WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«НАУКА І ПРОФСПІЛКА Інформаційне видання Профспілки №5 працівників НАН України квітень 2006 р. У НОМЕРІ: Пленум ЦК профспілки Звіт про діяльність Президії ЦК 12 квітня 2006 р. у м. Києві ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАУКА І ПРОФСПІЛКА Інформаційне видання Профспілки

№5

працівників НАН України

квітень 2006 р.

У НОМЕРІ:

Пленум ЦК профспілки

Звіт про діяльність Президії ЦК

12 квітня 2006 р. у м. Києві відбувся пленум

профспілки у 2005 році

(с. 2 - 8 ) Центрального комітету профспілки. Зі звітною доповіддю

Постанова пленуму „Про звіт „Про роботу Президії ЦК профспілки у 2005 р.” виступив

Президії ЦК профспілки про роботу голова профспілки А. І.Широков. У доповіді висвітлені у 2005 році” організаційна діяльність керівного органу профспілки, стан (с. 9 – 10) зайнятості і оплати праці, охорони праці, соціальні Постанова пленуму „Про звіти і вибори у профспілці” проблеми. Відзначалось, що завдяки наполегливій роботі і (с. 11 – 12) взаємодії з органами державної влади, Президією НАН Постанова правління Фонду України профспілці у минулому році вдалося досягти соціального страхування з конкретних результатів, які мають важливе значення для тимчасової втрати працездатності від 03.03.2006 р. № 4 „Про працівників Академії. Разом з тим, наголошувалося у затвердження Порядку часткового виступі, необхідно активізувати діяльність всіх ланок фінансування оздоровлення дітей у профспілки, зосередивши увагу на ключових проблемах, що дитячих оздоровчих закладах...” (с. 13 - 21) хвилюють працівників НАН України.

Постанова правління ФСС з ТВП Після обговорення доповіді пленум прийняв відповідну „Про затвердження гарничних норм постанову з зазначеного питання.

витрат на харчування, лікування та Пленум також ухвалив постанову „Про звіти і вибори у культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, профспілці”, якою передбачено проведення у травні-червні у дитячих оздоровчих закладах на 2007 року чергового ІV з'їзду профспілки, визначені терміни 2006 рік” підготовки і проведення звітно-виборної кампанії у (с. 22 - 23) первинних і регіональних організаціях, встановлені норми Перелік санаторно-курортних закладів – переможців тендеру, представництва на з'їзд і до складу ЦК профспілки.

проведеного

–  –  –

Робота Президії ЦК профспілки, апарату ЦК профспілки у звітному періоді спрямовувалась на виконання завдань, визначених ІІІ з’їздом профспілки і ІV пленумом ЦК профспілки, вирішення поточних проблем, що поставали перед НАН України, а отже і профспілкою.

–  –  –

У минулому році було проведено пленум ЦК профспілки і чотири засідання Президії, на яких розглядалися актуальні питання статутної діяльності.

Для їх вирішення керівництво Центрального комітету підтримувало постійні контакти з Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством фінансів, Секретаріатом Кабінету Міністрів, Комітетами Верховної Ради України з питань науки і освіти та з питань бюджету, Міністерством юстиції.

Повсякденна плідна співпраця здійснювалась з Президією НАН України. Голова профспілки регулярно брав участь у засіданнях Президії і Бюро Президії НАН України, маючи нагоду обговорювати з керівництвом Академії різні аспекти тих чи інших проблем і шляхи їх вирішення.

Постійними були контакти ЦК профспілки з відділами Президії НАН: Науковоорганізаційним, Фінансово-економічним, Наукових і керівних кадрів, а також Управлінням справами НАН України, іншими структурними підрозділами.

За пропозицією ЦК профспілки практикувалися спільні звернення керівництва Академії і профспілки до органів державної влади.

