WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 39 |

«Зарубіжно літературо класична нова ТРАГЕДІЯ (антична) (інтелектуальна) Есхіл Шекспір ШК\- ' «Прометей «Гамлет» закутий» Софокл «Ан ті гона» Шановні восьмикласники! Новий навчальний рік ...»

-- [ Страница 1 ] --

ОСВІТА

Зарубіжно

літературо

класична нова

ТРАГЕДІЯ

(антична) (інтелектуальна)

Есхіл Шекспір

ШК\- '

" «Прометей «Гамлет»

закутий»

Софокл

«Ан ті гона»

Шановні восьмикласники!

Новий навчальний рік продовжить ваші захопливі подорожі світом зарубіжної літератури. Ви ознайомитеся з такими

пам'ятками, як Веди, Біблія, Коран, усвідомите їх вагомий вплив на становлення та розвиток світової літератури.

Попереду цікава мандрівка теренами античності: ви побуваєте в Давній Трої, дізнаєтеся про трагічну долю фіванського царя Едіпа, вирушите на кораблі «Арго» по золоте руно. Вас чекають зустрічі з легендарними Гомером, Сапфо, Есхілом, Софоклом, Вергілієм та іншими представниками античної словесної культури.

Ознайомитеся ви і з літературою доби Середньовіччя: вершинними зразками китайської, персько-таджицької, західновропейської лірики, французьким героїчним епосом, творчістю видатного італійського поета Данте Аліг'єрі.

Добу Відродження представлено в підручнику іменами видатних майстрів пера Франческо Петрарки, Джованні Боккаччо, Мігеля де Сервантеса, Вільяма Шекспіра.

Знаючи, якою людиною був письменник, у який час писав, ви краще усвідомите характер і вчинки героїв, глибше зрозумієте проблематику творів. Читаючи художні твори, не забувайте про підказки, вміщені перед текстами: вони допоможуть вам зосередитися на найважливішому. Звертайтеся до рубрики «Для допитливих», яка вміщує матеріали для поглиблення знань.

Як і в підручниках для 5—7 класів, великого значення надано крилатим висловам письменників, зразкам образотворчого мистецтва, що створюють колорит певної доби. Окремою рубрикою — «Художня галерея епохи» — об'єднано шедеври світового мистецтва і подано коментар до них.

Поповнять ваші знання про закономірності художнього слова статті про літературні жанри з виокремленими головними особливостями творів чи жанрів.

Користуйтеся літературознавчим словником, уміщеним наприкінці книги.

Бажаємо вам успіхів на шляху до пізнання таїни художнього слова!

Автори

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА

Без образу немає мистецтва.

Олександр Потебня Чи знаємо ми, що таке література? В основі поняття л і т е р а т у р а — латинське слово littera, в перекладі «буква».

Litteratura — написане буквами. Отже, це сукупність усіх словесних творів (наукових, навчальних, довідкових, політичних тощо). Поняття література виникло значно пізніше, ніж твори, що до неї належать, — у середині XVIII століття. Адо цього всю художню літературу позначали словом поезія. Нині поняття література і художня література вживаються як синоніми.

Як розуміти визначення х у д о ж н я ? Та, що стосується, належить до мистецтва. А що таке м и с т е ц т в о ? Саме таке запитання одного разу поставив собі Лев Толстой — відомий російський письменник. Відповів він на нього так: «Мистецтво є діяльність людська, яка полягає в тому, що одна людина свідомо відомими зовнішніми знаками передає іншим пережиті нею почуття, а інші люди наснажуються цими почуттями і переживають їх*.

«Зовнішні знаки», за допомогою яких передаються почуття від однієї людини до багатьох,— це засоби передачі думок і почуттів митця читачам, слухачам, глядачам... У письменника таким засобом є слово. У живописця — фарби, колір, у скульптора — глина, камінь. П р е д м е т з о б р а ж е н н я (життя людини) у всіх митців той самий, але способи його зображення різні.

