WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«№14.1/10-3287 11.10.2013 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департамент) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської ...»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ

ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

№14.1/10-3287

11.10.2013

Міністерство освіти і науки, молоді та

спорту Автономної Республіки Крим,

управління (департамент) освіти і

науки обласних, Київської та

Севастопольської

міських державних адміністрацій,

заклади післядипломної педагогічної освіти Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України спільно з інститутами Національної академії педагогічних наук України та за сприянням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, управління освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (лист № 105/72-2112 від 16.09.2013 р.) на базі гімназії №75 м. Києва 27-28 березня 2014 року буде проведена Всеукраїнська науково-пошукова конференція «Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті».

На конференції працюватимуть секції:

1. Теорія і практика проектного навчання і виховання учнів у реалізації Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

2. Місце та роль проектної діяльності у системі соціальної і життєвої практики учнів.

3. Метод проектів у контексті порівняльної педагогіки: діалог проектних традицій і культур.

4. Проектна діяльність учнів у процесі реалізації освітніх галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура».

5. Життєве проектування у системі компетентнісно спрямованої освіти.

6. Специфіка проектної діяльності учнів у позашкільному навчальному закладі.

7. Управління системами проектної діяльності в навчальних закладах.

8. Проектна діяльність учнів з особливими освітніми потребами.

9. Компетентнісна спрямованість проектної діяльності у школахнтернатах.

На конференції буде працювати виставка матеріалів з досвіду організації проектної діяльності у навчальних закладах освіти різних типів, орієнтовні теми якої додаються (додаток 1).

Склад організаційного комітету конференції додається (додаток 2).

На Всеукраїнську науково-пошукову конференцію запрошуються науковці, керівники шкіл, методичних об’єднань, учителі, керівники гуртків та секцій, зацікавлені особи.

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати до:

25 грудня 2013 року заявку на участь у конференції (додаток 3) на ел. адресу: mgtedu@gmail.com;

20 грудня 2013 року тези статті з вимогами (додаток 4) за адресою: вул.

А.Іванова, 11, м. Київ, Україна, 01010, тел./факс 0442801157, e-mail:

school_75@ukr.net.

Координатори конференції:

Єрмаков Іван Гнатович, відділення науково-методичного забезпечення змісту колекційної та інклюзивної освіти, (044) -248-27-03, (095) - 766-00-27;

Чуприна Наталія Володимирівна, відділення стратегії розвитку освіти, (044) - 248-18-16, (096) -754-00-44;

Коровай Оксана Миколаївна, в.о.директора гімназії № 75, (067)-52-52Детальна інформація на web-site: www.school75.kiev.ua

–  –  –

Орієнтовні теми виставки «Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті»

1. Кроки до компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики учнів.

2. Організація життя дитини як фундаментальна засада педагогіки життєтворчості.

3. Становлення особистості як творця і проектувальника свого життя.

4. Освіта як шлях до вирішення життєвих проблем.

5. Ключові життєві компетенції: їх сутність і шляхи формування.

6. Система проектної діяльності загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу: змістові, технологічні, управлінські засади. Проектна діяльність у школі-інтернаті.

7. Система проектної діяльності учнів у сучасній гімназії.

8. Система проектної діяльності учнів у сучасному ліцеї.

9. Метод проектів - життєва практика усієї школи, позашкільного навчального закладу.

10. Метод проектів: від навчального закладу до школи життєтворчості.

11. Метод проектів у школі життєвої компетентності.

12. «Проект – це прояв творчої активності людської свідомості»

(К.М.Кантор).

13. Метод проектів – метод цілісного розв’язання учнем життєво значущої проблеми.

14. «Змінимо світ разом із дітьми»- імператив школи ХХІ століття.

15. Метод проектів у системі соціальної практики учнів.

16. Метод проектів і проблеми продуктивної освіти.

17. Метод проектів і життєве, соціальне самовизначення особистості.

18. Роль методу проектів у самореалізації учнів.

19. Проектна діяльність як засіб формування активної життєвої позиції учня.

20. Учитель, керівник гуртка чи студії як організатор простору проектної діяльності.

21. Нова місія вчителя у системі проектної діяльності учнів.

22. Життєві результати проектної діяльності учнів.

23.Роль проектних технологій в освоєнні учнями життєвих та соціальних ролей.

24. Типологія проектної діяльності учнів у загальноосвітньому навчальному закладі.

25. Критерії класифікації різних типів учнівських проектів.

26. Змістові компоненти класифікації різних типів учнівських проектів.

27. Життєва, практична і теоретична значущість передбачуваних результатів проектної діяльності.

28. Актуалізація змісту проектної діяльності у сучасній школі, позашкільній освіті.