За 2005 рік до Президента України і органів державної влади профспілкою направлено 35 звернень і заяв. У тому числі: Президенту України - 3; Кабінету Міністрів - 10; Верховній Раді - 2;

Комітетам Верховної Ради - 5; Міністерству праці - 9; Міністерству фінансів - 2; Мінюсту – 1;

Мінекономіки – 1; Генеральній прокуратурі – 2.

У 2005 р. окремих пікетувань нашою профспілкою не проводилось. Це є свідченням того, що завдяки наполегливій роботі і співпраці з органами влади нам вдалося вирішувати проблеми практично без застосування акцій протесту. Протестні дії, безумовно, повинні залишатися у нашому арсеналі і надалі. Вони є своєрідним атрибутом профспілкового руху. Але разом з тим, головним критерієм професіоналізму нашої діяльності повинно стати вміння вирішувати питання і досягати необхідного результату без зайвої метушні, шляхом цілеспрямованої роботи з тими інституціями, від яких і залежить вирішення наших проблем. Саме так і намагався працювати ЦК профспілки.

Важливу роль в організаційній роботі відігравали контакти з регіональними комітетами і первинними організаціями, що здійснювалось завдяки регулярному спілкуванню керівництва профспілки з членами Президії – головами регіональних комітетів, забезпеченню їх необхідною інформацією і матеріалами.

На виконання постанови минулорічного пленуму ЦК щодо „збільшення обсягу інформування комітетів профспілки про роботу керівних органів профспілки та нові нормативні акти” у 2005 р.

започатковано інформаційне видання „Наука і профспілка” (вже вийшло 4 номери). Сприятиме вирішенню цієї задачі і створена веб-сторінка на порталі Академії.

Предметом постійної уваги керівного органу профспілки є питання профспілкового членства.

Згідно статзвітів станом на 1 січня 2006 р. профспілка охоплює 88,9% працівників Академії (38622 членів профспілки). Порівняно з 01.01.05 р. кількість членів профспілки зменшилась на 2037 чол., у т.ч. у Києві на 1736 чол. Зрозуміло, що стовідсоткового членства у профспілці бути не може, якщо ми демократична добровільна громадська організація. Основними методами нашої роботи у цьому відношенні повинні бути переконання і, головне, реальні результати роботи профспілки на користь працівників НАН України.

Нижче середньоакадемічного рівня є профспілкове членство у м. Києві (86,5%). Ще гірша ситуація у Миколаєві – 80%. Акцент на профспілковому членстві, насамперед у столиці, цілком закономірний, адже тут найчисельніша організація нашої профспілки. Саме тут як найбільші втрати у абсолютних величинах (3408 працівників не є членами профспілки), так з іншого боку і найбільша соціальна база для залучення цих людей до рядів профспілки. Але самі вони не прийдуть. Необхідно налаштовуватись на серйозну, наполегливу і постійну роботу у цьому відношенні.

Враховуючи важливість проблеми, доцільно провести спеціальний семінар профспілкового активу для поглибленого аналізу стану справ і вироблення рекомендацій і конкретних заходів щодо мотивації членства у профспілці.

До речі, для підвищення кваліфікації профспілкового активу – зокрема, керівників регіональних комітетів, членів ЦК і голів ряду профкомів у 2005 році вже був проведений один семінар у БТВ „Кацівелі”.

Важливим напрямком організаційної роботи є розгляд заяв, звернень, запитів комітетів і членів профспілки, на які оперативно надавались відповіді, роз’яснення, консультації. У разі необхідності ЦК профспілки координував цю роботу з центральними органами виконавчої влади.

ІІ. Зайнятість, оплата праці, бюджетне фінансування.

Трудове законодавство У 2005 р. бюджетні установи НАН України працювали у режимі повного робочого часу і без вимушених відпусток.

Спискова чисельність Академії станом 1 січня 2006 р. становила 43836 чол. (+ 365 чол.

порівняно з 1.01.2005 р.). З них у наукових установах 39190 чол. (+ 392). Наукових працівників у Академії - 16424 чол. (+ 432), у т.ч. докторів наук – 2437 (+ 16), кандидатів наук – 7851 (- 18).

