WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УКРАЇНСЬКА МОВА 5–11 класи Комунікативний мінімум Методично-ілюстративний посібник ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 811.161.2(075.3) ББК 81.2Укр я72 Б61 Білик Л. П. Б61 Українська ...»

Леся Білик

УКРАЇНСЬКА МОВА

5–11 класи

Комунікативний мінімум

Методично-ілюстративний посібник

ТЕРНОПІЛЬ

НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

УДК 811.161.2(075.3)

ББК 81.2Укр я72

Б61

Білик Л. П.

Б61 Українська мова. 5–11 класи. Комунікативний мінімум: методичнолюстративний посібник. — Тернопiль : Навчальна книга – Богдан,

2013. – 56 c.

ISBN 978-966-10-3241Пропонований посібник містить тексти та завдання до провідних мовних тем загальноосвітньої школи. За основу автор-упорядник взяв розділи чинної програми з української мови для 5 класу: «Значення мови», «Синтаксис. Пунктуація», «Фонетика. Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Орфографія». Добір матеріалу здійснений з урахуванням чотирьох змістових ліній — мовленнєвої, мовної, соціокультурної та діяльнісної (стратегічної), тому тексти та завдання посібника доцільно використовувати при повторенні тем у процесі вивчення курсу української мови у 5-11 класах, а також у позакласній роботі з мови.

Для учнів, учителів.

УДК 811.161.2(075.3) ББК 81.2Укр я72 Охороняється законом про авторське право.

одна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Навчальне видання БІЛИК Леся Петрівна

УКРАЇНСЬКА МОВА

Комунікативний мінімум Методично-ілюстративний посібник Головний редактор Богдан Будний Редактор Донара Пендзей Художник Володимир Басалига Комп’ютерна верстка Нелі Домарецької Підписано до друку 20.01.2013. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times. Умовн. друк. арк. 3,26. Умовн. фарбо-відб. 3,26.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців ДК №370 від 21.03.2001 р.

Навчальна книга – Богдан, просп. С.Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002 Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008 тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48 office@bohdan-books.com www.bohdan-books.com ISBN 978-966-10-3241-4 © Навчальна книга – Богдан, 2013 Вступ Методично-ілюстративний посібник «Українська мова. Комунікативний мінімум» укладено відповідно до вимог чинної програми Міністерства освіти і науки України «Українська мова» (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів). Враховано також спрямованість програмових тем для старших класів загальноосвітньої школи, зокрема настанов «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Українська мова. Рівень стандарту.

Академічний рівень. Профільний рівень» (Київ — 2010).

Матеріал, поданий у посібнику, вчитель може використовувати не лише вибірково і частково, а й адаптувати до тезаурусу мовних знань учнів, з якими працює. Ілюстративний матеріал та творчі завдання не втрачатимуть актуальності й при коригуванні чи зміні навчальних програм. Комунікативна спрямованість та системність викладу граматичних тем дає змогу застосовувати їх при повторенні чи закріпленні вивченого в 5-11 класах загальноосвітньої школи, а творчі завдання будуть доречними у роботі гуртків і літературних студій.

Матеріал посібника містить 11 блоків відповідно до чинної програми з української мови. Теми з фонетики і лексики стануть у пригоді при повторенні у 10 класі (Рівень стандарту. Профільний рівень). Найдокладніше представлено розділ «Синтаксис. Пунктуація» (4, 5, 6, 7 блоки), що дає змогу використовувати матеріал посібника у 8, 9 класах та при повторенні мовних тем в 11 класі (Рівень стандарту. Профільний рівень).

Автор-упорядник посібника застосував принцип випередження у доборі завдань та тестів. Так, якщо у блоці 2 тестове завдання подає пункти плану стислого чи докладного переказів, то після вивчення теми «Поняття про текст» мова йде про конкретні мовні терміни — «тему», «мікротему», «тематичне речення» тощо.

