WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 60 |

«УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції 22–23 жовтня 2013 року, м. Київ Київ – 2014 ББК Ч 617.3(4Укр)я431 Рекомендовано до друку Вченою радою ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національна академія наук

України

Інститут енциклопедичних досліджень

Наукове товариство ім. Шевченка

Міжнародна асоціація україністів

УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА

Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції

22–23 жовтня 2013 року, м. Київ

Київ – 2014

ББК Ч 617.3(4Укр)я431

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту енциклопедичних досліджень НАН

України (протокол № 1 від 21 січня 2014 р.).

Головний редактор:

М.Г. Железняк, к.ф.н.

Редакційна колегія:

І.М. Дзюба, академік НАН України, Я.С. Яцків, академік НАН України, Л.А. Дубровіна, член-кореспондент НАН України, А.І. Жуковський, іноземний член НАН України (Франція), Т.В. Добко, д.і.н., Г.І. Ковальчук, д.і.н., К.М. Манолаке, к.політ.н. (Молдова), І.Б. Матяш, д.і.н., О.М. Немкович, д.мист., Н.І. Черниш, к.ф.н.

Відповідальний секретар:

Л.В. Рябець, к.ф.н.

Рецензенти:

Г.В. Боряк, член-кореспондент НАН України, М.І. Мельник, д.ю.н.

Українська енциклопедистика: матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 жовтня 2013 року).  – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – 282 с.

Збірник містить доповіді учасників Третьої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика», яка відбулася 22–23 жовтня 2013 року в Києві під егідою Інституту енциклопедичних досліджень Національної академії наук України та Наукового товариства ім. Шевченка у рамках VІІІ Міжнародного конгресу україністів.

У доповідях обговорено широке коло питань енциклопедистики, зокрема напрями й перспективи розвитку енциклопедичної справи в Україні та за кордоном, питання методики і методології створення енциклопедичних видань різних типів. У виступах учасників Круглого столу «Діячі академічної науки та їхній внесок у книжну культуру», засідання якого відбулося в рамках конференції, висвітлено питання про започаткування спільного проекту науковців трьох країн – Білорусі, Росії та України.

ISBN 978-966-02-7138-8 Статті надруковано мовою оригіналу та в авторській редакції. Усі права застережені.

© Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014.

ЗМІСТ Слово головного редактора

О. С. Онищенко Вітальне слово

Я. С. Яцків Вітальне слово

Доповіді учасників конференції А. М. Авраменко Козацтво в сучасних українських та російських енциклопедіях

К. И. Аглиуллина, Л. И. Шарапова Украина и украинцы на страницах изданий Научно-издательского комплекса «Башкирская энциклопедия»

А. А. Бровина, Л. П. РощевскаяЭнциклопедические проекты в Республике Коми

Ю. С. Готкова До питання про створення довідника про українських педагогів Кубані (1917–1932 рр.)

Т. В. Добко Українська енциклопедія в електронному середовищі

М.Г. Железняк Від ЕУ до ЕСУ (коротка історія феномену Енциклопедії Сучасної України)

А. П. Калениченко Українська музична енциклопедія: здобутки і проблеми

В. М. Качмар Енциклопедія львівського університету: від ідеї до виходу в світ

Є. Ладані Культурологічні словники в Угорщині (з історії культурологічних словників угорщини)

К. М. Манолаке Опыт создания тематических энциклопедий на примере энциклопедии «Монастыри Республики Молдова»

І. Б. Матяш Енциклопедичний довідник «Українські організації у світі»: до питання про принципи укладання

О. Є. Музичко Участь одеських істориків в енциклопедичних проектах кінця ХІХ ст. – 20-х років ХХ ст.

Микола Мушинка Євген Онацький – призабутий український енциклопедист

О. М. Немкович Академічна «Українська музична енциклопедія» як резонатор провідних тенденцій розвитку і якісних змін в українській музикознавчій науці межі ХХ–ХХI ст.