Оплата праці у НАН України головним чином залежить від обсягів її бюджетного фінансування. Бюджетні планові видатки Академії у 2005 р. становили: за всіма кодами програмної класифікації – 956.285 млн. грн. (+ 34% до 2004 р.), видатки за кодами 6541030 (фундаментальні дослідження) і 6541040 (прикладні розробки) сумарно складали – 720.674 млн.грн. (+38%).

Необхідно зазначити, що всі видатки, передбачені для Академії у Державному бюджеті на 2005 р., профінансовані у повному обсязі.

Фонд оплати праці у минулому році становив 482 млн.грн. (+ 43,9%), а разом із спецфондом - 558,8 млн.грн. (+40%).

Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників НАН України збільшувались за 2005 рік чотири рази: з 1 січня – на 10,5%; з 1 квітня – на 10,7%; з 1 липня – на 6,9%; з 1 вересня – на 7,1%.

У 2005 р. середня заробітна плата в наукових установах НАН України за рахунок видатків загального фонду становила 1012 грн., а разом із спецфондом - 1152 грн. Середньомісячна зарплата наукових працівників (дослідників) складала 1784 грн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У минулому році завершено довгу боротьбу профспілки за реалізацію однієї із задач, поставлених останнім з’їздом профспілки – отримання доплати до посадових окладів за наукові ступені і вчені звання. Постанова Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 р. № 86 розблокувала цю проблему і тепер все залежить від наявного фонду оплати праці.

Окремою сторінкою діяльності Президії ЦК профспілки стало питання, пов’язане з оплатою праці у бюджетній сфері. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.05 р. № 790 для працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з 1 вересня 2005 року запроваджено оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки (ЄТС) розрядів і коефіцієнтів, дія якої поширювалась і на бюджетні установи і організації НАН України.

Проаналізувавши постанову, Президія НАН України і ЦК профспілки прийшли до однозначного висновку, що введення ЄТС призвело б до погіршення умов оплати праці практично всіх категорій працівників. Посадові оклади наукових працівників за ЄТС повинні були зберігалися оклади, які діяли станом на 1 вересня.

По-перше, це стосувалося лише працюючих співробітників, а не тих, хто приходив би в академічні установи пізніше, що призводило б до необґрунтованих диспропорцій.

І, по-друге, у разі переміщення із займаної посади навіть на більш високу, працівник теж втрачав би певний відсоток окладу.

Враховуючи викладене, НАН України 20 вересня спільним листом за підписом президента Академії і голови профспілки звернулася до Кабінету Міністрів з обґрунтуванням необхідності виключення Академії зі сфери дії ЄТС шляхом внесення змін до урядових постанов.

На виконання відповідного доручення Міністерство праці та соціальної політики спільно з Академією підготувало проект постанови Кабінету Міністрів. Розуміючи всю важливість цього документу, а також жорстке обмеження у часі, Президія НАН і ЦК профспілки постійно супроводжували процес його погодження міністерствами (особливо неприємна ситуація виникла, коли Міністерство юстиції підготувало негативний висновок за результатами правової експертизи проекту постанови. Довелося вживати енергійних і екстрених заходів, щоб отримати бажаний результат), проходження на Урядовому комітеті і, нарешті, розгляд і прийняття постанови на засіданні Кабінету Міністрів України 21 грудня 2005 року.

Таким чином, завдяки наполегливим зусиллям нам вдалося відстояти право на окремий галузевий підхід в оплаті праці поза сферою дії ЄТС. Посадові оклади (ставки заробітної плати) для працівників бюджетних установ НАН України будуть змінюватись пропорційно підвищенню розміру мінімальної заробітної плати.

Необхідно зазначити, що у ході роботи над постановою ЦК профспілки тісно співпрацював з Мінпраці (зокрема міністром І.Я.Саханем і заступником міністра Н.І.Івановою, зав. відділом А.М.Литвин і головним спеціалістом Н.С.Середою), Мінфіном (заст. міністра В.М.Матвійчуком), Віце-прем'єр-міністром України В.А.Кириленком.

