WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 49 |

«УДК 614.8:656 КВІТКА М.І. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Ситуація на автошляхах України стала сьогодні однією з головних загроз ...»

-- [ Страница 1 ] --

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

УДК 614.8:656

КВІТКА М.І.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ МЕДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Ситуація на автошляхах України стала сьогодні однією з головних загроз національній

безпеці. Економічні втрати України від ДТП за оцінками Світового банку складають 5 мільярдів

доларів. Левова їх частка пов’язана саме з травматизмом, інвалідністю внаслідок аварій. Гинуть, втрачають здоров'я і калічаться в основному громадяни працездатного віку, що є неприйнятними, непоправними втратами для країни.

Серед причин смерті в Україні друге місце посідає смерть від травм, значна частина з яких пов’язана з дорожньо-транспортними пригодами, і, зокрема, з вини водіїв транспортних засобів, які за станом здоров'я не могли та не мали права керувати транспортним засобом.

Одним із основних факторів забезпечення безпеки дорожнього руху є стан здоров'я водія.

Рівень оснащення доріг, надійність транспорту і толерантна поведінка учасників руху – визначний показник досягнень кожної країни, культури нації.

Адміністративні важелі впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема, підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху, поступово знижують свою ефективність. Як свідчить досвід передових країн Європейського Союзу подальше зниження показників аварійності потребує комплексних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху, основою яких є аналіз факторів, що зумовили виникнення дорожньо-транспортних пригод та відхід від позицій першочергового звинувачення водія чи пішохода.

Розв'язати проблему дорожньо-транспортного травматизму можливо шляхом об'єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування та всього суспільства.

Відповідальність держави перед суспільством насамперед полягає у необхідності невідкладного розв'язання нагальних проблем у згаданій сфері, дбаючи про забезпечення конституційних прав і свобод людини та гідних умов її життя. Потребується вжиття рішучих заходів щодо запобігання катастрофічним наслідкам дорожньо-транспортних пригод всіма органами державної влади, політичними партіями, рухами, неурядовими організаціями та громадянами Украни.

У процесі дослідження проблем медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, доцільно враховувати вимоги Європейської конвенції про дорожній рух щодо стану здоров’я водія.

Пунктом 3 статті 8 якої передбачено, що водій повинен мати необхідні фізичні та психічні якості, і його фізичний та розумовий стан повинні дозволяти йому керувати транспортним засобом.

Тож належна організація проведення попередніх, періодичних, позачергових, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів є невід’ємною складовою профілактики дорожньо-транспортних пригод.

Існуюча національна ситуація і відповідні положення Директив Європейського парламенту і Європейської Ради вказують на необхідність удосконалення вимог до стану здоров’я водіїв, їх психофізіологічних властивостей, що потребує внесення змін до низки існуючих нормативноправових актів або розробки нових.

Потребує удосконалення організація медичного огляду водіїв транспортних засобів у закладах охорони здоров’я.

КВІТКА Микола Іванович - головний спеціаліст, Міністерство охорони здоров’я України.

УДК 656.13 ШАША И.К.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

По количеству жертв дорожно-транспортные происшествия можно сравнить с войной или эпидемией. Ежегодно по данным ООН в результате дорожно-транспортных происшествий во всем мире погибает около 1,3 млн. человек и 11 млн. получают различные травмы.

Исследования последних лет проводимых в Украине показали, что за действиями водителя в дорожно-транспортном происшествии могут скрываться различные предпосылки, одна из них возникновение аварийных ситуаций при управлении неисправным транспортным средством, находящимся в личной собственности, причем этот показатель аварийности постоянно растет.

Происшествия из-за неисправности транспортных средств сопровождаются наиболее тяжкими последствиями. Так в Украине в 2012 году из каждых 10 пострадавших в ДТП, возникших по этой причине, примерно 5 погибло.

