WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«European Credit Transfer System ECTS - Інформаційний пакет 2005/2006 Спеціальність „Музична педагогіка і виховання” Спеціалізація „Українознавство” Ч Е РН ІВ Ц І, 2 005 Зміст ЗАГАЛЬНИЙ ...»

-- [ Страница 1 ] --

М ІН ІС Т Е РСТ ВО ОСВІТИ І НАУКИ УК РА ЇНИ

Ч Е РН ІВ Е ЦЬ КИ Й НАЦІОНА ЛЬНИЙ УН ІВ ЕРСИ Т ЕТ ІМ ЕН І Ю Р ІЯ Ф ЕДЬК ОВИ ЧА

П Е ДАГ ОГ ІЧ Н И Й ФАКУЛЬТЕТ

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2005/2006

Спеціальність

„Музична педагогіка і виховання”

Спеціалізація „Українознавство”

Ч Е РН ІВ Ц І, 2 005

Зміст

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 5

Структура та організація факультету 5 Адреса 5 Контактні телефони 5 Деканат педагогічного факультету 5 Методичний кабінет 5 Заочне відділення 5 Кафедри 5 Кафедра загальної і соціальної педагогіки 5 Кафедра педагогіки і методики початкового навчання 6 Кафедра психології 6 Кафедра музики 7 Кафедра фізичної культури і валеології 7 Кафедра фізичного виховання 8 Кафедра медичної підготовки 8 Кабінет педагогічної майстерності викладачів 9 Психологічна лабораторія 9 Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на педагогічному факультеті 9 Біологічний 9 Географічний 9 Економічний 9 Іноземних мов 9 Історії, політології та міжнародних відносин 9 Прикладної математики 9 Фізичний Філологічний

–  –  –

Загальний опис Структура та організація факультету Адреса 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, педагогічний факультет Контактні телефони (03722) 3 – 52 – 80;

(0372) 58 – 48 – 67;

(0372) 58 – 47 – 82.

–  –  –

Координатор від факультету та його заступники Координатор кандидат педагогічних наук, доцент Федірчик Тетяна Дмитрівна Адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Телефон: (03722) 3-52-80; (0372) 51-67-95 Години прийому: щодня з 12.00 до 17.00, крім суботи і неділі Заступники кандидат психологічних наук, доцент Гуцуляк Наталя Михайлівна Адреса : м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Телефон: (03722) 3-52-80; (0372) 51-67-95 асистент Нємкова Євгенія Валеріївна Адреса : м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Телефон: (03722)3-52-80; (03722) 58-47-82 Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Спеціальність „Соціальна педагогіка. Практична психологія.”

• ступінь бакалавра – 4 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Початкове навчання”, спеціалізація „Образотворче мистецтво”

• ступінь бакалавра – 4 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Початкове навчання”, спеціалізація „Іноземна мова”

• ступінь бакалавра – 4 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Психологія”, спеціалізація „Соціальна психологія”

• ступінь бакалавра – 4 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік.

Спеціальність „Музична педагогіка і виховання”, спеціалізація „Українознавство”

• ступінь бакалавра – 2 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура”, спеціалізація „Методика спортивно-масової роботи, туристична робота”

• ступінь бакалавра – 4 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Початкове навчання”, спеціалізація „Українознавство”

• ступінь бакалавра – 2 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Дошкільна педагогіка”, спеціалізація „Практична психологія”

• ступінь бакалавра – 2 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Умови для навчання Підготовка фахівців за вищезазначеними спеціальностями забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.

Педагогічний факультет ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними спеціальністями, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями.

Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:

• Навчальні аудиторії відповідно до кожної спеціальності.

• Комп’ютерний клас.

• Психологічна лабораторія.

• Кабінет педагогічної майстерності.

• Методичний кабінет.

Спортивний комплекс, який включає два ігрових спортивних зали, тенісний зал, зали стрільби з лука, аеробіки, атлетизму, боротьби, плавальний басейн, стрілецький тир, відкриті спортивні майданчики.

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами.