Разом з тим, ми розуміємо, що постанова – лише крок, нехай і дуже важливий, для подальшого вдосконалення і підвищення оплати праці у НАН України як для науковців, згідно з законодавчо визначеними гарантіями, так і для інженерно-технічних працівників, спеціалістів і службовців.

Значний обсяг роботи, як завжди, було виконано для формування бюджету Академії на 2006 р.

Ще влітку 2005 р. відповідно до визначеної процедури і у встановлені терміни НАН України подала свій бюджетний запит на наступний рік до Мінекономіки і Мінфіну, обґрунтовуючи збільшення видатків по загальному фонду.

У проекті Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік”, поданому Кабінетом Міністрів до Верховної Ради України на перше читання, видатки за всіма кодами програмної класифікації становили 1070 млн.грн., або на 114 млн.грн. більше, ніж у бюджеті 2005 р. У ході бюджетного процесу Президія НАН України і ЦК профспілки активно працювали з Комітетами Верховної Ради з питань науки і освіти та з питань бюджету, Мінфіном, подаючи свої зауваження і пропозиції, спрямовані на збільшення видатків.

Результатом цих зусиль стали 126 млн.грн., які вдалося додати до першого варіанту проекту Закону. Таким чином, загальний фонд НАН України на 2006 р. становить 1196,7 млн.грн., що на 25,1% більше, ніж у 2005 р. У тому числі: видатки за кодом 6541030 „Фундаментальні дослідження наукових установ” зросли на 27%, а за кодом 6541040 „Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки” – на 16% (сумарно ці два коди зросли порівняно з попереднім роком на 24%). Отже, якщо об’єктивно оцінювати бюджет Академії на 2006 р., то можна констатувати, що він хоч і не ідеальний, але далеко не гірший варіант, враховуючи запеклу боротьбу різних лобістських груп за бюджетний пиріг.

Бюджет Академії, зокрема, дозволить збільшити фонд оплати праці у 2006 р. у обсягах, які корелюються з коефіцієнтами підвищення розмірів мінімальної заробітної плати.

З соціальних аспектів бюджету варто зазначити, що у два рази, порівняно з першим варіантом закону, вдалося збільшити видатки на забезпечення житлом вчених (хоча ЦК профспілки пропонував виділити 20 млн.грн.). На жаль, не вдалося реалізувати ще одну пропозицію ЦК профспілки щодо виділення 5 млн.грн. на фінансову підтримку оздоровчих закладів НАН України.

Після відповідної роботи у секціях та відділеннях наук Постановою Президії НАН України за погодженням з ЦК профспілки проведений розподіл обсягів фінансування з Державного бюджету між науковими установами.

У звітному періоді ЦК профспілки опрацьовував і надавав свої зауваження і пропозиції до проектів 14 законів та інших нормативно-правових актів, які отримував від Кабінету Міністрів, міністерств і відомств, Комітетів Верховної Ради України.

У минулому році розпочалася підготовча робота по укладенню нової галузевої Угоди на 2006-2007 роки. З об’єктивних причин (невизначеність щодо оплати праці у НАН України у зв’язку з ЄТС) ми не могли форсувати переговорний процес. Проте зараз, маючи постанову Кабінету Міністрів від 21 грудня 2005 р. № 1244, робота над Угодою вступила у завершальну фазу.

ІІІ. Охорона праці.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*622 А. С. ТОРОСОВ, М. М. ГЛЄБОВ* ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЛІСИСТОСТІ Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Розглянуто основні принципи формування оптимальної лісистості в сучасних умовах. Їх дотримання забезпечить ефективне використання земельних ресурсів, підвищення продуктивності, стійкості, посилення еколого-захисних функцій, покращення...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ Методичний посібник до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 0502 – Менеджмент 8.050201 – Менеджмент організацій Одеса УДК 339.5 План НМВ 2009 р. Укладачі: Жуковська Л.Е., Козак В.І, Аветисян К.П. Менеджмент організацій: методичний посібник. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (49)-2012 культуры личности, а также рассмотрены факторы, функции, проблемы исследования информационной культуры. Ключевые слова: культура, информационная культура, функции, факторы, этап, общество, информационная взаимосвязь. The role of information culture at the present stage is defined in the article, the concept of culture, information culture, information culture of personality, the factors, the functions, the problems of research...»

