WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 40 |

«ПЕРЕДМОВА РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СФЕРА: ВСЯ ВЛАДА – В ОДНІ РУКИ! Вступ 1. Парламентаризм. 2. Виконавча влада. 3. Місцеве самоврядування та регіональна політика. 4. Адміністративна ...»

-- [ Страница 1 ] --

НОВА ВЛАДА: ВИКЛИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СФЕРА: ВСЯ ВЛАДА – В ОДНІ

РУКИ!

Вступ

1. Парламентаризм.

2. Виконавча влада.

3. Місцеве самоврядування та регіональна політика.

4. Адміністративна процедура і боротьба з корупцією.

5. Судочинство та кримінальна юстиція.

6. Конституція та конституційне правосуддя.

Загальні висновки.

РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: МІЖ КРИЗОЮ ТА РЕФОРМАМИ…………

Вступ

1. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації

2. Соціальна політика

3. Державні фінанси

4. Державна інвестиційна політика

5. Приватизація

6. Комунальний сектор

7. Енергетика

8. Діловий клімат

9. Транспорт та зв'язок

10. Аграрна політика Висновки: проблеми та ризики модернізації РОЗДІЛ ІІІ. ЗОВНІШНЯ ТА БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА: ШАНСИ ТА МЕЖІ БАГАТОВЕКТОРНОСТІ………………………………......................91 Вступ 1. Європейська інтеграція: стратегічний вибір чи імітація?

2. Українсько-російські відносини.

3. Україна та США.

4. Україна та «нові центри впливу».

5. Уроки та наслідки для України новітніх революцій в арабському світі.

6. Від євроатлантичної інтеграції до співпраці

7. Безпековий сектор та його трансформації Загальні висновки РОЗДІЛ IV. ГУМАНІТАРНА СФЕРА: ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ПРОТИ ПОЛІТИКИ РОЗ’ЄДНАННЯ

Вступ

1. Розвиток громадянського суспільства та умови його національної консолідації

1.1 Третій сектор: стан діалогу суспільства з владою та законодавство про громадські організації

1.2 Загально-демократичні та національні засади розвитку громадянського суспільства

1.3 Нове структурування громадянського суспільства: Зарванецька та Холодноярська ініціативи, рух «Новий громадянин»

1.4 Профспілки, влада, захист трудових прав

2. Фундаментальні права: громадський спротив монополізації влади

2.1 Порушення прав людини державою

2.2 Громадський спротив

2.3 Гендерна дискримінація як показник «недомодернізації» українського суспільства

3. Свобода слова і мовна політика у масових комунікаціях

3.1 Політика обмеження свободи слова

3.2 Національно-мовна політика у ЗМІ: консолідація чи роз’єднання нації

3.3 Брак державної політики у сприянні українському сегменту Інтернету

4. Освітня політика: на шляху до національної дезінтеграції

5. Державна та громадська політики у сфері культурі

5.1 Як визначити культурну політику

5.2 Культурна політика нової влади: книговидання, архіви, музеї, кінематограф

6. Нова влада і перспективи релігійного миру в Україні

7. Збереження природного середовища як національна політика

ПЕРЕДМОВА

Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з погляду відповідності демократичним нормам і цінностям, фундаментальним інтересам суспільства. Консорціум вже аналізував перші 100 днів чинної влади http://dt.ua/articles/60397. Цього разу ми вирішили не прив’язуватись до якоїсь дати, а спробувати ідентифікувати основні тенденції діяльності нової влади, визначити характерні риси її політичної практики у різних сферах.

Нова владна команда прийшла у розпал політичної кризи («значний внесок»

до якої зробили як теперішня опозиція, так і сама нинішня влада). Це серйозно підірвало її спроможність діяти у межах норм, передбачених статусом формальних публічних інститутів. Нова влада отримала досить важкий спадок кризових років. Тому те, що вона часто-густо аргументує свої дії вимушеністю приймати рішення в ситуації, коли економіка та фінанси країни виснажені кризою, багато в чому є правильним. Водночас, ці обставини аж ніяк не можуть виправдати зволікання з реформами та ті політичні кроки, які суперечать демократичним цінностям.

Нова влада запропонувала Програму реформ. Її можна підтримувати або критикувати, але слід визнати, що в цілому проблеми та завдання поставлені досить коректно. Слід відзначити, що багато із заявлених кроків нової влади є на практиці непопулярними і мають бути реалізовані безвідносно до політичних симпатій чи антипатій.