Для виконання курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та матеріально-технічна база навчально-освітніх закладах області (загальні навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні заклади, міський центр практичної психології й соціальної роботи, обласні та районні центри соціального захисту сім’ї та молоді, районні та міські методичні центри освіти), обласний стадіон „Буковина”, матеріально-технічна база Чернівецького педагогічного коледжу, закритий плавальний басейн ЗОШ № 27, клінічна база дитячої міської лікарні (кабінети лікувальної фізичної культури, водяний та кульковий лікувальні плавальні басейни, кабінет фітотерапії, кабінети масажу).

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекціїдиспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, конференції, КВН тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування психолого-педагогічних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик практик: виховну, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, волонтерську, профілактичну, дозвільнєву, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсову, кваліфікаційну, дипломну (магістерську) роботи.

Практика проводиться у навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних та дипломних досліджень.

Ступенева структура Спеціальність „Музична педагогіка і виховання” Спеціалізація „Українознавство” Дана спеціальність створювалась з метою підготовки фахівців до роботи вчителями музики та українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах, гімназіях, ліцеях та інших середніх спеціальних навчальних закладах, викладачами музичних дисциплін у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, концертмейстерами, керівниками хорів і ансамблів пісні і танцю, сольними музикантами-виконавцями (вокалістами та інструменталістами), організаторами культурно-мистецьких заходів, художніми керівниками культурно-просвітницької діяльності, здійснювати наукову роботу в галузях мистецтвознавства та музичної педагогіки, а також для сприяння розвитку музичної культури й духовного збагачення буковинського краю.

Програма підготовки включає в себе як теоретичні та практичні курси, так і певну кількість годин відведених на педагогічну практику в школах.

Спеціальність включає в себе 142 кредити, з них 117,75 кредитів на вивчення обов’язкових курсів та 24,25 кредитів, відведених на дисципліни самостійного вибору ЗНЗ і дисципліни за вільним вибором студента.

Бакалавр мистецтва.

Вчитель музики та українознавства.

Магістр мистецтва.

Спеціальність нараховує кредитів:

Освітньо- Всього кредитів кваліфікаційний Обов’язкові Вибіркові рівень дисципліни дисципліни Бакалаври 102,75 6 Спеціалісти 7,5 16,75 Магістри 7,5 1,5 Всього 117,75 24,25

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дисципліни Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни Актуальні проблеми історії України Шифр дисципліни 6.020200/01/1.01 Курс – 3; семестр – 6; всього годин 54; на тиждень 2 год.; л/с; 1,5 кредиту.

Обов’язкова Мета курсу: Ознайомити студентів із найголовнішими подіями української історії ХХ ст., з історією українського народу – як блискучими перемогами визволення, так і поразками; домагатися усвідомленого, міцного засвоєння ними програмового матеріалу, розуміння історичного процесу як закономірного та безперервного розвитку людської цивілізації; навчити студентів користуватися історичними джерелами та літературою, самостійно встановлювати причинно-наслідкові зв’язки при аналізі історичних подій, фактів, виробляти у них уміння використовувати історичний досвід для розв’язання сучасних завдань.

Для її досягнення вивчається прагнення українців до власного державотворення в 1917-1921 рр.;

зруйнування відродженої національної держави російською більшовицькою експансією в Україну;

розгортання визвольного руху наприкінці 20-х років, очоленого ПУН-ОУН; боротьба УПА проти гітлерівського фашизму та сталінського репресивного режиму; перемога над фашизмом;

дисидентський рух в Україні; об’єднання демократичних сил і спрямування їх проти існуючого режиму в кінці ХХ ст.; здобуття української незалежності та необхідність її зміцнення за умови національної злагоди.

На основі отримання теоретичних знань, неупередженого, об’єктивного викладу багатого фактичного матеріалу, в тому числі досі замовчуваного, з кожної теми послідовно здійснювати національно-патріотичне виховання студентів, вміло прищеплювати любов і гордість за свій народ, повагу до його мови, культури, історичних традицій Української держави.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К., 1999, 2002.

