WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«_Педагогічні науки_ зайчиком. Перед дитиною-зайчиком постає проблемне завдання: у кого, чи у що необхідно перетворитися, щоб бути сильнішим за зайця. Наприклад, у мисливця, і тоді вже ...»

-- [ Страница 2 ] --

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що на сьогоднішній день відсутні повномасштабні експериментальні дослідження, спрямовані на вивчення етнокультурної компетентності дітей дошкільного віку. Тому спираючись на праці зарубіжних та вітчизняних психологів (Г. Бреслав, О. Кононко, М. Пірен, В. Хотинець та інші), присвячені розкриттю психологічних особливостей дошкільників, особливо ментальних, закономірностей розвитку мотиваційно-ціннісної, когнітивної їх сфери; доробки педагогів (В. Бойко, О. Вишневський, І. Газіна, О. Лещенко, М. Стельмахович, В. Якубенко та інші), у яких визначено зміст національного виховання дітей, та роботи, присвячені _________________Випуск 16________________

_____________Педагогічні науки_____________

розкриттю дефініції "компетентність" (Н. Арзамасцева, А. Маркова, М. Розін Ю. Стрельніков, С. Федорова та інші), ми зробили спробу тлумачення явища етнокультурної компетентності старших дошкільників.

Отже, етнокультурна компетентність дошкільників – це інтегративне утворення особистості дитини, що включає мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний та оцінний компоненти.

Мотиваційно-ціннісний компонент містить мотиваційну сферу особистості, що характеризується сукупністю соціальних настанов, ціннісних орієнтацій, інтересів, які утворюють грунтовну основу мотивів, тобто все те, що включає поняття спрямованості особистості (Л. Карпова та інші). Мотиваційна сфера особистості старшого дошкільника передбачає стійку етнокультурну спрямованість його інтересів і потреб, яка виражається в усвідомленні суспільної значущості власної діяльності, позитивному ставленні до дітей – представників іншої національності та їх культурних надбань.

Когнітивний компонент етнокультурної компетентності – це сукупність знань дошкільників про етнічну культуру свого етносу та етнокультурні традиції дітей – друзів, сусідів – представників національних спільнот. Це знання про народну символіку, свята, побут, звичаї, обряди, пісенне, музичне, хореографічне мистецтво, традиційні страви, усну народну творчість тощо.

Діяльнісний компонент етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку охоплює вміння мирно, доброзичливо спілкуватися та взаємодіяти з дітьми – представниками іноетнічного населення.

Нарешті оцінний компонент етнокультурної компетентності передбачає наявність оцінних суджень у дітей щодо власної поведінки (позитивної чи негативної) стосовно представників інших національностей.

Актуальність означеної проблеми спонукає до більш детального вивчення процесу формування етнокультурної компетентності дітей в умовах дошкільних навчальних закладів поліетнічного регіону України. Одним з таких регіонів є Північне Приазов’я (Донецька і Запорізька області). Тут мешкає понад 50% представників різних національностей.

Експериментальні дані дослідження, проведеного у цьому регіоні, показали, що ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з культурними традиціями етнічних груп українського Північного Приазов’я в практиці роботи дитячих садків здійснюється епізодично і в обмеженому обсязі, що, перш за все, зумовлено відсутністю узагальнених методичних рекомендацій, необізнаністю вихователів з цієї проблеми. Однак бесіди та анкетування вихователів показали бажання одержати відповідну інформацію, незадоволення тим, що у навчальному педагогічному закладі, де вони вчилися, не було спеціальних предметів. Поряд із цим переважна більшість батьків (73,4%) виявила інтерес до етнокультурної роботи з їх дітьми. Шести-семирічні представники болгарського, грецького, німецького та українського населення Північного Приазов’я недостатньо обізнані з народними святами, звичаями, обрядами, побутовими традиціями етнічних груп цього регіону, але виказують допитливість до народного фольклору, ігор народів України.

Результати дослідження підтверджують доцільність проведення етнокультурної роботи з дітьми дошкільного віку. Однак, слід зауважити, що методика формування етнокультурної компетентності у дітей дошкільного віку до сьогодні ще не розроблена. Проте нами напрацьовано деякий теоретикопрактичний матеріал у цьому аспекті.