29. «Дерево проблем», «банк тем, проблем», їх місце і роль в організації проектної діяльності.

30. Розвиток проектної ініціативи учнів. Учні - суб’єкти проектної діяльності.

31. Продукт проектної діяльності учнів.

32. Види проектної діяльності, їх роль у розвитку життєвих компетенцій учнів.

33. Проектне навчання: цінність не лише результату, але й процесу участі учня у проекті.

34. Партисипативний підхід у проектній діяльності.

35. Життєвий проект як орієнтир у просторі життєздійснення.

36. Життєвий проект як карта життєвих цінностей особистості.

37. Досвід і проблеми життєвого проектування у сучасній школі.

38. Творчі проекти, їх сутність,можливості і переваги.

39. Специфіка використання творчих проектів у початковій школі.

40. Соціальні проекти у системі продуктивної освіти.

41. Сутність соціальних проектів учнів, їх роль у розвитку громадянських компетенцій учнів.

42. Досвід організації учнів у проектах «Громадянин», Міжнародного молодіжного конкурсу волонтерських проектів «Служіння заради миру».

43. Проекти милосердя, Служіння у контексті культури миру, реалізації принципу «навчитися жити разом».

44. Змістові і технологічні засади реалізації дослідницьких, пошукових проектів учнів.

45. Проекти діалогу культур, специфіка крос-культурних, міжнародних учнівських проектів.

46. Інформаційні проекти у системі проектної діяльності школи, позашкільного навчального закладу.

47. Досвід і проблеми використання телекомунікаційних та Інтернет-проектів у школі.

48. Інтегровані проекти у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.

49. Змістові домінанти та суспільна значущість екологічних проектів.

50. Проектна методика у профільному навчанні.

51. Сутність і специфіка профільних проектів учнів у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільній освіті.

52. Розвиток творчого, критичного мислення у проектній діяльності.

53. Роль проектів у формуванні в учнів самоосвітніх компетенцій.

54. Розвиток в учнів компетенцій для ефективної комунікації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


55. Монопредметні та інтегровані проекти у системі проектної діяльності.

56. Виховні проекти у гуманістичній системі школи, позашкільного навчального закладу.

57. Метод проектів і самостійна діяльність учнів.

58. Типи учнівських проектів у навчальних закладах зарубіжних країн.

59. Технологія проектного навчання. Уроки-проекти.

60. Алгоритм проектної діяльності: від цілепокладання до життєвого результату.

61. Критерії оцінки результативності проектної діяльності.

62. Азбука проектної діяльності учнів початкової школи.

63. Методика проектної діяльності у школі, позашкільному навчальному закладі.

64. Формування проектних компетенцій учнів: досвід і перспективи.

65. Психологічний супровід проектної діяльності у сучасній школі.

66. Науково-методичний супровід проектної діяльності учнів.

67. Управління системою проектної діяльності учнів у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів.

68. Психолого-педагогічні засади організації консультативної допомоги у проектній діяльності.

69. Моніторинг проектної діяльності.

70. Проектна діяльність і виклики ХХІ століття.

71. Від системи проектної діяльності учнів до педагогічних проектів школи, позашкільного навчального закладу.

Додаток 2

–  –  –

Голова:

Ратушна Алла Миколаївна – начальник управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, кандидат економічних наук.

Співголови:

Пушкарьова Тамара Олексіївна – заступник директора інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Головко Микола Васильович – заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коровай Оксана Миколаївна – в. о. директора гімназії № 75 м. Києва

Члени оргкомітету:

Клясен Наталія Леонідівна – начальник відділу менеджменту освіти відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук.

Єрмаков Іван Гнатович – старший науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат історичних наук.

Чуприна Наталія Володимирівна – науковий співробітник відділу менеджменту освіти відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Голуб Ніна Борисівна – завідувач лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор.

Помиткін Едуард Олександрович – завідувач відділом педагогічної психології і психології праці Інституту педагогіки освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор.

Пузіков Дмитро Олегович – завідувач лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

Масол Людмила Михайлівна – старший науковий співробітник Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

Батечко Олена В’ячеславівна – Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Додаток 3

–  –  –

Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_______________________________________

Посада:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Установа: _________________________________________________________

Адреса:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Контактні телефони_________________________________________________

Е-mail: ____________________________________________________________

Форма участі_______________________________________________________

Тема доповіді:______________________________________________________

__________________________________________________________________

Мультимедійна презентація: ні / так Заявка на проживання: ні / так (з ____ по _____ березня) Додаток 4

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ Тези – обсягом до 5 сторінок, статті – обсягом до 10 сторінок надсилати до 20.12.13р. на електронну адресу: school_75@ukr.net з темою листа «Публікація. Конференція».

Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,5 см, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом, у наступному рядку праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту, електронна адреса автора, курсивом. Після пропуску одного рядка анотація та ключові слова російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках).

Матеріали конференції будуть друкуватися у авторській редакції.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези та статті, що не відповідають тематиці конференції та її науковому рівню. 
Похожие работы:

«Україна МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ Вісімнадцята сесія Шостого скликання від 26 грудня 2012 року Про затвердження Програми соціального, економічного і культурного розвитку Мостівської сільської територіальної громади на 2013 рік Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення подальшого соціальноекономічного та культурного розвитку територіальної громади,, забезпечення соціального захисту та...»

«ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ФІТОСАНІТАРНА ІНСПЕКЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОГНОЗ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ АГРОЦЕНОЗІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014 РОЦІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ РОСЛИН Львів – 2014 ББК П 49 Я2 + П 9 (4Ук – 4Льві) 4 Я2 УДК 632 (477.83) (035) П 783 Стасів О.Ф., Лободзець Я.І., Данілкова Т.В. У виданні узагальнено матеріали фітосанітарного моніторингу сільськогосподарських угідь, особливості сезонної динаміки чисельності й показники шкідливості понад...»

«УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ Ковалевський С. В., Кошева Л. В. Донбаська державна машинобудівна академія Анотація. Розглянуто новий підхід до процесу формування особистісних якостей студентів з позицій керованої системи. Представлено об'єкт управління з підсистемою, що управляє, у вигляді відкритої системи. Простежено біфуркаційні явища у навчальному процесі. В експерименті брали участь 326 студентів у віці 17-20 років. Визначена система педагогічних технологій,...»

«ДОВІДНИК ЧИННИХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ Львів 2009 Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / Кол.авт.: Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів. – 2009. – 203 с. Малюнок на обкладинці: Гречух-Дем'янчук М.О. Довідник містить коротку характеристику та довідкову інформацію про чинні міжнародні угоди України у сфері охорони довкілля. У довіднику, зокрема, наводяться дата прийняття, набрання чинності, перелік сторін, короткий аналіз...»

«Інформаційний посібник “Проблеми подолання ґендерних стереотипів і формування ґендерної культури в суспільстві” ЗМІСТ Вступ Результати опитування студентів вищих навчальних закладів мм.Чернігова та Ніжина Методологія дослідження 4 1. Регіон дослідження 2. Вік респондентів 3. Стать респондентів 5 4. Чи є зрозумілими для Вас поняття “ґендер”, “ґендерна рівність”, “ґендерні 6 стереотипи”, “ґендерна дискримінація” ? 5. Чи є доступною для Вас інформація про сутність сучасних ґендерних перетворень 7...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (38) 2010 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ СТУДЕНТІВ Л.В. Кошева В роботі надані експериментальні визначення ступеня впливу засобів фізичного виховання на рівень корпоративної культури студентів Донбаської державної машинобудівної академії (на прикладі студентів інженерно-економічного факультету). В работе представлены...»

«IX МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В КИЄВІ СПОНСОРСТВО Ми пропонуємо вам скористатися унікальністю заходу IX міжнародної конференції «Енергія з біомаси» першої конференції, що регулярно проводиться з 2002 р. та висвітлює всі питання розвитку біоенергетики в Україні. Цього року вперше конференція проходитиме за підтримки біоенергетичної Асоціації України. Ми будемо раді запропонувати вам варіанти стандартних Спонсорських пакетів конференції, а також розробити спеціально для вас індивідуальний...»

«1. Знаменного розспiву, на глас 6. — Обиходъ нотнаго пэнiя, употребительныхъ церковныхъ роспэвовъ. Часть вторая. Божественная Лiтургия. — Москва, 1892. — З вiддiлу формування музичного фонду Нацiональної бiблiотеки України iменi В. I. Вернадського (далi — НБУВ). Знаменний розспiв — здобуток давньоукраїнської культури, сформований на основi вiзантiйського та староболгарського (балканського) православного спiву. На жаль, бiльша частина найдавнiших пам’яток Київської Русi перебуває нинi в межах...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗАХИСТ РОСЛИН Аннотация Заболотная А.В., Заболотный А.И. Влияние применения Линтур 70 WG. и регулятора роста растений Эмистим С на формирование структуры урожая пшеницы яровой Исследовано формирование таких показателей структуры урожая пшеницы яровой как общее количество стеблей, количество продуктивных стеблей, продуктивная кустистость, количество и масса зерен с колоса при внесении гербицида Линтур 70 WG в нормах...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова СЛОТА Наталя Володимирівна УДК 37.016 : 78 ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ СЦЕНІЧНОГО ВТІЛЕННЯ МУЗИЧНИХ ОБРАЗІВ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»