Оскільки для реалізації мовної освіти учнів залишаються актуальними комунікативно-функціональний та особистісно-орієнтований підходи, систему роботи на уроках мови можна побудувати за такою сіткою:

–  –  –

Саме такий комплекс роботи забезпечує результативність мовної освіти школярів, відповідає курсу з чотирьох змістових ліній:

а) мовленнєвої;

б) мовної;

в) соціокультурної;

г) діяльнісної (стратегічної).

Обов’язковим у здобутті умінь та навичок з мови упорядник посібника вважає диктант. Зокрема, диктанти-тести показують рівень засвоєння матеріалу, вони містять максимальну кількість орфограм і пунктограм відповідно до вивченої теми, тому не можуть бути контрольними.

4 ТЕМА 1. Значення мови в житті суспільства.

Українська мова — державна мова України

–  –  –

МОВА УКРАЇНИ (Диктанти) І Україна — батьківщина найдавнішого письма. Воно карбувалося на камені з ХІІ тисячоліття до нашої ери. «Радісно плуг ріже», — спостеріг давній українець і «записав» на глибі V тисячоліття до н.е.

Мовознавчій науці відоме також вузликове письмо давніх слов’ян. І досі ми згадуємо про нього у висловах: «вузлики на пам’ять», «вузлове питання», «нитка життя» тощо.

Індоєвропейські мови виросли з санскриту, тобто з давньоукраїнської мови. Одна з сучасних індійських мов називається орія і містить близько 80 відсотків українських слів.

Учитель пропонує учням перекласти слова із санскриту на сучасну українську мову.

–  –  –

ДИКТАНТ

(Текст для орфографічно-пунктуаційного аналізу) Який привітний день!1 Коли Журавлик хоче творити,2 завжди зійде сонечко. Мабуть,3 це і є натхнення. Журавлику,4 я запрошую тебе у школу мистецтв «Веселка». Цьогоріч діятимуть такі відділи:5 літературний,6 хореографічний,6 музичний та образотворчий.5 Твоє покликання —7 слово. Отже,3 пропонуємо тобі відвідувати літературну студію. А перепусткою буде твій вірш:

Який привітний день!1 У сонячну сорочку вбрався вітер І стишився між кронами дерев.

Такий чудовий день!1 Орфографічно-пунктуаційний аналіз

Послідовність роботи:

— позначити у написаному тексті різними кольорами (або підкреслити олівцем) пунктограми і орфограми (буквені та небуквені);

— виписати у послідовності відповідні правила на позначені орфо- і пунктограми.

Зразок

Пунктограми:

1. Знак оклику (окличні речення).

2. Кома в складному реченні.

3. Кома при вставних словах.

4. Кома при звертанні.

5. Двокрапка після узагальнювального слова.

6. Коми при однорідних членах речення.

7. Тире між підметом і присудком.

Орфограми:

Буквені Знак м’якшення у кінці слів і в буквосполученні ьо.

Велика буква у власних назвах; лапки у власних назвах.

Правопис суфіксів суб’єктивної оцінки (-ечк-).

Подовження приголосного.

Подвоєння букв на стику морфем.

Ненаголошені е, и.

Повноголосся -оро-, -ере-.

Префікс с перед к, п, т, ф, х.

ТВОРЧИЙ ДИКТАНТ

Завдання: Записати репліку професора, скласти 4-5 речень репліки у відповідь, використавши якомога більше вивчених орфопунктограм.

— Школярики дорогенькі мої! Чи пам’ятаєте ви свій перший день у стінах цього закладу? Ніколи не забувайте! Довкола живі картинки вашого життя: просторе подвір’я із щедрими яблунями, класи-кімнати, друзі та вчителі. Гарні, милі, добрі, веселі люди оточують вас. Цікавтеся, будь ласка, життям у найменших його проявах.

Довго тягнуться уроки, але дуже швидко мине шкільне життя, як дні погожі й дощові. Ціна йому — вічність… — Переконали, шановний професоре!..

Послідовність роботи:

— Повторення вивчених орфо- і пунктограм (у формі естафети).

— Написання першої частини диктанту (репліка професора).

