WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 12 ] --

В 1994 р. вводиться Державний Стандарт початкової ППО та новий Перелік професій ППО, в якому 84% професій відповідають третьому ступеню кваліфікації, тобто вимагають середньої (повної) загальної освіти.

Із 1998 р. до нинішнього часу для збереження єдиного освітнього простору в освітніх закладах ППО об’єм, зміст та номенклатура навчальних загальноосвітніх предметів коригуються на основі нового Базового навчального плану загальноосвітніх закладів РФ та документу “Обов’язковий мінімум змісту середньої (повної) загальної освіти”.

Водночас професійна підготовка відіграє в системі ППО дуже важливу роль. Тож необхідно враховувати ті можливості, які надає вивчення предметів загальноосвітнього циклу, щоб максимально використати взаємодію загальноосвітніх і професійних предметів для реалізації стандарту загальної освіти.

Перш за все, слід виходити із розуміння головної мети загальної освіти — забезпечити готовність випускника до свідомого та самостійного освоєння навколишнього світу та участі в сучасному суспільному житті. Таке розуміння, з одного боку, враховує гуманістичний напрям освіти формування випускника як самостійного, активного, компетентного та зацікавленого члена сучасного суспільства. З іншого боку, воно містить в собі характеристику, яка вимагає серйозного змістовного аналізу сучасного соціального замовлення.

В умовах модернізації початкової професійної освіти, введення профільного навчання загальноосвітня підготовка має суттєво впливати на формування особистості та на якість професійного навчання учнів, враховувати їх індивідуальні освітні цілі, сприяти підвищенню їх мобільності та конкурентоспроможності, задовольняти потребу у випускниках ЗППО на ринку праці.

В зв’язку з цим пропонуються, розглядаються та обговорюються чотири варіанти формування змісту загальноосвітньої підготовки учнів ЗППО:

– для учнів, які вступають до ЗППО на базі основної школи для оволодіння професіями, що не вимагають середньої (повної) загальної освіти;

– для учнів, які вступають до ЗППО на базі основної школи для оволодіння професіями на рівні кваліфікації, що вимагає середньої (повної) загальної освіти;

– для учнів, які оволодівають професіями на рівні кваліфікації, що вимагає середньої (повної) загальної освіти, і які виявили бажання продовжити професійну освіту;

– для соціально та педагогічно занедбаних учнів, які вступають до ЗППО на професійну підготовку, не маючи основної загальної освіти.

Принциповою особливістю запропонованого підходу до реалізації варіативної загальноосвітньої підготовки є те, що всі учні, які вступають до ЗППО на базі основної школи на 1 курсі протягом року оволодівають повторювально-узагальнюючим, реабілітаційним загальноосвітнім Модулем 1 обсягом у 240 годин (без фізкультури та ОБЖД). Він є обов’язковим для всіх першокурсників, незалежно від їх освітньої мети, обраної професії, терміну навчання.

Мета цього загальноосвітнього модуля — забезпечити необхідне підґрунтя загальноосвітньої підготовки для якісного засвоєння професії.

В кінці першого року навчання за Модулем 1 проводиться внутрішня атестація з російської мови та математики. За результатами цієї атестації учні поділяються на 2 потоки: перший — формується із учнів, які вирішили оволодіти професією без одержання середньої (повної) загальної освіти; другий — із учнів, які успішно пройшли атестацію та прийняли рішення отримати професію ППО повного рівня кваліфікації та водночас — середню (повну) загальну освіту.

Для учнів другого курсу, які навчаються в першому потоці, пропонується 2-й загальноосвітній модуль в обсязі 110 годин; сюди входять історія, суспільствознавство, ряд інших загальноосвітніх предметів. Зміст Модуля 2 є логічним продовженням змісту Модуля 1. Він передбачений для завершення загальноосвітньої підготовки тих учнів другого курсу, які будуть оволодівати професією без одержання середньої (повної освіти).

Для учнів другого курсу, які навчаються у другому потоці, пропонується загальноосвітній Модуль 3 обсягом 960 годин.

Цей модуль дозволяє учням ЗППО засвоїти предмети загальноосвітнього циклу на базовому рівні стандарту середньої (повної) загальної освіти старшого рівня школи і того профільного компоненту загальноосвітньої підготовки, що є необхідним для оволодіння складними професіями. Змістом загальноосвітнього Модуля 3 учні оволодівають протягом двох років (2,3 курси).