Не будучи специалистом, в области анализа и обработки информации не всегда просто выбрать тот или иной конкретный метод, позволяющий наиболее эффективно решить задачу обоснования мероприятий по предупреждению ДТП. Очевидно, что эти методы должны зависеть от уровня управленческого звена, объема статистических данных, содержания задач, которые решаются тем или иным органом в системе обеспечения безопасности дорожного движения.

Актуальной задачей является установление причинной взаимосвязи между эффективностью реализацией мероприятия и изменением ожидаемого количества происшествий, ожидаемого количества ранений или их тяжести. Помимо этого, желательно знать, насколько эффективно влияние конкретного мероприятия и насколько это влияние изменяется в различных условиях.

Это означает, что исследования влияния мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в идеале должны соответствовать ряду методических требований.

Для обеспечения основы для причинных выводов исследование должно давать действительные результаты. Под действительными результатами понимаются результаты, которые показывают действительное влияние мероприятия.

Следует различать четыре вида действительных результатов:

1. Статистические действительные результаты. 2. Теоретические действительные результаты. 3. Внутренние действительные результаты. 4. Внешние действительные результаты.

Статистические действительные результаты являются степенью числовой точности, отсутствия ошибок и представительности результатов исследования. Результат является статистически действительным, если 1) он статистически надежен, т.е. он с низкой вероятностью может быть отнесен исключительно на счет случайного изменения в измеренных величинах; 2) не обременен систематическими погрешностями измерений (т.е. является надежным и воспроизводимым в одинаковых условиях измерения); 3) имеет известную численную ненадежность среди рассчитанных величин результата и 4) является представительным для известного ряда элементов дороги.

Теоретические действительные результаты являются степенью соответствия между тем, что предусматривает исследовать, и тем, что фактически измеряется. Результат является теоретически действительным, если он 1) строится на четко обоснованном теоретическом основании; 2) строится на четкой взаимосвязи определений между теоретическим понятием и измеренной величиной и 3) может быть объяснен, исходя из теории, которая опирается на результат.

Внутренняя действительность является обоснованностью условий для ряда выводов о причинной взаимосвязи между предполагаемым причинным фактором и его предполагаемым влиянием.

Внешняя действительность обозначает возможность обобщать результаты исследования других рядов значений и других контекстов, кроме тех, которые выполнены в исследовании.

Внешнюю действительность можно лишь оценить путем сравнения результатов различных исследований, посвященных одной и той же мере. Результаты имеют высокую внешнюю действительность, если они стабильны по времени и пространству, обществам и эпохам; стабильны относительно различных методик исследования или показывают картину, которую можно объяснить с помощью известных факторов, характеризующих отдельные исследования.

На основании этих требований можно дать характеристику исследований влияния мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

На статистическую действительность результатов исследования влияет ряд факторов.

Можно сказать, что статистическая действительность в одинаковых условиях увеличивается, когда:

- количество происшествий, на которых строятся результаты, увеличивается; - происшествия имеют высокую и постоянную степень регистрации; - сведения относительно происшествий (например, пользование ремнями безопасности, скорость и т.д.) регистрируются с помощью хорошо разработанной методики; - показанные изменения количества происшествий при введении мероприятия являются относительно большими (большие влияния легче показать чисто статистически, чем небольшие влияния при данной величине выборки); - единицы исследования являются представительными для известного ряда факторов.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Внутренняя действительность охватывает как статистическую, теоретическую, так и внешнюю действительность. Результат должен быть действительным по всем этим критериям, чтобы создать основу для причинных выводов.

Внешняя действительность означает, что результаты различных исследований можно обобщить по времени и пространству, относительно других факторов и контекстов, чем те, в которых выполнены исследования.

Внешняя действительность исследований влияний мероприятий по повышению безопасности дорожного движения может увеличиваться, когда:

- количество независимых исследований по тому же мероприятию увеличивается; - исследования с использованием различных методик придут приблизительно к тому же результату; - исследования, выполненные в различное время и в различных странах, придут приблизительно к тому же результату; - возможные различия в результатах между исследованиями, применявшими различные методики или выполненными в различных странах в различное время, можно объяснить известными характеристиками методик, странами или условиями во время, когда исследования проводились.

