WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 18 |

«Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо ...»

-- [ Страница 11 ] --

Характерно, що у 1950 р. не існувало жодного технічного коледжу, а в 1990 р. їх було організовано біля 70. Це було зумовлено тим, що у середині 50-х років, коли було взято курс на технічне оновлення всієї японської економіки і на розвиток важкої промисловості, були внесені значні корективи щодо посилення економічної функції освіти. У листопаді 1957 р. Центральною Радою освіти при Міністерстві освіти було підготовлено доповідь “Про заохочення науковотехнічної освіти”.

Поряд з вимогою модернізації системи освіти і пристосування її до нових економічних потреб ставилося питання і про “формування людини”, підняття якості робочої сили.

В 1972 р. були сформовані основні, якісно відмінні від попереднього, вимоги до формування і виховання нового спеціаліста. Рада з вивчення японської економіки підготувала документ “Розвиток людини в новому індустріальному суспільстві”. Його розробили президенти великих компаній разом з вченими та урядовцями. Документ закликав зламати одноманітність у підході до навчання, зосередитись на творчому підході та розвитку у молоді різноманітних здібностей, які необхідні для “інформаційного суспільства”. Пропонувалось зробити обов’язковим для вивчення усіма студентами курс програмування на ЕОМ. У розвитку всієї освіти Японії все ширше і багатогранніше почали брати участь як держава, так і приватний капітал.

Суттєві зміни відбуваються і у періодичному удосконаленні навчальних програм, в яких розширюються межі науково-технічного навчання і посилюється моральне виховання. Ці періодичні удосконалення всієї системи освіти ніколи не перекреслювали, тим більше не руйнували здобутків минулого.

Повна середня школа Японії поділяється на загальноосвітнє і професійне відділення. У свою чергу загальноосвітнє відділення має академічний і загальний напрями, а професійне розподіляється на п’ять потоків: промисловий, сільськогосподарський, торговельний, рибальства і домоведення. До промислового потоку відносяться сучасні напрями: електротехніка, зв’язок, фотографія тощо.

До початку 70-х років правлячі кола Японії визначили курс на формування “інтелектуальноємного виробництва”.

До нього віднесено: наукові галузі (виробництво ЕОМ, літаків, електромобілів, промислових роботів, обладнання для АЕС, інтегральних систем, тонких хімічних сполук); галузі складного складання (виробництво комплексного заводського обладнання, верстати з числовим програмним управлінням, очисні споруди, установки кондиціонування повітря, учбове обладнання); індустрія інформації (послуги з керівництва інформацією, з надання інформації, аудіовізуальне навчання, консультування); галузі модних товарів (високоякісного одягу, меблів, побутової техніки, електромузичних інструментів).

Все це вимагало і вимагає зростаючої кількості висококваліфікованих кадрів, які може підготувати високоорганізована система освіти, та підняття якості навчання як у повній середній школі, так і у вищій (університетах, технічних коледжах, тощо).

Освіта в Японії набуває зростаючого значення. Існуюча освіта і сама організація промисловості направлені на інтелектуалізацію праці кожного спеціаліста. Оператор повинен розумно і швидко оцінювати наявну інформацію, при потребі вносити корективи в роботу автоматизованого обладнання. Потрібна і широка обізнаність із технікою, її можливостями, різноманітними процесами, висока культура, яка неодмінно відбивається на якості продукції тощо. Постійно зростає потреба в технічних спеціальностях, більш високій якості підготовки кадрів в усіх сферах життя.

Вкладаючи значні кошти в освіту і виховання, в Японії розумно визначили ті галузі власної промисловості, що розраховані на виробництво експортної продукції. До них направлялася основна маса інвестицій як власних, так і позичених коштів. З самого початку виробництво експортної продукції було спрямоване на те, щоб товари вироблялися за найвищими світовими стандартами і навіть перевищували їх, були конкурентноздатними як за ціною, так і за рівнем гарантійного обслуговування.

Для виконання цього завдання здійснювалась велика багаторічна робота у сфері навчання і виховання мільйонів спеціалістів, спрямована на згуртування праці навколо ідеалів краси, порядності, взаємної поваги. За повоєнні роки, не втрачаючи і не відкидаючи вікових традицій, японці сформували в собі ті риси ввічливості, які прищеплені сім’єю і школою і які стали важливим фактором “економічного дива”. А суть японської ввічливості досить проста: уміти оберігати як власне самолюбство, так і гідність інших, уникати ситуацій, здатних когось принизити. Японська ввічливість — це передусім прояв високої культури людських взаємин, прагнення людей при будь яких контактах не ображати гідності іншого.

