польщі готує велику кількість кваліфікованих робітників і техніків для виконавчої роботи. Але недостатньо для інших соціальних категорій: підприємців, кваліфікованих службовців, працівників нового сектору послуг.

З цією метою всі види професійної діяльності розбито на чотири різні службові зони.

Зона І: вугільна промисловість, металургія, хімічна та важка індустрія. У цій зоні наприкінці 80-х років було зайнято 18% робочої сили. Ці види промисловості небезпечні для навколишнього середовища, витрачають енергію, мають незначні перспективи відносно торгівлі у Польщі та закордоном.

Зона ІІ: легка промисловість, будівництво, сільське господарство, але здебільшого малі фермерські господарства. На підприємствах цієї зони працюють 49% робітників. Вони мають значні перспективи у розвитку, але довгий час були позбавлені можливості розвитку через фінансову політику. Ця зона характеризується присутністю середніх та малих підприємств, які працевлаштовують усіх — робітників, ремісників, приватних підприємців, фермерів.

Зона ІІІ: економічна зона діяльності — торгівля, комерція, банківська справа, туризм, транспорт, обслуговування. Нараховує приблизно 18% працюючих. Цей сектор має хороші перспективи, які залежать від доходів населення. Характеризується численними приватними підприємствами.

Зона ІV: охоплює сферу послуг — медицина, освіта. Нараховує 15% зайнятого населення.

Загальною проблемою всіх зон є створення необхідної кількості навчальних центрів, які б могли забезпечити кожну з них необхідною кількістю кваліфікованих працівників, надавали б можливість для більшості професій починати спеціалізацію на ранньому ступені навчання.

Слід звернути увагу на досвід Німеччини, де визначено невелику кількість сфер діяльності та навчальних сфер, в яких спеціалізація відбувається залежно від ситуації на місцевому та регіональному ринках праці. Практичне навчання в Центрах зайнятості допомагає уникнути ризику занадто узагальненої освіти.

–  –  –

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма курсу „Барна справа” призначена для студентів технікуму, що навчаються за фахом 5.050403 „Організація обслуговування в готелях і туристських комплексах” напрямку підготовки 0504 „Туризм”.

Мети і завдання курсу — дати студентам теоретичні знання і теоретичні навички по організації роботи барів.

При вивченні даного курсу студенти повинні опанувати знаннями і уміннями за правилами і технікою обслуговування в барах різних типів, сучасними формами обслуговування споживачів.

Певне місце при розділі годин відведено практичному аспекту - виконанню практичних робіт, які мають практичні знання.

Контроль знань студентів забезпечується в програмі проведенням:

- обов'язкових класних контрольних робіт;

- семінарських занять;

- поточного контролю знань шляхом тестування, письмового і усного опитування;

- підсумкового контролю знань - залік.

Студент повинен знати:

- класифікацію барів;

- вимоги до організації робочого місця бармена, його оснащення встаткуванням, інвентарем, посудом, інструментами;

- історію і смакові достоїнства вин;

- способи готування і подачі коктейлів;

- правила і особливостей обслуговування в різних барах.

Студент повинен уміти:

- обслуговувати відвідувачів за барною стійкою готовими безалкогольними і алкогольними напоями, кондитерськими і іншими виробами;

- наготовлювати різноманітні асортименти змішаних напоїв і коктейлів;

- оформляти вітрину і барну стійку, підтримувти їх у гарному стані;

- застосовувати методи готування змішаних напоїв шейк, бленд, білд, стір;

- оформляти і подавати змішані напої та коктейлі;

- вести необхідний облік, складати і здавати товарний звіт, готівку;

- дотримуватись правил безпечної експлуатації застосовуваного в барах устаткування і музичної апаратури;

- працювати швидко, правильно організовуючи свою працю і не допускаючи суєти.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна: „Барна справа” Розділ 1. Класифікація барів. Нові технології і форми обслуговування Виникнення бара (історична довідка). Класифікація барів. Рівень обслуговування і номенклатура надаваних послуг. Ситуація сьогоднішнього дня. Психологічні аспекти роботи бара.