Л. И. Петровская Классическая энциклопедия: базовые технология и методика

Т. Л. Поліщук Євген Тимченко і співробітники Комісії Історичного словника української мови................123 С. В. Прищенко Енциклопедія Кольору: обґрунтування авторської концепції наукового видання................129 Л. І. Саєнко Бібліографічні та біобібліографічні видання, опубліковані в Одесі в останні роки..............135 У. Г. Саитов Место энциклопедий и энциклопедистики в обществе

О. О. Сербін Загальна система знань людини в енциклопедії Дідро та д’Аламбера як модель систематизаційної організації в епоху просвітництва

В. В. Тарасюк Електронна база Енциклопедії сучасної України і її основні компоненти та функції...........163 П. Д. Чалый Строка в энциклопедии. Краеведческий поиск в русско-украинском пограничье.................171 Н. І. Черниш Концептуальні засади української енциклопедичної справи (з редакторського досвіду М. П. Бажана)

О. А. Чирков Організація знань про історію україни у вільній енциклопедії – Вікіпедії

Н. Ф. Чистякова Энциклопедии, их классификация и принципы составления

А. І. Шушківський Адміністративні одиниці україни в Енциклопедії сучасної України

Доповіді учасників «круглого столу» на тему «Діячі академічної науки та їхній внесок у книжну культуру»

Л. А. Авгуль Об изданиях Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси и вкладе её сотрудников в развитие книжной культуры................206 Д. Н. Бакун «Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру»: проблемы отбора персоналий и биобиблиографической информации

Н. Ю. Берёзкина Вклад академиков первого состава Белорусской академии наук в изучение истории книгопечатания

В. И. Васильев, М. А. Ермолаева Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру в контексте развития энциклопедических исследований: к постановке проблемы

Г. Л. Демочко Проблеми відображення біографічних даних у науковій спадщині істориків медицини.....247 Г. І. Ковальчук Дослідження співробітників бібліотеки НАН України – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – з історії книжкової культури

Ф. І. Стеблій Ярослав Ісаєвич – дослідник історії українського книговидання

М. С. Тимошик Сучасна біографічна енциклопедистика: незначні позитивні набутки, відчутні тривожні тенденції

Слово головного редактора

–  –  –

Перш за все, хочу подякувати всім вам за участь у роботі конференції, за цікаві й змістовні доповіді, за насолоду спілкування з близькими (і не лише за професійними уподобаннями) людьми.

Енциклопедичні дослідження в Україні отримали значний імпульс для розвитку з відновленням Української державності. Фактично, лише тепер ця галузь наукового пізнання почала оформлюватися у самостійний напрямок, який має особливе коло розроблюваних проблем та свою методику. Як Вам відомо, у світі існує не так багато наукових шкіл з енциклопедистки. Має й Україна свої здобутки. Звичайно, проведення трьох Міжнародних конференцій «Українська енциклопедистика» сприяло залученню до енциклопедичної проблематики багатьох відомих науковців України та світу. Розуміючи важливість розвитку енциклопедичної справи, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України прагне не замикатися у національних рамках, а налагодити дієву співпрацю з зарубіжними енциклопедистами. Важливу роль відіграють також двосторонні наукові зустрічі, які вже кілька років ми практикуємо з енциклопедистами Молдови. Сподіваюся, що ви також поділяєте думки Юрія Сергійовича Осипова, з якими він звернувся до учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна енциклопедистика: виклики і перспективи» (Москва, 3-5 вересня 2013 року), де червоною ниткою проходить теза про необхідность об’єднання в професійну енциклопедичну спілку й захисту принципів наукової енциклопедистки. Певен, що у нас з вами ще не раз буде нагода обговорити насущі проблеми сучасної енциклопедистки, зокрема й у Києві наступного року.

Більшість доповідей, представлених у збірнику, було виголошено на конференції, своєрідним маркером до них є вміщена перед текстом фотографія доповідача й кілька слів про нього чи його виступ. Подано у виданні й статті учасників заявлених у програмі конференції, які в силу тих чи інших обставин не змогли безпосередньо взяти участь у її роботі, але надіслали тести своїх доповідей. Натомість кілька доповідей було виголошено, та, на жаль, їхніх текстів оргкомітет конференції не отримав, сподіваюся, що вони будуть надруковані в одному з чисел «Енциклопедичного вісника України». Збірник двомовний: українсько-російський, кожна з доповідей містить коротку анатацію англійською мовою. Доповіді вміщені у збірнику не за черговістю їх виголошення чи подання у програмі конференції, а відповідно до абеткового принципу за прізвищами доповідачів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У конференції взяли участь 32 науковці – представники академічних установ, наукових бібліотек і вищих навчальних закладів України та інших держав, академіки й аспіранти. Із них – 12 іноземців (Білорусь, Канада, Молдова, Словаччина, Угорщина, Російська Федерація, у тому числі Башкортостан, Республіка Комі). Засідання відбувалися в пленарному режимі, було виголошено 26 доповідей із 39 заявлених у програмі.

