WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 631.847.211:633.34:631.4 © 2010 В. П. Патика, Д. В. Крутило, О. В. Надкернична, Т. М. Ковалевська, В. Г. Спиридонов, I. В. Волкова Фенотипнi та генотипнi ознаки бульбочкових ...»

-- [ Страница 2 ] --

7. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / Под ред. Н. С. Егорова. – 2-е изд. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 215 с.

8. Крутило Д. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М., Патика В. П. Бiологiчна рiзноманiтнiсть бульбочкових бактерiй сої в грунтах України // Мiкробiол. журн. – 2008. – 70, № 6. – С. 27–34.

9. Кэбот Э., Мейер Б. Экспериментальная иммунология. – Москва: Медицина, 1968. – 677 с.

10. Weisburg W. G., Barns S. M., Pelletier D. A., Lane D. J. 16S ribosomal DNA amplication for phylogenetic study // J. Bacteriol. – 1991. – 173. – P. 697–703.

Iнститут мiкробiологiї i вiрусологiї Надiйшло до редакцiї 11.12.2009 iм. Д. К. Заболотного НАН України, Київ Iнститут сiльськогосподарської мiкробiологiї УААН, Чернiгiв V. P. Patyka, D. V. Krutylo, O. V. Nadkernychna, Т. М. Kovalevska, V. G. Spyridonov, I. V. Volkova Phenotypic and genotypic signs of soybean nodule bacteria widespread in soils of Ukraine For the rst time, the strains with intensive growth have been discovered among the microsymbionts of soybean in Ukraine soils. It is established that these strains are specic to the host-plant, but dier in colony morphology, growth-rate, antibiotics sensitivity, and ability to use carbohydrates.

The similarity in fatty acids spectra is marked for the strain with the intensive growth КВ1–1 and slow-growing strains 634b and КС2–3. The presence of xylose (2.7%) and the raised contents of rhamnose (18.4%) dierentiate EPS of strain КВ1–1 and EPS of strains КС2–3 and 634b.

Investigated intensive-growing strains were combined in one serotype (strain KВ1–1). Analysis of sequences of the 16S rRNA genes of these strains allowed attributing them to the Bradyrhizobium genus.

–  –  –Pages:     | 1 ||
 
Похожие работы:

«ISSN 0130-528X. Українське літературознавство. 2012. Випуск 76. С. 60–80 Ukrainian Literary Studies. 2012. Issue 76. P. 60–80 УДК 821.161.2-6.09“18”О.Франко; О.Пчілка «ПРИХИЛЬНИЦЯ ВАША ВІД УСЕГО СЕРЦЯ» (ОЛЬГА ФРАНКО ТА ОЛЕНА ПЧІЛКА: ЖИТТЄТВОРЧА ІСТОРІЯ) Алла ШВЕЦЬ Інститут Івана Франка НАН України, пл. Міцкевича, 5, Львів, Україна, 79000, e-mail: allashvec@yandex.ru На основі епістолярних, мемуарних, хронікальних матеріалів розглянуто особисті, міжсімейні взаємини Ольги Франко та Олени Пчілки,...»

«Херсонська громадська організація інвалідів «Ініціатива на захист громадських прав інвалідів» Право на культурне життя для людей з інвалідністю Звіт за результатами громадського моніторингу дотримання права участі людей з інвалідністю в культурному житті, проведенні дозвілля та відпочинку та заняття спортом у Херсонській області Херсон 2012 рік Ця публікація стала можливою завдяки проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ БІБЛІОТЕКА Серія «Вчені–ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» Випуск 6 Ольга Володимирівна Караман Біобібліографічний покажчик Київ 2011 УДК 016:929 ББК 74.3–8я1 К 21 Упорядники: Зотова В. А., директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка, Острікова Н. В., провідний бібліограф Науковий редактор, відповідальна за випуск: Зотова В. А., директор бібліотеки Київського університету імені Бориса...»

«значущості, то «Закон про середню та вищу освіту» 1898 року, зі змінами, які були зроблені пізніше, був найбільш національно адаптованим до румунської освіти в період переходу до двадцятого сторіччя[6]. Спіру Харет ввів в дію закони, завдяки яким освіта Румунії стала шансом та шляхом реального відродження економіки, управління та румунської культури. Схиляємося сьогодні перед діями та концепціями Спіру Харета, оскільки вони є не тільки немеркнучими, але й повчальними. Література 1. Nicolae...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»