Крім програми реформ, Президент наголошує на необхідності створення громадського телебачення, розвитку інституцій культури – будинків культури, музеїв, бібліотек, тобто йдеться про впровадження стратегії гуманітарного розвитку України, яка досі була відсутня. Президент також говорить про необхідність враховувати критичні зауваження міжнародної правозахисної органiзацiї Freedom House, спрямовані на покращення ситуації щодо прав людини та свободи слова.

За цих умов цивілізований діалог між владою та громадянським суспільством є запорукою формування не декларативної, а справжньої політичної стабільності. Її головною рисою є повага влади до суспільства і суспільства до влади, продумана політика консолідації суспільства та безумовне дотримання демократичних цінностей, насамперед самою владою.

Ясна річ, кожен період історії країни має свою специфіку, яка багато в чому визначає природу, зміст а пріоритети відповідних соціально-економічних перетворень. Таким стратегічним напрямком реформ є модернізація України.

Свого часу коаліція експертів підготувала комплексне бачення проблем модернізації України (Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ.

Проект до обговорення. -http://www.cpaec.org.ua/files/Project_Ukraine_Large_Version.pdf;

http://parlament.org.ua/index.php?action=election&id=10&ar_id=1986&as=0).

Ми вважаємо, що ті соціально-економічні та політичні процеси, які відбуваються сьогодні в країні, зайвий раз свідчать про те, що будь-які кроки влади - це завжди вибір між модернізацією країни та збільшенням історичного відставання. Саме з цих позицій автори аналітичних доповідей намагались оцінити, наскільки політика нової влади у ключових сферах вирішує історичне завдання модернізації країни.

Редакційна колегія Ігор Бураковський – Головний редактор Євген Бистрицький Ігор Коліушко Олександр Сушко Науковий редактор – Олег Білий Автори та редактори розділів вказані на початку кожного Розділу.

За підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СФЕРА: ВСЯ ВЛАДА – В ОДНІ РУКИ!

–  –  –

Відповідальний редактор розділу – Ігор Коліушко Авторський колектив: Ігор Коліушко, Віктор Тимощук, Олександр Банчук, Роман Куйбіда, Юлія Кириченко, Ярина Журба, Олексій Курінний, Валентина Стоян (всі – Центр політико-правових реформ), Ігор Когут, Олена Чебаненко, Олександр Заславський (всі – Лабораторія законодавчих ініціатив), Анатолій Ткачук (Інститут громадянського суспільства)

ВСТУП

На початок 2010 року, коли в Україні відбулися президентські вибори і до влади прийшла Партія Регіонів, була очевидною необхідність ґрунтовних інституційних реформ всієї системи публічної влади. Погана державна влада здатна змарнувати найкращі потенційні можливості суспільства. Неправильна інституційна організація держави не лише унеможливлює конкретні галузеві реформи, а й стимулює корупцію, не дозволяє адекватно реагувати на внутрішні та зовнішні виклики. Таким чином, суспільний розвиток може відбуватися лише на фундаменті правильної інституційної організації та якісного персонального складу державної влади, в тому числі і органів місцевого самоврядування.

За останні 15 років зусиллями численних представників українських аналітичних центрів і наукових установ, працівників органів влади та самоврядування, іноземних консультантів у нашій країні напрацьовано величезний обсяг знань щодо раціональної та адекватної часу і можливостям інституційної організації всієї системи публічної влади. На жаль, ці напрацювання залишаються здебільшого лише в теорії, теоретичних та практично-рекомендаційних публікаціях. Більшість з них досі не втілено у життя і не працюють на прискорення суспільного розвитку України. В останні роки ці теоретичні знання почали дедалі активніше прориватися на сторінки офіційних документів, які окреслювали напрямки реформування та розвитку різних сфер організації публічної влади в Україні. Як приклади можна навести Концепцію розвитку законодавства про державну службу, Концепцію вдосконалення судочинства задля утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, Концепцію реформування кримінальної юстиції в Україні, затверджені Президентом Ющенком Концепцію державної регіональної політики, Концепцію реформи місцевого самоврядування, проект Концепції реформування публічної адміністрації був підготовлений і узгоджений в останній редакції із залученням усіх необхідних урядових структур Кабінетом Міністрів Тимошенко. Усі ці документи проходили (а деякі і не раз) експертизи у провідних міжнародних експертних інституціях і отримували там позитивні оцінки.

