WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (19), 2012 Mikhail Lozovik. Development of Sports Movement in Villages of ...»

-- [ Страница 2 ] --

Svetlana Malona. Doping-Control and it Organizational-Legal Fundamentals. This article is the overview of organizational and legal aspects of doping which is the most common offense of law in the sports world. The problem of doping is one of key problems in the international sports movement. Emergence of this problem leads to commercialization of sport. The article reveals legal and organizational conditions of doping control in Ukraine, participation of revelant institutions and organizations in the prevention, prevention of usage and distribution of doping in sport. The rules reguire unification of documents on this subject: anti-doping rules of international sports organizations, taken within state structures and national federations around the world. This will let people all around the world to study the documents so that authorities and sports movement could continue their work of eradicating doping from sport.

Key words: banned drugs, doping control, law regulation.

–  –  –

Постановка наукової проблеми та її значення. Актуальною проблемою сучасного суспільства є питання здорового способу життя та фізкультурно-спортивної освіти громадян. Проблема формування здорового способу життя давно усвідомлена на державному рівні, але, попри це, не спостерігається вагомого впливу суспільно-громадських організацій, які б визначили стратегію розвитку масової фізичної культури.

У сучасній системі освіти сьогодні відбуваються значні зміни, а на законодавчому рівні запропоновано нововведення, які мають змістити акценти в освіті на контроль за її якістю та надати всій системі прозорості й об’єктивності.

При цьому важливо створити нову законодавчу базу, яка повинна унеможливлювати директивне втручання в діяльність освітніх організацій і сформувати легітимний простір їх функціонування через систему відповідних норм і правил.

Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї проблеми. В Україні суспільні організації сфери фізичної культури й спорту відповідають так званому демократичному типу, що характеризується дуже активною роллю державної влади в регулюванні цієї сфери. Центральні органи виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту мають чітко визначені функції й повноваження щодо управління суспільними процесами. У державі розробляється, приймається та діє відповідне законодавство й нормативні документи, громадський та приватний сектори недостатньо впливають на здійснення державної політики у сфері фізичної культури й спорту [2, 107].

Зокрема, у Законі України “Про фізичну культуру і спорт” фізичну культуру визначено як “діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямовану на забезпечення рухової активності

–  –  –Pages:     | 1 ||
 
Похожие работы:

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 6 2012. УДК 378.126 Наталія Оверко РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Процес модернізації системи української освіти вимагає переосмислення і нових оцінок національного і закордонного досвіду організації професійної освіти і навчання, а також впровадження у вітчизняну практику кращих інновацій. Успішне розв’язання завдань підготовки кваліфікованих робітників, які стоять перед професійно-технічними...»

«Дидактика, методика і технології навчання УДК 377:001.195+378.147.88 Андрій Литвин ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Світові тенденції ринку праці та перспективи розвитку економіки України зумовлюють зростання потреби у фахівцях нижчої ланки для обслуговування високотехнологічних виробництв, зміну їхніх функцій, підвищення вимог до компетентності, професійної майстерності, технологічної культури та продуктивності праці. Це ставить перед...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В. КОПАНЄВА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ Монографія Київ УДК 021 : 004.7 ББК Ч73 + З970 У монографії обґрунтовано необхідність розвитку діяльності наукової бібліотеки зі створення нової інформаційної складової — фонду плинних мережевих ресурсів. Визначено джерельну базу формування фонду «мережевої україніки». Розроблено підхід до кооперативного створення архіву...»

«Міністерство культури УРСР ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА КОНСЕРВАТОРІЯ ім. М.ЛИСЕНКА _ Кабінет фольклору Богдан Луканюк ТИПОВІ ФОРМИ МУЗИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Методичні рекомендації Львів – 1 Методичне видання Луканюк Богдан. Типов форми музично-етнографічної документації: Методичні рекомендації. – Львів, 1981. – С.23 + додатки. Пропонується запровадити в етномузикознавчу практику двох типовх форм документації – листка збирача та карти записувача, що відповідають двом основним видам...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»