WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Технологія саморозвитку М.Монтессорі. Девіз педагогіки Монтессорі: „Учителю, допоможи мені це зробити самому”. Суть ...»

-- [ Страница 1 ] --

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій

Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ),

автор-розробник

Технологія саморозвитку М.Монтессорі.

Девіз педагогіки Монтессорі: „Учителю, допоможи мені це зробити

самому”.

Суть (короткий зміст) ІПТ

- Навчання має проходити відповідно до природного розвитку – дитина сама

себе розвиває;

- Все життя дитини – від народження до громадської зрілості – це розвиток його незалежності і самостійності;

- Урахування сензитивності і спонтанності розвитку;

- Поєднання індивідуального і соціального розвитку;

- Відмова від місії „повчання” дітей; треба створити умови для самостійного розвитку і засвоєння надбань культури;

- Сутність розуму у впорядкуванні і співставленні;

- В розумі немає нічого такого, чого вже не було б почуттях;

- Сутність виховання в реалізації ідей раннього розвитку і вільного виховання.

Джерела інформації, література

1. Освітні технології: Навч.-метод.посібник. /За ред.О.Пєхоти. – К,2001.

2. Дивовижний світ педагогіки Марії Монтессорі //Дит.садок.-1999.-№7/8.

3. Дичківська І.,Поніманська Т. Вправи у соціальній поведінці дітей за системою М.Монтессорі: Навч.посібник. – Рівне, 1999.

4. Сорокова М. Монтессори – педагогика: вопросы теории и методики.

//Дошкольное воспитание. – 2000. - № 10.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Вальдорфська педагогіка (технологія Рудольфа Шпайнера) Суть (короткий зміст) ІПТ Технологія „вільного розвитку”.

Значна увага приділяється розвитку здібностей до відчуття. Всі діти займаються музикою, ремеслами (кераміка, різьба по дереву, вишивання).

Педагоги намагаються приблизити дітей до природи і дати уявлення про навколишній світ.

Головні завдання вальдорфської школи – створення психологічного комфорту для дитини, а не реальні знання.

Джерела інформації, література

1. Шпайнер Р. Теософия. Ереван. Изд-во Ной, 2004.

2. Ахметишина І. Школа вільного розвитку. //Початкова школа.-1999.-№3.

3. Загвозднин В. Общечеловеческое образование, или Суть и смысл Вальдорфской педагогики. //Директор школи. Україна.-2000.-№1.

4. Педагогіка Р.Штайнера: основні уявлення. //Перше вересня.-2000.-22 червня.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Технологія формування творчої особистості.

Мішель Монтень, Овід Декролі, Ян Каменський, Й.Песталоцці, С.Русова, Г.Ващенко Суть (короткий зміст) ІПТ Виховання та формування творчої особистості – такого індивіда, який володіє високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального. Для творчої особистості творча діяльність є життєвою потребою, а творчий стиль поведінки – найбільш характерний. Творчі здібності пов’язані із створенням нового, оригінального продукту, з пошуком нових засобів діяльності.

Джерела інформації, література

1. Мішель Монтень, Досліди.

2. Барбіна Є. Професійна майстерність учителя в історії педагогічної думки.

//Рідна школа.-1998.-№2.

3. Варко В.,Тютюнникова А. Як визначити творчі здібності дитини? – К,1991.

4. Дробноход А. Освітні системи майбутнього творяться сьогодні.

(Матеріали „Круглого столу”). //Рідна школа.-1997-№2.

5. Зайченко Л. Деякі проблеми розвитку української національної школи в педагогічній спадщині С.Русової. /Вісник Академії пед.наук України.-1995.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Інформаційні технології навчання.

А.П.Єршов, І.В.Роберт, Ю.І.Машбіц, М.І.Жолдак, С.Пейперт - ідея „комп’ютерних навчальних середовищ” Суть (короткий зміст) ІПТ Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання.

Основною метою НІТ навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Джерела інформації, література

1. Єршов А.П. Концепція інформатизації освіти, 1988.