Видання матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» є не менш важливим, ніж проведення її, оскільки дозволить широкій громадськості познайомитися з новими оригінальними поглядами на чимало питань української та зарубіжної енциклопедистики.

До нових зустрічей!

–  –  –

Національна академія наук України надає особливого значення розвитку енциклопедичної справи, а, відповідно, й підтримує співробітників Інституту енциклопедичних досліджень, і не тільки цього Інституту, а й працівників інших установ, де теж творяться енциклопедії. Ви  – енциклопедисти  – перебуваєте на вершині інформаційного забезпечення науки, освіти, культури і життя взагалі, бо енциклопедія – це синтез, згусток усього відомого, найкращого на певний момент у певній країні. Творити енциклопедію означає вибудовувати найвищу піраміду знання, яке було накопичено до цього часу. Головне, що воно продовжує творитися, а значить енциклопедія далі розростатиметься, як розростаються і розвиваються знання, наука, освіта і культура. У Національній академії наук України спостерігається певною мірою «бум» енциклопедичної роботи. Ви знаєте, що майже у всіх країнах створюють великі національні енциклопедії, а також малі, галузеві і багато-багато інших енциклопедичних видань академічного характеру. Національна академія наук України вже видала «Юридичну енциклопедію» в 6-ти томах, яка одержала Державну премію України в галузі науки і техніки. Минуло 6 чи 7 років з часу її появи, наклад її розійшовся, тепер готується 2-ге видання, нове, доповнене.

Інститут історії України НАН України майже завершує «Енциклопедію історії України»

у 12-ти томах. З’являються галузеві енциклопедії: політичних наук, філософських наук, мистецтвознавчі, у галузі технічних і природничих наук теж опубліковано низку енциклопедій.

Твориться своєрідний концентрований матеріал знання, що необхідний і як фіксація наявного сучасного рівня науки, і як платформа для його розвитку. Тому пишайтеся, що працюте в енциклопедичній сфері.

Щодо питань, які будуть обговорюватися на цій конференції, їх, звичайно, багато. Мені видається, що, говорячи про створення нових енциклопедій, треба зосередитися на кількох складних, але дуже важливих питаннях. Перше – це питання повноти охоплення матеріалу, який повинен увійти, скажімо, до Великої української енциклопедії, яку ми зараз готуємо.

Якщо прагнути до максимуму, то це означає зібрати і вітчизняні, і світові наукові надбання.

Поєднати все – це важко, складно і майже неможливо, бо треба матеріали всіх енциклопедій концентрувати стосовно нашої держави, нації і культури, відобразити і основні світові події, персоналії, досягнення, але до цього треба прагнути. Тут постає дилема, як зробити так, щоб взяти максимум, не потонути в тому безмежному матеріалі і завершити видання енциклопедії хоча б у приблизно запланований час. Виникло питання про відбір: що вміщувати в енциклопедію? Тут великі труднощі і з персоналіями, і, особливо, з новим знанням, адже найважливіше й найцікавіше в енциклопедії – це фіксація найновішого знання. Тут і предметні рубрики, і персоналії, і напрями. Вони ж багато в чому не устоялися, не стали широко відомими, про них ще недостатньо публікацій, але в цьому якраз і сенс сучасного видання, щоб фіксувати не тільки те, що давно було пройдено й перевірено, а зафіксувати найновіше з урахуванням його перспектив.

Щодо персоналій. Як з ними бути? Є у нас при Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського НАН України Інститут біографічних досліджень. Він веде базу даних особистостей, які жили і працювали в Україні чи якось пов’язані з Україною, з її історією, культурою і т. д. Щороку там додається 5–7 тисяч позицій. Уже сформувалася велика база  – близько 50 тисяч чи вже більше? Мені підказують, що вже більше 50 тисяч. Знову ж таки, питання

Вітальне слово О. С. Онищенка

відбору персоналій – подавати усіх без винятку чи не всіх? Бажано максимально охопити персоналії тих, хто діяв в Україні чи якоюсь мірою пов’язаний з її долею.

Ще один аспект – це стиль енциклопедії. Він має бути традиційно жорсткий – у мінімум місця втиснути максимум точного перевіреного інформаційного матеріалу. І тут ще одна біда: досі існує і суб’єктивний момент, і бажання розширитися, наскільки можна, і «лірику»

туди «загнати» і т.п. Завдання редактора й автора – витримати стиль жорстко, точно. Текст енциклопедичної статті має бути науково-інформаційний, без ситуативного коментаторства і другорядного матеріалу.

