WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Учасники загальнонаціонального Форуму з безпеки дорожнього руху, що представляють органи державної влади та місцевого самоврядування, освітні та науково-дослідні установи, підприємства ...»

-- [ Страница 1 ] --

РЕЗОЛЮЦІЯ

загальнонаціонального Форуму

з безпеки дорожнього руху

м. Київ 24 липня 2014 р.

Учасники загальнонаціонального Форуму з безпеки дорожнього руху, що

представляють органи державної влади та місцевого самоврядування, освітні та

науково-дослідні установи, підприємства транспортної галузі та дорожнього

господарства, міжнародні організації, громадські об’єднання, професійні

асоціації, засоби масової інформації,

ВИХОДЯЧИ з того, що масштаби людських втрат на дорогах України наносять непоправну демографічну та економічну шкоду державі, ПОДІЛЯЮЮЧИ стурбованість українського суспільства та міжнародних організацій, зокрема, ООН, ВООЗ, Світового Банку, Глобального партнерства з безпеки дорожнього руху, Європейської ради з безпеки дорожнього руху та інших, викликану незадовільним станом та загрозливими тенденціями у сфері безпеки дорожнього руху, ВІДЗНАЧАЮЧИ важливість глобальних ініціатив, висунутих у рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху ООН на 2011-2020 роки, проголошеного резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 4 квітня 2012 року «Підвищення безпеки дорожнього руху по всьому світу», ВИЗНАЮЧИ, що розв’язання проблем безпеки, комфорту та культури дорожнього руху потребує науково обґрунтованих рішень, залучення світового досвіду та мобілізації громадськості, БЕРУЧИ ДО УВАГИ рішення попередніх науково-практичних конференцій та форумів з проблем безпеки дорожнього руху, що проходили в Україні та в інших країнах світу, ЗАСЛУХАВШИ ТА ОБГОВОРИВШИ доповіді учасників Форуму та їхні пропозиції, КОНСТАТУЮТЬ, що на сьогодні в Україні гостро стоїть питання профілактики аварійності та дорожньо-транспортного травматизму.

Також останнім часом намітилася тенденція до погіршення цих показників:

на вразливих користувачів доріг, таких як пішоходи та велосипедисти, припадає більше 40% усіх смертельних ДТП, що в кілька разів перевищує середньоєвропейські статистичні показники, в державі відсутня ефективна система управління безпекою дорожнього руху та координації державних і недержавних установ та організацій, причетних до цієї діяльності, при розробленні державних, регіональних та місцевих програм з підвищення безпеки дорожнього руху не застосовується сучасні програмноцільові підходи, ігноруються наукові рекомендації щодо виконання таких програм і їх удосконалення, у вітчизняну практику дуже повільно впроваджується передовий світовий досвід, зокрема, європейський, щодо організації та управління безпекою дорожнього руху, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також новітні технології, які можуть забезпечити суттєве зменшення аварійності на українських дорогах, вимагає покращання фінансування, у тому числі державне, сфери безпеки дорожнього руху, залишається застарілим технічне обладнання управління дорожнім рухом у містах та інших населених пунктах України. Не відповідає вимогам сьогодення медичне забезпечення сфери дорожнього руху, існують проблеми удосконалення організації навчального процесу з підготовки водіїв транспортних засобів, потребує суттєвого вдосконалення система навчання дітей безпеці у сфері дорожнього руху шляхом підготовки навчальних планів та програм, розроблення та видання науково-методичних матеріалів, створення та обладнання в загальноосвітніх закладах, училищах, вищих навчальних закладах класів для навчання правил безпеки дорожнього руху; нормативно-методичне оснащення навчальних закладів. Потребує вдосконалення система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують вивчення у загальноосвітніх школах питань безпеки дорожнього руху, Державна автомобільна інспекція МВС, як головний орган, що відповідає за забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, не в змозі самостійно розв’язати існуючі проблеми у цій сфері, органи державної влади та місцевого самоврядування недостатню увагу приділяють співпраці з неурядовими організаціями і фондами, що опікуються питаннями безпеки, комфорту і культури дорожнього руху.