Отже, ми вважаємо, що оптимальними шляхами формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку є: проведення з дітьми низки бесід, метою яких є формування мотиваційноціннісної сфери дошкільника; впровадження у навчально-виховний процес дитячого садка програми етнокультурного виховання дітей дошкільного віку, спрямованої на формування когнітивного компонента; організація рольових ігор, у яких можна простежити ставлення дітей до своїх ровесників – представників різних національних груп, та проаналізувати їх оцінні судження щодо власної поведінки;

консультації батьків щодо етнокультурної просвіти, виховання етнічної толерантності тощо; тісна співпраця вихователів з музичним керівником та хореографом дошкільного навчального закладу з метою створення добірок пісень, танців різних народів світ у цілому та народів Північного Приазов’я зокрема;

влаштування творчих зустрічей з представниками освітньо-культурних центрів національних меншин Північного Приазов’я; організація екскурсій до краєзнавчих, художніх музеїв регіону; проведення театралізованих культурно-виховних заходів, пов’язаних зі святкуванням свят народного календаря українців та інших етнічних груп Північного Приазов’я; проведення семінарів-практикумів для вихователів з метою їх ознайомлення з ужитковим мистецтвом національних груп Північного Приазов’я.

Наведемо зразок програми етнокультурного виховання дітей дошкільного віку (на прикладі етнокультурних традицій національних меншин українського Північного Приазов’я: болгар, греків, німців) [2]. Цілі програми: 1) знайомити дітей з побутом і культурними надбаннями національних меншин, що компактно проживають в українському Північному Приазов’ї; 2) виховувати у дошкільників інтерес і повагу до людей інших національностей та їх етнокультурних традицій; 3) формувати у дітей 144 _________________Випуск 16________________

_____________Педагогічні науки_____________

почуття любові до рідної землі, її історії, до села чи міста, де вони народилися і зростають, де живуть і працюють їхні рідні, земляки.

До структури програми входять такі підрозділи: "У колі друзів", "Символіка національних меншин Північного Приазов’я", "Оселя національних меншин Північного Приазов’я", "Народне вбрання національних меншин Північного Приазов’я", "Традиційні страви національних меншин Північного Приазов’я", "Родинні свята національних меншин Північного Приазов’я", "Народні свята національних меншин Північного Приазов’я".

Розділ "У колі друзів" передбачає вивчення таких тем: "Національне розмаїття українського Північного Приазов’я", "Історія заселення північного узбережжя Азовського моря іноземними колоністами". Використовуючи історичні факти, можна організувати розваги для дітей чи інсценування.

Цей матеріал можна застосовувати і на заняттях з ознайомлення дошкільників з навколишнім світом.

Вивчаючи розділ "Символіка національних меншин Північного Приазов’я", необхідно опрацювати такі теми: "Державні символи (герб, прапор, гімн)", "Обрядова символіка: болгарська (хліб піта, прапоріца, червона хустина, обереги тощо), грецька (арту, сіль, амулети тощо), німецька (пасхальний заєць та яйця, вогонь, зірка, гілочка вишні тощо)".

З національною символікою етнічних груп Північного Приазов’я слід знайомити старших дошкільників на заняттях з українського народознавства. Ознайомлюючи з національними символами України, можна сформувати уявлення дітей про гімн, прапор та герб національних меншин, що компактно проживають в українському Північному Приазов’ї. З обрядовою символікою національних меншин означеного регіону варто знайомити на заняттях, присвячених родинним і народним святам болгар, греків, німців тощо.

Тема "Національний інтер’єр типового будинку іноземних переселенців: предмети домашнього вжитку, меблі, посуд, хатнє убранство, знаряддя праці" входить до розділу "Оселя національних меншин Північного Приазов’я". Ознайомленню дошкільників з характером поселень національних меншин українського Північного Приазов’я, забудовою дворів, житла та домашнім інтер’єром слід присвятити 3заняття (оселі кожної етнічної групи – окреме заняття).

Розділ "Народне вбрання національних меншин Північного Приазов’я" містить тему "Жіноче та чоловіче вбрання греків, болгар та німців: домінуючі кольори, тканини, візерунки, прикраси".

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Старших дошкільників потрібно знайомити з народним костюмом національних меншин українського Північного Приазов’я, демонструючи натуральні моделі одягу (дитячі, жіночі, чоловічі). Для цього можна вдягти дітей, працівників дитячого садка, батьків або представників національних меншин регіону, яких запрошують на заняття як гостей, у відповідних національних костюмах. Також доцільно показати альбом народного одягу болгар, греків, німців тощо чи відвідати краєзнавчий музей.