2. Нагаєвський І.Історія української держави ХХ століття. - К., 1993.

3. Новітня історія України (1990-2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв та ін. - К.,2000.

4. Україна в ХХ столітті (1900-2000): Збірн. докум. і матер. / Упорядн.: А.Г.Слюсаренко, В.І.

Гусєв та ін. - К.,2000.

Викладацький склад: Дутчак-Столащук Парасковія Василівна – кандидат історичних наук, доцент.

Методика викладання та методи навчання: лекції і групові семінари, індивідуальні консультації, дискусії.

Оцінювання: іспит усний.

КультурологіяШифр дисципліни – 6.020200/01/1.01

Філософія Шифр дисципліни – 6.020200/01/1.03 Курс – 3; семестр – 5; годин усього – 54; на тиждень – 2 год.; (л/сем.); кредитів – 1,5.

Обов’язкова Мета курсу: викласти загального розуміння філософії як специфічного світогляду; теоретичного осмислення досягнень загальнолюдського пізнання, досвіду й культури; методу пізнання; способу визначення сенсу життя.

У процесі вивчення курсу студенти вивчають наступні теми: Місце філософії у структурі світоглядного самовизначення людини. Предмет філософії, її функції та призначення. Людина (людство) як творець історії. Пізнання як спосіб духовного освоєння світу. Істина як мета пізнання.

Людина і космос у філософських ученнях Стародавнього світу. Людина і Бог у християнській філософії Середньовіччя. Людина як творець самої себе у філософії Відродження. Людина, природа, суспільство у філософії Нового часу тощо.

Результатом вивчення курсу „Філософія” є сформовані знання вміння студентів визначати місце філософії у структурі світоглядного освоєння світу й самовизначення людини, а також у системі вселюдської та національної культури; з’ясовувати роль та призначення філософії в житті людини і суспільства; самостійно мислити, відстоювати й формулювати світоглядну позицію.

Для вивчення курсу пропонуються такі джерела:

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. К., 1996.

2. Горський В.С. Історія української філософії. К., 1996.

3. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українців. К., 1994.

4. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. К., 1996.

Викладацький склад: Каралаш Наталія Георгіївна – доцент, кандидат філософських наук.

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарські завдання, індивідуальні консультації.

Оцінювання: іспит.

Українська мова Шифр дисципліни – 6.020200/01/1.04 Курс – 3, семестр – 5; годин – 54, на тиждень – 2 год. (л/с). 1,5 кредиту.

Обов’язкова Мета курсу: дати студентам якомога повнішу інформацію про сучасні документи (особисті й службові) – їх структуру, правила оформлення, призначення, зберігання, міру відповідальності автора або посадовця, до якого вони надходять, за їх якість і проходження у справі; навчити студентів етикету сучасного ділового спілкування з урахуванням традицій українців; переконати майбутнього спеціаліста, що його фаховий рівень визначається і загальним рівнем культури його мовлення: орфоепією, володінням нормами словозміни, виразною (логічною) інтонацією, умінням спілкуватися в різних ситуаціях із різними за рівнем знань і соціальним статусом людьми.

Основні завдання курсу: відкоригувати знання студентів у таких практичних аспектах української мови, як норми та виразові засоби усного й писемного ділового мовлення; систематизувати навички творення ділових паперів, у тому числі заповнення стандартних бланків; ознайомити з класифікацією документів, їх реквізитами; навчити культури усного та писемного ділового спілкування.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

1. Глущенко С.В. та ін. Сучасні ділові папери. –– К., 2002. –– 398 с.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. –– Вінниця, 2003. –– 472 с.

3. Ділова українська мова // За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці, 1996. – 276 с.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. - 480 с.

5. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс. –– К., 2003. –– 448 с.

Викладацький склад: Попович Н.М.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
 
Похожие работы:

«УДК 316.351:378(4):37.01(09)(477) О. В. Гапченко, викладач (Хмельницький національний університет) УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНООСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ XVI-XVII СТ. У статті досліджено місце і роль української інтелігенції у творенні єдиного європейського культурноосвітнього простору, в розвитку напрямків освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслено, що завдяки дотриманню українською інтелігенцією XVI-XVII ст....»

