WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«УДК 332.15:771 М.І. Мельник Роль метрополізації в організації економічного простору: функціональний аспект Розглядаються особливості метрополізації як домінантної тенденції організації ...»

-- [ Страница 3 ] --

12. Підгрушний Г. Міста-метрополіси як новітня форма територіальної організації суспільства / Г. Підгрушний, О. Денисенко // Досвід та перспективи розвитку міст України : [зб. наук. праць]. – 2010. – № 18. – С. 65–78. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/dprmu/2010_18/6_PidDen.pdf.

Мельник М.И. Роль метрополизации в организации экономического пространства: функциональный аспект.

Рассматриваются особенности метрополизации как доминантной тенденции организации экономического пространства. Показанная зависимость развития близлежащей территории от уровня развития главных городов-метрополий, сложности и разнообразия их функционального статуса. Осуществлен обзор существующих концептуальных принципов определения региональных метрополий и усовершенствованы подходы к классификации их метрополийных функций.

Ключевые слова: метрополизация, город-метрополия, агломерация, урбанизация, региональная метрополия, метрополийное пространство, метрополийные функции.

Melnyk M.I. Metropolization role in the organization of economic space: functional aspect.

Metropolitan features as the dominant trend of economic space are considered.

Dependence of the surrounding area from the level of the major metropolitan cities, the complexity and diversity of their functional status is shown. Review of existing conceptual bases determination of regional metropolises and improved approaches to the classification of metropoliynyh functions are implemented.

Key words: metropolisation, city-metropolis, metropolitan area, urbanization, regional metropolis, metropolitan space, metropolitan function.

14 ISSN 2071-4653 Соц.-ек.проблеми сучас.періоду України, 2013, Вип. 2(100)Pages:     | 1 | 2 ||
 
Похожие работы:

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ освітньої тактики формування культури учіння як результату цілеспрямованих та взаємопов’язаних дій учителя й учнів на матеріалі відповідного підручника. ЛІТЕРАТУРА 1. Андриевская В. В. О психологических основах преподавания иностранного языка в 4 классе общеобразовательной школы / В. В. Андриевская // Иностранные языки в школе. – 1981. – № 4. – С. 50–53. 2. Гальскова Н. Д. Теоретические основы образовательной политики в области подготовки учащихся по иностранным языкам:...»

«Запорізька обласна державна адміністрація Ф21-КА ІНФОРМАЦІЯ про вхідні документи за період з 25.06.13 по 27.06.13 № Джерело інформації Вид документа, короткий зміст Тип, Форма зберігання Номер, дата Тематика з/п (адресат) (ключові слова) носій інформації документа адресата номер та дата ОДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Верховна Рада України 1 № 05195/08-01 №242-VIІ Закон України Фінансування, затвердження і паперовий паперова Про внесення змін до Бюджетного кодексу України виконання бюджету,...»

«Дидактика, методика і технології навчання УДК 377:001.195+378.147.88 Андрій Литвин ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Світові тенденції ринку праці та перспективи розвитку економіки України зумовлюють зростання потреби у фахівцях нижчої ланки для обслуговування високотехнологічних виробництв, зміну їхніх функцій, підвищення вимог до компетентності, професійної майстерності, технологічної культури та продуктивності праці. Це ставить перед...»

«Ярмарок «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади», VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу: Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві» 21-22 травня 2012 року Український дім, Національна парламентська бібліотека України 21 ТРАВНЯ (понеділок) 8:00-10:00 Реєстрація учасників ярмарку 10:00-11:00 Урочисте відкриття, вітальні слова: Тимофій Кохан, заступник Міністра культури України Джон Ф. Теффт, Посол США в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»