Теми "Болгарська народна кухня: баніца, яєшня, чурба, бринза, кашкавал, ушмер, затерка, пупара, шупла, піта, зелінік тощо", "Грецька народна кухня: ар’ян, чичир’я, хаурма, арнан, бекмез тощо", "Німецька народна кухня: шинка, бутерброд, путенбратен, рибні салати, тістечка тощо" включено до розділу "Традиційні страви національних меншин Північного Приазов’я".

Знайомити старших дошкільників з болгарською, грецькою та німецькою кухнею можна у повсякденному житті, під час сніданку та обіду, у процесі сюжетно-рольових ігор, ігор-драматизацій, під час проведення спеціальних бесід, різних релігійних свят і обрядів.

Розділ "Родинні свята національних меншин Північного Приазов’я" передбачає вивчення таких тем: "Народження дитини", "Хрестини", "Ім’янаречення", "Весілля", "Роль хрещених батьків у обрядових дійствах". З родинними святами й обрядами національних меншин українського Північного Приазов’я варто знайомити дошкільників на заняттях з українського народознавства, порівнюючи процес купання, хрестин, весілля в українців, болгар, греків та німців, або на спеціально організованих заняттях.

Доцільно запрошувати на такі заняття представників національних меншин як гостей.

Вивчаючи теми "Свята болгарського народного календаря: Нова година, Юрана, Іванів день, День баби Марти, Пасха, Георгіїв день, Лазара, Спас, Різдво тощо", "Свята грецького народного календаря:

Новий рік, Пасха, Ай-ян, Панаїр, Арту, Різдво тощо", "Свята німецького народного календаря:

Сільвестер, Керлінг, Вознесіння зірки, Свято трьох королів, Масляна, Пасха, Свято травневого дерева, День Йохана, Ніколаустаг, Адвент, Різдво тощо", включені до розділу "Народні свята національних меншин Північного Приазов’я", з народними святами національних меншин Північного Приазов’я доцільно знайомити старших дошкільників, влаштовуючи свято або дозвілля. Корисно при цьому заохочувати дітей до виготовлення декорацій, костюмів. Можна провести попередню бесіду, зацікавлюючи та заохочуючи дошкільників до участі у святі чи розвазі.

Висновки. Ми вважаємо, що впровадження програми етнокультурного виховання дітей дошкільного віку у педагогічний процес дошкільного навчального закладу сприятиме усвідомленню дітьми того, що світ, у якому ми живемо, не одноманітний, у ньому мають місце етнічні, соціальні, релігійні відмінності; формуванню системи знань про людей іншої національності, іншого _________________Випуск 16________________

_____________Педагогічні науки_____________

віросповідання, іншої культури; прищепленню високої культури міжнаціональних відносин, міжетнічного спілкування.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Подальшого вивчення потребує експериментальна перевірка шляхів формування етнокультурної компетентності дошкільників в умовах поліетнічного середовища дошкільного навчального закладу.

Література

1. Бахутіна О. Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / О. Г. Бахутіна. – К., 1999. – 18 с.

2. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах поліетнічного середовища : навчальний посібник. – Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, ЛТД", 2007. – 168 с.

3. Закон України про дошкільну освіту // Дошкільне виховання. – 1999. – № 2. – С. 3–8.

4. Заслуженюк В. С. Формування в школярів культури міжнаціонального спілкування / В. С. Заслуженюк, В. В. Присакар // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 1. – С. 14–18.

5. Ігнатенко П. Р. Виховання громадянина: психолого-педагогічний та народознавчий аспекти : навч.методичн. посібник / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, Л. В. Крицька. – К. : ІЗМН, 1997. – 252 с.

6. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-методичн. посібник / за ред.

О. Л. Кононко. – К. : Ред. жур. "Дошкільне виховання", 2003. – 243 с.

7. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. – 2000. – 9 серпня. – С. 4–6.

8. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С. 3–8.

9. Кукушин В. С. Этнопедагогика и этнопсихология / В. С. Кукушин, Л. Д. Столяренко. – Ростов-наДону : Феникс, 2000. – С. 99–102.

10. Освіта України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – 472 с.

11. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – К. : ІЗМН, 1997. – 232 с.

12. Українське народознавство: Мій рідний край, моя земля / уклад. А. М. Богуш, Г. І. Григоренко, В. О. Інжестойкова та ін. – Запоріжжя : Просвіта, 1993. – 79 с.

Резюме На основе анализа основных нормативно-законодательных документов определен поликультурный аспект воспитания детей дошкольного возраста в современных социокультурных условиях, раскрыты оптимальные пути формирования этнокультурной компетентности дошкольников.

Ключевые слова: этнокультурное воспитание, этнокультурная компетентность дошкольников.