— Продовжити запис репліки-відповіді з використанням орфо- і пунктограм.

–  –  –

*Велосипед (фр. velosipede від лат. velox — «швидкий» і pes — «нога») — машина, яку рухає людина за допомогою ножних педалей.

РЕКТОР — ЮРІЙ ДРОГОБИЧ

У маленького Юрія Котермака померла мати. Батько працював у Дрогобичі ремісником. «Мій син стане вченим», — вирішив він і послав дитину до дяка в науку. Хлопчик дуже гарно вчився.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Якось дяк сказав: «Незабаром ви побачите затемнення сонця». Дехто не повірив. У визначений за книгами час усі трепетно спостерігали це явище. Юрко був особливо вражений.

Він вирішив учитися, щоб стати звіздарем.

Та після смерті батька мусив працювати писарчуком у Львові. Самотужки вивчивши кілька мов, зокрема й латину, Котермак з валкою купців рушає до італійського міста Болоньї. Працює викладачем астрономії, потім стає ректором університету. Його праці переписували у Франції, Німеччині, Угорщині. Астроном, філософ, медик, письменник — і це все Юрій Котермак.

(102 слова) ЛІТЕРАТУРА

1. Дванадцять місяців. Народний календар. — К.: Україна, 1993.

2. Дванадцять місяців // Щорічник, 1993. — К.: Веселка, 1992.

3. Дідула Р.Т. В найменшому з-поміж світів. — Львів: Добра книжка, 2004.

4. уравлик // Газета Харківського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка. — 2004, № 9; 2005, № 8.

5. Закон Божий // Підручник для сім’ї та школи, укладений протоієреєм Серафимом Слобідським. — К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2005.

6. Зубицька Наталя. Усе знадобиться, що в землі коріниться. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.

7. Ковальчук О.В. Українське народознавство // Книга для вчителя. — К.: Освіта, 1992.

8. Лікарські рослини // Енциклопедичний словник за ред. А.М. Гродзінського. — К.: 1990.

9. Плачинда Сергій. Лебедія: Як і коли виникла Україна. — К., 2005.

10. Приходько С.Н. Хоровод цветов. — К.: Реклама, 1985.

11. Соняшник // урнал. — 2001-2006.

12. 100 найвідоміших образів української міфології. — К.: Орфей, 2002.

13. Сто талантів // урнал. — 2004-2005.

14. Українська минувшина. — К.: Либідь, 1994.

15. Універсальний словник-енциклопедія. — К.: Ірина, 1999.

ЗМІСТ ТЕМА 1: Значення мови в житті суспільства.

Українська мова — державна мова України

ТЕМА 2: Повторення вивченого в початкових класах

ТЕМА 3: Поняття про текст

ТЕМА 4: Синтаксис. Пунктуація

ТЕМА 5: Другорядні члени речення

ТЕМА 6: Речення з однорідними членами

ТЕМА 7: Пряма мова. Діалог

ТЕМА 8: Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

ТЕМА 9: Вимова приголосних звуків

ТЕМА 10: Лексикологія. Фразеологія

ТЕМА 11: Будова слова. Орфографія 
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (60) 2014 rating evaluations, methods of mathematical statistics, graphic methods) and scientific approaches (system oriented, synergetically oriented, axiological oriented, competence oriented), in the frames of which was organized pilot experimental studies. Кey words: system of professional foreign languages preparation, methods of experimental researches, non-linguistic higher educational establishment. Сура Н. А. – кандидат...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра української та іноземних мов ПЛАН-КОНСПЕКТ лекції №8 з курсу “УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ“ Тема: «Основні види наукових робіт». (для студентів напряму підготовки «хореографія») План лекції 1.Анотація.2.Тези. Конспект.3.Відгук. Рецензія. 4. Курсова та дипломна робота. 5.Стаття. 6.Реферат. автореферат. 7.Загальні відомості про дисертаційне дослідження. Наукові знання можуть бути виражені в текстах таких жанрів: анотація,...»

«РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА КОМПЛЕКСНО-ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Про автора Дерев’янко Тамара Євгеніївна, методист вищої категорії Науково-методичного педагогічного центру управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради. Автор стала переможцем конкурсу «Педагогічна публіцистика року 2007», який проводився видавництвом «Шкільний світ» на честь 7-річчя часопису «Управління освітою»....»

«Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова 8. Marshak, David. The Common Vision: Parenting and Educating for Wholeness. – N.Y.: Peter Lang Publishing, 1997.9. Nurture That Is Christian: Developmental Perspective on Christian Education // Edited by James C Wilhoit & John M Dettoni – Grand Rapids: Baker Books, 1995. – 278 p.10. Palmer, Parker. To Know As We Are Known: Education as a Spiritual Journey. – San Francisco, CA: Harper San Francisco, 1993. 11. Stott, John R.W. The Essential John Stott:...»

«4. СПОЖИВАННЯ І ГРОМАДА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 4 КЛАСУ 4.1. Програма та календарно тематичне планування (17 год на рік) 4.1.1. Програма IV К ть Державні вимоги до рівня Зміст навчального матеріалу год загальноосвітньої підготовки учнів 9 Тема 1. Товари та послуги, які споживає Учень: громада називає індивідуальні та групові потреби, Індивідуальні та групові потреби. Суспільні суспільні потреби, потреби громади потреби. Потреби громади (класу, школи, мі (класу, школи, мікрорайону,...»

«РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ДЛЯ НОТАТОК 10 квітня 2014 року Київський національний університет культури і мистецтв (вул. Щорса, 36, новий корпус) 9.00–10.15 – реєстрація учасників конференції (1 поверх Інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу) 10.30–12.00 – відкриття конференції, пленарне засідання, частина 1 12.00–13.30 – перерва 13.30–14.30 – пленарне засідання, частина 2 14.30–18.00 – робота секцій Доповіді – до 15 хв. Виступи – до 10 хв. Участь у дискусіях – до 5 хв. 11 квітня 2014 року...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.12 УДК 378:504:316 Доц. І.П. Магазинщикова, канд. екон. наук – НЛТУ України, м. Львів ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИПУСКНИКА ЯК МЕТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ЛІСОТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ На основі використання компетентнісного підходу в освіті, потенціалу соціологічної теорії та аналізу результатів емпіричних соціологічних досліджень запропоновано модель процесу екологізації вищої лісотехнічної освіти, концептуальні підходи до визначення її мети та можливих засобів...»

«Форум видавців – дітям 7-9 травня 2009 УМОВИ УЧАСТІ 1. Фестиваль дитячого читання «Форум видавців – дітям»:1.1. Соціально-культурні та благодійні акції Фестивалю:Міжнародна науково-практична конференція «Дитина читає.» за участі понад 40 провідних спеціалістів з дитячої літератури.Благодійна акція «Подаруй дитині книжку!» – збір книжок для дитячих будинків, інтернатів та сільських бібліотек.Акція «Візьми, читай!». Проводиться у всі дні роботи Фестивалю. Літературно-музична акція «Книжка від...»

«Проблемы комплектования фондов библиотек для детей г. Киева литературой на национальном языке Problems of T. G. Shevchenko Central City Children’s Library Acquisition with the Literature in National Language Проблеми комплектування фондів бібліотек для дітей м. Києва літературою національною мовою Безручко Н. И. Центральная городская библиотека для детей им. Т. Г. Шевченко, Киев, Украина Nadezhda I. Bezruchko T. G. Shevchenko Central City Children’s Library, Kiev, Ukraine Безручко Н. І....»

«ПЛАН РОБОТИ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМЇ КУЛЬТУРИ НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПЛАН наукової роботи Харківської державної академії культури на 2013/2014 навчальний рік ПЛАН проведення міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференцій та семінарів Харківської державної академії культури на 2013/2014 навчальний рік № Тема конференції Вищий навчальний Місто та Кількість Міністерства та з/п заклад термін учасників відомства або відповідальний за проведення установи, що є проведення, адреса,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»