Ще одне – це точність дат, прізвищ і подій, їх назва, особливо, що стосується передавання українською мовою іноземних прізвищ і назв подій, бо в різних мовах вони пишуться по-різному, і як написати, щоб було правильно і зрозуміло, про кого йдеться. І останнє – це бібліографія до загальних статей і до персоналій. Усю бібліографію, знову ж таки, дати неможливо, тому треба вибрати основне, головне, те, що характеризує подію, процес, людину найповніше, найточніше, і відсіяти другорядний бібліографічний матеріал чи просто зробити необхідні відсилки. Читаючи Енциклопедію сучасної України, помічаю чимало бібліографічного матеріалу, я б сказав, неосновного, тому варто зосередитися на доборі головного бібліографічного матеріалу.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 60 |
 
Похожие работы:

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 4 (20), 2012 Аннотации В статье на основе анализа научно-методической литературы обозначена важность гармонического физического развития для здоровья детей, одним из составляющих которого является состояние осанки. Нарушения осанки оказывают влияние на различные органы и системы организма. Проведено исследование состояния осанки 166 школьников в возрасте 8–11 лет и установлена взаимосвязь нарушений...»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення вимірювань, так і відносних параметрів, виражених відповідними індексами та відсотковими співвідношеннями. Це дослідження присвячене оцінці показників маси тіла жінок першого періоду зрілого віку й аналізу їхнього рівня рухової активності, для виявлення найбільш вагомих факторів, що обумовлюють порушення компонентного складу тіла, якими визнано недостатню рухову активність, недостатнє усвідомлення жінками значення фізичних вправ для...»

«Володимир Кравченко (Харків) ДВОЛИКИЙ ГОГОЛЬ-ЯНОВСЬКИЙ Bojanowska Edyta M. Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian Nationalism. — Cambridge, MA, London, England: Harvard University Press, 2007. — 448 p. * Здавалося б, про Гоголя вже написано чимало різноманітних наукових і художніх творів, проте інтерпретатори його життя та творчості ніколи не втомлюються знаходити в них щось нове. Його тексти зберігають дивовижну властивість відкриватися для читача новими гранями й зберігати безпосередню...»

«Головне управління агропромислового розвитку Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН Центр наукового забезпечення АПВ Вінницької області РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення комплексу весняно-польових робіт агроформуваннями Вінницької області в 2012 році Вінниця – 2012 р. УДК 633.2/ Рекомендації щодо проведення комплексу весняно-польових робіт агроформуваннями Вінницької області в 2012 році Авторський колектив: Неїлик М. М., Корнійчук О. В., Темченко В. В., Бойко Г. А., Бугайов В. Д.,...»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Григорій Власов УДК 37.037 Обґрунтування доцільності формування здорового способу життя студентів-медиків засобами фізичного виховання Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького (м. Донецьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Здоров’я підростаючого покоління й молоді є головним надбанням суспільства, задля зміцнення якого докладають зусилля все більше фахівців різних галузей,...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки КАМЕНЄВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА УДК 519.7:007.52; 519.711.3 МОДЕЛІ РЕЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ МОЗКОПОДІБНИХ СТРУКТУР ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ШТУЧНОМУ ІНТЕЛЕКТІ 05.13.23 — системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки...»

«ДУХОВНІСТЬ І КУЛЬТУРА УДК 005.584.1:[373.3/.5:613.955] Ю.Б. Мельник МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ Розвиток інформаційних технологій, інтеграція соціальних і освітніх систем на тлі глобальних проблем, серед яких і занепад культури, і погіршення з д о р о в ' я т а стабільно високий рівень смертності населення України, з у м о в л ю ю т ь потребу в розробці системи моніторингу культури з д о р о в ' я підростаючого покоління. Аналіз наукової...»

«ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ УДК 371.13(4) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: НОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ Людмила Пуховська Стаття присвячена питанню підвищення професійної компетентності учителів з урахуванням нових вимог до навчального процесу. Автор розглядає феномен європейського виміру в освіті. Висновки, зроблені автором статті, ґрунтуються на вивченні європейського досвіду організації вищої педагогічної освіти у контексті стрімких соціальних і освітніх трансформацій. Наприкінці ХХ – на...»

«Управління культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського З досвіду роботи Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек) Хмельницький ББК 78.342 Б 59 Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек): з досвіду роботи / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua від 20,08.10 № _1/9-577 від _ на № Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Рекомендації щодо висвітлення питань з виховної роботи та позашкільної освіти на серпневих конференціях педагогічних працівників у 2010 році Завдання сучасної освіти щодо...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»