Summary On the base of legislative documents there have been defined the polycultural aspects of children under school age education in modern sociocultural terms.

The ways of forming of ethnocultural competence of children under school age have been opened.

Key words: ethnocultural competence of children, ethnocultural education.

УДК 37.037: 372 М. Є. Мішечкіна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОРОСЛИХ НА ВИХОВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ ДІТЕЙ

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУPages:     | 1 || 3 |
 
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Головне управління статистики у Львівській області Соціальні індикатори рівня життя населення статистичний збірник Львів Головне управління статистики у Львівській області За редакцією С. І. Зимовіної Відповідальна за випуск О. А. Голод Комп’ютерна верстка: О. Л. Перестюк Обкладинка: Б. М. Сікотовський У збірнику наведено показники–індикатори, що характеризують рівень життя населення Львівщини: інформація щодо видатків на соціальну сферу, демографічної...»

«Мистецтвознавство СУЛІМ Р. А. ДИТЯЧІ ОПЕРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА ТА ЇХ СЦЕНІЧНА ДОЛЯ У сучасній культурі склалась особлива царина композиторської творчості, присвячена дітям. Зокрема, значного розвитку набули музично-театральні жанри – серед яких – опери, балети, музичні казки, мюзикли, музика до дитячих спектаклів тощо. Велику роль у започаткуванні цього напряму відіграв видатний український композитор Микола Лисенко (1842–1912), який став творцем дитячої опери – першої не лише в українській музиці,...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 48 УДК 37.013.73 О.В. КРАСНІКОВА (Начальник управління вищої освіти і науки, молодіжної та сімейної політики) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим oksana_vk@mail.ru СВОБОДА ПРОТИ РІВНОСТІ: ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ КОЛІЗІЙ ТА УЗГОДЖЕННЯ ТЕОРІЇ З ОСВІТНЬОЮ ПРАКТИКОЮ Гуманізація освітньої сфери набуває реальних ознак лише у результаті ґрунтовної рефлексії щодо фундаментальних проблемних аспектів, серед яких...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«Розділ 2. Оздоровча фізична культура та фізична реабілітація Розділ 2. Оздоровча фізична культура та фізична реабілітація УДК 37.015.311-053.4 А. І. Альошина©– кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації Волинського національного університету імені Лесі Українки. І. О. Бичук – асистент кафедри фізичної реабілітації Волинського національного університету імені Лесі Українки Обґрунтування технології профілактики плоскостопості в дітей старшого дошкільного...»

«Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека КРАЄЗНАВЧА КНИГА ХАРКІВЩИНИ Анотований каталог видань Харків ХОУНБ 2011 ББК 91.11 (4 Укр – 4 Хар) К 53 Краєзнавча книга Харківщини 2008 [Текст] : анотований каталог видань / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Х. : ХОУНБ, 2011. – 26 ? с. : ілюстр. Анотований каталог інформує читачів про...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ імені М. Т. РИЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА імені О. О. ПОТЕБНІ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СЛАВІСТІВ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ 1150-річчя створення слов’янської азбуки просвітителями Кирилом і Мефодієм ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ДО ДНЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Заїка В.К. Ріст сосни звичайної в умовах радіаційного опромінення// Наук. вісник: Лісівницькі дослідження в Україні (VI-і Погребняківські читання). – Львів: УкрДЛТУ. – 2000, вип. 10.4. – С. 25-30.2. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. К.: Урожай, 1987. С. 166-172.3. www.kmu.gov.ua Допустимі рівні вмісту 137Cs та 90Sr в деревній продукції лісового господарства (станом на 12.12.2006 р.). 4....»

«Інформаційно-консультативний жіночий центр ПОГОВОРИМО ПРО МАЙБУТНЄ Київ Інформаційно-консультативний жіночий центр ПОГОВОРИМО ПРО МАЙБУТНЄ Київ Поговоримо про майбутнє / Олена Суслова. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 48 с. Видання надруковано за фінансової підтримки МБФ «Український жіночий фонд». Ця брошура – довірча розмова з небайдужою молоддю, яка прагне щасливого майбутнього і бажає докласти власних зусиль для його побудови вже сьогодні на засадах рівності, толерантності, любові....»

«Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН” ЗБІРНИК Н А У К О В И Х П РА Ц Ь НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “І Н С Т И Т У Т З Е М Л Е Р О Б С Т В А УААН” ВИПУСК 3 Київ Випуск 3, Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” – К.: ВД “ЕКМО”, 2010. – Вип. 3. – 260 с. У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»