ВИХОДЯЧИ ІЗ ЦЬОГО, УЧАСНИКИ ФОРУМУ ВВАЖАЮТЬ ЗА

ДОЦІЛЬНЕ:

1. Звернутись до Президента України, Прем’єр-міністра, членів Уряду, депутатів Верховної Ради, органів місцевого самоврядування з пропозицією спрямувати усі зусилля на виконання рекомендацій, викладених у доповідях, звітах та резолюціях ООН, ВООЗ, Світового Банку з питань безпеки дорожнього руху, та в Глобальному плані ООН щодо здійснення Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 2011-2020 рр.

2. Звернутися до Президента України щодо створення у складі Національної ради реформ робочої групи з питань реформування державної системи забезпечення безпеки дорожнього руху з наступним залученням до її роботи уповноважених представників Форуму.

3. Звернутися до державних та недержавних організацій і установ України з пропозицією приєднатися до Європейської Хартії з безпеки дорожнього руху (www.erscharter.eu) та у своїй практичній діяльності керуватися принципами цієї платформи.

4. Не рідше 2 разів на рік проводити Загальнонаціональний Форум з безпеки дорожнього руху а засідання оргкомітету Форуму проводити постійно, але не рідше 1 разу на місяць.

КРІМ ЦЬОГО РЕКОМЕНДУЮТЬ:

1. Президентові України

1.1. Впродовж найближчого часу провести засідання Національної ради з питань безпеки та оборони України, присвячене ситуації у сфері безпеки дорожнього руху.

1.2. Визначити орган з питань реформування державної системи управління безпекою дорожнього руху та ініціювати створення в системі центральних органів державної виконавчої влади державного органу із спеціальним статусом Національну дорожню адміністрацію, поклавши на нього функції керівництва і координації програм та проектів з безпеки дорожнього руху, зокрема Глобального плану здійснення Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху на 20112020 роки, проекту ТРАСЕКА та інших.

2. Верховній Раді України

2.1. Провести парламентські слухання на тему»: Про стан справ у сфері з безпеки дорожнього руху», на яких визначитися з реальною ситуацією у цій сфері та поліпшити шляхи законодавчого вдосконалення таких правовідносин.

2.2. У процесі розгляду законопроектів, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, особливу увагу приділяти цілям із зниження кількості жертв від ДТП, що мають бути досягнуті до кінця Десятиліття дій ООН, зокрема враховуючи рекомендації Глобального плану дій ООН із забезпечення безпеки дорожнього руху 2011 – 2020 років та Резолюції №64/255 «Підвищення безпеки дорожнього руху у всьому світі», схваленої 2 березня 2010 року Генеральною Асамблеєю ООН.

2.3. Створити робочу групу для доопрацювання проектів Законів України, розглянутих та схвалених учасниками загальнонаціонального Форуму з безпеки дорожнього руху, зокрема «Про дорожній рух та його безпеку» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі», і протягом найближчого часу внести їх на розгляд Верховної Ради України;

2.4. Опрацювати питання та внести зміни до законодавчих актів щодо посилення відповідальності посадових осіб та організацій за неналежне утримання об’єктів вулично-шляхової інфраструктури, що впливають на безпеку дорожнього руху, а також вдосконалення системи відповідальності учасників дорожнього руху за порушення Правил дорожнього руху.

3. Кабінету Міністрів України

3.1. З метою забезпечення ефективної координації діяльності органів державної виконавчої влади та неурядових організацій, в т.ч. міжнародних, створити при Кабінеті Міністрів України Раду з безпеки дорожнього руху з постійно діючим секретаріатом та розробити відповідне положення про таку Раду. Призначити головою Ради з безпеки дорожнього руху одного з віцепрем’єр-міністрів України, поклавши на нього виконання відповідних функцій та повноважень та доручити організувати розроблення Національного плану дій у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2015- 2020 роки, передбачивши у ній кошти на створення ефективної системи надання медичної допомоги потерпілим у ДТП, а також пропаганду безпеки дорожнього руху у спеціалізованих засобах масової інформації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3.2. Доручити Раді з безпеки дорожнього руху при Кабінеті Міністрів України організувати розроблення Національного плану дій у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2015- 2020 роки, передбачивши у ній кошти на створення ефективної системи надання медичної допомоги потерпілим у ДТП, а також пропаганду безпеки дорожнього руху у спеціалізованих засобах масової інформації.