Отже знання, виховання, розвиненість художніх смаків, моральних якостей і працелюбства — усе це, започатковуючись в сім’ї, продовжується всі роки навчання в школі, вузі, на роботі.

На початку 70-х років було прийнято Закон про професійну освіту, в якому підготовка спеціалістів тісно пов’язувалась з усією концепцією освіти у країні.

Організація профтехосвіти включає передусім освіту безперервного навчання, згідно з якою “професійне навчання повинно здійснюватися систематично, крок за кроком протягом усього періоду професійної діяльності робітника”.

Професійне навчання розділяється на п’ять категорій: початкову підготовку (розвиток професійних навичок у молодих робітників), навчання для підвищення кваліфікації, навчання нової професії, навчання для оновлення знань і навчання інструкторів.

Початкова підготовка, у свою чергу, розділяється на два види: курс звичайної підготовки — 6-12 місяців навчання і курс підготовки підвищеного типу — 1-3 роки навчання. Ті, хто закінчує курс підвищення підготовки, отримує звання “кваліфікованого робітника молодшого розряду”.

Згідно з новим законодавством, державна і приватна форми професійного навчання були приведені до єдиних стандартів вимог і навчальних програм.

В префектурах створено асоціації з приймання кваліфікаційних іспитів. Уніфіковано вимоги щодо проведення іспитів на національному і префектурному рівнях.

Розроблено національний план професійного навчання, який є основою для складання власних планів префектурною владою. Особлива увага звертається на якісну підготовку працівників високої кваліфікації.

Процес професійного удосконалення не завершується отриманням повної середньої освіти, чи вузівського диплому. Промислові підприємства все ширше і все більш наполегливо розвивають підвищення кваліфікації як робітників, так і управлінського складу. Держава, монополії все глибше втручаються у процес формування робітничої сили, все чіткішою і більш плановою стає їх підготовка і організація підвищення кваліфікації працюючих.

Актуальність та педагогічне підґрунтя формування нового змісту загальноосвітньої підготовки професійної освіти Росії В документі “Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року” передбачено здійснення оновлення змісту та структури початкової професійної освіти (ППО) у відповідності до вимог основних галузей промисловості, сфери послуг, культури, армії, державної служби, на основі врахування тенденцій розвитку економіки та соціальної сфери, науки, техніки, технологій.

В сучасних умовах основна мета функціонування системи освіти — формування соціально активної творчої особистості при збереженні фундаментальності освіти.

Модернізація змісту ППО обумовлена інтеграцією Росії в єдиний міжнародний економічний і освітній простір, інтелектуалізацією характеру трудової діяльності робітників і спеціалістів, динамічними змінами на федеральному та територіальному ринках праці.

Початкова професійна освіта покликана задовольнити потреби громадян, суспільства та держави в освітніх послугах, пов’язаних з повноцінним засвоєнням офіційно визнаних професій ППО, з одержанням відповідних кваліфікацій робітників та службовців в основних напрямах суспільно корисної діяльності.

Ключовою складовою ППО є загальноосвітня підготовка учнів, яка завжди розглядалась як базис загальнокультурного розвитку молодих робітників, оволодіння професіями, просування до підвищеного рівня кваліфікації.

Актуальність оновлення змісту і структури загальноосвітньої підготовки учнів професійної освіти обумовлена розробкою нових Державних освітніх стандартів, введенням на старшому рівні загальноосвітньої школи профільного навчання, яке розглядається як засіб диференціації та дозволяє за рахунок змін в структурі, змісту та організації освітнього процесу більш повно враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, створювати умови для навчання у відповідності з професійними інтересами і намірами учнів стосовно продовження освіти.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Методологічна основа розробки нової структури і змісту загальноосвітньої підготовки в системі ППО представлені такими документами:

– Закон РФ “Про освіту”;

– Національна доктрина розвитку освіти;

– Концепція модернізації російської освіти;

– Федеральний компонент державного освітнього стандарту загальної освіти для старшого рівня загальноосвітньої школи з профільним навчанням “(Обов’язковий мінімум змісту середньої (повної) загальної освіти)”.

Прогнозується, що реалізація нової структури і змісту загальноосвітньої підготовки в системі

ППО дозволить удосконалювати освітній процес у таких напрямах:

– по-перше, забезпечуються умови для засвоєння учнями в процесі отримання початкової професійної освіти додаткового спектру спеціальностей підвищеного рівня кваліфікації, для задовольняння вимог роботодавців до рівня підготовки робітників, для ефективної адаптації випускників УППО на ринку праці;

– по-друге, учні мають можливість одержати середню (повну) загальну освіту, яка є необхідною для якісного засвоєння наукоємних професій і одержання підвищеної кваліфікації із складних професій ППО;

– по-третє, посилюється розвиваюча функція ППО, яка забезпечує формування у учнів усвідомленої потреби у продовженні освіти в середніх спеціальних чи вищих навчальних закладах.

Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки учнів в системі ППО передбачає:

– відкритість освітніх цілей навчальних планів;

– орієнтацію на зміст Федерального компоненту державних стандартів загальної освіти для старшої профільної школи;

– модульність пред’явлення змісту загальноосвітньої підготовки та її наступність;

– підпорядкованість завданням початкової професійної освіти, посилення розвиваючих функцій;

– врахування вимог роботодавців та державних стандартів ППО до рівня обізнаності та вихованості випускників ЗППО;

– поступовий перехід учнів з позиції об’єкта освітніх зусиль педагогів в позицію суб’єкта своєї власної освіти;

– використання інноваційних методів навчання та форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

– забезпечення ґрунтовної основи для формування у підлітків ключових компетенцій на основі розвитку сукупності знань, умінь, досвіду самостійної діяльності та соціально значущих якостей особистості;

– варіативність та різнорівневість змісту, диференціацією вимог до підготовки учнів в залежності від терміну навчання, наукоємності професій, їх характеру та змісту;

– врахування вікових та індивідуальних здібностей тих, хто навчається, їх психологічної та соціальної готовності до навчання;

– розвиток навчальних здібностей, загальнонавчальних навичок, умінь і способів пізнавальної діяльності, зсув акцентів в бік загальноосвітньої та практичної значущості навчального предмету;

– постановки учня в ситуацію вибору об’єму та змісту загальноосвітньої підготовки;

– максимальне врахування позитивного досвіду формування змісту загальноосвітньої підготовки в системі ППО, реалізації професійної спрямованості навчальних предметів та їх інтеграції.

Вперше середня загальна освіта в професійно-технічних училищах (ПТУ) була введена на початку 70-х років. У 1969/70 рр. для ПТУ були розроблені нові навчальні плани і програми, які встановлювали 38-39 годинний навчальний тиждень і забезпечували дворічне навчання робітничим професіям підлітків з восьмирічною освітою. Предмети загальноосвітнього циклу вивчались за навчальними програмами ІХ-Х (ХІ) класів вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи.

В 1972 році урядовою постановою “Про подальше удосконалення системи професійнотехнічної освіти” були акцентовані завдання розробки навчальних планів та програм середніх профтехучилищ, забезпечивши науково обґрунтоване співвідношення та взаємозв’язок професійної та загальноосвітньої підготовки, наступність навчального, виховного та виробничого процесів.

В зв’язку з цим розширився перелік професій та спеціальностей, які вимагають загальної середньої освіти, були розроблені нові навчальні плани СПТУ, які відрізнялись більш раціональним розподілом навчального матеріалу, виробничої та професійної спрямованості змісту предметів професійно-технічного та загальноосвітнього циклів.

Інтенсивна робота з удосконалення навчальних планів і програм була пов’язана із значним розширенням переліку професій, за якими стали готувати робітників у СПТУ, наприклад:

оператор ЕВМ, оператор та наладчик контрольно-вимірювальних пристроїв та верстатів із програмним керуванням, слюсар-монтажник АЕС, лаборант спектрального аналізу тощо.

Однак визнавалось, що загальноосвітня підготовка учнів середніх профтехучилищ в своїй масі не відповідала постійно зростаючим вимогам життя. Програми, що діяли у 70-ті роки, механічно переносились із загальноосвітньої школи в СПТУ. Вивчення загальноосвітніх дисциплін слабо пов’язувалося із профілем училища.

Всі зусилля реалізувати професійну спрямованість загальноосвітніх дисциплін зводились, в основному, до розробки та використання завдань із професійним змістом для ілюстрації прикладних можливостей матеріалу, для показу та роз’яснення ролі та значення відповідної науки.

В умовах демократизації суспільства новий Закон РФ “Про освіту” (1992 р.) забезпечив правову основу в системі ППО середньої (повної) загальної освіти.

Закон зафіксував:

– державний освітній стандарт середньої (повної) загальної освіти реалізується в межах освітніх програм професійної або середньої професійної освіти з урахуванням профілю державної професійної освіти (ст. 20 п.2);

– право та можливість проведення деякої трансформації змісту, передбаченого у стандарті середньої (повної) загальної освіти, з метою забезпечення певної координації із змістом одержуваної учнями професії (ст. 20, п.5);

– право освітніх установ на створення, розробку і прийняття власних освітніх програм (ст. 14 п.5).Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 18 |
 
Похожие работы:

«_Педагогічні науки_ УДК 371.036 О.В. Коваль ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У статті розглядається проблема розвитку музично-естетичних здібностей учнів початкових класів, а також пропонуються деякі можливі шляхи її розв'язання педагогічними методами. Ключові слова: здібності, музично-естетичні здібності, педагогічні методи. Постановка проблеми. У пошуках ефективних шляхів музичного виховання учнів початкової школи важливе місце посідають питання...»