2. Жолдак М.Й. Система підготовки учителя к использованию информационных технологий в учебном процессе. – М., 1989.

3. Основи нових інформаційних технологій навчання. Посібник для вчителів /Авт.кол.% за ред.Ю.І.Машбіца. – К.: ТЗМН, 1997.

4. Тихонова Т.В. Нові інформаційні технології у школі і вузі. В збір:Освітні технології у школі та вузі. – Матеріали всеукр.наукової конференції. – Миколаїв, 1999.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Педагогічна технологія „створення ситуації успіху”.

А.С.Бєлкін, В.О.Сухомлинський „Школа радощів”, А.С.Макаренко – ідея „завтрашньої радості”.

Суть (короткий зміст) ІПТ В основі педагогічної технології „Створення ситуації успіху” лежить особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання.

Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища.

Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх.

Об’єктивна успішність діяльності дитини – це успіх зовнішній, тому що якість результату оцінюється свідками дійства.

Усвідомлення ситуації успіху самим же учнем, розуміння її значимості виникає після здолання своєї боязкості, невміння, незнання, психологічного ураження та інших видів труднощів.

Джерела інформації, література

1. Освітні технології: Навч.-метод.посібник. /За ред.О.М.Пєхоти. – К,2001.

2. Куліков Л.В.: Психология настроения: Санкт-Петербургский гос.ун-т,1998.

3. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать. Книга для учителя. – М,Просвещение, 1991.

4. Глассер У. Школы без неудачников: М,Прогресс, 1991

5. Черных А.С. Открыть человека.- М.,Просвещение, 1991.

6. Крупенин А.Л., Кроха И.М. Эффективный учитель. Практическая психология для педагогов. - К.: 1995.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання.

А.В.Полулях Суть (короткий зміст) ІПТ Формування у підлітків позитивної мотивації на здоровий спосіб життя засобами фізичного виховання; визначення та наукове обгрунтування моделі, критеріїв і рівнів готовності підлітків до ведення здорового способу життя.

Джерела інформації, література

1. Полулях А.В. Формування професійної компетенції майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій. /Житомир: Житомирський державний університет, 2005р.

2. Полулях А.В. Методичний посібник. /Житомир: Житомирський держуніверситет ім.І.Франка, 2006.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Сугестивна технологія.

Болгарський учений, доктор медичних наук, лікар-психотерапевт Г.Лозанов Суть (короткий зміст) ІПТ Сугестивна технологія є засобом психологічного впливу на колектив, який навчається. Тому в сугестивних технологіях широко використовується метод релаксації.

Це навчання на основі емоційного навіювання в стані неспання, що спричиняє надзапам’ятовування.

Джерела інформації, література

1. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. – К: А.С.К., 2003.

2. Якса Н.: Основи педагогічних знань:

- К,: 2007.

3. Елисеев О.: Практикум по психологии личности. – СПб. Патер, 2007.

4. Козлова С.: Дошкольная педагогика: учебное пособие; - М., 1998.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Технологія розвивального навчання.

Арістотель, Ян Колинський, В.Давидов, Д.Ельконін, Л.Занков Суть (короткий зміст) ІПТ Головною метою розвивального навчання є формування активного, самостійного творчого мислення учня і на цій основі поступового переходу в самостійне навчання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Завдання розвивального навчання: формування особистості з:

1) гнучким розумом;

2) розвиненими потребами до дальшого пізнання та самостійних дій;

3) певними навичками та творчими здібностями.

Розвивальне навчання – такий процес діяльності учнів, у ході якого кожна дитина повинна самостійно або з допомогою вчителя осмислити матеріал, творчо застосувати його в нестандартних умовах та свідомо запам’ятати його для дальшого навчання.

Джерела інформації, література

1. Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. – К.:

Українська видавнича спілка. – 1997.

2. Выготский Л. Собрание сочинений. – М., -1991 – т.1.

3. Зайченко І. Деякі проблеми розвитку української національної школи в педагогічній спадщині С.Русової. //Вісник академії наук України. – 1993. - № 1.

4. Занков Л.Дидактика и жизнь. – М., 1968.