3.3. Під час формування Державного бюджету України на 2015 рік передбачити кошти на виконання першочергових заходів Державної цільової програми підвищення безпеки дорожнього руху на 2015-2020 роки.

3.4. Реформувати систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, привести систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв до європейських стандартів, належного методичного забезпечення навчання, розробити методику прийому іспитів на отримання посвідчення водія. Розробити систему підготовки викладачів, інструкторів та екзаменаторів, а також створити спеціальні центри з підготовки таких кадрів.

3.5. Розробити та затвердити поетапний план адаптації вітчизняного законодавства з питань безпеки дорожнього руху до законодавства Європейського Союзу.

4. Міністерству внутрішніх справ України

4.1. З метою досягнення зниження показника смертності та травматизму на автодорогах до рівня, що відповідає вимогам Європейського Союзу, посилити роботу спрямовану на подальше зниження рівня аварійності та тяжкості її наслідків.

4.2. Вжити додаткових заходів щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників Державтоінспекції МВС України, їх правового та соціального захисту, належного фінансового забезпечення, а також посилення службової дисципліни шляхом підготовки програм підвищення кваліфікації працівників. Розробити програму реформування Державної автомобільної інспекції МВС України, передбачивши видатки на підвищення рівня професійної підготовки працівників ДАІ, їх правового та соціального захисту, належного фінансового забезпечення.

4.3. Активізувати роботу щодо використання технічних засобів фіксації порушень Правил дорожнього руху, зокрема в автоматичному режимі.

4.4. З метою захисту інтересів держави звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з пропозицією про ініціювання змін до ст. 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо введення обов'язкового відсотку часу в загальному обсязі мовлення теле- та радіокомпаній, присвяченого питанням безпеки дорожнього руху.

4.5. З метою вдосконалення законодавства у сфері підготовки водіїв спільно з Міністерством освіти і науки розробити та подати Кабінету Міністрів України Єдині вимоги щодо підготовки водіїв та контролю за навчальним процесом, що відповідають законодавству Європейського Союзу. Розробити нову методику прийому іспитів на отримання посвідчення водія, забезпечивши неупереджений та прозорий характер цієї процедури.

5. Міністерству освіти і науки України

5.1. Вжити необхідних організаційно-практичних заходів щодо неухильного виконання вимог статті 20 Закону України «Про дорожній рух», а також перегляду основ процесу вивчення громадянами Правил дорожнього руху, починаючи з систематичного навчання дітей у дитячих дошкільних установах та інших навчальних закладах.

5.2. Вжити заходів щодо розробки сучасних програм з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів з урахуванням досвіду європейських країн

6. Міністерству інфраструктури України

6.1. Розробити основи створення інформаційної системи управління безпекою дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування з функціями моніторингу, збору та аналізу умов безпеки руху.

6.2. Вжити заходів із створення в електронному форматі у відкритому доступі атласу доріг України із зазначенням стану їх покриття, інфраструктури тощо та з можливістю використання зворотнього зв’язку від громадян (шляхом реєстрації повідомлень про стан автошляхів).

6.3. Розробити систему заходів, спрямованих на посилення ролі громадських організацій у процесі забезпечення безпеки дорожнього руху при наданні послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

6.4. Розробити та впровадити систему заходів, спрямовану на обов’язкову та регулярну перепідготовку водіїв комерційного транспорту.

7. Міністерству охорони здоров'я України

7.1. Вжити дієвих заходів щодо створення ефективної системи надання медичної допомоги потерпілим у ДТП, покращення надання долікарняної та лікарняної травматологічної допомоги та реабілітаційних послуг шляхом впровадження змін до відповідного законодавства, розвитку людського потенціалу і поліпшення доступу до медичної допомоги тим, хто її потребує.

7.2. Забезпечити підвищення рівня медичної підготовки учасників

дорожнього руху, працівників рятувальних служб щодо надання долікарської допомоги потерпілим у ДТП, і в першу чергу тих категорій учасників дорожнього руху, які з найбільшою ймовірністю можуть опинитися на місці ДТП (водії, що здійснюють регулярні пасажирські та вантажні перевезення).

7.3. Вжити дієвих заходів для налагодження роботи системи екстреної медичної допомоги, у частині забезпечення дотримання основного критерію діяльності служби – якісне надання екстреної медичної допомоги. Закріпити заклади охорони здоров’я за віповідними ділянками автомобільних доріг державного значення з метою забезпечення нормативів доїзду бригад екстреної медичної допомоги до місця ДТП.