«Аналітично-дорадчий Представництво центр ПРООН Європейської Координаційна Комісії в Україні рада з питань аграрної політики Сьогодні, 13лютого 2007 р., у випуску: АГРО-ПРЕС–ДАЙДЖЕСТ • Віктор Ющенко розпорядився затвердити Стратегію національної безпеки України • Президент зустрівся з виконавчим директором «Каргілл Європа» Дейвом Роджерсом • Відбулася нарада щодо законодавчого забезпечення впровадження альтернативних видів палива • МінАП обіцяє аграріям почати компенсувати вартість міндобрив до...»

«ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ КРЕМЕНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ Матеріали міжнародної конференції молодих учених 11-15 серпня 2009 року Кременець Тернопіль – 2009 УДК 5 ББК Е5 А 4 Редакційна колегія: чл.-кор. НАН України, д.б.н. Є.Л. Кордюм, к.б.н. М.П. Придюк, к.б.н. О.В. Герасимова, к.б.н. О.М. Оптасюк, Л.В. Зав’ялова, к.б.н. І.А. Коротченко, к.б.н. Т.В. Фіцайло,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор проф._ Ф.В. Козак 2011 ПРОГРАМА фахових вступних випробувань на навчання за ОПП спеціаліста спеціальності 7.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність на базі ОКР бакалавра за напрямом 6.020100 – Культура м. Івано-Франківськ Програма призначена для вступних випробувань бакалаврів на навчання за...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (46) 2011 УДК 37.037-057.067/37.011.3 СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАХОДІВ, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ В.О. Сутула У статті представлено теоретичне обґрунтування технології реалізації діяльнісного підходу в системі фізичного виховання школярів. Ключові слова: фізична культура особистості, організаційнопедагогічна система, навчальний модуль, здоров'я, формування...»

«8/D/E/Olia/Nikitin/27955 21.06.02 Володимир Нікітін, доктор культурології, консультант МЦПД Якісна освіта. Проблеми рівного доступу У №№ 38—39 за 2001 р. “ДШ” ми розпочали друкувати матеріали аналітичних досліджень, здійснених у рамках проекту МФ “Відродження” “Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти”. Продовжуємо тему розмови статтею, в якій розглядаються проблеми рівного та справедливого доступу до якісної освіти. Метою дослідження в рамках проекту МФ “Відродження”...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Головне управління статистики у Львівській області Соціальні індикатори рівня життя населення статистичний збірник Львів Головне управління статистики у Львівській області За редакцією С. О. Матковського Відповідальна за випуск Н. І. Мироненко Комп’ютерна верстка: О. Л. Перестюк Обкладинка: Б. М. Сікотовський У збірнику наведено показники – індикатори, що характеризують рівень життя населення Львівщини: інформація щодо видатків на соціальну сферу,...»

««ЗатверджуІо» Директор наук {бібліотеки НаУКМА ПОЛО1КЕНН51 нро від;~іл рідІ(іспих книг та руІ,онисів наукової бібліотеки Націонал І ного університету «Ки ево-Могил янська аІ(адемія» l.ЗАГАЛЬНJ ПОЛО )КЕ І-ІНЯ 1.1. В ідліл рілкісних книг та рукописів наукової бібліотеки Національного університету «Кисво-МоrиJІянська ака; tсмія» створений у nідповідності до паказу Міністсрства освіти і науки, молоді і спорту України «Гlро затвср; tжс нrІя Тиноної структури та тиІrових ІІІтатвих нормативів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»