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УДК 371.487 А.О. Тіняков ГУМАНІСТИЧНІ РИСИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ Стаття присвячена проблемам виховання моральних якостей у спорті. Розкрито виховні аспекти діяльності тренера з баскетболу, що працює з юнаками в умовах спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Автор розкриває гуманістичні риси виховного процесу, в якому авторитарний тиск на юного спортсмена замінюється...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ХИЖКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ УДК 377.8:37.032:78.07(043.3) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО МУЗИКУВАННЯ У СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ УЧИЛИЩ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і туризму України, м. Київ. Науковий...»

«Гайдівські мандри у інші світи або Подорожуючи за кордон (посібник для лідера групи) Зміст 1. Типи міжнародних заходів у гайдингу 4 2. Планування поїздки 4 3. Приклад графіка планування 7 4. Лідер (-и) групи 8 5. Фандрейзинг 8 6. Подарунки/Сувеніри 8 7. Презентація своєї країни 9 8. Правила поведінки й створення команди 9 9. Підготовка речей та спорядження 10 10. Одяг 11 11. Повага до культури і традицій інших народів 11 12. Знання про свою культуру 12 13. Культурний шок 12 14. Здоров’я 13 15....»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2013. Випуск 11 ному самостійному і творчому підході до оволодіння новими знаннями, створити можливості для самореалізації та самовдосконалення. Список використаних джерел 1. Головінський І. Педагогічна психологія / І.Головінський. – К.: «Аконіт», 2003. – 288 с.2. Економічна і соціальна географія світу: навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С. Кузик, О. Шаблій, М. Книш. – Львів : Світ, 2005. –...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (56)-2013 УДК 37.037 ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІЛЕЙ СУЧАСНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ КОЛИШНІХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У СВІТЛІ ВИМОГ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З МОВНОЇ ОСВІТИ М. І. Тадеєва, Ю. П. Павлович У статті проведено аналіз трансформації цілей сучасної іншомовної освіти школярів у колишніх постсоціалістичних країнах Європи під впливом інтеграційних та глобалізаційних процесів. Виявлено зв'язок між формуванням цілей...»

«_Педагогічні науки_ Summary The article examined the factors affecting the development of the global environmental crisis. The processes that lead to environmental hazards and the principles of European strategy for biodiversity conservation. The role of environmental education not only in theoretical terms and through ecological tours, field practices, agricultural tourism. Environmental education should be compulsory part of education in Ukraine. Key words: ecological, environmental...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010 УДК 316.61 : 371.11 : 159.21 ПІДГРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ПСИХОЛОГІЇ В ЧАСІ ВИКОРИСТАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТУДЕНТА О.О. Левченко Стаття присвячена питанн ю підг отовки майбутнього вчителя школи, викл адача вищої школи, управлінця як фахівців гуманітарної сфери. Зміст розкривається на рівні фасилітативних дій у складн ій динамічній системі професійног о самовизначення в межах фасилітати...»

«УДК 371.127 Л. Бережна, Харків ПРОЕКТНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВНИЙ СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація. У статті визначено поняття «проектна культура». Виділені основні властивості проектної культури та умови оволодіння її педагогом. Ключові слова: проектна культура, проектна культура вчителя, інноваційна діяльність, принципи формування проектної культури педагога. Аннотация. В статье дано определение понятию «проектная культура». Выделены основные свойства проектной...»

«Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського ОБЛАСНИЙ ФОРУМ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ КІРОВОГРАДЩИНИ Кіровоград УДК 027.52:023.5 ББК 78.34 (4УКР) 751 О – 16 Обласний форум сільських бібліотекарів Кіровоградщини: Зб. Матеріалів /Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського; упоряд. Козлова В.А., Дубина Л.О., Кудря М.А. – Кіровоград, 2010. — 264с. ISBN 978-966-2294-08-8...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»