Художній образ — осердя мистецтва. У всіх мистецтв є спільне — те, що складає ядро кожного з них — художній образ. Образ — це та цеглина, з якої будуються всі твори мистецтва — буде це картина, симфонія чи поема. Саме образами користується митець, відтворюючи життя, на відміну від вченого, який оперує поняттями. Якщо вчений доводить, переконує, наводить аргументи, то художник показує реальність у картинах. Ці картини можна уявити, вони привертають увагу, народжують асоціації, пробуджують почуття і в той же час несуть інформацію.

Мистецтво — творче відображення, відтворення дійсності в художніх образах.

Художній образ — форма відтворення і перетворення дійсності в мистецтві.

Художня література — мистецтво слова, мета якого — відображення і перетворення реальної дійсності в художніх образах.

–  –  –

На полотні зображено й інших людей. Навіщо вони? Спробуйте здогадатися — і ви зрозумієте художника.

Отже, митці створювали картини за допомогою образів.

Рембрандт — образу блудного сина, Єсенін — образу осені. А Вільям Шекспір у «Ромео і Джульєтті» створив «образ Кохання». Тобто ми бачимо, що поняття х у д о ж н і й о б р а з вживається не тільки стосовно людини, а й стосовно природи, абстрактних понять, явищ та предметів.

Художній образ має свої відмінні риси. Одна з них — к о н к р е т н і с т ь. Вона підкреслює неповторність картини, що зображується. Ми бачимо зустріч конкретних людей — батька і сина після довгої розлуки у Рембрандта. Одиничність картини виявляється в деталях. З р и м і с т ь — теж характерна риса художнього образу. Ми добре собі уявляємо осінь Єсеніна. Поет назвав її колір — «золота», час — вечір, предмети — діброва, берези, журавлі. Картина поета ще й озвучена.

Ми «чуємо» голос пізньої осені. Так само ми «домальовуємо» в уяві зустріч блудного сина з батьком. Барви, постаті, пози дають додатковий поштовх фантазії глядача.

Художній образ іде від життя, але, передаючи життя, створює новий, перетворений світ. І тут автор не може обійтися без д о м и с л у. Художній образ звернений як до розуму, так і до почуття читача (глядача, слухача), бо він і створюється одночасно почуттям і розумом.

Художня література чи не найбільш загадкова з мистецтв.

У повсякденній мові вживаються ті самі слова, що й, наприклад, у поезії Олександра Пушкіна «Я мить чудову пам'ятаю...» чи в новелі О. Генрі «Останній листок». Так, слова ті самі, але організовані вони по-іншому. В художньому творі зі слів вибудовується образ. Тому вони й звучать інакше, ніж у побуті.

Лев Толстой, розмірковуючи про природу художнього тексту, говорив, що його вирізняє «єдино потрібне розміщення єдино потрібних слів». Тисячоліттями шліфували художню мову — складну, зате здатну «серце запалити». І так само тисячоліттями вчилися цю мову розуміти.

Світ у слові. За влучним висловом російського літературознавця Михайла Бахтіна, художня література — це «слово про світ». У той же час, відштовхуючись від реального світу, письменник створює свій власний світ. Цей світ може бути дуже подібним до реального, як у «Тарасі Бульбі» Миколи Гоголя чи «Долі людини» Михайла Шолохова, а може бути і зовсім не схожим на справжній, як у «Руслані й Людмилі»

Олександра Пушкіна чи в «Маленькому принці» Антуана де Сент-Екзюпері. Інакше кажучи, світ, створений письменником, з одного боку, завжди відрізняється від реального, а з іншого — завжди співвіднесений з ним і є ніби його моделлю.