5. Ельконін Д. Вибрані психологічні праці. – М., 1989.

6. Якіманська І. Розвивальне навчання. – М., 1979.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Технологія розвитку критичного мислення.

Ліпман, Дженні Л Стіл, Куртіс С., Мередіт К., Чарльз Темпл Суть (короткий зміст) ІПТ Технологія розвитку критичного мислення спрямована на вміння встановлювати логічні зв’язки між предметами та явищами, формувати власну думку, самостійно працювати над вивченням нового матеріалу, висувати нові ідеї, робити висновки.

Учня слід навчити критично мислити, щоб аналізувати інформацію, оцінювати її, переробляти, узагальнювати, відбирати найголовнішу.

Джерела інформації, література

1. Темпл Ч. Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів.

2. Технологія розвитку критичного мислення. //Світлана Тітечко;

Краєзнавство. Географія. Туризм, - 2006.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Технологія „Довкілля”.

В.Ільченко Суть (короткий зміст) ІПТ Доцільність використання у навчальному процесі дидактичної моделі та запропонованої методики формування цілісних знань про живу природу.

Еколого-еволюційний підхід до пояснення процесів і об’єктів живої природи на основі загальних її закономірностей.

Джерела інформації, література

1. Рибалко Л.М. Наступність у формуванні цілісних знань учнів про живу природу. // Роль освітньої програми „Довкілля” в формуванні особистості школяра: науково-практичний семінар, - Рівне, 2003р.

2. Рибалко Л.М. „Екологічна стежка” як необхідний елемент навчального середовища з біології. // Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища: міжнародна науково-практична конференція, - Полтава, 2004р.

3. Рибалко Л.М. Зміст і технології шкільної освіти: збірник наукових праць, Київ, Педагогічна думка, 2007р.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Технологія формування творчої особистості.

М.О.Данилов, М.Н.Скаткін, Б.П.Єсипов.

Суть (короткий зміст) ІПТ Формування творчого самовдосконалення особистості учнів шляхом застосування інтерактивних методів навчання, методу проектів, проблемних та творчих задач і завдань, розвиток творчих здібностей школярів при здійсненні науково-дослідницької та пошукової діяльності.

Джерела інформації, література

1. Науково-методичний журнал „Географія”, № 2, січень 2005р., В.Г.”Основа”.

2. Науково-методичний журнал „Географія”, № 22, листопад 2005р., ВГ „Основа”.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Проектна технологія.

Дж.Дьюї, В.Х.Кілпатрик, С.Т.Швацький Суть (короткий зміст) ІПТ Проектна діяльність передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, демонстрацію практичного застосування набутих знань.

Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання, використовуються різноманітні методи, засоби навчання, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

Джерела інформації, література

1. Кручинина Т. Проектная деятельность. – Вестник НМЛ Международного детского центра „Артек”. – 1998. - № 1.

2. Леватес Д. Практика обучения: современные образовательные технологии.

– М., 1998г.

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. /Под ред.Е.Полат. – М. – 1969

4. Селевко Г. Современные образовательные технологии. – М., 1998г.

КАРТКА

обліку педагогічних інновацій Назва інноваційної педагогічної технології (ІПТ), автор-розробник Технологія колективного творчого виховання.

А.Макаренко, І.Іванов Суть (короткий зміст) ІПТ Сутність технології колективного творчого виховання – формування особистості в процесі роботи на користь інших людей; в організації певного способу життя колективу, де все грунтується на засадах моральності та соціальної творчості. Технологія колективного творчого виховання дає можливість удосконалювати пізнавально-світоглядну, емоційно-вольову та дієву сфери особистості учня й педагога.

Головна ідея ТКТВ – формування особистості через єдиний виховний колектив, з однаковими вимогами до старших і молодших.

Джерела інформації, література

1. Иванов И. Методика коммунарского воспитания: Книга для учителя. – М.:

Просвещение, 1990.

2. Иванов И. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Просвещение, 1989.

3. Кацинська Л. Виховний процес в сучасній школі. – Рівне, 1997.