В кінці третього курсу учні складають єдині державні іспити (ЄДІ) на базовому рівні, кваліфікаційний іспит з професії і одержують диплом про ППО. Учні третього курсу, які успішно закінчили навчання та бажають продовжити професійну освіту, підвищити свою професійну кваліфікацію, переводяться на четвертий курс ЗППО.

Для тих, хто навчається на четвертому курсі пропонується загальноосвітній Модуль 4 обсягом 400 годин.

Його зміст розробляється з урахуванням потреб учнів у додатковій загальноосвітній підготовці з трьох-чотирьох профільних предметів для продовження навчання у вузі або з урахуванням їх бажань одержати професійну підготовку із більш складної або сумісної професії, що потребує відповідного рівня освіти і культури.

Вивчення цього модуля завершується складанням учнями ЄДІ на базовому або профільному рівнях Державного стандарту загальної освіти.

Для впровадження запропонованої структури та змісту загальноосвітньої підготовки необхідна розробка та апробація адекватного навчально-програмного та методичного забезпечення, необхідно забезпечити відповідну нормативно-правову базу та підвищення кваліфікації викладацьких кадрів.

Модернізація польської системи ПТО.

Оцінювання системи та подолання труднощів з міжнародної точки зору Інтеграція Європи — справа не лише політики та економіки, вона має глибокий соціальний сенс — насправді вона може бути успішною лише тоді, коли буде досягнуте суспільне співробітництво. Таким чином, існує декілька економічних та соціальних причин того, що Європа вимушена інвестувати в людські ресурси, якщо хоче бути спроможною зустріти та подолати труднощі.

Модернізація польської системи ПТО не може стосуватися лише змін у системі освіти.

Насправді, головним є зміна самої “логіки”, відповідно до якої система ПТО працювала, і до певної міри працює досі. Це стосується існуючих взаємостосунків між системою ПТО та системою працевлаштування — інститутів, створених у минулому, з метою організувати спілкування між цими двома системами, які і досі мають вплив на очікування та поведінку багатьох людей.

Крім того, зміна в системі ПТО тісно пов’язані із змінами в системі працевлаштування:

система ПТО без залучення до неї роботодавців не виживе. Модернізація польської системи ПТО повинна проводитися одночасно з фундаментальними змінами в системі працевлаштування.

Найбільшою складністю для ПТО є створення умов для опанування молоддю та дорослим населенням нових соціальних та професійних ролей та забезпечення їх навичками, які допоможуть нести відповідальність за своє майбутнє. Це не означає, що ПТО має пасивно очікувати, коли все проясниться. Один із основних уроків за останні 20 років в країнах ЄС показав, що ПТО може брати активну участь у соціальному, економічному розвитку, навчаючи людей, брати на себе ініціативу працевлаштування і створювати попит на кваліфікації, які раніше були недосяжні.

Модернізація системи ПТО у Польщі повинна розпочатися з тими ресурсами, які є в даний час та із залученням усіх вже існуючих учасників.

Успішна модернізація системи ПТО та працевлаштування може бути досягнута лише тоді, коли польська громадськість зрозуміє значимість освіти та навчання. Це означає, що певний внесок в освіту – час, гроші — матимуть відображення у вигляді нових робочих місць, професійної позиції та рівня заробітної платні.

В західних країнах зустрілись із тим, що більш високий рівень освіти тягне за собою незадоволення традиційними формами організації праці та змістом роботи: люди хочуть мати можливість одержати користь від отриманих кваліфікацій та навичок.

Основні пункти модернізації системи ПТО у Польщі:

– радикально зменшити кількісне значення ПТО і водночас збільшити якість цієї освіти;

– покращити гнучкість та внутрішню мобільність системи ПТО;

– внести зміни у моно-індустріальному характері ПТО;

– відновити та підвищити участь підприємств у практичній частині ПТО;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– розширити профілі навчання та сконцентруватися на меншій кількості цих профілів;

– покращити навчання іноземним мовам, новим технологіям;

– розвивати навчання новим спеціальностям, які з’явилися останнім часом;

– заохочувати навчання менеджменту, підприємництву, новому бізнесу;

– розвивати систему перепрофілювання в умовах безробіття, переглянути організацію навчання дорослих;

– покращити початкове та подальше навчання викладачів;

– покращити професійне керівництво;

– спростити національні структури управління системою ПТО;

– покращити координування між міністерствами Національної Освіти та Праці та Соціальної Політики.