Відображення світу в художньому творі завжди особистісне, тому що письменник не тільки показує життя, а й творчо його переосмислює. Однак не слід думати, що особистісне відображення означає повне відтворення в літературі, особливо в поезії, авторських почуттів, історій, подій, біографій. Автори, звичайно, звертаються до свого душевного досвіду (наприклад, Петрарка і Шекспір у сонетах), вони використовують у творчості й свої знання, спостереження за подіями і досвід власних вчинків.

Багато письменників жили бурхливим життям епохи. Данте Аліг'єрі був серед противників всемогутнього Папи — голови католицької церкви, і його засудили до спалення на вогнищі.

Мігель де Сервантес Сааведра воював, був проданий у рабство, сидів у в'язниці. Джонатан Свіфт брав активну участь в англійській політиці. Джордж Гордон Байрон воював і загинув за свободу Греції. Тарас Шевченко був кріпаком, пережив переслідування влади, заслання...

Ми цікавимося життям письменника, тими відомостями, що він доніс до нас про свій час. І все ж шукаємо в його творах самих себе. І якщо знаходимо — це означає, що митець зумів передати, окрім правди свого часу, ще й якусь іншу — нестаріючу, вічну — правду. Вона стосується внутрішнього життя людини, що змінюється набагато повільніше, ніж життя зовнішнє. А в деяких своїх проявах взагалі не змінюється. Люди народжуються, кохають, страждають, ненавидять, сумніваються, відчувають страх і радість, відчай і надію, помирають... Чотириста років минуло з того часу, як Шекспір написав свої величні трагедії.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Але читач кожної епохи шукав і знаходив у його трагедіях свій зміст.

Письменник завжди прагне захопити читача своїми почуттями й думками. Але це зовсім не означає, що читач повинен відчувати те саме, що й письменник. Це, зрештою, неможливо.

Так, сприйняття Гамлета одним читачем може не мати нічого спільного з Гамлетом іншого читача. До речі, саме тому ми маємо змогу бачити абсолютно різні ілюстрації до одного твору. Адже художник теж, перш за все, читач. На світі існує стільки Гулліверів, Гамлетів, Дон Кіхотів, скільки є читачів, що по-своєму сприйняли і пережили все те, що переживають і відчувають герої. При цьому кожен читач бачить у художньому образі лише те, що він у змозі побачити в ньому. До того ж, він ще мимовільно його змінює: розширює чи звужує, поглиблює чи створює героя за образом і подобою своєю. Він стає співавтором художнього твору.

Головні риси художньої літератури:

— мистецтво писемного слова;

— мета — відображення реальної дійсності;

— основний спосіб відображення дійсності — художній образ\ — відображення завжди особистісне;

— відображення поєднується з авторським переосмисленням;

— читач, відштовхуючись від письменницького образу, створює свій;

— художня література — не буквальне, а умовне відображення картини світу.

<

–  –  –

^^H&L Запитання й завдання.ЇІІЙ^^Щ

1. Розшифруйте поняття література. Коли його було введено в ужиток? Що воно означає нині?

2. Доберіть синонім до слова мистецтво.

3. Прокоментуйте визначення мистецтва, сформульоване Львом Толстим.

4. Назвіть те спільне, що об'єднує всі види мистецтва.

5. Що таке художній образі Дайте йому визначення і схарактеризуйте.

6. Як ви розумієте визначення літератури як «слова про світ»!

7. Що означає вислів: «Література не відображає світ буквально» ?

8. Що таке «вічна правда»?

9. Чи має читач право на своє бачення того, що зобразив автор?

1. Назвіть відомі вам види мистецтва і засоби відображення дійсності у кожному з них.

2. Прокоментуйте визначення художня література.

1. У чому, на вашу думку, полягає відмінність у пізнанні світу мистецтвом і наукою?

2. Що зумовлює відмінність образів, створених художником і поетом. Покажіть на прикладі творів Рембрандта і Єсеніна.

1. Чому художню літературу відносять до мистецтва?

2. Яке призначення мистецтва взагалі і художньої- літератури — зокрема?