Правове забезпечення діяльності бара. Способи підвищення прибутковості бара.

Студент повинен знати:

– класифікацію барів;

– правове забезпечення діяльності бара;

– вимоги сьогодення.

Студент повинен уміти:

– дотримуватись правил безпечної експлуатації застосовуваного в барах устаткування і музичної апаратури;

– оформляти вітрину і барну стійку, утримувати їх у гарному стані.

Розділ 2. Підготовка до обслуговування. Форми обслуговування і роль бармена Торговельні приміщення для барів. Вимоги до планування і оформлення. Вимоги, що висуваються до обслуговуючого персоналу бара. Організація робочих місць бармена. Оснащення устаткуванням, інвентарем, посудом. Форми обслуговування. Поради і секрети професіоналів.

Функціональні і комунікативні особливості професії. Обслуговування прийомів і банкетів.

Студент повинен знати:

– види посуду, інвентарю та інструментів бара;

– барні аксесуари;

– порядок підготовки бара до обслуговування;

– прийоми роботи барменів;

– форми та методи обслуговування;

– вимоги до організації робочого місця бармена.

Студент повинен уміти:

– обслуговувати відвідувачів за барною стійкою готовими безалкогольними і алкогольними напоями, кондитерськими і іншими виробами;

– володіти прийомами готування холодних і гарячих блюд і закусок і правилами їхньої подачі;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– дотримувати умов і строки зберігання кулінарної продукції і покупних товарів.

Розділ 3. Меню, карти вин і коктейлів Значення та принципи складання меню і карти вин. Послідовність запису напоїв у карті бара. Асортиментний мінімум у барі. Розповсюджені помилки при складанні карти вин. Оформлення карти вин і коктейлів.

Студент повинен знати:

– меню барів і його зміст;

– карту вин і коктейлів (зміст, складання, значення);

– відмінність карти коктейлів від карти вин.

Студент повинен уміти:

– скласти карту бара;

– скласти карту вин і коктейлів.

Розділ 4. Організація постачання барів. Порядок і форми розрахунків, звітність бармена Сутність стабільності роботи барів. Вимоги до організації постачання. Завдання забезпечення виробництва сировиною, напівфабрикатами, матеріально-технічними засобами. Форми постачання. Способи доставки. Прийом сировини і товарів. Порядок і форма розрахунку бармена. Звітна документація барменів. Контроль за роботою бара.

Студент повинен знати:

– правила оформлення розрахунків за обслуговування;

– надання послуг і складання звітності бармена;

– вимоги до організації постачання.

Студент повинен уміти:

– вести необхідний облік, становити і здавати товарний звіт, готівка;

– порціонувати продукцію і відпускати її.

Розділ 5. Культура споживання і дегустації вин і напоїв Подача вин і напоїв у барі. Процедура продажу вина в ресторані. Гармонія стола. Правила подачі напоїв. Уміння пити вино. Дегустація: загальні правила, види дегустації.

Студент повинен знати:

– культуру споживання вин, напоїв;

– основні правила подачі провина;

– - сутність і значення дегустації вин і напоїв у барі.

Студент повинен уміти:

– подавати провина до продуктів харчування;

– запропонувати вино або напій, коротко перераховуючи його дегустаційні характеристики.

Розділ 6. Алкогольні, слабоалкогольні і безалкогольні напої Основні алкогольні напої - бази для готування коктейлів. Пом’якшуючі-згладжуючі компоненти, що використовуються для виготовлення коктейлів. Основні алкогольні та безалкогольні напої, що використовуються як наповнювачі в коктейлі. Супутні компоненти.

Студент повинен знати:

– основні компоненти алкогольних, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв;

– характеристики і особливості складу напоїв;

– класифікацію напоїв.