7.4. Розробити та запровадити дієвий механізм реалізації існуючих нормативно-правових актів, які регулюють діяльність та навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання домедичної допомоги.

Забезпечити контроль за якістю проведення даного навчання.

Забезпечити удосконалення процедури проведення огляду на стан 7.5.

сп’яніння, проведення профілактичних наркологічних оглядів та запровадити обов’язкове проходження психофізіологічної експертизи кандидатами у водії та водіями транспортних засобів.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«УДК 37.091.3:331.548 І.Б. Дремова м. Київ, України ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАРУБІЖНІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ Актуальність. Проблеми профільного навчання і професійного самовизначення старшокласників залишаються одними з актуальних у вітчизняній педагогіці. Шкільна освіта має мобільно реагувати на соціальні зрушення і гнучко адаптуватися до змін у суспільних пріоритетах. У зв'язку з цим виникає потреба в модернізації системи середньої освіти в контексті...»

«Результаты тестирования глухих и слышащих подростков по пространственно-силовым характеристикам свидетельствуют о том, что чем меньше мышечных групп задействовано в двигательном действии, тем больше разница в результатах глухих и слышащих детей. Анализ результатов, полученных при тестировании, свидетельствует о том, что наибольшие различия показателей выявляют тесты, которые связаны с дифференцировкой мышечных усилий: пространственной (баллистическая координация – 35%); временной (бег на месте...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 Анотації У статті досліджено вплив дозованих фізичних вправ різної спрямованості на характер змін показників функціонального стану організму дітей молодшого шкільного віку з надмірною вагою. Для створення комплексного впливу на різні органи й системи в заняття потрібно включати фізичні вправи, що відрізняються за своїми ознаками. Автори визначили, що при виконанні дозованих фізичних...»

«Республіка Вірменія Національна академія наук Республіки Вірменія (далі – НАН Республіки Вірменія) – вища державна наукова організація, що здійснює й координує фундаментальні та прикладні наукові дослідження в країні. Академія своєю діяльністю сприяє також освітньому, культурному, технічному та соціально-економічному розвитку Вірменії. НАН Республіки Вірменія є правонаступницею колишньої Академії наук Вірменської РСР, створеної в 1943 р. на базі Вірменського філіалу АН СРСР. Одним з...»

«УДК: 37.018.43 П.В. Вербицька, кандидат педагогічних наук, доцент (Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного Університету Львівська Політехніка) ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У статті проаналізовано досвід організації виховної роботи. З’ясовано, що неефективність виховної роботи пояснюється тим, що її науково-методичний супровід є недостатньо чітким та конкретним. У зв’язку з цим у статті окреслено понятійний апарат громадянського виховання відповідно до...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (46) 2011 УДК 37.035.6(73) РОЛЬ ПОЗАКЛАСНИХ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ США Є.О. Барилко, С.М. Барилко У статті висвітлюється й аналізується досвід виховання патріотизму в учнів середніх шкіл США, розглядається роль позакласних виховних заходів у патріотичному вихованні американських школярів. патріотичне виховання, Ключові слова:патріотизм, позакласні виховні заходи, патріотична свідомість, національна...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА КОЛТОК Леся Богданівна УДК 378.111.212 (477) ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. доктор...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (60) 2014 EDUCATION OF ECOLOGICAL AND LEGAL RESPONSIBILITY OF SENIOR PUPILS К. O. Kushakov This article describes the role and ways of cooperation of school and law enforcement authorities in the process of forming of readiness of senior pupils to nature protection activity. Key words: ecology, ecological education, environmental activities, cooperation of school and law enforcement authorities. Кушаков К. О. – Краснолиманський...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОГРАМА XLII науково–технічної конференції професорсько–виклацького складу, співробітників та студентів університету за участю працівників науково–дослідних організацій та інженерно–технічних працівників підприємств міста Вінниці та області 13-15 березня 20-22 березня 2013 року. м. Вінниця Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції. Конференція буде проводитись у два...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки ФЕДОРОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА УДК 519.7:007.52; 519.711.3 АЛГЕБРО – ЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОД ПОБУДОВИ ЛАНЦЮГІВ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»