3. Прокоментуйте вислів: «Ви думаєте, що ви оцінюєте... книгу? Ні!., книга оцінює вас».

1. Напишіть стислий роздум на тему « Художня література — це...».

2. Підготуйте усне міркування, спираючись на слова відомого мовознавця Олександра Потебні, винесені в епіграф до статті.

3. Складіть кросворд на тему «Література серед інших видів мистецтва».

ВІЛЬЯМ ВОРДСВОРТ

(1770—1850)

–  –  –

Запитання й завдання

1. Прочитайте епіграф до статті. Який зміст вклав Олександр Пушкін у своє висловлювання про Вордсворта?

2. Прокоментуйте слова Вордсворта про поезію.

Розгляньте картину М. Джилліса до статті. Напишіть невеликий твір на тему «Світ брата і сестри».

Читаючи поезію Вордсворта, намагайтеся зрозуміти, в чому сила мистецтва.

–  –  –

Дитя весни, і літа, й падолисту, Що вірно тчуть ясну твою окрасу, Мистецтво, ти даруєш благодать.

І стримане, просте, хоч повне змісту, Ти вмієш вирвать мить із плину часу І в ній божисту вічність передать.

–  –  –

Створюються монументальні епічні твори — індійська «Рамаяна», перська «Шах-наме», арабська «1001 ніч». Пишуть свою лірику великі поети Бо Дзюй, Лі Бо, Ду Фу — в Китаї, Сааді, Гафіз — в Ірані, Мацуо Басьо — в Японії. Західноєвропейське Середньовіччя представлене в літературі творами Данте — в Італії, Чосера — в Англії, Війона — у Франції, піснями провансальських трубадурів та латиномовною поезією вагантів.

Епоха Відродження — найвищий розквіт літератур у Західній Європі. Петрарка, Боккаччо, Рабле, Сервантес, Шекспір закладають фундамент н о в о ї європейської літератури.

Історія світової літератури — це періоди злетів і занепадів.

У цілому ж можна говорити про безперервний її розвиток.

Поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів до сьогодення називається всесвітнім літературним процесом. Літературний процес насамперед позначається на становленні художніх методів, напрямів, течій, шкіл, а також літературних родів, жанрів і стилів. Термін світова література належить великому Гете, який у своїй творчості використовував поетичні образи Біблії і Корану, класичну поезію персів, арабів і китайців.

Історія світової літератури переконливо доводить, що її пік нерідко збігається з високим ступенем розвитку соціально-економічних відносин. Так було в часи найдавнішого найвищого піднесення країн Сходу і Заходу чи за доби Відродження в Західній Європі. Однак бували в історії такі часи, коли навіть занепад соціально-економічних відносин давав блискучі зразки художньо довершених творів.

На літературний процес впливають філософія, релігія, політика, наука, мораль, а також інші види мистецтва — м у з и к а, ж и в о п и с, т е а т р. Помітно позначаються на еволюції літератури м і ф о л о г і я т а ф о л ь к л о р.

Мистецтво художнього перекладу. Переклад відіграє особливу роль у взаємозв'язку та взаємовпливі різних національних літератур. Праця перекладачів нелегка. Крім глибокого знання мови оригіналу, перекладач мусить бути добре ознайомленим із духовною культурою народу, літературі якого належить оригінальний твір. Перекладацька праця, за словами Гете, «одна з найпочесніших людських справ, яка об'єднує Всесвіт». Кожен переклад чи то поетичного, чи то прозового твору — це своєрідна цеглина у фундаменті загальнолюдської культури. Безцінні скарби світової літератури Всесвітній літературний процес — поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів до сьогодення.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ОСВІТНІХ ПРИРОДНИЧИХ ПРОЕКТІВ Біда Д. Д. Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти У Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року [10] обґрунтовано пріоритетність шкільної природничо-математичної освіти та накреслені шляхи вирішення вказаної проблеми, зокрема удосконалення навчальної, налагодження друку методичної,...»