В Польщі виникає нагальна необхідність у перенавчанні робочої сили, особливо у перехідний період. За короткий час необхідно створити добре діючу систему навчання, яка надасть великі можливості і для початкової ПТО, і для подальшого навчання. Сьогодні ринок праці реагує на необхідність навчання менеджменту та бізнесу; така ж велика потреба існує у перенавчанні безробітних та тих, хто проживає та працює у кризових регіонах і потребує соціальної підтримки. Є пропозиція про створення Регіональних Навчальних Центрів, що забезпечить швидку реалізацію нових форм навчання. Такі Регіональні Навчальні Центри повинні бути багатопрофільними, доступними для всіх ПТО регіону (в тому числі для установ, які не мають можливості проводити практичні заняття), використовувати всі наявні можливості та ресурси (в тому числі і викладацький персонал). Можливо навіть такі регіональні навчальні центри розмістити в уже існуючих професійних училищах.

Крім оновлення змісту освіти, у досягненні сучасних професійних навичок рішуче значення мають методи та форми навчання.

Обов’язково повинні входити до навчального процесу такі елементарні навчики, як здатність діяти самостійно, спілкуватися та співпрцювати з іншими, брати участь в роботі над проектами, уміти діяти в групі (команді), а також опанування інтерактивними формами і методами (ділові, рольові ігри, ситуативні завдання тощо).

В низці західних країн відділами управління освітою при тісному співробітництві із соціальними партнерами розробляється та діє національна структура професійних стандартів та кваліфікацій. Ця система має бути діючою як для первинної професійної освіти, так і для подальшого навчання.

Додатковою перевагою системи національних стандартів є те, що для їх розробки залучаються не лише представники системи освіти, а також представники галузей промисловості, торговельної спілки і т. і., які є основними користувачами освітніх програм.

Завдання національного відділу освіти полягає в тому, щоб слідкувати за послідовністю, наступністю та мобільністю національних та міжнародних стандартів.

Відділ Освіти Польщі може використовувати широкий досвід організації таких форм ПТО у країнах Європи (Данія, Німеччина, Велика Британія), але польська система освіти повинна розроблятися у Польщі, ґрунтуватися на польській дійсності.

Модернізація системи ПТО Польщі не може бути досягнута безкоштовно.

У перехідний період пропонуються такі механізми фінансування:

– часткове фінансування системи з державного бюджету;

– добровільні внески для покращення якості освіти та процесу навчання;

– фінансуванні за рахунок підприємств-замовників (техніка, обладнання, матеріали, робочі місця для виробничої практики тощо);

Можливості більш ефективного використання існуючих ресурсів із державного бюджету у першу чергу повинні бути знайдені за допомогою сучасних, невикористаних навчальних можливостей великих підприємств, які на даний момент не використовуються (приміщення, обладнання, матеріали, ноу-хау (проекти), персонал). Вони можуть бути перетворені у багатофункціональні регіональні центри (для первинної освіти, подальшої освіти та перепрофілюючого навчання).

З метою заохочення прискорення процесу модернізації ПТО у Польщі пропонується розпочати проекти із створення регіональних центрів ПТО.

Такі центри будуть шукати шлях:

– налагодження ефективних механізмів спілкування між усіма діючими особами та установами на місцевому рівні, беручи до уваги потреби процесу навчання;

– створення умов для гнучкої реалізації цих механізмів, з максимально ефективним використанням місцевих умов та ресурсів.

Навчальні центри повинні створити умови для первинного, подальшого і перепрофілюючого навчання, надати можливість проведення практичних занять для студентів училищ, технікумів до того часу, поки підприємства не будуть в змозі відігравати значну роль в системі ПТО, Центри можуть стати експериментальними базами для швидшої модернізації ПТО, а також стати новою формою взаємодії навчальних закладів та ринку праці.

Беручи за приклад Компанію з Навчання та Працевлаштування в Німеччині, такі центри можуть залучатись до роботи інфраструктур з метою їх фінансування місцевою владою, а також до розвитку підприємств, приватних чи приватизованих фірм. Метою таких Центрів повинно бути заохочення малих та середніх підприємств для тимчасового працевлаштування за допомогою комбінованих заходів. Для досягнення цього необхідно, щоб Центри пропонували не лише технічні спеціальності, але також адміністративні, комерційні, управлінські.

Для здійснення модернізації системи ПТО пропонується створити Державну оперативну групу ПТО.

Державна оперативна група має бути створена урядом і складатися із представників усіх соціальних партнерів, очолюватися людиною з хорошою соціальною репутацією, але працювати незалежно від парламента чи будь-яких міністерств. Слід скористатися професійним секретаріатом і можливістю консультуватися із зовнішніми чи зарубіжними колегами.