Студент повинен уміти:

– назвати різновиди алкогольних напоїв, розповісти про їхнє походження, основні показники;

– використовувати потрібні компоненти при складанні сумішевих композицій.

Розділ 7. Змішані напої.

Визначення, класифікація і теорія побудови змішаних напоїв (коктейлів). Технологія готування безалкогольних коктейлів, їхнє визначення і класифікація. Технологія готування коротких і середніх алкогольних коктейлів, їхнє визначення і класифікація. Технологія готування і подачі оригінальних коктейлів. Технологія готування коротких змішаних напоїв. Технологія готування і подачі групових змішаних напоїв. Технологія готування і подачі молочних безалкогольних коктейлів. Молочні довгі змішані напої. Готування гарячих напоїв.

Студент повинен знати:

– класифікації, методи і правила приготування і основ побудови змішаних напоїв, коктейліваперитивів, диджестивів;

– характеристики компонентів, що використовуються для приготування змішаних напоїв і коктейлів.

Студент повинен уміти:

– готувати різноманітні асортименти змішаних напоїв і коктейлів;

– застосовувати методи приготування змішаних напоїв шейк, бленд, білд, стір;

– оформляти та подавати змішані напої і коктейлі.

–  –  –

цукру в міцних алкогольних напоях заняття, оцінка письмової роботи Розділ 4. Організація постачання барів. Порядок і форми розрахунку, звітність бармена Складання і заповнення документації Оцінка активності студента в процесі

–  –  –

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

«БАРНА СПРАВА»

Дайте визначення бара і поясніть його призначення 1.

Розкажіть про історію виникнення бара 2.

Перелічите категорії барів, їхнє основне устаткування 3.

В чому суть правового забезпечення барів 4.

Які нові форми і методи обслуговування в барах 5.

Як підвищити прибутковість бара 6.

Розкажіть про ефективні шляхи організації праці в барі 7.

Розкажіть про обов'язки бармена 8.

Який асортименти посуду в барах, його призначення 9.

Розкажіть про організацію робочого місця бармена, обслуговування прийомів 10.

Які базисні напої бара Ви знаєте 11.

Перелічите форми обслуговування в барі 12.

Що таке робоче місце бармена 13.

В чому полягає підготовчий етап обслуговування в барі 14.

Як підготувати барний інвентар до роботи 15.

Що таке меню бара і його зміст 16.

Що таке карта вин 17.

Назвіть найпоширеніші помилки при складанні карти вин 18.

Покажіть відмінність карти коктейлів від карти вин ресторану 19.

В чому сутність стабільності роботи бара 20.

Який мінімальні асортимент напоїв бара 21.

Назвіть форми постачання бара 22.

Які вимоги висуваються до матеріально-технічного постачання бара і його організації 23.

Опишіть порядок і форми розрахунку бармена 24.

Яка звітна документація бармена 25.

Як проводиться оформлення рахунків у барі 26.

Розповідайте про культуру споживання вин, напоїв 27.

Які сутність і значення дегустації вин і напоїв у барі 28.

В чому суть характеристики аромату і букета вин 29.

В чому відмінність подачі червоних і білих вин 30.

Розкажіть про основні правила подачі вина 31.

Розкажіть про порядок проведення дегустації, перелічите види дегустацій 32.

Що таке базові алкогольні напої 33.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 18 |
 
Похожие работы:

«АКТУАЛЬНО 3 24 грудня у приміщенні Сумської обласної філармонії відбулося засідання колегії управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації. Учасники зібрання підбили підсумки творчої і фінансово-господарської діяльності закладів культури та мистецтва Сумщини за 2013 рік та визначили перспективи роботи у 2014 році. Звертаючись до присутніх, голова колегії – начальник управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної...»