«Проблемы материальной культуры – ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 201 Использованные источники и литература. Туризм в ХХІ столітті: глобальніе тенденции и регіональні особливості: Матеріали ІІ–ої Міжнородної 1. науково–практичної конференції (10–11 жовтня, 2001р.)/ Редкол.: Цибух В.І. (голова) та ін. – К.: Знання України, 2002 – 560 с. Формування стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні: Матеріали всеукраїнського 2. “круглого столу”, київ, 26 черевня 2007р./ Міністерство культури і турізму...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “Харківський політехнічний інститут” «Паблік рилейшнз у бізнесі» «Зв’язки з громадськістю у бізнесі» НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів БФ факультету спеціалізації «Зв’язки з громадськістю» Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1 від 02.04.09 Харків НТУ “ХПІ” 2009 ББК 60. 56 С 60 УДК 659.4 Рецензенти: В.М. Ніколаєвський, кандидат соціологічних наук, професор, декан соціологічного факультету ХНУ ім....»

«Рекреаційна географія і туризм Наукові записки. №2. 2010. УДК 379.85 Ірина СМАЧИЛО ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У статті проведено наукове обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення системи менеджменту туристичних організацій. Розроблено систему менеджменту туристичної організації, яка ґрунтується на динамічній ідентифікації тенденцій на ринку туристичних послуг, ранньому виявленні тенденцій зміни туристичних потоків, дослідженню закономірностей ринку...»

«УКР. ЛІТЕРАТУРОЗН. 2010. UKRAIN. LITERARY STUD. 2010. Вип. 72. С. 227–238 Is. 72. Р. 227–238 УДК 821.161.2“18/19”І.Франко:39(4):82.02:314.7 “ШУКАННЯ В ОРІЄНТІ”: МІГРАЦІЙНА ШКОЛА У РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА Святослав Пилипчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, Львів 79000, Україна У статті проаналізовано Франкову оцінку методологічних пошуків представників міграційної школи. Відзначено значний вплив ідей засновника школи Т. Бенфея та його послідовників на...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 24 (63). 2011 г. №2. Часть 1. С.78-81. УДК 811.111’276 (7/8) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО СЛЕНГУ Замашна С.М. Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна У статті розглядаються результати дослідження американського сленгу. Основна увага звертається на уточнення поняття сленг, визначення джерел його появи і виявлення...»

«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ Шевчук Антоніна Семенівна УДК 372. 036: [78 + 39 (477) ВПЛИВ УКРАЇНСЬКИХ МУЗИЧНО ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТРАДИЦІЙ НА МУЗИЧНО РУХОВИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 13.00.08 – дошкільна педагогіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів імені Б. Д. Грінченка Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,...»

«ЗВІТ про проведення Конференції «Імунітет. Інноваційні методи оздоровлення. Народна і нетрадиційна медицина» (16-18 травня 2012 року, м. Київ). В м. Києві 16-18 травня 2012 року відбулася конференція «Імунітет. Інноваційні методи оздоровлення. Народна і нетрадиційна медицина», внесена до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2012 році». Ця конференція є продовженням низки заходів з розвитку народної і...»

«УДК: 37.018.43 П.В. Вербицька, кандидат педагогічних наук, доцент (Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного Університету Львівська Політехніка) ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У статті проаналізовано досвід організації виховної роботи. З’ясовано, що неефективність виховної роботи пояснюється тим, що її науково-методичний супровід є недостатньо чітким та конкретним. У зв’язку з цим у статті окреслено понятійний апарат громадянського виховання відповідно до...»

«ЛЕКЦІЯ № 7 ТЕМА: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПЛАН 1. Планування та облік роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі.2. Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.3. Функціональні обов’язки працівників дошкільного закладу в організації фізичного виховання дітей.4. Лікарсько-педагогічний контроль. ЛІТЕРАТУРА 1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»