4. Карпенчук С. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1997.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«SWorld – 17-26 December 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2013 УДК 792.07 Кукуруза Н. В. ЖАНР ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ В КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) N. V. Kukuruza GENRE OF LITERARY COMPOSITION IS IN CULTURAL AND ART SPACE OF UKRAINE (end of ХХ – began of ХХІ century) У статті аналізується...»

«НАУКА І ПРОФСПІЛКА Інформаційне видання Профспілки №5 працівників НАН України квітень 2006 р.У НОМЕРІ: Пленум ЦК профспілки Звіт про діяльність Президії ЦК 12 квітня 2006 р. у м. Києві відбувся пленум профспілки у 2005 році (с. 2 8 ) Центрального комітету профспілки. Зі звітною доповіддю Постанова пленуму „Про звіт „Про роботу Президії ЦК профспілки у 2005 р.” виступив Президії ЦК профспілки про роботу голова профспілки А.І.Широков. У доповіді висвітлені у 2005 році” організаційна діяльність...»

«ЗАХИСТ РОСЛИН УДК 633.174;632.51 Я.П. МАКУХ, О.О. ІВАЩЕНКО, І.В.ШАМ кандидати с-г наук, с.н.с. С.О. РЕМЕНЮК, молодший науковий співробітник КОНТРОЛЮВАННЯ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ СОРГО ЦУКРОВОГО У статті висвітлено результати досліджень з визначення ефективності дії гербіцидів ґрунтової дії Прімекстра ТZ Голд, 50 % к.с. та Прімекстра Голд 720 SC к.с. у посівах сорго цукрового. Показано вплив застосування препаратів на урожайність сирої маси культури. Ключові слова: сорго цукрове, бур’яни,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Жигінас Тетяна Володимирівна УДК 378.637.016:78.071.2(043) МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО КОНЦЕРТНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано у національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і...»

«національна академія наук україни інститут сходознавства ім. а. кримського XІ сходознавчІ читання а. КримсьКого тези доповідей міжнародної наукової конференції м. київ 7–8 червня 2007 р. київ – 2007 Організаційний комітет Матвєєва Л.В. Радівілов Д.А. Мавріна О.С. Рибалкін В.С. Скоробогатько І.В. Бубенок О.Б. Дудка Ю.П. Литвин О.М. Литвин М.О. Ленго Я.Є. Приймаченко В.В. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО МатвееваЛ.В.(г.Киев) ИстОрИя ВОстОка (поработамВ.П.Бузескула) Многогранность исследований В....»

«Серафимова Тетяна Іванівна Директор Амвросіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 «Впровадження моделі «Школи сприяння здоров’ю» в навчальновиховний процес учбового закладу». Анотація У статті представлено впровадження моделі Школи сприяння здоров'ю, розроблену з урахуванням основних державних документів, наукових принципів, компетентнісних і культурологічних підходів до впровадження ідеї здорового способу життя, способів досягнення результатів. Програма реалізації концептуальних положень передбачає...»

«УДК [373.3 – 051:378.14] : 371.32 Л.Е. Бєкірова, к.п.н., викл. кафедри ДП та методик початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті авторка розглядає проблему спрямованості дисциплін професійно-педагогічного циклу у ВНЗ на формування готовності майбутніх...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 6 (червень)» На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у червні 2012 року. Наша WEB-сторінка: library.usuft.kiev.ua Наша електронна адреса: levchen@nuft.edu.ua КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ 1. 004 Електронні засоби навчання іноземних мов студентів : досвід розробки й апробації [Текст]: кол. Е50 монографія/...»

«Збірник наукових №1 (76) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 338.439:633.01 Логоша Р.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Вінницький національний аграрний університет КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОВОЧІВ У статті розкрито сутність світового ринку овочів та висвітлено тенденції його розвитку. Визначено поняття конкурента перевага та проведено оцінку конкурентних переваг аграрних підприємств України на світовому ринку...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА САЛУК ІВАН АНДРІЙОВИЧ УДК: 796.011.3:378.172 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЗДОРОВ’Я 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. кандидат...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»