На виконання цих і багатьох інших документів станом на початок 2010 року були підготовлені законопроекти: Про судоустрій і статус суддів, Кримінального процесуального кодексу, Про прокуратуру, Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Про державну службу, Адміністративно-процедурного кодексу, Виборчого кодексу, Про державну регіональну політику, Про адміністративно-територіальний устрій, Про місцеве самоврядування, Про місцеві державні адміністрації та інші. Більшість з цих законопроектів готувалися з широким залученням українських науковців та незалежних експертів і отримали позитивні відгуки міжнародних експертних установ. Деякі з них були навіть уже прийняті в першому читанні Верховною Радою. Здавалося, лише персональне протистояння двох осіб на владному олімпі України не дозволяли втілити в життя ці довгоочікувані реформи.

На необхідність якнайшвидшої їх реалізації робився акцент і у відповідному розділі Стратегії модернізації України, підготовленій напередодні президентських виборів 2010 року широкою коаліцією незалежних аналітичних центрів та окремих експертів. Цього ж вимагали численні зобов’язання, взяті Україною перед міжнародними організаціями, насамперед Радою Європи, а також в рамках політики європейської та євроатлантичної інтеграції.

Проте влада, сформована Партією Регіонів у результаті президентських виборів 2010 року, вирішила почати все спочатку. Аналізу того, як їй це вдалося і до чого це призвело присвячений даний розділ Моніторингу.

1. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Утворення парламентської коаліції та Уряду волюнтаристським шляхом Завданням номер один новообраний Президент та його соратники вважали формування пропрезидентського уряду. Варіант, за яким це завдання було розв’язане, з громадськості мало хто передбачав, адже прогнозувались лише варіанти, які могли б бути реалізовані виключно в межах права.

Чинні на той час конституційні положення визначальні повноваження щодо формування уряду закріплювали за коаліцією депутатських фракцій.

Парламентські сили, що підтримували формування сприятливого для Президента уряду, не налічували у своїй кількості більшості, а отже не могли сформувати коаліцію депутатських фракцій. Якщо б події розвивались у правовому руслі, то пропрезидентські політичні сили мали б задля формування уряду піти на пошук компромісу з іншими фракціями, як це і відбувається в усіх демократичних країнах у подібних ситуаціях. Однак було реалізовано інший сценарій.

9 березня 2010 р. Верховна Рада внесла зміни до Регламенту, якими передбачила, що до складу коаліції можуть входити, крім депутатських фракцій, також окремі народні депутати. Неконституційність такого способу формування коаліції була очевидною, адже Конституційний Суд у 2008 р. чітко розтлумачив, що суб’єктами формування коаліції є лише депутатські фракції1.

11 березня Голова Верховної Ради повідомив про сформування у Верховній Раді коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи», до складу якої увійшли фракції Партії регіонів, Комуністичної партії та Блоку Литвина, а також окремі народні депутати із фракцій, що не увійшли до складу коаліції. У цей же день Верховна Рада сформувала новий Уряд на чолі з Миколою Азаровим.

Щоб обгрунтувати легітимність сформованої у новий спосіб коаліції, її представники звернулися до Конституційного Суду. Останній, на превелике здивування правової спільноти, кардинально змінив свою правову позицію щодо тлумачення поняття «коаліція депутатських фракцій» і у прийнятому 6 квітня рішенні2 визначив, що окремі народні депутати можуть входити до складу коаліції3.

Політична реструктуризація Верховної Ради

Зміни до Регламенту Верховної Ради від 9 березня виявились достатньою умовою для її політичної реструктуризації, що яскраво демонструє суто імітаційний характер політичних зобов’язань, що на їхній основі формувався склад чинного Українського Парламенту. Так, до коаліції, крім пропрезидентських депутатських фракцій та 4 позафракційних народних депутатів, увійшли також, діючи з певних причин всупереч декларованим політичним цілям і зобов’язанням, заради яких їх і було обрано, по 6 депутатів із складу фракцій БЮТ і НУ-НС.

«Коаліція депутатських фракцій та народних депутатів» після підписання коаліційної угоди виявилася відкритою до збільшення у порядку, не передбаченому законом. Так, мабуть, внаслідок внесення 9 березня змін, Регламент і далі передбачав можливість змін у складі коаліції шляхом приєднання до неї або виходу із її складу виключно депутатських фракцій.