«Інститут метафізичних досліджень Перехід-IV Олексій Мандзяк На шляху до реалій українських бойових мистецтв Тернопіль 2006 (7514) ББК М2 Мандзяк Олексій Степанович М23 Бойові традиції аріїв: На шляху до реалій українських бойових мистецтв. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 272 с. ISBN 966-634-286-3 Книжка складається з окремих нарисів, об’єднаних загальною темою – традиційні українські бойові мистецтва. Від сивезної давнини ці мистецтва та їхні народні школи були невід’ємною складовою...»

«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ КУЛЬТУР Блок І ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РОСІЙСЬКІЙ Й АВСТРІЙСЬКІЙ (АВСТРО-УГОРСЬКІЙ) ІМПЕРІЯХ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1917–1920-Х РР. Історична довідка ДЖЕРЕЛО 1 Міжнаціональні відносини в Роcійcькій та Австрійській (Австро-Угорській) імперіях у ХІХ — початку ХХ ст. Після поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.) і до завершення Першої світової війни сучасні українські землі перебували у складі двох імперій:...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 22 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 3. Буряки цукрові. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2153:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держстандарт України, 2007. – 56 с. – (Національний стандарт України).4. Ермантраут Е.Р. Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті Statistica-6: методичні вказівки / Е.Р. Ермантраут, О.І. Присяжнюк, І.Л. Шевченко. – К., 2007. – 55 с. 5. Методические указания по исследованию...»

«Дайджест Української національної платформи 24.06.2011 В Києві відбулося засідання Робочої групи з довкілля, зміни клімату та енергетичної безпеки Експертний семінар «Оцінка Робочою групою 3 ФГС Східного НУО дали свою оцінку Звіту про реалізацію партнерства реформи екологічної Європейської політики сусідства в Україні у 2010 політики у 6 країнах-партнерах» році на зустрічі з керівництвом Представництва Європейського Союзу У Львові поспілкувалися про транскордонне Запрошення до участі в Третій...»

«Національний лісотехнічний університет України Виходячи з цього, сьогодні найбільш зацікавленими у проведенні екологічного аудиту є іноземні інвестори та самі підприємства (для отримання іноземного фінансування). Таким чином, заходи, які вживають на державному рівні у поєднанні з тенденціями на ринку, підвищення рівня свідомості і культури господарювання сучасних керівників призведуть до того, що українські підприємства широко застосовуватимуть принципи екологічного аудиту, який є важливою...»

«Молодіжний науковий вісник (2011). О. А. Сапожник– аспірант Волинського УДК 796.011.3:613.97–0.57.87 національного університету імені Лесі Українки; О. П. Митчик – докторант Волинського національного університету імені Лесі Українки Компетентнісний підхід у фізичному вихованні як ефективний шлях зміцнення та збереження здоров’я студентської молоді Роботу виконано на кафедрі здоров’я та фізичної культури ВНУ ім. Лесі Українки У статті узагальнено методику формування здоров’язбережувальної...»

«Петро КРАЛЮК РЕЛІКВІЯ УДК ББК К 78 Кралюк Петро. К 78 Реліквія : [роман] / Петро Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – 290 с. Чому на відомому портреті князь ВасильКостянтин Острозький зображений не із символом влади, а з грошима у руках? Цю загадку не можуть відгадати дослідники. Свою несподівану версію подає Петро Кралюк у романі “Реліквія”. Перед очима читачів проходять шість останніх днів життя можновладця, коли художник малює його портрет....»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. №. 1 (17), 2012 Ольга Андрийчук. Результаты реализации программы физической реабилитации больных на гонартроз ІІ ренгенологической стадии. На сегодня нет достаточно эффективных средств, которые бы помогали в лечении остеоартроза. Общепринятые медикаментозне средства помогают только симптоматично. Поэтому актуальны реализация комплексной программы физической реабилитации с применением различных...»

«Міністерство освіти і науки України Державний комітет України у справах національностей та міграції Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Запорізька обласна державна адміністрація Запорізький національний технічний університет Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 року, м. Запоріжжя УДК 93.038 (477.7) “68” ББК 63.5 (4Укр) 3-41...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»