Державна оперативна група повинна буде регулярно зустрічатися з комісією, представниками міністерств для обговорення та узгодження напрямів у роботі.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 18 |
 
Похожие работы:

«УДК 37.013.78 Диференціація у змісті шкільних підручників (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) Н. М. Гупан, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: remeh-tatyana@yandex.ua Постановка проблеми. У 20–30-х роках ХХ століття розбудова радянської державності здійснювалася в умовах жорсткої боротьби в усіх сферах життя українського суспільства. Не стала виключенням й система шкільної освіти. Під впливом суспільних змін відбулися трансформації й у вітчизняному...»

«УКР. ЛІТЕРАТУРОЗН. 2008. UKRAIN. LITERARY STUD. 2008. Вип. 70. С. 263-269 Is. 70. Р. 263-269 УДК 39(4+477)“18”:572:140.8 І.Франко “ВЕЛИКА ПСИХОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗОВАНОЇ ДУШІ”: АНТРОПОЛОГІЧНА ШКОЛА В ОЦІНЦІ ІВАНА ФРАНКА Святослав ПИЛИПЧУК Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна, У статті проаналізовано погляди Івана Франка на діяльність антропологічної школи у фольклористиці. Відзначено позитивні та негативні аспекти студій послідовників Е....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 182-187. УДК 343.6 ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА УЧАСТЮ ПСИХОЛОГА, ЛІКУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ СЕКСУАЛЬНИМ ЗЛОЧИНАМ Губанова О. В. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна В статті розглянута необхідність проведення лікування та корекції осіб, що вчинили...»

«ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА ТІТЕНКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 911.3:35.07:353(477.74)(043.3) СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 11.00.02 економічна та соціальна географія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Одеса-2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі економічної і соціальної географії Одеського ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ...»

«Управління культури Черкаської облдержадміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка Що? Де? (Коло читання бібліотекаря) Черкаси – 2009 Інформаційний бюлетень „Що? Де?” вміщує актуальні публікації на допомогу професійному самовдосконаленню працівників бібліотек. Бібліотека. Інформація. Суспільство Ашаренкова, Н.Г. Мережа публічних бібліотек України: проблеми оптимізації / Н.Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформація. – 2009. – №1. – С. 26-37....»

«ШКОЛА І ТРАДИЦІЯ УДК 398.8(477) Віталій Охманюк (Луцьк), асистент кафедри музичних інструментів Волинського національного університету імені Лесі Українки ЕТНОМУЗИЧНІ ТРАДИЦІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ЗВЕНИГОРОДЩИНИ: ХХ СТОЛІТТЯ – СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ У статті характеризуються етномузичні традиції Черкаської Звенигородщини, зафіксовані в процесі експедиційної роботи фольклористів ХХ ст. Ключові слова: етномузичні традиції, етномузикознавча діяльність, збирання народних пісень, Черкаська...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ БІБЛІОТЕКА Серія «Вчені–ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» Випуск 6 Ольга Володимирівна Караман Біобібліографічний покажчик Київ 2011 УДК 016:929 ББК 74.3–8я1 К 21 Упорядники: Зотова В. А., директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка, Острікова Н. В., провідний бібліограф Науковий редактор, відповідальна за випуск: Зотова В. А., директор бібліотеки Київського університету імені Бориса...»

«УДК 37.02:372.8.(477) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Гомонюк О.М., к. пед. н., доцент Хмельницький національний університет Для сучасної педагогічної науки актуальним є вивчення тенденцій розвитку соціальної освіти в міжнародному освітньому просторі та їх вплив на систему освіти України. Освоєння зарубіжного досвіду професійної підготовки соціальних працівників/соціальних педагогів вимагає об’єктивної та всебічної оцінки,...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6. С. 131–147 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2011. Is. 6. P. 131–147 БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО УДК 027.1(438)Радзивілли“14/15”:027.2.021(476) З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ БІБЛІОТЕКИ РАДЗИВІЛЛІВ НЕСВІЗЬКОЇ ОРДИНАЦІЇ Наталія БЄРЬОЗКІНА, Аляксандр СТЕФАНОВІЧ Центральна наукова бібліотека імені Якуба Коласа Національної академії наук Білорусі, вул. Сурганова, 15, м. Мінськ,...»

«Міністерство освіти і науки України Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Кафедра туристичного бізнесу ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 21–22 травня 2010 року Харків 2010 УДК 338.48 (063) ББК 65.433я4 Т8 Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»