Однак ані відсутність правової підстави, ані зобов’язання перед виборцями не стали перешкодою для подальшої міграції народних депутатів від опозиційних депутатських фракцій до новоствореної коаліції як відкрито – шляхом подання заяви про включення до коаліції, так і латентно – через голосування в унісон із коаліцією за помахом руки її «диригента» М. Чечетова. У вересні фракція БЮТ Рішення Конституційного Суду України від 17.09.2008 р. № 16-рп у справі про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України Рішення Конституційного Суду України від 06.04.2010 р. № 11-рп у справі стосовно можливості окремих народних депутатів брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України Детальніше про Рішення Конституційного Суду від 6 квітня 2010 року див. підрозділ «Конституція та конституційне правосуддя»Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 40 |
 
Похожие работы:

«Державний архів Закарпатської області Закарпатський обласний центр зайнятості Методичні рекомендації з питань підготовки та оформлення документів для зберігання в архівному підрозділі районних, міських центрів зайнятості Закарпатської області СХВАЛЕНО Протокол засідання науково-методичної ради Державного архіву Закарпатської області від 30 грудня 2008 р. № 4 м.Ужгород 2008 рік Вступ Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та...»

«Участь у наукових конференціях, круглих столах у 2012 р. № Назва конференції, круглого Теми доповідей Автори столу ХІ Міжнародна наукова Датированные иконы и иконостасы Киева XVIII ст. Рыжова О. О. 1. конференція «Филевские чтения», присвячена проблемам російської художньої культури XVII – першої половини XVIII ст., (м. Москва, РФ, 24–26 грудня). VIII Міжнародна конференція Києво-Печерська лавра та Троїце-Сергієва лавра як об’єкти Лятавська О. А. 2. «Троице-Сергиева лавра в всесвітньої спадщини...»

«Всесвітнє антидопінгове агентство Національний антидопінговий центр України ВСЕСВІТНІЙ АНТИДОПІНГОВИЙ КОДЕКС Київ 200 УДК ББК Всесвітній антидопінговий кодекс / Національний антидопінговий центр України. Перекл. з англ. – К. : АВІАЗ, 2008. – 111 с. ISBN Всесвітній антидопінговий кодекс уперше був прийнятий у 2003 р. і почав діяти в 2004 р. Змінений Всесвітній антидопінговий кодекс був затверджений Радою засновників Всесвітнього антидопінгового агентства 17 листопада 2007 р. Переглянутий...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Васьков Юрій Вадимович УДК 796.011.3.057.874 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова,...»

«Міністерство культури УРСР ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА КОНСЕРВАТОРІЯ ім. М.ЛИСЕНКА _ Кабінет фольклору Богдан Луканюк ТИПОВІ ФОРМИ МУЗИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Методичні рекомендації Львів – 1 Методичне видання Луканюк Богдан. Типов форми музично-етнографічної документації: Методичні рекомендації. – Львів, 1981. – С.23 + додатки. Пропонується запровадити в етномузикознавчу практику двох типовх форм документації – листка збирача та карти записувача, що відповідають двом основним видам...»

«Україна МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ Вісімнадцята сесія Шостого скликання від 26 грудня 2012 року Про затвердження Програми соціального, економічного і культурного розвитку Мостівської сільської територіальної громади на 2013 рік Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення подальшого соціальноекономічного та культурного розвитку територіальної громади,, забезпечення соціального захисту та...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 88-94 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 88-94 З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ УДК 801.81: 398.8(477+438)(092) В.Залеський КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕРЕДМОВИ ДО ЗБІРНИКА “PIENI POLSKIE I RUSKIE LUDU GALICYJSKIEGO” ВАЦЛАВА З ОЛЕСЬКА Ксенія БОРОДІН Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, e-mail: akhekyan@yahoo.com У...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 1 (21), 2013 УДК 796.035 Людмила Петрук, Олена Кузнєцова Особливості організації занять із фізичного виховання в спеціальній медичній групі університету Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) Постановка наукової проблеми та її значення. Здоров’я молоді є одним із найточніших індикаторів стану здоров’я населення в цілому, однією з найбільш значимих цінностей,...»

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНШОСТІ 1 Марк Крепон Бернарові Штиґлеру «А хто є європейцем?» На це запитання, яке знову постає з кожним новим кроком у напрямку європейської будови, Поль Валері давно спробував дати відповідь у своїй лекції 15 листопада 1922 року в Цюріхському університеті. Він говорив у ній про «потрійний вплив»: «європейським» є кожен народ, який успадкував від Риму велич інституцій та законів, від християнства — самоаналіз, а від Греції — дисципліну духу. Але П. Валері водночас уточнює, що...»

«УДК 342.951:351.85] (477) І. Г. ІГНАТЧЕНКО, канд. мист. наук, канд. юрид. наук, асистент кафедри адміністративного права, Національний університет «Юридична академія України і мені Ярослава Мудрого», м. Харків ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СВІТОВІ СТАНДАРТИ Стаття присвячена визначенню теоретичних засад формулювання культурної політики на стадіях її ініціювання та реалізації в Україні з використанням світового культурно-політичного досвіду....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»