В настоящее время в Украине отсутствует научно-обоснованная государственная система управления безопасностью дорожного движения. Мероприятия, направленные на улучшение ситуации неэффективны и находятся в плоскости сугубо административного влияния. По мнению автора, разработка мероприятий, направленных на повышение безопасности дородного движения, должна базироваться на тщательном анализе причин и условий возникновения ДТП, прогнозировании различных ситуаций, а также определении наиболее эффективных направлений борьбы с аварийностью.

Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте Украины должно идти путем разработки и внедрения интересо-ориентированной системы «человек-автомобиль-дорога», которая базируется на комплексном учете дорожных, технических и социально-экономических факторов.

Система должна стать составной частью Государственной целевой программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2016 года и Национального плана действий по повышению безопасности дорожного движения на период до 2020 года.

Основные постулаты такой политики должны основываться на равноценности приоритетов экономичности, экологичности и безопасности дорожного движения.

ШАША Игорь Константинович – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры эксплуатации и ремонта автомобилей и боевых машин Академии внутренних войск МВД Украины УДК 351.811(4) ПРОНЕВИЧ О.С.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВОВА ПАРАДИГМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Задекларований політичним керівництвом курс на модернізацію Української держави об’єктивно зумовлює необхідність вдосконалення національної доктрини державотворення, ґрунтованої на визнанні примату ліберальних цінностей, націленої на забезпечення умов для розбудови правової держави та ствердження громадянського суспільства.

У відповідності до чинної конституційно-правової доктрини до охоронюваних державою соціальних благ віднесена безпека як стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави від потенційно та реально існуючих загроз (небезпек). Водночас системний аналіз стану забезпечення безпеки життєдіяльності суспільства свідчить про наявність низки нагальних проблем, вирішення яких сприятиме підвищенню якості життя громадян. У цьому контексті одним з безумовних державних пріоритетів визнається покращання організаційноправового забезпечення безпеки дорожнього руху як важливої складової громадської безпеки, що є характеристикою соціальної дійсності, яка свідчить про стан задоволення життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави.

Визнання виняткової соціальної значущості означеної проблеми зумовлено усвідомленням необхідності пошуку та апробації інноваційних форм і методів забезпечення безпеки дорожнього руху. За цих умов своєрідним імперативом є осмислення позитивного досвіду європейських країн щодо артикуляції правової парадигми забезпечення безпеки дорожнього руху та аналіз сучасних науково обґрунтованих підходів до вдосконалення відповідної нормативно-правової бази.

Незважаючи на специфіку розвитку національних правових систем у руслі континентальної або англосаксонської правових традицій, європейському співтовариству у післявоєнний період вдалося сформувати базові постулати правової парадигми забезпечення безпеки дорожнього руху як сукупності визнаних і поділюваних більшістю фахівців теоретико-методологічних установок, уявлень і дефініцій. Парадигма ґрунтується на положеннях міжнародно-правових актів ООН про дорожній рух, відповідних європейських угод і національного законодавства. Методологічне значення мають прийняті Європейською конференцією міністрів транспорту від 5 червня 2002 року ключові рекомендації з безпеки дорожнього руху, де закріплено такі постульовані положення: шляхи впливу на поведінку людей заради підвищення безпеки; засади здійснення децентралізованої політики дорожньої безпеки; реклама, що протирічить цілям дорожньої безпеки; пішоходи, велосипедисти і водії мопедів як уразливі категорії користувачів доріг; поширення інформації з дорожньої безпеки тощо. Рекомендації мають директивний характер для держав-членів ЄС, що сприяє уніфікації (гармонізації) національного законодавства у відповідності до європейських стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 49 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2009. Вип. 25. Ч. 2. С. 101–110 Ser. Pedag. 2009. Is. 25.Past 2. P. 101–110 УДК 37.013.42.011.31:37.018.4 ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Юлія Овод Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, 29016 Хмельницький, Україна Розкрито суть поняття “комп’ютерна компетентність” та описано складові професійної компетентності соціального педагога. Виділено рівні та...»

«Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради ЦБС для дорослих м. Миколаєва Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ВЛАДА – БІБЛІОТЕКА – ГРОМАДА: приєднуємося до електронного урядування Практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування м. Миколаїв 78.34 + 67.30 В57 Влада – бібліотека – громада: приєднуємося до електронного урядування : практичний посібник для бібліотек з надання послуг електронного урядування / Центральна...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Чарівний світ фентезі: інформ. бюлетень / Харківська обласна бібліотека для дітей; уклад. С. А. Цапко; ред. С. М. Загревська. – Х., 2010. – 9 с. – (Радимо прочитати). Даний випуск інформаційного бюлетеню «Радимо прочитати» познайомить читачів з такими могутніми чарівниками, як Даіна Вінн Джонс, Філіпп Керр та...»

«Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки на сучасному етапі спрямовуються на виховання в учнів інформаційної культури, любові та бережливого ставлення до книги, культури читання. Незаперечним є той факт, що виховання в учнів любові до книги, вироблення у них глибоких читацьких інтересів одне з головних завдань, яке необхідно розв”язувати на сучасному етапі реформування загальноосвітньої школи. Шкільна бібліотека відіграє...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2007. Вип 22. С. 255–261 Ser. Pedagog. 2007. Vol.22. P. 255–261 УДК 069.1:37.46 ВИКОРИСТАННЯ МЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ* Cлавомір Цудак Вища школа економіки та інновацій вул. Мелгевська, 7, 20-209, Люблін, Польща е-mail: s.cu@op.pl Розглянуто значення медійних засобів у неперервній освіті. Акцентовано на ролі комп’ютерних ігор, Інтернету, телевізійних програм у процесі соціалізації дітей та молоді. Ключові слова: медійні засоби,...»

«УДК 378:016:796.011.3 Томащук О.Г. КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО РОБОТИ В ЦЕНТРАХ ІНВАСПОРТУ Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна” В статті розглядаються компоненти підготовки майбутніх спеціалістів з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту, а також проаналізовано стан і сплановано перспективу вивчення існуючих проблем в адаптивному фізичному вихованні на сучасному етапі розвитку суспільства. Ключові слова:...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 художнього твору сучасної культури, тому проблема взаємодії мистецтв як проблема порівняльного аналізу виходить на принципово новий рівень осмислення і вимагає уважного та поглибленого вивчення.ЛІТЕРАТУРА: 1. Андреев Л Г. Импрессионизм / Андреев Л. Г. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 250 с.; 2. Бунин И.А. Собрание починений / Бунин И. А. В 6-ти т. Т. 4. Произведения 1914 – 1931. / Статья – послесловие и коммент. А.Саакянц / Бунин...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Національний центр “Мала академія наук України” Інститут вищої освіти Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Науково-дослідний центр “Педагогіка і психологія вищої школи” Івано-Франківське обласне відділення МАН України Надія Дерев’янко, Володимир Костів ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА Навчально-методичний посібник За редакцією В. Костіва...»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення УДК 37.037 Геннадій Петренко Програмно-нормативні та соціально-педагогічні засади фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Для виховання дитини потрібно більш проникливе мислення, більш глибока мудрість, ніж для управління державою. Вільям Ченнінг Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Видання 3-тє, перероблене і доповнене ББК 316(075.8) УДК 60.5я73 Д 2 Рецензенти В. М. Ворона, д.е.н., академік, директор (Інститут соціології НАН України) Т. О. Петрушина, д.соц.н., (Інститут соціології НАН України) Редакційна колегія факультету управління персоналом та маркетингу Голова редакційної колегії О. К. Шафалюк, д.е.н., проф. Відп. секретар...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»