«БіБліотека вчителя Р.в. Богайчук Фізична культура конспекти уроків 3 клас Третє видання, перероблене тернопіль Навчальна книга — Богдан УДк 796.011.1 ББк 74.267.5:371.32 Б73 Рецензенти: старший викладач кафедри фізичної і спортивної реабілітації тДтУ ім. і. Пулюя Федчишин О.Я. вчитель вищої категорії, учитель-методист Онишків О.П. Серію засновано 2007 року Богайчук р.В. Б73 Фізична культура. конспекти уроків : 3 клас / Р.в. Богайчук. — вид. 3-тє, переробл. — тернопіль : Навчальна книга –...»

«Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe ПІД-СЕКЦІЯ 5. Соціальна педагогіка. Хоронжук В.І. Аспірант Інституту проблем виховання НАПН України Старший інспектор МНУ ім. В.О.Сухомлинського ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ФАКТОР ДЕЗАДАПТАЦІЇ Актуальність теми. Суперечності, що мають місце в період демократизації суспільного життя в Україні, недоліки сімейного і шкільного виховання, значне скорочення позашкільних закладів призводять до збільшення кількості учнів тих...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Севастопольський національний технічний університет Написання та відмінювання прізвищ і географічних назв Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання Севастополь Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) УДК 82.0 Написання та відмінювання прізвищ і географічних назв:...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки КАМЕНЄВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА УДК 519.7:007.52; 519.711.3 МОДЕЛІ РЕЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ МОЗКОПОДІБНИХ СТРУКТУР ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ШТУЧНОМУ ІНТЕЛЕКТІ 05.13.23 — системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки...»

«Українська академія аграрних наук Інститут кормів КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця УДК: 636 У збірнику, присвяченому Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми виробництва і використання рослинного білка: глобальні зміни та ризики», висвітлені питання прогресивних технологій вирощування кормових культур, стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні проблеми рослинного білка, енергозберігаючих технологій заготівлі,...»

«8/D/E/Olia/Nikitin/27955 21.06.02 Володимир Нікітін, доктор культурології, консультант МЦПД Якісна освіта. Проблеми рівного доступу У №№ 38—39 за 2001 р. “ДШ” ми розпочали друкувати матеріали аналітичних досліджень, здійснених у рамках проекту МФ “Відродження” “Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти”. Продовжуємо тему розмови статтею, в якій розглядаються проблеми рівного та справедливого доступу до якісної освіти. Метою дослідження в рамках проекту МФ “Відродження”...»

«Культурологічна Благодійна Фундація цинамоновий хрущ разом із в и д а в н и ц т во м лілея-нв та мистецьким об’єднанням дзиґа презентують Культурологічна Благодійна Фундація цинамоновий хрущ в и д а в н и ц т во м лілея-нв мистецьким об’єднанням дзиґа презентують часопис ексів і фізій у проекті часопис ексів і фізій № « П О В Е Р Н Е Н Н Я У СТА Н І СЛ А В » Івано-Франківськ 2007 Сергій ЖАДАН Любко ДЕРЕШ Ірена КАРПА Світлана ПОВАЛЯЄВА Наталка СНЯДАНКО Софія АНДРУХОВ КОЖЕЛЯНКО Тамара ЗЛОБІНА...»

«БіБліоТека вчиТеля Р.в. Богайчук фізичнА культурА конспекти уроків 2 клас Посібник для вчителя Друге видання, перероблене Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДк 796.011.1 ББк 74.267.5я71 Б73 Рецензенти: старший викладач кафедри фізичної і спортивної реабілітації ТДТУ ім. і. Пулюя Федчишин О.Я. вчитель вищої категорії, учитель-методист Онишків О.П. Серію засновано 2007 року Богайчук р.В. Б73 Фізична культура : конспекти уроків : 2 клас ; вид. 2-ге, переробл. : посібник для вчителя / Р.в....»

«значущості, то «Закон про середню та вищу освіту» 1898 року, зі змінами, які були зроблені пізніше, був найбільш національно адаптованим до румунської освіти в період переходу до двадцятого сторіччя[6]. Спіру Харет ввів в дію закони, завдяки яким освіта Румунії стала шансом та шляхом реального відродження економіки, управління та румунської культури. Схиляємося сьогодні перед діями та концепціями Спіру Харета, оскільки вони є не тільки немеркнучими, але й повчальними. Література 1. Nicolae...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»